مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 525

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1402-08-19هانیه ناروئی-14001 باسلام درخواست ارسال روزنامه عارف توتازهی به شماره قبض511420را دارم.تخصیص و ارسال شد1402-08-20
درخواست قبض1402-07-03رقیه خدادادی- 20120 تخصیص و ارسال شد51410151430011402-07-05
درخواست روزنامه1402-11-18هانیه ناروئی-14002 باسلام درخواست ارسال روزنامه آقای عامرشه بخش به شماره ملی36110901581 وشماره قبض511354 را دارم.ممنونتخصیص و ارسال شد1402-11-28
درخواست قبض1402-02-07ناهید محمدآبادی-19013000 تخصیص و ارسال شد4800014803003001402-02-09
درخواست قبض1402-10-13فاطمه عظیم وند -50060 لطفا امروز همراه روزنامه فرم بفرستید حواسم ب موجودی نبودتخصیص و ارسال شد53930153990011402-10-13
درخواست قبض1402-04-05فهیمه بحرینی-80040020 تخصیص و ارسال شد49320149350011402-04-06
درخواست قبض1402-05-23الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49960149980011402-05-24
درخواست قبض1402-02-16معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد4822014828006001402-02-17
درخواست روزنامه1402-02-18لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۴۳۷۲۹۴، بنام سعید دهقان بشماره ملی ۴۴۳۱۱۰۳۵۰۳تخصیص و ارسال شد1402-02-20
درخواست روزنامه1402-07-24حنا ایوانی-16001 نسخه به نام کورش اسماعیلی به کد ملی 4960047828تخصیص و ارسال شد1402-08-02
درخواست روزنامه1402-01-28پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه بنام سعیدآقایی به تاریخ چاپ 1401/11/06 باکدملی 0320910741 تخصیص و ارسال شد1402-01-29
درخواست روزنامه1402-08-21فاطمه مبارک آبادی-3002 تاریخ ثبتش 20مرداد بوده که 21 چاپ شده. روزنامه ی اقای سهراب احمدی کدملی 4171506166 و شماره پیگیری 483252تخصیص و ارسال شد1402-08-30
حذف آگهی1402-10-20معصومه اسدی-1200تقی حاجی احمدی فرزند رحیم علی با کدملی : 2668113032 سلام همکار محترم لطفا این اگهی حذف شود.ممنونم.تخصیص و ارسال شد1402-10-20
درخواست روزنامه1402-04-04لیلا قربان نژاد – 5061 ش قبض ۴۵۱۸۱۰ ، مریم عبدی ،ش ملی ۵۵۶۰۰۵۲۷۵۲، تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱تخصیص و ارسال شد1402-04-07
درخواست قبض1402-10-17حنا ایوانی-16004000 تخصیص و ارسال شد54080154120011402-10-18
درخواست قبض1402-11-21فاطمه عظیم وند -50061 تخصیص و ارسال شد54850154910011402-11-21
درخواست روزنامه1402-06-06ناهید محمدآبادی-19011 روزنامه 1402/03/24 لطفا ارسال شودتخصیص و ارسال شد1402-06-08
درخواست قبض1402-07-10ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد51630151680011402-07-12
درخواست قبض1402-05-26مهدیه خدادادی-200200عدد0 کرمان-اداره پست مرکزیتخصیص و ارسال شد50510150530011402-05-28
درخواست روزنامه1402-07-06مهدیه خدادادی-2001 نسخه چاپ مورخ 28/05/1402 بنام کیمیا زمانی پست مرکزی کرمانتخصیص و ارسال شد1402-07-09
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: