مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 751

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1403-04-13بهاره مردی – 505یک نسخه روزنامه تاریخ 1403/01/15ارسال شود در دست بررسی1403-04-13
درخواست روزنامه1403-04-31فاطمه دانایی-18001 روزنامه بنام منیژه مهدی پور فرزند منوچهرکد ملی4220233873در دست بررسی1403-04-31
درخواست روزنامه1402-08-19هانیه ناروئی-14001 باسلام درخواست ارسال روزنامه عارف توتازهی به شماره قبض511420را دارم.تخصیص و ارسال شد1402-08-20
درخواست روزنامه1402-11-23لیلا قربان نژاد – 5061 تاریخ ثبت ۲/۵/۱۴۰۲ بنام حمیدرضا سلطانی جمال اباد ، ملی 0110146931تخصیص و ارسال شد1402-12-09
درخواست قبض1402-07-03رقیه خدادادی- 20120 تخصیص و ارسال شد51410151430011402-07-05
درخواست قبض1403-03-09فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد55450155470011403-03-09
درخواست قبض1402-12-17فاطمه عیسی لو-700400100 تشکرتخصیص و ارسال شد55520155560011402-12-19
درخواست روزنامه1402-11-18هانیه ناروئی-14002 باسلام درخواست ارسال روزنامه آقای عامرشه بخش به شماره ملی36110901581 وشماره قبض511354 را دارم.ممنونتخصیص و ارسال شد1402-11-28
درخواست قبض1402-02-07ناهید محمدآبادی-19013000 تخصیص و ارسال شد4800014803003001402-02-09
درخواست قبض1402-10-13فاطمه عظیم وند -50060 لطفا امروز همراه روزنامه فرم بفرستید حواسم ب موجودی نبودتخصیص و ارسال شد53930153990011402-10-13
درخواست قبض1402-04-05فهیمه بحرینی-80040020 تخصیص و ارسال شد49320149350011402-04-06
درخواست قبض1402-05-23الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49960149980011402-05-24
درخواست روزنامه1403-01-27رقیه سعادتی-503انسخه تاریخ چاپ ۱۴۰۴/۶/۱۳ به نام مرتضی شیرزادی به ک ملی ۰۴۹۱۶۳۱۴۳۱تخصیص و ارسال شد1403-01-28
درخواست قبض1402-02-16معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد4822014828006001402-02-17
درخواست روزنامه1402-02-18لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۴۳۷۲۹۴، بنام سعید دهقان بشماره ملی ۴۴۳۱۱۰۳۵۰۳تخصیص و ارسال شد1402-02-20
درخواست روزنامه1402-07-24حنا ایوانی-16001 نسخه به نام کورش اسماعیلی به کد ملی 4960047828تخصیص و ارسال شد1402-08-02
درخواست روزنامه1402-01-28پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه بنام سعیدآقایی به تاریخ چاپ 1401/11/06 باکدملی 0320910741 تخصیص و ارسال شد1402-01-29
درخواست روزنامه1403-02-16پروین قربانی-702۲ روزنامه ی تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷تخصیص و ارسال شد1403-03-06
درخواست روزنامه1402-08-21فاطمه مبارک آبادی-3002 تاریخ ثبتش 20مرداد بوده که 21 چاپ شده. روزنامه ی اقای سهراب احمدی کدملی 4171506166 و شماره پیگیری 483252تخصیص و ارسال شد1402-08-30
درخواست قبض1403-04-16شیدا رجبی-1500400100 سپاس فراوانتخصیص و ارسال شد56190156220011403-04-17
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: