پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

آگهی های مجمع شرکت ها، انجمن های صنفی ، تعاونی ها، موسسات و ... چاپ شده در روزنامه های کثیرالانتشار

با توجه به گسترش روزافزون خدمات الکترونیک و ضرورت ثبت آنلاین انواع آگهی روزنامه و انتشار آنها در روزنامه های کثیرالانتشار، «سامانه فوری ثبت» به عنوان نخستین سامانه ثبت و چاپ انواع آگهی بصورت آنلاین اقدام به طراحی سیستم ثبت هوشمند آگهی مجمع نموده است. در زیر آگهی های ثبت شده در این سامانه از جمله نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی، آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه، نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه و … با امکان جستجو نمایش داده شده اند.

نمایش 1 – 20 از 417

آگهیتاریخ انتشاروضعیت چاپ
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت فرآوری پیشتازان عرصه تلاش(سهامی خاص)
به شماره ثبت 11493 و شناسه ملی 14006299766
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ویا نماینده قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 9 مورخ 18/03/1402و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که همان تاریخ در ساعت 11 در محل اصلی شرکت به آدرس زنجان-کیلومتر۱۶ جاده زنجان دندی-شهرک صنعتی ناجی نبش خیابان سوم شرقی شماره۱۶۶کدپستی۴۵۳۵۱۵۶۶۴۸ تشکیل می شود حضور بهم رسانند. همراه داشتن اصل مدارک هویتی و سهامداری و نیز اصل برگه وکالتنامه محضری برای قائم مقام قانونی بعنوان مجوز ورود به مجامع الزامی است.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
اصلاح مواردی از اساسنامه شرکت شامل ماده2 موضوع فعالیت شرکت و ماده 33 تعداد سهام وثیقه
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق¬العاده
انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضاء، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، تصویب بودجه و نحوه تامین منابع مالی تامین هزینه های جاری شرکت، تعیین خط و مشی و اقدامات آتی شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.
هیئت مدیره
1402/03/18در حال بررسی
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت فرآوری پیشتازان عرصه تلاش(سهامی خاص)
به شماره ثبت 11493 و شناسه ملی 14006299766
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ویا نماینده قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 9 مورخ 1402/04/01 و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 11همان تاریخ در محل اصلی شرکت به آدرس زنجان-کیلومتر۱۶ جاده زنجان دندی-شهرک صنعتی ناجی نبش خیابان سوم شرقی شماره۱۶۶کدپستی۴۵۳۵۱۵۶۶۴۸ تشکیل می شود حضور بهم رسانند. همراه داشتن اصل مدارک هویتی و سهامداری و نیز اصل برگه وکالتنامه محضری برای قائم مقام قانونی بعنوان مجوز ورود به مجامع الزامی است.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
اصلاح مواردی از اساسنامه شرکت شامل ماده2 موضوع فعالیت شرکت و ماده 33 تعداد سهام وثیقه
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق¬العاده
انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضاء، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، تصویب بودجه و نحوه تامین منابع مالی تامین هزینه های جاری شرکت، تعیین خط و مشی و اقدامات آتی شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.
هیئت مدیره
1402/03/18در حال بررسی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین تاسیسات آودایس ثبت شده به شماره 419408 و شناسه ملی 10320708587(نوبت دوم )
با توجه به عدم اتفاق نظر شرکاء و عدم مصوب دستور جلسه در جلسه نوبت اول مجمع عموی فوق العاده در تاریخ 1402/03/11 ، بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت شرکت تامین تاسیسات آوادیس دعوت به عمل می آید تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10:00روز چهارشنبه مورخ 1402/03/24 در محل : تهران- خیابان سعدی – پاساژ رضا پور – طبقه همکف – پلاک 34 – فروشگاه آقای محمد رضا رضائی برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1: خروج مدیر عامل
2: انتخاب مدیر عامل جدید


رئیس هیات مدیره شرکت تامیت تاسیسات آوادیس
1402/03/13چاپ شده
اصلاحیه برگزاری مجمع عمومی موسس انجمن صنفی تخصصی
کارفرمایی آموزشگاهداران مراقبت و زیبایی شهرستان شهریار
پیرو اطلاعیه مورخ 1402/01/28 در روزنامه کاروکارگر شماره 9165 صفحه 3، اولیــن مجمع عمومــی انجمن صنفی مذکور که برای تاریخ 1402/03/09 اعلام شد، کنسل می گردد و به روز یکشنبه مورخ 1402/05/29 موکول و در ساعت 11 در محل آموزشگاه دیور به نشانی اندیشه فاز3، شهرک صدف، خیابان توحید جنوبی ساختمان میلاد برگزار میگردد. از کلیه کارفرمایان عضو شــاغل در صنف مربوطه دعوت میشود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیات مدیره و یا بازرســین می باشــند تقاضای کتبی خود را تا ۲۴
ساعت قبل از برگزاری مجمع تحویل هیات موسس نموده و رسید دریافت نمایند.
دستور جلسه:
1_تصویب اساســنامه 2_انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان 3_انتخاب روزنامه
کثیرالانتشار جهت درج آگهی های انجمن 4_سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
هیات موسس: 1_اشرف حاجی مقصودی 2_مائده رجبی 3_لیلا رضایی
شماره تماس:09123615527
1402/03/09چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین تاسیسات آوادیس ثبت شده به شماره 419408و شناسه ملی 10320708587(نوبت اول)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تامین تاسیسات آوادیس دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10:00روز پنجشنبه مورخ 1402/03/11درمحل تهران – خیابان سعدی – پاساژ رضا پور – طبقه همکف – پلاک – 34 – فروشگاه آقای محمد رضا رضائی برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- خروج مدیر عامل
2- انتخاب مدیر عامل جدید
3

رئیس هیات مدیره
1402/03/01چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی تولیدی مرغ تخمگذار ده شیخ ثبت شده به شماره 8521 و شناسه ملی 10530210465
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی تولیدی مرغ تخمگذار ده شیخ دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10:00روز شنبه مورخ 1402/02/30در شیراز/کیلومتر4جاده سیخ دارنگون /به سمت میدان تیر محل رسمی شرکت برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
2-تایید نقل و انتقال سهام اعضاء و قبول عضویت اعضاء جدید
3-انتخاب مدیر عامل جدید
4-انتخاب روزنامه کثیرالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
5-سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت شرکت باشد

رئیس هیات مدیره
1402/02/19چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی تولیدی مرغ تخمگذار ده شیخ ثبت شده به شماره 8521 و شناسه ملی 10530210465
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی تولیدی مرغ تخمگذار ده شیخ دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10:00روز شنبه مورخ1402/02/30در شیراز/کیلومتر4جاده سیخ دارنگون /به سمت میدان تیر در محل رسمی شرکت برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
2-تایید نقل و انتقال سهام اعضاء و قبول عضویت اعضاء جدید
3-انتخاب مدیر عامل جدید
4-انتخاب روزنامه کثیرالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
5-سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت شرکت باشد

رئیس هیات مدیره
1402/02/19چاپ شده
آگهی دعوت سهامداران و وراث متوفی سهامدار(مرحومه خانم فرخ لقا فرامرزی) جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت جهانکارپناه ( سهامی خاص ) به شماره ثبت3428 و شماره شناسه ملی 10260397503
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت جهانکارپناه ( سهامی خاص ) به شماره ثبت3428 و شماره شناسه ملی 10260397503و وراث نائب رئیس شرکت جهانکار پناه مرحومه خانم فرخ لقا فرامرزی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که رأس ساعت 10 مورخ چهارشنبه 20/02/1402 در محل قانونی شرکت به نشانی: چهارمحال و بختیاری شهرستان خانمیرزا شهر آلونی خیابان دکتر شریعتی غربی نبش کوچه خرم پلاک 635 به کدپستی 8894130813 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
۱- انتقال سهام وراث مرحومه خانم فرخ لقا فرامرزی
۲- تعیین و سمت اعضای هیئت مدیره شرکت.
۳- تغییر در مفاد اساسنامه
۴- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
شرکت جهانکارپناه
1402/02/19چاپ شده
آگهی دعوت

آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پیشگامان تجارت مانیا تیوان با مسئولیت محدود به شماره ثبت594414 و شماره شناسه ملی 14011033376

بدینوسیله از کلیه شرکا، شرکت پیشگامان تجارت مانیا تیوان بامسئولیت محدود به شماره ثبت 594414 و شناسه ملی 14011033376 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت 18مورخ چهارشنبه 1402/02/13 و جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده که درساعت 19 در محل قانونی شرکت به نشانی:تهران، به آدرس سهروردی شمالی خیابان زینالی پلاک ۱۰۰ واحد ۲ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
1) تغییر نشانی شرکت
2) افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه
3) تغییردر مفاد اساسنامه
4) سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی باشد
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
5) انتخاب و تعیین حسابرس و بازرس قانونی .
6) تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت.
7) تصویب صورت های مالی.
8) سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی باشد عادی بطور فوق العاده.

مدیرعامل شرکت پیشگامان تجارت مانیا تیوان

«بسمه‌تعالی»
آگهی دعوت

آگهی دعوت از شرکا در شرکت پیشگامان تجارت مانیا تیوان با مسئولیت محدود به شماره ثبت594414 و
شماره شناسه ملی 14011033376

بدینوسیله از کلیه شرکا و سهامداران محترم، شرکت پیشگامان تجارت مانیا تیوان بامسئولیت محدود به شماره ثبت 594414 و شناسه ملی 14011033376 دعوت به عمل می آید تا در جلسه که رأس ساعت 17مورخ چهارشنبه 1402/02/13 در محل قانونی شرکت به نشانی:تهران، به آدرس سهروردی شمالی خیابان زینالی پلاک ۱۰۰ واحد ۲ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1- پیگیری آورده های غیرمنقول شرکت تقویم و تسلیم شرکت گردد.
2- بررسی عملکرد سهامداران .
3- بررسی مالیات و بیمه شرکت.
4- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت شرکت باشد.

مدیرعامل شرکت پیشگامان تجارت مانیا تیوان
1402/02/10چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی تخصصی کارفرمایی آموزشگاهداران مراقبت و زیبایی شهرستان شهریار
اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور،روز شنبه مورخ 09/03/1402 ساعت 11 در محل آموزشگاه بیور به نشانی اندیشه، فاز3، شهرک صدف، خیابان توحید جنوبی، ساختمان میلاد برگزار میگردد. از کلیه کارفرمایان عضو شاغل در صنف مربوطه دعوت میشود در جلسه مذکور شرکت نمایند.ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسین می باشند تقاضای کتبی خود را تا 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع تحویل هیئت موسس نموده و رسید دریافت نمایند. دستور جلسه: 1_تصویب اساسنامه 2_انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 3_انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های انجمن 4_سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد. هیئت موسس: 1_اشرف حاجی مقصودی 2_مائده رجبی 3_لیلا رضایی شماره تماس: 09123615527
1402/01/28چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی کشت و صنعت فدک اوکسین ثبت شده به شماره ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۹۹۲۹۱(نوبت اول)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی کشت و صنعت فدک اوکسین دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی که راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ درمحل شرکت ابو غویر برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1-انتخاب هیات مدیره
2-انتخاب بازرسین
3- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

رئیس هیات مدیره
1402/01/28چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عادی بطورفوق العاده…… شرکت .گسترش سازه حمید…… ثبت شده به شماره .103454…. و شناسه ملی ….10101473658.. (نوبت .اول…..)
بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گسترش سازه حمید به شماره ثبت 103454 جهت شرکت در مجمع عادی بطور فوق العاده دعوت به عمل می آید تا در جلسه مورخ 1402/01/14که راس ساعت 10صبح روز دوشنبه درمحل قانونی شرکت واقع درخیابان.شریعتی ابتدای پاسداران خیابان دشستان دوم پلاک16 طبقه اول برگزارمی گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- گزارش بازرس قانونی
2- انتخاب بازرسین
3- انتخاب مدیران شرکت
4-انتخاب حسابرس هیئت مدیره شرکت گسترش سازه حمید
1401/12/23چاپ شده
اطلاعیه تاسیس و آگهی دعوت مجمع عمومی موسس
انجمن صنفی کارگری کاشی کاران شهرستان ارومیه
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آئین نامه مصوب آبان ماه سال ۱۳۸۹ هیات محترم وزیران انجمن صنفی به عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد
کلیه کارکنان شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف مدت ده روز می توانند درخواست کتبی خود را به نشانی شهرستان ارومیه بلوار شهید باهنر روبروی شهرداری منطقه ۳ دفتر انجمن کارگران ساختمانی ارومیه تسلیم نمایند
محل برگزاری مجمع :
ضمنا اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور (روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ راس ساعت ۱۰ صبح)در محل مسجد حر واقع در شهرستان ارومیه کمربندی خیابان ساعد برگزار می‌شود
دستور جلسه :
۱- تصویب اساسنامه
۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان
۳-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی
نماینده هیات موسس: جبرائیل حسین زاده
1401/12/20چاپ شده
بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضای انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان مسافربری برون شهری شهرستان ساری و حومه می رساند مجمع عمومی عادی سالانه( نوبت اول) راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه به تاریخ ۷/۲/۱۴۰۲ به آدرس ساری کمربندی شرقی ترمینال دولت در محل نمازخانه ترمینال برگزار می گردد.
افرادی که تمایل به کاندیدای هیئت مدیره و بازرس را دارند درخواست خود را کتباً از تاریخ انتشار آگهی دعوت تا ۲۷/۱/۱۴۰۲ به دفتر انجمن ارائه نمایند و افرادی که نمی توانند در مجمع عمومی شرکت کنند با ارائه وکالت نامه محضری دفترخانه رسمی فقط به نام یک نفر فی مابین اعضا را تا تاریخ ۲۷/۱/۱۴۰۲ به دفتر انجمن ارائه دهند .
دستور کار مجمع عمومی عادی سالانه
۱- تصمیم‌گیری در خصوص افراد تعلیق
۲- تصمیم گیری در خصوص اجازه حسابرسی
۳- گزارش عملکرد هیئت مدیره
۴- گزارش خزانه دار
۵-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس
اعضای هیئت مدیره
1401/12/20چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
کانون کارگران بازنشسته شهرستان تربت حیدریه
از کلیه اعضاء محترم کانون فوق الذکر که قبل از بازنشستگی بر اساس قانون کار اشتغال داشته و بر اساس مقررات جاری بازنشسته شده باشند می رساند با همراه داشتن کارت عضویت معتبر کانون در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که در ساعت ۱۰ صبح مورخ چهار شنبه ۲3/۱/۱۴۰۲ در محل کانون واقع در ،تربت حیدریه ،خیابان مطهری (باغ ملی )مطهری 4 پلاک 12 کانون بازنشسته تامین اجتماعی برگزارمی گردد،حضوربهم رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول :1-اصلاح تبصره ماده 16 اساسنامه کانون طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون – کار و رفاه اجتماعی 2-حذف بند7 از ماده30 اساسنامه کانون طبق دستور العمل ابلاغی وزارت تعاون – کار ورفاه اجتماعی
هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تربت حیدریه
1401/12/18چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم وعادی نوبت اول
کانون کارگران بازنشسته شهرستان تایباد
از کلیه اعضاء محترم کانون فوق الذکر که قبل از بازنشستگی بر اساس قانون کار اشتغال داشته و براساس مقررات جاری بازنشسته شده باشند دعوت می گرددباهمراه داشتن کارت عضویت معتبر کانون درجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم وعادی نوبت اول کانون 10که در ساعت۱۰ و 30دقیقه صبح روزپنج شنبه ۲4/۱/۱۴۰۲ در محل سالن سروش به آدرس خیابان فرمانداری روبروی باشگاه تختی برگزارمی گردد،حضوربهم رسانند.همچنین داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرسان کانون مکلفند حداکثر7روز قبل از برگزاری مجمع عمومی ،درخواست کتبی خود را به دفتر کانون به آدرس تایباد ،خیام ،خیام 6 ارسال و رسید دریافت نمایند .دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :1-اصلاح تبصره ماده 16 اساسنامه کانون طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون – کار و رفاه اجتماعی 2-حذف بند7 از ماده30 اساسنامه کانون طبق دستور العمل ابلاغی وزارت تعاون – کار ورفاه اجتماعی دستور جلسه مجمع عمومی عادی:1- گزارش عملکرد هیات مدیره2- -گزارش مالی خزانه دار3–گزارش بازرس 4-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره و بازرسان
هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تایباد
1401/12/18چاپ شده
آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
کانون کارگران بازنشسته مشمول قانون کارشهرستان عجب شیر
تاریخ انتشار:18-12-1401
به اطلاع کلیه اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان عجب شیر می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم کانون درساعت 30/9صبح روز سه شنبه29/01/1402درمحل مسجداولیاءواقع درخیابان 17شهریوربرگزارخواهدشدوازکلیه اعضای دعوت می شوددرموعدمقرردرجلسه مجمع حضوربه هم رسانید.
دستورجلسه :
1 – حذف بند7ماده 30اساسنامه
هئیت مدیره کانون کارگران بازنشسته مشمول قانون کار شهرستان عجب شیر
1401/12/18چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون کارگران بازنشسته مشمول قانون کارشهرستان عجبشیر
تاریخ انتشار:18-12-1401
به اطلاع کلیه ی اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان عجب شیرمی رساند جلسه ی مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون ازساعت 10 الی 12صبح روزسه شنبه مورخه ی29/01/1402درمحل مسجداولیاء واقع درخیابان 17شهریوربرگزارخواهدشد وازکلیه ی اعضاءدعوت میشوددرموعد مقررباهمراه داشتن کارت عضویت درجلسه ی مجمع حضوربه هم رسانید
کسانی که تمایل به کاندیداتوری هئیت مدیره وبازرس رادارند می توانندبادردست داشتن کپی شناسنامه وکپی کارت ملی وکارت عضویت به کانون شهرستان عجب شیرمراجعه نمایند
دستورجلسه:
1 : گرازش هئیت مدیره درمورد عملکردکانون
2 : گزارش وتصویب صورت های مالی سال های1400/1399 -1398/1397
3 : تصویب بودجه برای سال1402
4: اتخاذ تصمیم برای افزایش حق عضویت سالانه وورودیه
5: انتخابات اعضای اصلی وعلی البدل هئیت مدیره وبازرس اصلی وعلی البدل کانون براساس اساسنامه کانون
هیات مدیره کانون بازنشستگان مشمول قانون کارشهرستان عجب شیر
1401/12/18چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سام گل مازند( سهامی خاص )بشماره ثبت ۴۹۷۲ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۳۳۶۰
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت سام گل مازند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۹۷۲ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۳۳۶۰ دعوت می گردد در تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۱ صبح در محل قانونی شرکت جهت اتخاذ تصمیم در موارد ذیل حضور یابند .
دستور جلسه :
۱-انتخاب بازرسین
۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد
هیئت مدیره شرکت سام گل مازند
1401/12/15چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهسازان دیدگان طبرستان( سهامی خاص )ثبت شده به شماره ۵۹۳۹ و بشناسه ملی۱۰۹۶۰۰۲۰۷۳۰
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت بهسازان دیدگان طبرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۹۳۹ و بشناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۲۰۷۳۰ دعوت می گردد در تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ ساعت ۹ صبح در محل قانونی شرکت جهت اتخاذ تصمیم در موارد ذیل حضور یابند .
دستور جلسه :
۱-انتخاب بازرسین
۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد
هیئت مدیره شرکت بهسازان دیدگان طبرستان
1401/12/15چاپ شده
آگهیتاریخ انتشاروضعیت چاپ

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: