رهگیری روزنامه های ارسال شده برای مشتریان

نسخ روزنامه پس از چاپ آگهی­ های مفقودی از طریق سرویس سفارشی شرکت ملی پست برای مشتریان عزیز به صورت رایگان ارسال می گردد. پس از بسته­ بندی و ارسال، شماره مرسوله برای مشتری از طریق پیامک ارسال می گردد. برای آنکه بدانید که مرسوله شما در چه مرحله ای از ارسال قرار دارد، از طریق لینک زیر می توانید وارد سایت شرکت پست شده و با ثبت شماره مرسوله، آن را مطابق تصویر نمونه رهگیری کنید.

بازدیدکننده عزیز؛
دریافت خدمات به صورت الکترونیکی، یکی از راه­های جلوگیری از شیوع بیماری کروناست. ضمن آنکه در هزینه رفت و آمد و زمان ارزشمند شما صرفه جویی قابل توجهی خواهد
داشت. ما خدمات مورد نیاز شما را با بهترین کیفیت و با هزینه مناسب انجام می دهیم.
سایر خدمات فوری ثبت را در صفحه اصلی سایت ببینید.