مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 663

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1402-10-13فائزه یارجانلو-10002 روزنامه سیدعباس قزوینیان با کدملی ۰۳۷۴۰۵۰۶۴۳تخصیص و ارسال شد1402-10-25
ویرایش آگهی1403-01-06مرجان سعدی پور- 2005آگهی 6 فروردین1403 منظور از کارت ملی *همان کارت ملی هوشمند است*سپاستخصیص و ارسال شد1403-01-14
درخواست روزنامه1403-02-03سیاوش عینالو-700019 و 21 فروردین 1403 هر کدام یک نسخه عدم ارسال آگهی های چاپ شدهتخصیص و ارسال شد1403-02-09
درخواست روزنامه1403-02-25رقیه سعادتی-503انسخه روزنامه به نام منصوره خیری به کد ملی ۶۰۲۹۰۶۵۷۰۱ تاریخ چاپ۱۴۰۲/۳/۲۳در دست بررسی1403-02-25
درخواست روزنامه1402-02-10فائزه یارجانلو-10002 بنام سعید حسین زاده با کدملی0570026938تخصیص و ارسال شد1402-02-12
درخواست روزنامه1402-10-09لیلا قربان نژاد – 5062 شهناز موسوی، ملی 3319265857 ، ش قبض 437065تخصیص و ارسال شد1402-10-18
درخواست روزنامه1402-12-07فاطمه دانایی-18001 یک نسخه از روزنامه چاپ14/09/1401 بنام سیده زینب دولت خواه لطفا ارسال فرماییدتخصیص و ارسال شد1402-12-14
درخواست روزنامه1403-01-16فاطمه دانایی-18001 باسلام،لطفا یک نسخه از روزنامه چاپ15/9/1401 بنام سیده زینب دولت خواه(اگهی جواز اسلحه) ارسال فرماییدتخصیص و ارسال شد1403-01-27
درخواست روزنامه1402-02-07حنا ایوانی-16001نسخه 4/8/1401 و روزنامه 19/8/1401تخصیص و ارسال شد1402-02-10
درخواست روزنامه1402-03-21پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه بنام الفی نواران باکدملی 4900675423 به تاریخ ثبت 1400/07/10 تخصیص و ارسال شد1402-03-24
سایر1402-04-15زهرا معصومی -500 منگنه . قیچیتخصیص و ارسال شد1402-04-21
درخواست روزنامه1402-05-04زهره صیفی کار-502یک نسخه روزنامه ۱۴۰۰/۱/۱۵تخصیص و ارسال شد1402-05-14
درخواست روزنامه1402-06-13زهرا معصومی -5001 1 عدد روزنامه 4 / 3 / 1402 . و روزنامه 4/4/1402تخصیص و ارسال شد1402-06-19
درخواست روزنامه1402-10-05حنا ایوانی-16001 نسخه لطفا روزنامه به نام آقای مجید رضایی نیکو به کد ملی 3240190982 تاریخ درخواست 1401/4/21 سپاستخصیص و ارسال شد1402-10-10
درخواست روزنامه1402-12-20مهدیه سادات حسینی – 508۱نسخه باسلام روزنامه خانم اقدس مهدی خانقاه به کدملی۵۱۶۹۷۸۶۵۷۳درتاریخ۴/۸ثبت شده لطفا ارسال کنیدتخصیص و ارسال شد1403-02-05
حذف آگهی1403-01-11حنا ایوانی-1600اگهی مفقودی به نام محمد حسینی به کد ملی 3329920769تخصیص و ارسال شد1403-01-11
درخواست روزنامه1403-01-29بهاره مردی – 505روزنامه تاریخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۱ و 6/09/1402 تخصیص و ارسال شد1403-01-29
درخواست روزنامه1402-01-31رقیه سعادتی-503۱ روزنامه برج۱۴۰۱/۵/۶ به نام فردی طهماسبی کدملی ۱۱۲۹۴۵۶۷۳۰تخصیص و ارسال شد1402-02-04
درخواست روزنامه1402-04-06پروین قربانی-7022 ازروزنامه چاپ شده 1402/04/07تخصیص و ارسال شد1402-04-07
درخواست روزنامه1402-06-09فاطمه میرزابیگی _ 3011 تاریخ 23 اردیبهشتتخصیص و ارسال شد1402-06-09
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: