پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 373

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1402-02-16مهدیه خدادادی-2001 یک نسخه چاپ اگهی مورخ 17/08/1401 بنام روزبه ادهمیتخصیص و ارسال شد1402-02-17
درخواست روزنامه1402-04-24فائزه یارجانلو-10002 روزنامه 23 خردا ماه کد ملی 5380018556تخصیص و ارسال شد1402-04-27
درخواست روزنامه1402-06-21لیلا قربان نژاد – 506۱ سارا فتحی ملی ۴۸۱۹۸۹۹۵۲۱ ش قبض ۴۹۴۶۶۸تخصیص و ارسال شد1402-06-27
درخواست روزنامه1402-08-09زهره صیفی کار-502یک نسخه روزنامه به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۵ تخصیص و ارسال شد1402-08-14
درخواست روزنامه1402-08-28فهیمه بحرینی-800روزنامه14 اریبهشت روزنامه 14/02/1402یک نخسهتخصیص و ارسال شد1402-08-30
درخواست روزنامه1402-03-01مهدیه خدادادی-2002نسخه تاریخ چاپ هفدهم و بیست و هفتم اردیبهشت 1402 بنام علی امیری و علیرضا سلاجقه مرکزی کرمانتخصیص و ارسال شد1402-03-02
حذف آگهی1402-05-10فاطمه عیسی لو-700فرمان نجفعلی لو با کد ملی 2800530340 لطفا این اگهی که امروز صبح ثبت شد حذف کنید ممنونمتخصیص و ارسال شد1402-05-10
درخواست روزنامه1402-01-19مهدیه خدادادی-2001 نسخه چاپ 22 ابانماه 1401 اداره پست مرکزی کرمانتخصیص و ارسال شد1402-01-21
درخواست روزنامه1402-04-17لیلا قربان نژاد – 5061 ش قبض۳۲۴۶۲۳، ملی ۰۳۷۱۰۰۵۸۶۸ ، اصغر گوهری فرزندخدمتعلیتخصیص و ارسال شد1402-04-21
درخواست روزنامه1402-05-30لیلا قربان نژاد – 5061 ملی 1639941762 امین اله عباس زاده ش قبض ۴۶۰۳۸۸تخصیص و ارسال شد1402-06-04
درخواست روزنامه1402-07-06راستگو-13002 تاریخ چاپ 25 و 30 مردادتخصیص و ارسال شد1402-07-06
درخواست روزنامه1402-07-30ساناز نقاشی-4011 روزنامه در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۱ چاپ شده به نام خسرو سلیمانی به شماره ملی ۰۵۳۴۹۶۱۶۴۹تخصیص و ارسال شد1402-08-02
درخواست روزنامه1402-08-17فاطمه دانایی-1800لطفا یک نسخه از تاریخ چاپ سه شنبه 09/08/1402 بنام سید معبود سجادی بفرستید تخصیص و ارسال شد1402-08-21
درخواست روزنامه1402-08-30رقیه سعادتی-503یک نسخه روزنامه ۱۴۰۱/۹/۲۸به نام علی امیدوار به کد ملی ۴۰۶۰۸۳۳۹۶۷در دست بررسی1402-08-30
درخواست روزنامه1402-05-02پروین قربانی-7022نسخه رزونامه چاپ تاریخ 1402/05/03تخصیص و ارسال شد1402-05-03
درخواست روزنامه1402-05-24حنا ایوانی-16001 نسخه به نام مهدی شیرزادی به کد ملی 3241446328تخصیص و ارسال شد1402-05-30
درخواست روزنامه1402-06-12ساناز نقاشی-4011 روزنامه در تاریخ 7 تیر ماه 1401 چاپ شده به نام خسرو سلیمانی به شماره ملی 0534961649تخصیص و ارسال شد1402-06-12
درخواست روزنامه1402-07-01راستگو-13002 تاریخ چاپ 25 و 30 مردادتخصیص و ارسال شد1402-07-05
سایر1402-08-13فاطمه عظیم وند -500 چسب شیشه ایتخصیص و ارسال شد1402-08-20
درخواست روزنامه1402-01-05لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۳۸۸۴۹۶ بنام مرتضی سلیمیتخصیص و ارسال شد1402-01-16
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: