مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 750

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1402-02-23پروین قربانی-7023نسخه از روزنامه چاپ 1402/02/23 تخصیص و ارسال شد1402-02-24
درخواست روزنامه1402-04-07زهره صیفی کار-502۵ نسخه روزنامه ۱۴۰۲/۴/۴ تخصیص و ارسال شد1402-04-07
درخواست روزنامه1402-06-29زینب سوزنگری-15031 1نسخه از روزنامه بنام امیرمحمدزندی با کدملی 1830577281تخصیص و ارسال شد1402-07-04
درخواست روزنامه1402-07-22لیلا قربان نژاد – 506۱ لطفا یک نسخه روزنامه تاریخ ثبت ۱۲/۰۷/۱۴۰۲ ، و چاپش ۱۳/۰۷/۱۴۰۲تخصیص و ارسال شد1402-07-24
درخواست روزنامه1402-08-11فاطمه میرزابیگی _ 3011 4ابانتخصیص و ارسال شد1402-08-15
درخواست روزنامه1402-09-17لیلا قربان نژاد – 506۲ سلام ، لطفا ۲ نسخه روزنامه ارسال شود بنام احسان کریمی ملی 5560549371 ت ثبت ۱۴۰۲/۰۹/۱۷تخصیص و ارسال شد1402-09-19
درخواست روزنامه1402-10-23لیلا قربان نژاد – 5061 محسن گودرزی ، ملی 4133134869 ش قبض 423260تخصیص و ارسال شد1402-11-01
درخواست روزنامه1402-11-10لیلا قربان نژاد – 5061 ش قبض ۴۷۸۱۵۱ بنام فاطمه کلاته سیفری تاریخ ثبت ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ لطفا ارسال کنیدتخصیص و ارسال شد1402-11-28
حذف آگهی1403-01-11فاطمه مبارک آبادی-3000610206362 تخصیص و ارسال شد1403-01-11
درخواست روزنامه1403-01-29حنا ایوانی-16001نسخه به نام آقای شهرام صیدی به کد ملی ۳۳۷۹۸۴۴۷۵۶ تاریخ آذر ماه ۱۴۰۱تخصیص و ارسال شد1403-02-09
درخواست روزنامه1402-01-29راستگو-13002 تاریخ چاپ 1401/12/28تخصیص و ارسال شد1402-02-10
درخواست روزنامه1402-02-18لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۴۳۷۲۹۴، بنام سعید دهقان بشماره ملی ۴۴۳۱۱۰۳۵۰۳تخصیص و ارسال شد1402-02-20
درخواست روزنامه1402-04-04لیلا قربان نژاد – 5061 ش قبض ۴۵۱۸۱۰ ، مریم عبدی ،ش ملی ۵۵۶۰۰۵۲۷۵۲، تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱تخصیص و ارسال شد1402-04-07
درخواست روزنامه1402-08-09لیلا قربان نژاد – 5061 تاریخ ثبت ۲۶/۰۴/۱۴۰۱تخصیص و ارسال شد1402-08-15
درخواست روزنامه1402-09-01فاطمه مبارک آبادی-3002 روزنامه تاریخ 24/04/1402 دو نسخه و روزنامه 21/01/1402 یک نسخهتخصیص و ارسال شد1402-09-02
درخواست روزنامه1402-11-09لیلا قربان نژاد – 506لطفا یک نسخه از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲ ارسال کنید تخصیص و ارسال شد1402-11-11
ویرایش آگهی1402-12-17مریم بالایی-2000کدملی 2291654391 و به شماره قبض 550603 ویرایش مدل ماشین از 1402 به 1387 و ویرایش گواهینامه از پایه 3 به پایه2تخصیص و ارسال شد1402-12-17
ویرایش آگهی1403-01-09مریم بالایی-2000شماره قبض 550385 وشماره ملی 2539310605 سال مفقودی اشتباه ثبت شده 1403 تغییر داده به سال1402تخصیص و ارسال شد1403-01-14
درخواست روزنامه1403-03-31پروین قربانی-7022نسخه آگهی مفقودی برگ سبز ۲ نسخه دیگر از روزنامه ی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ خانم اسماسیدمحمدیتخصیص و ارسال شد1403-04-10
درخواست روزنامه1402-02-11پروین قربانی-702دونسخه از روزنامه چاپ شده 1402/02/12 تخصیص و ارسال شد1402-02-12
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: