مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 628

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1402-07-04فهیمه بحرینی-8001نخسه روزنامه تاریخ 03/03/1402روزنامه سوم خرداد402یک نخسه ارسال شودتخصیص و ارسال شد1402-07-06
درخواست روزنامه1402-08-17حنا ایوانی-16001 نسخه به نام آقای یوسف فرجی به کد ملی ۳۲۵۶۳۸۳۰۳۳ با تشکرتخصیص و ارسال شد1402-09-07
درخواست روزنامه1402-09-21مهدیه خدادادی-2001 نسخه چاپ اگهی 12/09/1402 بنام مریم ناصر اسدیتخصیص و ارسال شد1402-09-27
درخواست روزنامه1402-10-10راستگو-13002فقره تاریخ چاپ 15 /08/1402تخصیص و ارسال شد1402-10-13
درخواست روزنامه1402-12-24ساناز نقاشی-4011 روزنامه تاریخ 24بهمن 1402 به نام کریمی متین به شماره ملی ۳۹۳۴۴۸۹۴۰۰ لطفا ارسال کنید مرسی.تخصیص و ارسال شد1402-12-27
درخواست روزنامه1403-01-29حنا ایوانی-16001نسخه به نام آقای شهرام صیدی به کد ملی ۳۳۷۹۸۴۴۷۵۶ تاریخ آذر ماه ۱۴۰۱در دست بررسی1403-01-29
درخواست روزنامه1402-02-24حنا ایوانی-16001 به نام علی نادری 3242052188تخصیص و ارسال شد1402-02-27
درخواست روزنامه1402-05-07ساناز نقاشی-4012 روزنامه تاریخ 31 تیرماه 1402 به نام محمد باقری باشماره ملی 3933847915تخصیص و ارسال شد1402-05-07
درخواست روزنامه1402-06-29زینب سوزنگری-15032نسخه 1 نسخه روزنامه بنام امیرمحمدزندی با کدملی1830577281تخصیص و ارسال شد1402-07-03
درخواست روزنامه1402-07-22حنا ایوانی-16001 نسخه به نام سید مراد رشیدی دول معصومی به کد ملی 3253903011تخصیص و ارسال شد1402-07-24
درخواست روزنامه1402-08-10لیلا قربان نژاد – 5061 تاریخ ثبت ۱۴۰۲/۰۵/۰۹، ت چاپ ۱۰ مردادتخصیص و ارسال شد1402-08-15
درخواست روزنامه1402-09-16مهدیه خدادادی-200۱ سلام لطفأ نسخه چاپ آگهی 24/01/1400 بنام آتنا پور حسین علی راینی اداره پست مرکزی کرمانتخصیص و ارسال شد1402-09-20
درخواست روزنامه1402-10-06لیلا قربان نژاد – 5061 ش قبض ۴۶۰۳۱۶ ، بنام فراهم تقی زاده وجن ، ملی 1461120470تخصیص و ارسال شد1402-10-10
درخواست روزنامه1402-10-23مریم بالایی-20002 یک نسخه آگهی مربوط به آقای امیر میرحاجی به کد ملی 2280946947تخصیص و ارسال شد1402-10-24
حذف آگهی1403-01-11فاطمه مبارک آبادی-3000610206362 تخصیص و ارسال شد1403-01-11
درخواست روزنامه1402-01-07پریسا برجی-507یک فقره روزنامه بنام مهدی افضلی یادگاری به تاریخ ثبت پنجم فروردین تخصیص و ارسال شد1402-01-15
درخواست روزنامه1402-01-31ناهید محمدآبادی-19011 روزنامه 25/07/1401 لطفا ارسال شودتخصیص و ارسال شد1402-02-04
درخواست روزنامه1402-02-21بهاره مردی – 505۲ باسلام روزنامه مربوط به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ را یک نسخه از هر کدام برایم ارسال فرمایید .ممنون—12/28 موجود نبودتخصیص و ارسال شد1402-02-24
درخواست روزنامه1402-03-17پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه به تاریخ چاپ 16خرداد1402 بنام ناهیدمطلبی تخصیص و ارسال شد1402-03-18
درخواست روزنامه1402-04-06لیلا قربان نژاد – 5061 ش قبض ۴۳۷۱۳۴، ت ثبت ۱۹/۰۸/۱۴۰۱ خداحق فرج زاده ، ملی ۲۹۷۱۹۹۶۰۹۳تخصیص و ارسال شد1402-04-11
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: