مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 663

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1402-08-19هانیه ناروئی-14001 باسلام درخواست ارسال روزنامه عارف توتازهی به شماره قبض511420را دارم.تخصیص و ارسال شد1402-08-20
درخواست روزنامه1402-11-23لیلا قربان نژاد – 5061 تاریخ ثبت ۲/۵/۱۴۰۲ بنام حمیدرضا سلطانی جمال اباد ، ملی 0110146931تخصیص و ارسال شد1402-12-09
درخواست روزنامه1402-11-18هانیه ناروئی-14002 باسلام درخواست ارسال روزنامه آقای عامرشه بخش به شماره ملی36110901581 وشماره قبض511354 را دارم.ممنونتخصیص و ارسال شد1402-11-28
درخواست روزنامه1403-01-27رقیه سعادتی-503انسخه تاریخ چاپ ۱۴۰۴/۶/۱۳ به نام مرتضی شیرزادی به ک ملی ۰۴۹۱۶۳۱۴۳۱تخصیص و ارسال شد1403-01-28
درخواست روزنامه1402-02-18لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۴۳۷۲۹۴، بنام سعید دهقان بشماره ملی ۴۴۳۱۱۰۳۵۰۳تخصیص و ارسال شد1402-02-20
درخواست روزنامه1402-07-24حنا ایوانی-16001 نسخه به نام کورش اسماعیلی به کد ملی 4960047828تخصیص و ارسال شد1402-08-02
درخواست روزنامه1402-01-28پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه بنام سعیدآقایی به تاریخ چاپ 1401/11/06 باکدملی 0320910741 تخصیص و ارسال شد1402-01-29
درخواست روزنامه1403-02-16پروین قربانی-702۲ روزنامه ی تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷در دست بررسی1403-02-16
درخواست روزنامه1402-08-21فاطمه مبارک آبادی-3002 تاریخ ثبتش 20مرداد بوده که 21 چاپ شده. روزنامه ی اقای سهراب احمدی کدملی 4171506166 و شماره پیگیری 483252تخصیص و ارسال شد1402-08-30
حذف آگهی1402-10-20معصومه اسدی-1200تقی حاجی احمدی فرزند رحیم علی با کدملی : 2668113032 سلام همکار محترم لطفا این اگهی حذف شود.ممنونم.تخصیص و ارسال شد1402-10-20
درخواست روزنامه1402-04-04لیلا قربان نژاد – 5061 ش قبض ۴۵۱۸۱۰ ، مریم عبدی ،ش ملی ۵۵۶۰۰۵۲۷۵۲، تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱تخصیص و ارسال شد1402-04-07
درخواست روزنامه1402-06-06ناهید محمدآبادی-19011 روزنامه 1402/03/24 لطفا ارسال شودتخصیص و ارسال شد1402-06-08
درخواست روزنامه1402-07-06مهدیه خدادادی-2001 نسخه چاپ مورخ 28/05/1402 بنام کیمیا زمانی پست مرکزی کرمانتخصیص و ارسال شد1402-07-09
درخواست روزنامه1402-10-23لیلا قربان نژاد – 5061 محسن گودرزی ، ملی 4133134869 ش قبض 423260تخصیص و ارسال شد1402-11-01
درخواست روزنامه1402-12-09حنا ایوانی-16001 نسخه به نام شهریار امجدیان به کد ملی ۳۲۵۷۱۶۳۴۷۹تخصیص و ارسال شد1402-12-15
درخواست روزنامه1402-01-19رقیه سعادتی-503ا آگهی به نام وهاب ایوبی به کد ملی ۰۴۹۳۰۰۰۷۵۵ درتاریخ 14015/3 چاپ شدهتخصیص و ارسال شد1402-01-20
درخواست روزنامه1403-02-12ناهید محمدآبادی-19011 روزنامه تاریخ 31/2/1402 ارسال شودتخصیص و ارسال شد1403-02-18
درخواست روزنامه1402-10-05حنا ایوانی-16001 نسخه لطفا روزنامه به نام آقای مجید رضایی نیکو به کد ملی 3240190982 تاریخ درخواست 1401/4/21 سپاستخصیص و ارسال شد1402-10-10
درخواست روزنامه1402-02-24فهیمه بحرینی-8001 سلام وقت بخیریک نخسه روزنامه 07/10/1401تخصیص و ارسال شد1402-02-25
درخواست روزنامه1402-10-19لیلا قربان نژاد – 5061 ش قبض ۴۵۱۸۰۱ بنام محدثه نیکخو ، ۲۷۲۲۶۷۹۱۷۵تخصیص و ارسال شد1402-10-25
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: