پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 104

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1402-02-07ناهید محمدآبادی-19013000 تخصیص و ارسال شد4800014803003001402-02-09
درخواست قبض1402-02-16معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد4822014828006001402-02-17
درخواست قبض1402-01-15پریسا برجی-5071000 تخصیص و ارسال شد4749014750001001402-01-16
سایر1402-01-30زهرا معصومی -500 در دست بررسی1402-01-30
درخواست قبض1402-02-24فهیمه بحرینی-80040030 تخصیص و ارسال شد4842014846004001402-02-25
درخواست قبض1402-01-16فاطمه مبارک آبادی-30020015 تخصیص و ارسال شد4755014756001001402-01-19
درخواست قبض1402-02-07فاطمه دانایی-1800دوبسته0 تخصیص و ارسال شد4789014790001001402-02-07
درخواست قبض1402-02-05شیما بیگی-14002000 تخصیص و ارسال شد4787014789002001402-02-06
درخواست قبض1402-01-19فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد4756014758002001402-01-19
درخواست قبض1402-02-09پریسا مخموری-701100برگ10برگ تخصیص و ارسال شد4808014809001001402-02-10
درخواست قبض1402-02-05حنا ایوانی-16004000 300تخصیص و ارسال شد4782014785003001402-02-05
درخواست قبض1402-02-20فاطمه مبارک آبادی-30020020 تخصیص و ارسال شد4832014834002001402-02-21
درخواست قبض1402-03-17حنا ایوانی-16004000 در دست بررسی0011402-03-17
درخواست قبض1402-02-12بهاره مردی – 505۱۰۰۱۰ تخصیص و ارسال شد4813014814001001402-02-13
درخواست قبض1402-03-17شیما بیگی-140010 در دست بررسی0011402-03-17
درخواست قبض1402-03-17شیما بیگی-140036220269361 در دست بررسی0011402-03-17
درخواست قبض1402-01-30فاطمه عیسی لو-700500100 ممنونتخصیص و ارسال شد4774014779005001402-01-31
درخواست قبض1402-03-17شیما بیگی-140010 3622043997در دست بررسی0011402-03-17
درخواست قبض1402-01-16ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد4750014755005001402-01-16
درخواست قبض1402-02-07رقیه سعادتی-5035 بسته۴0تا تخصیص و ارسال شد4790014795005001402-02-09
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: