مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 751

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1402-07-03رقیه خدادادی- 20120 تخصیص و ارسال شد51410151430011402-07-05
درخواست قبض1403-03-09فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد55450155470011403-03-09
درخواست قبض1402-12-17فاطمه عیسی لو-700400100 تشکرتخصیص و ارسال شد55520155560011402-12-19
درخواست قبض1402-02-07ناهید محمدآبادی-19013000 تخصیص و ارسال شد4800014803003001402-02-09
درخواست قبض1402-10-13فاطمه عظیم وند -50060 لطفا امروز همراه روزنامه فرم بفرستید حواسم ب موجودی نبودتخصیص و ارسال شد53930153990011402-10-13
درخواست قبض1402-04-05فهیمه بحرینی-80040020 تخصیص و ارسال شد49320149350011402-04-06
درخواست قبض1402-05-23الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49960149980011402-05-24
درخواست قبض1402-02-16معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد4822014828006001402-02-17
درخواست قبض1403-04-16شیدا رجبی-1500400100 سپاس فراوانتخصیص و ارسال شد56190156220011403-04-17
حذف آگهی1402-10-20معصومه اسدی-1200تقی حاجی احمدی فرزند رحیم علی با کدملی : 2668113032 سلام همکار محترم لطفا این اگهی حذف شود.ممنونم.تخصیص و ارسال شد1402-10-20
درخواست قبض1402-10-17حنا ایوانی-16004000 تخصیص و ارسال شد54080154120011402-10-18
درخواست قبض1402-11-21فاطمه عظیم وند -50061 تخصیص و ارسال شد54850154910011402-11-21
درخواست قبض1403-01-14بهاره مردی – 505۲۰۰5 تخصیص و ارسال شد55930155950011403-01-15
درخواست قبض1402-07-10ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد51630151680011402-07-12
درخواست قبض1402-05-26مهدیه خدادادی-200200عدد0 کرمان-اداره پست مرکزیتخصیص و ارسال شد50510150530011402-05-28
درخواست قبض1402-01-15پریسا برجی-5071000 تخصیص و ارسال شد4749014750001001402-01-16
درخواست قبض1403-03-08رقیه سعادتی-503۵تابسته۵۰تا0 تخصیص و ارسال شد55400155450011403-03-09
درخواست قبض1402-03-24الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49000149020011402-03-25
درخواست قبض1402-06-04زهره صیفی کار-502۲0 تخصیص و ارسال شد50660150680011402-06-05
درخواست قبض1402-12-01فاطمه عیسی لو-700400100 تشکرتخصیص و ارسال شد55200155240011402-12-02
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: