سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  نمونه انواع آگهی

  نمونه انواع آگهی

  آگهی مجمع عمومی

  نمونه آگهی مجمع عمومی شرکت ها

    مشخصات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار عنوان: آگهی مجمع عمومی کاربرد: کلیه آگهی های قانونی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: برای هر کادر ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ارسال: رایگان توضیحات آگهی ...

  گم شدن کارت ماشین

  آگهی مفقودی کارت ماشین

  هرگونه مدارک خودرو اعم از سند کمپانی، برگ سبز، کارت خودرو و ... در صورت مفقود شدن نیازبه ثبت و اعلام آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار دارند. سامانه فوری ثبت، ...

  نمونه متن آگهی مفقودی مدارک خودرو

  اعلام مفقودی برگ سبز خودرو

  آگهی مفقودی برگ سبز خودرو چیست؟ اولین نکته ای باید به آن توجه کنیم آن است که هنگام گم کردن مدارک خودرو الزاماتی سازمانی برای صدور المثنی وجود دارد از ...

  مدارک پیدا شده در پست یافته

  مدارک پیدا شده در پست یافته

  ثبت اطلاعات مدارک پیدا شده در پست یافته مدارک پیدا شده یا توسط افرادی که مدارک را پیدا کردند داخل صندوق پستی انداخته میشود یا حضوری تحویل اداره پست میشوند، ...

  سامانه جدید پست یافته

  سامانه جدید پست یافته اگرچه سامانه قدیمی پست یافته تا حد زیادی به پیدا شدن مدارک گمشده مردم کمک می کرد اما سامانه جدید پست یافته با اندکی تغییرات چهره ...