مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

گمشده

نام و نام خانوادگی: مهدی سلمانی   توضیحات: آقای مهدی سلمانی فرزند صادق از تاریخ نهم برجه ۳سال۱۴۰۰ از منزل واقع در اهواز خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست دارند با شماره تلفن ۰۹۰۵۱۲۸۱۱۵۱ تماس بگیرند.

گمشده

نام و نام خانوادگی: علی بیگدلی   توضیحات: علی بیگدلی فرزند زیداله متولد ۱۳۵۱ اصالتا سهروردی زنجان و ساکن شهرقدس در شهریور ماه ۱۳۶۹ از منزل خارج و تا کنون بر نگشته است. چنانچه کسی از وی اطلاعی دارد با شماره موبایل ۰۹۳۵۱۴۳۵۰۲۶ تماس حاصل نماید.

گمشده

نام و نام خانوادگی: علی بهرامی   توضیحات: آقای علی بهرامی فرزندکریم با کد ملی ۴۲۸۴۵۴۶۴۲۲ متولد زنجان از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳۰ از منزل واقع در منیریه تهران خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست دارند با شماره تلفن ۰۹۳۸۲۹۹۰۸۶۳ تماس بگیرند.

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: