سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

  گمشده

  ایلیا میرغفوری

  نام و نام خانوادگی:

  ایلیا میرغفوری

   

  توضیحات:

  آقای ایلیا میرغفوری فرزند یحیی با کد ملی2620722373 متولد 1386/08/03 از تاریخ 1400/10/23 از منزل واقع در تالش خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست دارند با شماره تلفن 09024753660تماس بگیرند.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.