مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

کنیز قلی زاده

گمشده

5/5

نام و نام خانوادگی:

کنیز قلی زاده

 

توضیحات:

خانم کنیز قلی زاده فرزند عباسعلی قلی زاده،(نام مادر:فاطمه نام برادرها:محمد و برات)
20 سال پیش از خانواده اش جداشده است و به کشور همسایه رفته است. در حال حاضر به ایران برگشته و خواهان یافتن خانواده اش می باشد. ایشان اهل شیروان از استان خراسان شمالی می باشد. لطفا اگر کسی از خانواده ایشان خبری دارد با این شماره تماس بگیرد. (09177276005)

فهرست مطالب

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: