مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

گمشده

پرویز واثقی

نام و نام خانوادگی: پرویز واثقی   توضیحات: آقای پرویز واثقی فرزند خدامراد با کد ملی ۳۳۵۹۴۵۲۲۶۷ متولد ۱۳۳۴ از تاریخ۱۴۰۰/۰۶۰۱  از منزل واقع در کرج قزلحصار سهرابیه یاس ۴ خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست دارند با شماره تلفن ۰۹۳۵۴۲۶۰۰۳۸ تماس بگیرند. نامبرده دارای اختلال […]

گمشده

مهدیه هنربخش

نام و نام خانوادگی: مهدیه هنربخش توضیحات: خانم مهدیه هنربخش با کد ملی ۰۸۲۰۶۱۶۶۸۰متولد ۱۵/۱۰/۸۴ از تاریخ ۶/۶/۱۴۰۰ از منزل واقع در شهرستان شیروان خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست دارند با شماره تلفن ۰۹۱۹۵۱۸۸۶۲۵ تماس بگیرند.

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: