مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

محمد حقانی

گمشده

5/5

نام و نام خانوادگی:

محمد حقانی

 

توضیحات:

آقای محمد حقانی فرزند نوروز با کد ملی ۱۵۰۲۲۴۴۳۴۹ متولد اهر از تاریخ 1400/06/30 از منزل واقع در اهر خارج شده و برای انجام کاری در نصیر آباد شهریار رفته که بعد انجام معامله تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست دارند با شماره تلفن۰۹۱۲۹۳۱۶۹۲۲ تماس بگیرند.
نامبرده دارای اعتباد می باشد.

فهرست مطالب

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: