سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

  گمشده

  گمشده

  نام و نام خانوادگی گمشده:

  داریوش هادی نیا

   

  توضیحات:

  آقای داریوش هادی نیا فرزند نعمت اله ، 38 ساله از تاریخ 1400/2/1 از منزل واقع در بلوار فردوس خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست دارند با شماره تلفن 09128125025 تماس بگیرند.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.