پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 275

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1402-07-08پروین قربانی-7021000 در دست بررسی0011402-07-08
درخواست روزنامه1402-07-06لیلا قربان نژاد – 5061 علی شریفی ، ملی0077306309،ش قبض۳۷۹۵۴۱ت ۲۷/۱۱/۱۴۰۰در دست بررسی1402-07-06
درخواست روزنامه1402-07-06مهدیه خدادادی-2001 نسخه چاپ مورخ 28/05/1402 بنام کیمیا زمانی پست مرکزی کرماندر دست بررسی1402-07-06
درخواست قبض1402-07-06فاطمه عیسی لو-700500100 تشکرتخصیص و ارسال شد51440151490011402-07-08
درخواست روزنامه1402-07-06راستگو-13002 تاریخ چاپ 25 و 30 مردادتخصیص و ارسال شد1402-07-06
درخواست روزنامه1402-07-04پریسا مخموری-7011نسخه تاریخ چاپ 1402/06/19تخصیص و ارسال شد1402-07-06
درخواست روزنامه1402-07-04فهیمه بحرینی-8001نخسه روزنامه تاریخ 03/03/1402روزنامه سوم خرداد402یک نخسه ارسال شودتخصیص و ارسال شد1402-07-06
درخواست قبض1402-07-03ساناز نقاشی-40110018 تخصیص و ارسال شد51400151410011402-07-05
درخواست قبض1402-07-03رقیه خدادادی- 20120 تخصیص و ارسال شد51410151430011402-07-05
درخواست قبض1402-07-03معصومه مجیدی- 1011000 تخصیص و ارسال شد51430151440011402-07-05
درخواست روزنامه1402-07-01مهدیه خدادادی-2001 لطفا چاپ اگهی 07/02/1401 بنام مریم فرخی اداره پست مرکزی کرمانتخصیص و ارسال شد1402-07-04
درخواست روزنامه1402-07-01راستگو-13002 تاریخ چاپ 25 و 30 مردادتخصیص و ارسال شد1402-07-05
درخواست روزنامه1402-06-29زینب سوزنگری-15031 1نسخه از روزنامه بنام امیرمحمدزندی با کدملی 1830577281تخصیص و ارسال شد1402-07-04
درخواست روزنامه1402-06-29زینب سوزنگری-15032نسخه 1 نسخه روزنامه بنام امیرمحمدزندی با کدملی1830577281تخصیص و ارسال شد1402-07-03
درخواست روزنامه1402-06-28فاطمه میرزابیگی _ 3013 2 عدد 14 شهریور و 1 عدد22 شهریورتخصیص و ارسال شد1402-06-30
درخواست قبض1402-06-28حنا ایوانی-16000400 تخصیص و ارسال شد51370151400011402-06-29
درخواست قبض1402-06-28فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد51350151370011402-06-29
درخواست قبض1402-06-27رقیه خدادادی- 20110 تخصیص و ارسال شد51270151280011402-06-27
درخواست قبض1402-06-26معصومه اسدی-120070050 تخصیص و ارسال شد51280151350011402-06-27
درخواست قبض1402-06-26ناهید محمدآبادی-1901300100 تخصیص و ارسال شد51220151250011402-06-27
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: