مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 750

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1403-05-01رقیه خدادادی- 20120 در دست بررسی0011403-05-01
درخواست روزنامه1403-04-31فاطمه دانایی-18001 روزنامه بنام منیژه مهدی پور فرزند منوچهرکد ملی4220233873در دست بررسی1403-04-31
درخواست روزنامه1403-04-13بهاره مردی – 505یک نسخه روزنامه تاریخ 1403/01/15ارسال شود در دست بررسی1403-04-13
درخواست قبض1403-04-28ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد56530156580011403-04-30
درخواست روزنامه1403-04-28فهیمه بحرینی-8001 روزنامه1402/02/23ارسال نشود.روزنامه 1402/02/24 اگر موجود هست یک نسخه ارسال شود.تخصیص و ارسال شد1403-04-30
درخواست قبض1403-04-28بهاره مردی – 505۱۰۰۵ تخصیص و ارسال شد56580156590011403-04-30
درخواست قبض1403-04-27سیده کوثر حسینی-90010 تخصیص و ارسال شد56520156530011403-04-28
درخواست قبض1403-04-24حنا ایوانی-16004000 تخصیص و ارسال شد56450156490011403-04-27
درخواست قبض1403-04-23ساناز نقاشی-40110021 تخصیص و ارسال شد56490156500011403-04-27
درخواست روزنامه1403-04-23سیده کوثر حسینی-9001 یک نسخه روزنامه به نام آقای ایوب محمدی در تاریخ 1403/02/30تخصیص و ارسال شد1403-04-30
درخواست روزنامه1403-04-23سیده کوثر حسینی-9001 یک فقره روزنامه به اسم آقای پیام منتشلو در تاریخ 1402/08/29تخصیص و ارسال شد1403-04-30
درخواست قبض1403-04-23زهره منوچهری _ 30130025 تخصیص و ارسال شد56500156520011403-04-27
درخواست روزنامه1403-04-21ناهید محمدآبادی-19011 لطفا روزنامه 27/12/1402 ارسال شودتخصیص و ارسال شد1403-04-23
درخواست قبض1403-04-20فاطمه عیسی لو-700400100 تخصیص و ارسال شد56370156420011403-04-21
درخواست قبض1403-04-20زهره صیفی کار-502۲ تا0 تخصیص و ارسال شد56430156450011403-04-23
درخواست قبض1403-04-20زینب سوزنگری-15031بسته30 تخصیص و ارسال شد56420156430011403-04-21
درخواست روزنامه1403-04-20پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه عصررسانه به تاریخ چاپ ‌۴/۱۷ تخصیص و ارسال شد1403-04-28
درخواست قبض1403-04-20لیلا قربان نژاد – 506۲۰۰۸۰ تخصیص و ارسال شد56330156350011403-04-20
درخواست قبض1403-04-19خانم کاظمی – 20063000 تخصیص و ارسال شد56350156370011403-04-20
درخواست روزنامه1403-04-19راستگو-13001 فقره تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۱تخصیص و ارسال شد1403-04-30
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: