پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

آگهی مجمع عمومی عادی فوق العاده
5/5

هرگونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم‌گیری را مجمع می‌گویند. به عبارت دیگر تجمع صاحبان سهام شرکت به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولاً منجر به ایجاد منافعی برای آن‌ها می‌باشد را مجمع می‌گویند که مهم‌ترین مجامع شرکت‌های سهامی عبارت از مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی می‌باشند. به‌طور کلی دعوت به مجامع عمومی اعم از عادی، سالیانه، عادی به‌طور فوق العاده و مجمع فوق العاده با هیات مدیره شرکت سهامی است و از طریق ثبت آگهی مجمع عمومی و چاپ در روزنامه کثیرالانتشار صورت می گیرد که در ادامه نمونه آگهی دعوت مجمع با ذکر نوع آنها درج شده است.

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود صورت پذیرد. در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع باید دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع به همراه ساعت و نشانی کامل قید گردد. فاصله بین نشر آگهی تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کم‌تر از ده روز و بیش‌تر از چهل روز باشد.

قبل از تشکیل مجمع هر سهامداری که مایل به حضور در مجمع عمومی ‌باشد باید با ارائه ورقه سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و مجوز ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی می‌توانند در مجمع شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند. هم‌چنین سهامداران ممکن است شخصاً و یا به‌وسیله نماینده در مجمع حاضر شوند. هر سهامداری می‌تواند به شخص دیگری وکالت دهد که به عنوان نماینده به جای او در مجمع حاضر شود.

بر اساس قانون انواع مجامع عمومی عبارت است از:

  • مؤسس
  • عادی
  • فوق العاده

در قانون، وجود مجامع عمومی تنها در شرکت‌های سهامی و تعاونی پیش‌بینی و الزامی شده است و در سایر شرکت‌ها الزامی نیست، البته شرکت‌های با مسئولیت محدود و مختلط سهامی، درصورتی‌که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد، موظف به تشکیل مجمع عمومی هستند.

آخرین آگهی های ثبت شده مجمع

آگهیتاریخ انتشار
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت فرآوری پیشتازان عرصه تلاش(سهامی خاص)
به شماره ثبت 11493 و شناسه ملی 14006299766
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ویا نماینده قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 9 مورخ 1402/04/01 و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 11همان تاریخ در محل اصلی شرکت به آدرس زنجان-کیلومتر۱۶ جاده زنجان دندی-شهرک صنعتی ناجی نبش خیابان سوم شرقی شماره۱۶۶کدپستی۴۵۳۵۱۵۶۶۴۸ تشکیل می شود حضور بهم رسانند. همراه داشتن اصل مدارک هویتی و سهامداری و نیز اصل برگه وکالتنامه محضری برای قائم مقام قانونی بعنوان مجوز ورود به مجامع الزامی است.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
اصلاح مواردی از اساسنامه شرکت شامل ماده2 موضوع فعالیت شرکت و ماده 33 تعداد سهام وثیقه
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق¬العاده
انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضاء، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، تصویب بودجه و نحوه تامین منابع مالی تامین هزینه های جاری شرکت، تعیین خط و مشی و اقدامات آتی شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.
هیئت مدیره
1402/03/18
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت فرآوری پیشتازان عرصه تلاش(سهامی خاص)
به شماره ثبت 11493 و شناسه ملی 14006299766
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ویا نماینده قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 9 مورخ 18/03/1402و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که همان تاریخ در ساعت 11 در محل اصلی شرکت به آدرس زنجان-کیلومتر۱۶ جاده زنجان دندی-شهرک صنعتی ناجی نبش خیابان سوم شرقی شماره۱۶۶کدپستی۴۵۳۵۱۵۶۶۴۸ تشکیل می شود حضور بهم رسانند. همراه داشتن اصل مدارک هویتی و سهامداری و نیز اصل برگه وکالتنامه محضری برای قائم مقام قانونی بعنوان مجوز ورود به مجامع الزامی است.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
اصلاح مواردی از اساسنامه شرکت شامل ماده2 موضوع فعالیت شرکت و ماده 33 تعداد سهام وثیقه
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق¬العاده
انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضاء، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، تصویب بودجه و نحوه تامین منابع مالی تامین هزینه های جاری شرکت، تعیین خط و مشی و اقدامات آتی شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.
هیئت مدیره
1402/03/18
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین تاسیسات آودایس ثبت شده به شماره 419408 و شناسه ملی 10320708587(نوبت دوم )
با توجه به عدم اتفاق نظر شرکاء و عدم مصوب دستور جلسه در جلسه نوبت اول مجمع عموی فوق العاده در تاریخ 1402/03/11 ، بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت شرکت تامین تاسیسات آوادیس دعوت به عمل می آید تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10:00روز چهارشنبه مورخ 1402/03/24 در محل : تهران- خیابان سعدی – پاساژ رضا پور – طبقه همکف – پلاک 34 – فروشگاه آقای محمد رضا رضائی برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1: خروج مدیر عامل
2: انتخاب مدیر عامل جدید


رئیس هیات مدیره شرکت تامیت تاسیسات آوادیس
1402/03/13
اصلاحیه برگزاری مجمع عمومی موسس انجمن صنفی تخصصی
کارفرمایی آموزشگاهداران مراقبت و زیبایی شهرستان شهریار
پیرو اطلاعیه مورخ 1402/01/28 در روزنامه کاروکارگر شماره 9165 صفحه 3، اولیــن مجمع عمومــی انجمن صنفی مذکور که برای تاریخ 1402/03/09 اعلام شد، کنسل می گردد و به روز یکشنبه مورخ 1402/05/29 موکول و در ساعت 11 در محل آموزشگاه دیور به نشانی اندیشه فاز3، شهرک صدف، خیابان توحید جنوبی ساختمان میلاد برگزار میگردد. از کلیه کارفرمایان عضو شــاغل در صنف مربوطه دعوت میشود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیات مدیره و یا بازرســین می باشــند تقاضای کتبی خود را تا ۲۴
ساعت قبل از برگزاری مجمع تحویل هیات موسس نموده و رسید دریافت نمایند.
دستور جلسه:
1_تصویب اساســنامه 2_انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان 3_انتخاب روزنامه
کثیرالانتشار جهت درج آگهی های انجمن 4_سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
هیات موسس: 1_اشرف حاجی مقصودی 2_مائده رجبی 3_لیلا رضایی
شماره تماس:09123615527
1402/03/09
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین تاسیسات آوادیس ثبت شده به شماره 419408و شناسه ملی 10320708587(نوبت اول)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تامین تاسیسات آوادیس دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10:00روز پنجشنبه مورخ 1402/03/11درمحل تهران – خیابان سعدی – پاساژ رضا پور – طبقه همکف – پلاک – 34 – فروشگاه آقای محمد رضا رضائی برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- خروج مدیر عامل
2- انتخاب مدیر عامل جدید
3

رئیس هیات مدیره
1402/03/01
آگهی دعوت سهامداران و وراث متوفی سهامدار(مرحومه خانم فرخ لقا فرامرزی) جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت جهانکارپناه ( سهامی خاص ) به شماره ثبت3428 و شماره شناسه ملی 10260397503
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت جهانکارپناه ( سهامی خاص ) به شماره ثبت3428 و شماره شناسه ملی 10260397503و وراث نائب رئیس شرکت جهانکار پناه مرحومه خانم فرخ لقا فرامرزی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که رأس ساعت 10 مورخ چهارشنبه 20/02/1402 در محل قانونی شرکت به نشانی: چهارمحال و بختیاری شهرستان خانمیرزا شهر آلونی خیابان دکتر شریعتی غربی نبش کوچه خرم پلاک 635 به کدپستی 8894130813 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
۱- انتقال سهام وراث مرحومه خانم فرخ لقا فرامرزی
۲- تعیین و سمت اعضای هیئت مدیره شرکت.
۳- تغییر در مفاد اساسنامه
۴- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
شرکت جهانکارپناه
1402/02/19
آگهیتاریخ انتشار

آگهی مجمع عمومی و چاپ در روزنامه کثیرالانتشار

به‌موجب قانون جهت تعیین خط مشی سالانه شرکت اعمال نظر شرکا و سهامداران شرکت‌های سهامی موظف‌اند در هر سال یک‌بار مجمع عمومی عادی شرکت را برگزار نمایند. این مجمع عادی ناظر بر جریان و فعالیت یک ساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر می‌باشد:

  • انتخاب هیئت مدیره
  • انتخاب بازرسان شرکت
  • تصویب صورت های مالی
  • تقسیم منافع (سود تقسیمی)
  • تصویب یا رد پیشنهاد‌هایی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران شرکت ارائه می‌شود .
  • تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد.

بر طبق ماده ۹۰ قانون تجارت تقسیم سود و اندوخته بین سهامداران پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و تقسیم ۱۰ درصد از سود خالص بین سهامداران الزامی است.

حدنصاب تشکیل مجمع عادی سالیانه

در مجمع عادی سالیانه حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام با حق رأی ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سهامداران ‌که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهند نمود.

بهه‌شرط آن‌که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. در مجمع تصمیمات همواره با اکثریت یعنی نصف بعلاوه یک آرا حاضرین در مجمع تصویب می‌شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه چه زمانی برگزار می‌شود؟

مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه طبق قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت می‌باشد. دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می‌باشد.

مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های بورسی برای تقسیم سود و… معمولاً در چه ماه‌هایی تشکیل می‌شود؟

سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی پایان اسفند است و چون شرکت موظف هست که مجمع عادی سالیانه را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی برگزار کند، بنابراین اکثر مجامع شرکت‌ها در تیر و خرداد برگزار می‌شود.

آیا می‌توان مجمع عمومی عادی را در غیر مواعد سالیانه دعوت نمود؟

هیأت مدیره و همچنین بازرس می‌توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

مجمع عمومی فوق العاده

در موارد ویژه‌ای که برای شرکت پیش می‌آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها نیاز به تصویب سهامداران می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌شود. موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع فوق العاده قابل رسیدگی است.

حدنصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد یافت که دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی در جلسه حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مقام دعوت‌کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید.

حدنصاب مذکور حاصل نشد مقام دعوت‌کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید. مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامداران دارای حق رأی رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می‌نمایند. مشروط بر آن‌که در آگهی دعوت مجمع فوق العاده برای نوبت دوم نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به دلیل عدم حصول حدنصاب لازم قید گردد.

مجمع عمومی مؤسس چه وظایفی بر عهده دارد؟

وظایف مجمع عمومی مؤسس به‌قرار زیر است:

شرکت‌های بورسی چگونه زمان و دستور جلسات مجامع عمومی خود را اعلام می‌کنند؟

شرکت‌ها موظف هستند که زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج کنند و مراتب را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا نمایند. همچنین آگهی مجمع شرکت‌های بورسی در سایت کدال و سایت www.tsetmc.com قابل مشاهده است.

قبل از برگزاری مجمع عادی سالانۀ شرکت‌های بورسی چه اطلاعاتی منتشر می‌شود؟

جهت تصمیم‌گیری بهتر سهامداران شرکت، ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمعِ شرکت‌ها، صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده با کلیۀ یادداشت‌های پیوست آن و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع منتشر می‌شود.

درصورتی‌که شرکتِ بورسی، دارای شرکت‌های تابعه باشد، علاوه بر اطلاعات فوق، صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شدۀ شرکت‌های تابعه نیز منتشر می‌شود. همچنین جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت‌مدیره نیز قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی ‌عادی افشا می‌گردد.

مقالات تخصصی مدارک گم شده

فهرست مطالب

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: