مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

آگهی های متفرقه

نمایش 1 – 1 از 1

متن آگهیعنوان آگهیتعداد کادرروزنامهآدرسپرداختی
توضیح سند تک برگی زمین ششدانگ عرصه و اعیان با پلاک ثبتی 11 فرعی 1917اصلی قطعه 1 مساحت1895 دفتر 46 صفحه 214 بشماره ثبت 12118 بشماره سریال اصلی 046132ب 93 ثبت و تغییرات شرکت (290,000 تومان)1عصر رسانهتهران استان تهران اتوبان بعثت شهرک سجادیه بلوک ۳ طبقه ۴ پلاک ۱۶
کدپستی: 1184813431
گیرنده: محمدرضا عربی
تماس: 09336801717
290,000 تومان
متن آگهیعنوان آگهیتعداد کادرروزنامهآدرسپرداختی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: