مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 663

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
حذف آگهی1402-10-20معصومه اسدی-1200تقی حاجی احمدی فرزند رحیم علی با کدملی : 2668113032 سلام همکار محترم لطفا این اگهی حذف شود.ممنونم.تخصیص و ارسال شد1402-10-20
حذف آگهی1403-01-11فاطمه مبارک آبادی-3000610206362 تخصیص و ارسال شد1403-01-11
حذف آگهی1403-01-06مهدیه خدادادی-200ابوالفضل ارجمند کرمانی به شماره ملی 2980932949 شماره ملی 2980932949تخصیص و ارسال شد1403-01-11
حذف آگهی1403-01-11حنا ایوانی-1600اگهی مفقودی به نام محمد حسینی به کد ملی 3329920769تخصیص و ارسال شد1403-01-11
حذف آگهی1403-01-06مهدیه خدادادی-200فرشاد شکوهی نیا به شماره ملی 3610455705 فرشاد شکوهی نیا به شماره ملی 3610455705تخصیص و ارسال شد1403-01-11
حذف آگهی1403-01-29معصومه اسدی-1200زینب رستم آبادی فرزند اکبر با کدملی : 3300151139 سلام همکار محترم لطفا این آگهی حذف شود.ممنونم.تخصیص و ارسال شد1403-01-29
حذف آگهی1403-01-14فائزه یارجانلو-10000025708783 مریم لواسانیتخصیص و ارسال شد1403-01-14
حذف آگهی1402-05-10فاطمه عیسی لو-700فرمان نجفعلی لو با کد ملی 2800530340 لطفا این اگهی که امروز صبح ثبت شد حذف کنید ممنونمتخصیص و ارسال شد1402-05-10
حذف آگهی1403-01-11ساناز نقاشی-401فریبا بشیرگنبدی تخصیص و ارسال شد1403-01-11
حذف آگهی1402-10-21مهدیه خدادادی-200احسان ابوالحسن زاده 2994090147تخصیص و ارسال شد1402-10-23
درخواست روزنامه1402-08-19هانیه ناروئی-14001 باسلام درخواست ارسال روزنامه عارف توتازهی به شماره قبض511420را دارم.تخصیص و ارسال شد1402-08-20
درخواست روزنامه1402-11-23لیلا قربان نژاد – 5061 تاریخ ثبت ۲/۵/۱۴۰۲ بنام حمیدرضا سلطانی جمال اباد ، ملی 0110146931تخصیص و ارسال شد1402-12-09
درخواست روزنامه1402-11-18هانیه ناروئی-14002 باسلام درخواست ارسال روزنامه آقای عامرشه بخش به شماره ملی36110901581 وشماره قبض511354 را دارم.ممنونتخصیص و ارسال شد1402-11-28
درخواست روزنامه1403-01-27رقیه سعادتی-503انسخه تاریخ چاپ ۱۴۰۴/۶/۱۳ به نام مرتضی شیرزادی به ک ملی ۰۴۹۱۶۳۱۴۳۱تخصیص و ارسال شد1403-01-28
درخواست روزنامه1402-02-18لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۴۳۷۲۹۴، بنام سعید دهقان بشماره ملی ۴۴۳۱۱۰۳۵۰۳تخصیص و ارسال شد1402-02-20
درخواست روزنامه1402-07-24حنا ایوانی-16001 نسخه به نام کورش اسماعیلی به کد ملی 4960047828تخصیص و ارسال شد1402-08-02
درخواست روزنامه1402-01-28پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه بنام سعیدآقایی به تاریخ چاپ 1401/11/06 باکدملی 0320910741 تخصیص و ارسال شد1402-01-29
درخواست روزنامه1403-02-16پروین قربانی-702۲ روزنامه ی تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷در دست بررسی1403-02-16
درخواست روزنامه1402-08-21فاطمه مبارک آبادی-3002 تاریخ ثبتش 20مرداد بوده که 21 چاپ شده. روزنامه ی اقای سهراب احمدی کدملی 4171506166 و شماره پیگیری 483252تخصیص و ارسال شد1402-08-30
درخواست روزنامه1402-04-04لیلا قربان نژاد – 5061 ش قبض ۴۵۱۸۱۰ ، مریم عبدی ،ش ملی ۵۵۶۰۰۵۲۷۵۲، تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱تخصیص و ارسال شد1402-04-07
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: