پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 373

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
حذف آگهی1402-05-10فاطمه عیسی لو-700فرمان نجفعلی لو با کد ملی 2800530340 لطفا این اگهی که امروز صبح ثبت شد حذف کنید ممنونمتخصیص و ارسال شد1402-05-10
درخواست روزنامه1402-08-19هانیه ناروئی-14001 باسلام درخواست ارسال روزنامه عارف توتازهی به شماره قبض511420را دارم.تخصیص و ارسال شد1402-08-20
درخواست روزنامه1402-02-18لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۴۳۷۲۹۴، بنام سعید دهقان بشماره ملی ۴۴۳۱۱۰۳۵۰۳تخصیص و ارسال شد1402-02-20
درخواست روزنامه1402-07-24حنا ایوانی-16001 نسخه به نام کورش اسماعیلی به کد ملی 4960047828تخصیص و ارسال شد1402-08-02
درخواست روزنامه1402-01-28پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه بنام سعیدآقایی به تاریخ چاپ 1401/11/06 باکدملی 0320910741 تخصیص و ارسال شد1402-01-29
درخواست روزنامه1402-08-21فاطمه مبارک آبادی-3002 تاریخ ثبتش 20مرداد بوده که 21 چاپ شده. روزنامه ی اقای سهراب احمدی کدملی 4171506166 و شماره پیگیری 483252تخصیص و ارسال شد1402-08-30
درخواست روزنامه1402-04-04لیلا قربان نژاد – 5061 ش قبض ۴۵۱۸۱۰ ، مریم عبدی ،ش ملی ۵۵۶۰۰۵۲۷۵۲، تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱تخصیص و ارسال شد1402-04-07
درخواست روزنامه1402-06-06ناهید محمدآبادی-19011 روزنامه 1402/03/24 لطفا ارسال شودتخصیص و ارسال شد1402-06-08
درخواست روزنامه1402-07-06مهدیه خدادادی-2001 نسخه چاپ مورخ 28/05/1402 بنام کیمیا زمانی پست مرکزی کرمانتخصیص و ارسال شد1402-07-09
درخواست روزنامه1402-01-19رقیه سعادتی-503ا آگهی به نام وهاب ایوبی به کد ملی ۰۴۹۳۰۰۰۷۵۵ درتاریخ 14015/3 چاپ شدهتخصیص و ارسال شد1402-01-20
درخواست روزنامه1402-02-24فهیمه بحرینی-8001 سلام وقت بخیریک نخسه روزنامه 07/10/1401تخصیص و ارسال شد1402-02-25
درخواست روزنامه1402-06-29زینب سوزنگری-15032نسخه 1 نسخه روزنامه بنام امیرمحمدزندی با کدملی1830577281تخصیص و ارسال شد1402-07-03
درخواست روزنامه1402-06-29زینب سوزنگری-15031 1نسخه از روزنامه بنام امیرمحمدزندی با کدملی 1830577281تخصیص و ارسال شد1402-07-04
درخواست روزنامه1402-06-20رقیه خدادادی- 201۱ عدد تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ به نام عباس فیوج صیادی با کد ملی ۳۰۳۱۱۴۳۸۴۱تخصیص و ارسال شد1402-07-04
درخواست روزنامه1402-07-30ساناز نقاشی-4011 روزنامه در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۱ چاپ شده به نام خسرو سلیمانی به شماره ملی ۰۵۳۴۹۶۱۶۴۹تخصیص و ارسال شد1402-08-02
درخواست روزنامه1402-06-01هانیه ناروئی-1400یک نسخه باسلام تعداد یک نسخه روزنامه از آقای کیومرث بامری خاشی به شماره ملی 3719837149وشماره قبض 387522 را خواستارمتخصیص و ارسال شد1402-06-04
درخواست روزنامه1402-06-07فاطمه دانایی-1800باسلام لطفا یک نسخه از چاپ19/02/1402 بنام فرشاد خوش نگار مجدد ارسال نمایید تخصیص و ارسال شد1402-06-11
درخواست روزنامه1402-07-04پریسا مخموری-7011نسخه تاریخ چاپ 1402/06/19تخصیص و ارسال شد1402-07-06
درخواست روزنامه1402-01-19مهدیه خدادادی-2001 نسخه چاپ 22 ابانماه 1401 اداره پست مرکزی کرمانتخصیص و ارسال شد1402-01-21
درخواست روزنامه1402-03-17مهدیه خدادادی-2001 یک نسخه چاپ اگهی مورخ 12/09/1401بنام مسلم محمدی تهرودیتخصیص و ارسال شد1402-03-18
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: