نسخه الکترونیکی روزنامه و آگهی های چاپ شده

سامانه فوری ثبت، به منظور ارائه خدمات بهینه به مشتریان خود، نسخه الکترونیکی روزنامه هایی که آگهی مفقودی اسناد و مدارک مشتریان در آن به چاپ رسیده استآگهی مفقودی را، به صورت رایگان در اختیار مشتریان عـزیز قـرار می دهد. برای دانلود نسخه الکترونیکی، روی لینک روبروی تاریخ چاپ روزنامه ای که در پیامک ارسالی مشخص شده است کلیک کنید و وارد صفحه سایت روزنامه شوید.

لطفاً به نکات زیر دقت نمایید:

۱-آگهی مفقودی مدارک یک روز پس از ثبت سفارش آگهی در روزنامه چاپ میگردد. مثال: اگر درخواست آگهی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ باشد ، روزنامه آن در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲در صورتیکه تعطیل نباشد چاپ میگردد.

۲-آگهی­ های مفقودی معمولاً در صفحات ۶ تا ۹ روزنامه ها چاپ می شوند.

۳-آرشیو نسخ الکترونیکی حداکثر تا ۱۵ روز در این صفحه نگهداری می شود. لطفاً در صورت هر گونه مشکل برای دریافت نسخه الکترونیکی با پشتیبان سایت تماس بگیرید.

۴-در صورتی که در هنگام ثبت آگهی، درخواست ارسال نسخه فیزیکی روزنامه را ارائه داده باشید، تا ۷۲ دو ساعت کاری پس از چاپ، روزنامه از طریق پست به نشانی اعلامی ارسال خواهد شد.

 

لینک نسخه الکترونیکی روزنامه های همکار

عنوان روزنامهتاریخلینک دانلود
کاروکارگر1399/09/10Download
کاروکارگر1399/09/09Download
کاروکارگر1399/09/08Download
کاروکارگر1399/09/06Download
کاروکارگر1399/09/05Download
کاروکارگر1399/09/04Download
کاروکارگر1399/09/03Download
کاروکارگر1399/09/02Download
کاروکارگر1399/09/01Download
کاروکارگر1399/08/29Download
کاروکارگر1399/08/28Download
کاروکارگر1399/08/27Download
کاروکارگر1399/08/26Download
کاروکارگر1399/08/25Download
کاروکارگر1399/08/24Download
کاروکارگر1399/08/22Download
کاروکارگر1399/08/21Download
کاروکارگر1399/08/20Download
کاروکارگر1399/08/19Download
کاروکارگر1399/08/18Download
کاروکارگر1399/08/17Download
کاروکارگر1399/08/15Download
کاروکارگر1399/08/14Download
کاروکارگر1399/08/12Download
کاروکارگر1399/08/11Download
عنوان روزنامهتاریخلینک دانلود
بازدیدکننده عزیز؛
دریافت خدمات به صورت الکترونیکی، یکی از راه­های جلوگیری از شیوع بیماری کروناست. ضمن آنکه در هزینه رفت و آمد و زمان ارزشمند شما صرفه جویی قابل توجهی خواهد
داشت. ما خدمات مورد نیاز شما را با بهترین کیفیت و با هزینه مناسب انجام می دهیم.
سایر خدمات فوری ثبت را در صفحه اصلی سایت ببینید.