سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
    سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
    سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

    آگهی شما با موفقیت ثبت شد.

    روزنامه مربوطه حداقل تا سه روز غیرتعطیل آینده به آدرس مورد نظر شما ارسال میگردد.

    درصورت هرگونه مغایرت و یا هرگونه سوال جهت ویرایش تا قبل از ساعت 15:00 با شماره تلفن 02166966358 تماس حاصل فرمایید.