پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 1 - 20 از 105

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
ویرایش آگهی1402-03-17الهام رضایی-501شماره قبض 481150 کد ملی 0533067804 لطفا فامیلی گل محمدی شوددر دست بررسی1402-03-17
درخواست قبض1402-03-17شیما بیگی-140010 3622043997در دست بررسی0011402-03-17
درخواست قبض1402-03-17شیما بیگی-140036220269361 در دست بررسی0011402-03-17
درخواست قبض1402-03-17شیما بیگی-140010 در دست بررسی0011402-03-17
درخواست قبض1402-03-17حنا ایوانی-16004000 در دست بررسی0011402-03-17
درخواست روزنامه1402-03-17مهدیه خدادادی-2001 یک نسخه چاپ اگهی مورخ 12/09/1401بنام مسلم محمدی تهرودیدر دست بررسی1402-03-17
درخواست روزنامه1402-03-10نیما شاه قاسی-70001 اعلام مفقودی مدارک ماشیندر دست بررسی1402-03-10
سایر1402-01-30زهرا معصومی -500 در دست بررسی1402-01-30
درخواست قبض1402-03-10فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد47880148800011402-03-16
درخواست قبض1402-03-10معصومه اسدی-120060050 ممنونمتخصیص و ارسال شد48710148780011402-03-10
درخواست قبض1402-03-10مهدیه سادات حسینی - 50810010 دریافت قبضتخصیص و ارسال شد4880148810011402-03-16
درخواست قبض1402-03-08رقیه سعادتی-503۵بسته۳۰عدد تخصیص و ارسال شد48650248700011402-03-10
درخواست قبض1402-03-07فریبا حیدری-150210020 تخصیص و ارسال شد48700148710011402-03-10
درخواست روزنامه1402-03-07فاطمه مبارک آبادی-3002 شهرزاد رحمانی کدملی ۰۵۲۰۸۰۹۵۵۶ وشماره 439953 دو نسخه روزنامش ارسال شود.باتشکرتخصیص و ارسال شد1402-03-10
درخواست روزنامه1402-03-06زهرا معصومی -500یک نسخه روزنامه تاریخ 24 / 11 / 1401 تخصیص و ارسال شد1402-03-08
درخواست روزنامه1402-03-03الهام رضایی-501تعداد ۲ نسخه روزنامه چاپ ۱۸ و۲۰ اسفند ۱۴۰۱ تخصیص و ارسال شد1402-03-04
درخواست قبض1402-03-03زهرا معصومی -5005 عدد0 تخصیص و ارسال شد48600148650011402-03-08
درخواست قبض1402-03-03پریسا برجی-507۱۰۰0 تخصیص و ارسال شد48590148600011402-03-04
درخواست قبض1402-03-02راستگو-130010020 تخصیص و ارسال شد48580148590011402-03-03
درخواست روزنامه1402-03-01مهدیه خدادادی-2002نسخه تاریخ چاپ هفدهم و بیست و هفتم اردیبهشت 1402 بنام علی امیری و علیرضا سلاجقه مرکزی کرمانتخصیص و ارسال شد1402-03-02
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: