سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

  OrdersManage

  نمایش 1 - 5 از 563

   نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص
  درخواست روزنامه۱۴۰۱-۰۴-۰۹راستگو-130021401/02/12در دست بررسی
  درخواست روزنامه۱۴۰۱-۰۴-۰۸مهدیه خدادادی-2001کرمان-اداره پست مرکزی بنام رضا اشرف گنجوییدر دست بررسی
  درخواست قبض۱۴۰۱-۰۴-۰۸بهاره مردی - 505۱۰۰۱۰تخصیص و ارسال شد10009/04/1401
  درخواست قبض۱۴۰۱-۰۴-۰۷صدیقه خسروی-17001001تخصیص و ارسال شد10008/04/1401
  درخواست روزنامه۱۴۰۱-۰۴-۰۷راستگو-13002روزنامه تاریخ 14/02/1401---تعطیل رسمی بوده پانزدهم ارسال شدتخصیص و ارسال شد08/04/1401
   نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.