OrdersManage

نمایش 1 - 5 از 254

 تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست موجودی توضیحات وضعیت سفارش تعداد تخصیص تاریخ تخصیص
۱۳۹۹-۰۹-۱۱فاطمه عظیم وند-5006000در دست بررسی1
۱۳۹۹-۰۹-۰۹بهاره رحمانی-50710020تخصیص و ارسال شد20009/09/1399
۱۳۹۹-۰۹-۰۸فریبا حیدری-150210040تخصیص و ارسال شد10009/09/1399
۱۳۹۹-۰۹-۰۶آقای بارانی -80132000اهواز کیان آباد هیجده متری چهارم خ سبحان شرقی مجتمع علی طبقه ۵واحد ۱۰ کدپستی ۶۱۵۵۷۶۳۹۶۸تخصیص و ارسال شد20008/09/1399
۱۳۹۹-۰۹-۰۵ناهید پارسا-1005000تخصیص و ارسال شد50006/09/1399
 تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست موجودی توضیحات وضعیت سفارش تعداد تخصیص تاریخ تخصیص