OrdersManage

نمایش 1 - 5 از 777

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص
درخواست روزنامه۱۴۰۱-۰۹-۱۵پریسا برجی-507دونسخه روزنامه 1401/08/01در دست بررسی
درخواست قبض۱۴۰۱-۰۹-۱۵پریسا برجی-5071000در دست بررسی1
درخواست قبض۱۴۰۱-۰۹-۱۵مریم بالایی-20001000200تخصیص و ارسال شد70015/09/1401
درخواست قبض۱۴۰۱-۰۹-۱۵مریم بالایی-20001000200تخصیص و ارسال شد70015/09/1401
درخواست قبض۱۴۰۱-۰۹-۱۴فاطمه مبارک آبادی-30020020تخصیص و ارسال شد20015/09/1401
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.