مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 1 - 20 از 663

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1403-02-30پروین قربانی-702یک نسخه کارت ملی مهدی قره بلاغی با کد ملی ۲۷۹۰۴۳۶۳۴۷ تاریخ ثبت در روزنامه ۱۴۰۲/۰۵/۰۸در دست بررسی1403-02-30
درخواست روزنامه1403-02-30پروین قربانی-702یک نسخه کارت ملی حمید ولی زاده اصل با کدملی ۲۸۰۲۵۹۴۹۸۲ تاریخ ثبت در روزنامه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶در دست بررسی1403-02-30
درخواست روزنامه1403-02-26فاطمه دانایی-18002 لطفا به نام قادر نوریان با کد ملی4268820493 جهت ارجاع به سازمانهای مربوطه دونسخه روزنامه بفرستیددر دست بررسی1403-02-26
درخواست روزنامه1403-02-26حنا ایوانی-16001 نسخه به نام علیرضا نفته گر به کد ملی ۳۲۵۷۰۸۷۸۱۰در دست بررسی1403-02-26
درخواست روزنامه1403-02-25رقیه سعادتی-503انسخه روزنامه به نام منصوره خیری به کد ملی ۶۰۲۹۰۶۵۷۰۱ تاریخ چاپ۱۴۰۲/۳/۲۳در دست بررسی1403-02-25
درخواست روزنامه1403-02-24رقیه سعادتی-503انسخه محمدحسین زرجام به کد ملی ۰۴۸۰۸۳۰۴۶ تاریخ چاپ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶در دست بررسی1403-02-24
درخواست روزنامه1403-02-22پریسا برجی-5071 یک نسخه روزنامه ارسال گردد به کدملی 0083924231 به تاریخ چاپ 1400/02/04در دست بررسی1403-02-22
درخواست روزنامه1403-02-16پروین قربانی-702۲ روزنامه ی تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷در دست بررسی1403-02-16
سایر1403-02-06فاطمه عظیم وند -500 چسب شیشه ای لطفادر دست بررسی1403-02-06
درخواست قبض1403-02-30حنا ایوانی-16004000 تخصیص و ارسال شد55130155170011403-02-31
درخواست قبض1403-02-30رقیه خدادادی- 201۲0 تخصیص و ارسال شد55170155190011403-02-31
درخواست قبض1403-02-29مریم بالایی-20001001000 تخصیص و ارسال شد55060155130011403-02-30
درخواست قبض1403-02-26فریبا حیدری-150210020 تخصیص و ارسال شد55000155010011403-02-27
درخواست روزنامه1403-02-25بهاره مردی - 505یک نسخه روزنامه ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ تخصیص و ارسال شد1403-02-26
درخواست قبض1403-02-25فاطمه عظیم وند -50062 تخصیص و ارسال شد55010155060011403-02-29
درخواست روزنامه1403-02-23پروین قربانی-702یک نسخه یک نسخه از روزنامه ی تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ تاریخ دقیق مشخص نیس ، آگهی مفقودی کارت ملی هوشمند به نام ابولفضل صدیق نیا به کد ملی ۲۷۹۱۱۴۷۳۱۴تخصیص و ارسال شد1403-02-24
درخواست روزنامه1403-02-23پروین قربانی-7021نسخه روزنامه تاریخ فروردین ماه که روزشو دقیق نمیدونهتخصیص و ارسال شد1403-02-24
درخواست روزنامه1403-02-23رقیه سعادتی-503انسخه به نام وحید چراغعلی به کد ملی۳۹۳۴۳۳۰۸۱۹ تخصیص و ارسال شد1403-02-24
درخواست قبض1403-02-23فاطمه مبارک آبادی-30020020 تخصیص و ارسال شد54960154980011403-02-24
درخواست قبض1403-02-17فاطمه عیسی لو-700500100 تشکرتخصیص و ارسال شد54900154950011403-02-18
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: