سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

  MyOrders

  نمایش 1 - 10 از 10

   تاریخ ثبت تعداد درخواست موجودی توضیحات از شماره تا شماره تعداد تاریخ تخصیص وضعیت سفارش
  ۱۴۰۱-۰۱-۲۰من کارت نظامی و کارت ملی خود را گم کردم.در بازار سال ۱۳۹۲در دست بررسی
  ۱۴۰۰-۱۲-۱۶۲۰۰۱۵001در دست بررسی
  ۱۴۰۰-۰۹-۲۸2000زاهدان36920136940020029/09/1400تخصیص و ارسال شد
  ۱۴۰۰-۰۷-۱۲مسعود عرب درتاریخ 1400/02/18،18/07/1400تخصیص و ارسال شد
  ۱۴۰۰-۰۷-۱۰مسعود عرب درتاریخ 1400/02/18،12/07/1400تخصیص و ارسال شد
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹در دست بررسی
  ۱۴۰۰-۰۶-۰۸۲۰۰0001در دست بررسی
  ۱۴۰۰-۰۵-۱۷2000001در دست بررسی
  ۱۴۰۰-۰۳-۱۸۲۰۰0001در دست بررسی
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۴2000001در دست بررسی
   تاریخ ثبت تعداد درخواست موجودی توضیحات از شماره تا شماره تعداد تاریخ تخصیص وضعیت سفارش

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.