چاپ کاروکارگر

نمایش 1 - 1 از 1

متن آگهینمایندهشهرزمان ثبت
سند کمپانی, برگ سبز خودرو, سند فروش ،
محمد شفیع پور با کد ملی 4269975997 شماره شناسنامه 119 فرزند محمدصالح خودرو وانت پیکان رنگ سفیدشیری روغنی مدل 1393 شماره پلاک 49ایران275ص85 شماره شاسیNAAA36AA1EG669994 شماره موتور118P0070751به نام محمدشفیع پور در تاریخ 15/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه دانایی-1800yasooj۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۱۵:۱۷:۳۹
متن آگهینمایندهشهرزمان ثبت

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.