مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 1 - 3 از 3

متن آگهینمایندهشهرزمان ثبت
کارت ملی هوشمند ،
فرهاد شهابی با کد ملی 2920398717 فرزند انور در تاریخ 30/01/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سارا فقه حسینی-703bookan1403/03/01 00:00:17
کارت ملی هوشمند ،
کبری عباسی با کد ملی 2510882627 فرزند رضا در تاریخ 01/01/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مرجان سعدی پور- 2005lar1403/02/31 19:42:31
سایر مدارک
غلامرضا دینی با کد ملی 2511235927 شماره شناسنامه 234 فرزند حسن در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت ایثارگری آقای غلامرضا دینی به شماره ملی 2511235927 مفقود گردیده است.
مرجان سعدی پور- 2005lar1403/02/31 19:24:41
متن آگهینمایندهشهرزمان ثبت

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: