پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 1 - 25 از 865

متن آگهی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی تولیدی مرغ تخمگذار ده شیخ
ثبت شده به شماره 8521 و شناسه ملی 10530210465
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی تولیدی مرغ تخمگذار ده شیخ دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10:00روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸در شیراز/کیلومتر4جاده سیخ دارنگون /به سمت میدان تیر محل رسمی شرکت برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
2-تایید نقل و انتقال سهام اعضاء و قبول عضویت اعضاء جدید
3-انتخاب مدیر عامل جدید
4-انتخاب روزنامه کثیرالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
5-سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت شرکت باشد
رئیس هیات مدیره
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن پرسنل انتظامی بابل ، ثبت 613 شناسه ملی 10760105078 راس ساعت 14 روز دوشنبه 17/7/1402 در محل بابل شهرک چمران مسجد القدیر برگزار می شود از کلیه سهام داران یا وکلای قانونی دعوت به عمل می آید. ضمنا به اطلاع می رساند به موجب ماده 19 آئین نامه تعداد آرا وکالتی هر عضو تعاونی حداکثر 3 رای می باشد.
دستور جلسه:
1- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس
2- اخذ تصمیم در مورد حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیرعامل و حق الزحمه بازرس
3- اخذ تصمیم در خصوص فروش ساختمان تجاری تعاونی در شهرک
4- اخذ تصمیم در مورد مغازه هایی که توسط هیئت مدیره سابق به صورت سرقفلی واگذار گردید
5- اخذ تصمیم در مورد وکیل قانونی به منظور پیگیری امور تعاونی در مراجع قانونی
هیئت مدیره شرکت تعاونی
آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت دوم)
شرکت تعاونی تعاونی مسافربری شهید چمران زرندیه
جلسه مجمع عمومی فوقالعاده (نوبتدوم) شرکت تعاونی رأس ساعت 17روز پنجشنبه مورخ 27/7/1402 در محل ترمینال مسافربری شهید چمران زرندیه تشکیل میشود. بدین وسیله از عموم اعضای محترم دعوت میشود در این جلسه حضور بهم رسانیده یا نمایندگان خود را به صورت کتبی معرفی نمایند.
یادآور میشود برابر قانون هر عضو علاوه بر رأی خود میتواند وکالت سه عضو دیگر و هر غیر عضو وکالت یک عضو را نیز داشته باشد. وکالت دهنده و وکالت گیرنده حداکثر تا 48 ساعت قبل از تشکیل جلسه مجمع بایستی به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم وکالت را تکمیل و تحویل دهند.
دستورجلسه :
1- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره
2- تصمیم گیری درخصوص نحوه انتشار آگهی تعاونی ازروزنامه کثیرالانتشاربه دعوتنامه کتبی وپسث پیشتاز

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسافربری شهید چمران زرندیه

مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسافربری شهید چمران زرندیه
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده (نوبتاول) شرکت تعاونی رأس ساعت 18روز پنجشنبه مورخ 27/7/1402 در محل ترمینال مسافربری شهید چمران زرندیه تشکیل میشود. بدین وسیله از عموم اعضای محترم دعوت میشود در این جلسه حضور بهم رسانیده یا نمایندگان خود را به صورت کتبی معرفی نمایند.
یادآور میشود برابر قانون هر عضو علاوه بر رأی خود میتواند وکالت سه عضو دیگر و هر غیر عضو وکالت یک عضو را نیز داشته باشد. وکالت دهنده و وکالت گیرنده حداکثر تا 48 ساعت قبل از تشکیل جلسه مجمع بایستی به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم وکالت را تکمیل و تحویل دهند. ضمنا یادآورمیشود کاندیدای داوطلبین هیئت مدیره وبازرسین حداکثرظرف یک هفته پس از انتشارآگهی بامراجعه به دفتر تعاونی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند .
دستورجلسه :
1. ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره
2. طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 1399 ، 1400 و 1401
3. انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره وبازرسان
4. طرح وتصویب بودجه سال 1402
5. تعیین خط مشی آتی شرکت
هیأت مدیره شرکت تعاونی مسافربری شهید چمران زرندیه
آگهی انتخابات نماینده کارفرمایان درهیات های حل اختلاف شهرستان رزن
بدینوسیله از کلیه کارفرمایان ،مدیرعامل ،عضو هیات مدیره، مدیر مسئول و یا کارفرمایان مشمول قانون کار دعوت بعمل می آید که با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و لیست بیمه کارگاه راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه
19 / 07 / 1402 در سالن جلسات اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان رزن حضور بهم رسانند ضمنا اسامی داوطلبان به شرح ذیل می باشد.
1 – آقای جلال حجتی – شرکت عمران نوید رزن
2 – آقای مهدی خلیلی – شرکت تعاونی سیمان هگمتان
3 – محمد رضا سفید بری – شرکت بامبو چوب
4 – احمد علیمحمدی – گلخانه علیمحمدی
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان رزن
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی منحله تهیه و توزیع مصالح درودگران بابل و حومه (در حل تصفیه) به شماره ثبت 457 و به شناسه ملی 10760086157 می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول راس ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 16/7/1402 به آدرس استان مازندران ، شهرستان بابل ، بخش مرکزی ، شهر بابل ، محله سرخ کلا ، معبر ماقبل آخر ، کوچه (مسجد حضرت رسول) ، معبر آخر ، کوچه (تربیت معلم) ، پلاک 0 ، طبقه همکف و به کدپستی 4715747860 با دستور کار به شرح ذیل برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء سهامداران دعوت بعمل می آید راس ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.
تذکر اول: متقاضیان اعطای نمایندگی می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 10 صبح الی 12 به همراه نماینده (وکیل) خود تا سه روز قبل از برگزاری مجمع مهلت دارند تا در محل دفتر تصفیه شرکت تعاونی حاضر و نسبت به معرفی نماینده خود جهت حضور در مجمع اقدام نمایند. ضمنا هر عضو سهامدار می تواند وکالت 3 نفر و هر غیر عضو می تواند وکالت 1 نفر را بر عهده بگیرد.
دستور جلسه:
1- گزارش کار هیئت تصفیه
2- تمدید مدت خدمت هیئت تصفیه
هیئت تصفیه شرکت تعاونی
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری بابل به شماره ثبت 724 و به شناسه ملی 10760118780 می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول راس ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 27/7/1402 در محل به آدرس استان مازندران ، شهرستان بابل ، بخش مرکزی ، ساختمان نمازخانه شهرداری بابل ، با دستور کار به شرح ذیل برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء سهامداران دعوت بعمل می آید راس ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.
تذکر اول: متقاضیان در سمت بازرسی می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 9 صبح الی 12 به مدت پنج روز پس از انتشار آگهی دعوت مجمع مهلت دارند تا با مراجعه حضوری به محل دفتر قانونی شرکت تعاونی نسبت به ثبت نام فرم کاندیداتوری اقدام نمایند.
تذکر دوم: متقاضیان اعطای نمایندگی می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 10 صبح الی 12 به همراه نماینده (وکیل) خود تا سه روز قبل از برگزاری مجمع مهلت دارند تا در محل دفتر قانونی شرکت تعاونی حاضر و نسبت به معرفی نماینده خود جهت حضور در مجمع اقدام نمایند. ضمنا هر عضوی می تواند وکالت 3 نفر و هر غیر عضو می تواند وکالت 1 نفر را برعهده بگیرد.
دستور جلسه:
1- گزارش هیئت مدیره
2- گزارش بازرس
3- طرح تصویب بیلان مالی سال 1401
4- طرح وتصویب پیش بینی بودجه سال 1402
5- تغییرات اعضاء و سرمایه
6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی
آگهی نوبت سوم دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و نوبت دوم مجمع عمومی عادی کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان سلماس بدینوسیله از کلیه ی اعضای محترم کانون دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی که در روز ۵ شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ در محل خیابان چمران خیابان جام جم سالن ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد حضور بهم رسانید
دستور جلسه
مجمع عمومی فوق العاده_اصلاح ماده ۳۰ بند ۷ اساسنامه
مجمع عمومی عادی گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسین
گزارش بیلان مالی وتصویب آن
انتخاب هیات مدیره وبازرس
هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان سلماس
مجمع عمومی فوق العاده شرکت زمین کاوان الوند(سهامی خاص)
شماره ثبت 8844
شناسه ملی:10820085897
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت زمین کاوان الوند (سهامی خاص) دعوت به عمل می آید که در روز دوشنبه مورخ 17/7/1402 ساعت 8 در محل همدان خیابان میرزاده عشقی کوچه قاضیان پلاک21 طبقه اول برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1-تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره
2- تغییر محل قانونی شرکت
هیئت مدیره
آگهی نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران برق ساری که در روز چهارشنبه مورخ 26/7/1402 راس ساعت 18 در تالار شهاب واقع در اتوبان ساری به قائم شهر برگزار خواهد شد اقدام لازم معمول فرمائید.
دستور جلسه:
1- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل
2- حذف پیمانکاران تعلیق شده که بیش از یک سال بدهی عضویت دارند
3- کاهش تعداد اعضا هیئت مدیره از هفت نفر به پنج نفر در جلسه مجمع عمومی سال 1403
سید جلال حسینی
رئیس هیئت مدیره
آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ابتکار تجهیز طب یکتا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 13478 ساری و شناسه ملی 14005403130 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ 20/7/1402 به آدرس: ساری – خیابان جمهوری – ساختمان پارک علم وفناوری – طبقه چهارم – واحد 402 – کدپستی: 4816644694 تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه:
1- افزایش سرمایه
2- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
هیئت مدیره شرکت
آگهی دعوت سهامداران
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تولیدی صنعتی صنایع مازند کیمیا پلاست (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 1672 و شناسه ملی 10760208423
بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تولیدی صنعتی صنایع مازند کیمیا پلاست (سهامی خاص) که در ساعت 10 صبح مورخ 16/7/1402 بنشانی استان مازندران ، شهرستان بهشهر ، بخش مرکزی ، دهستان میانکاله ، آبادی شهرک صنعتی بهشهر فاز 1 و 2 ، محله شهرک صنعتی ، خیابان اصلی ، خیابان شهرک صنعتی فاز یک ، پلاک 0 ، طبقه همکف ، کدپستی 4865173333 حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1- تصویب ترازنامه و صورت های مالی
2- انتخاب / تعیین سمت مدیران
3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
هیئت مدیره شرکت
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه 16/07/1402 در محل : تهران سازمان بهشت زهرا(س) مجتمع عروجیان شرکت تعاونی مصرف کارگران تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
توجه: در صورتیکه هریک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار واگذار کنند . تعدا آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود، لازم ذکر است نماینده تام الاختیار با تائید بازرس تعاونی و رئیس هیئت مدیره تعاونی خواهد بود . بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 10 روز از انتشار این آگهی بهمراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین(عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مرتبط توسط افراد مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمناً یادآوری می شود این مجمع با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء (اعم از غائب و مخالف و حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:
1-تغییر نشانی شرکت تعاونی
به آدرس جدید: کهریزک خیابان شورا خیابان امام حسن مجتبی(ع) بعد از میدان شهید حججی کوچه اول سمت راست اولین ورودی کد پستی 1816120368
2-تغییر تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر
رئیس هیئت مدیره شرکت بیستون خدمات ایرانیان
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن تراکتورسازی بشماره ثبت 1332 و شنسه می 10200070581 در ساعت 15/30 روز یکشنبه مورخ 1402/07/16 در محل دفتر شرکت تعاونی مسکن برگزار میشود ، لذا از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می گردد در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
- تمدید مهلت قانونی تعاونی مسکن
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن تراکتورسازی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی سراسری عکاسان تئاتر ایران ثبت شده به شماره 3233113 و شناسه ملی 14010946945 (نوبت اول)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی سراسری عکاسان تئاتر ایران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 1402/07/23 درمحل خانه تئاتر به آدرس خیابان نجات‌الهی، خیابان سمیه، پلاک ۲۶۰ برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- گزارش سالیانه
2- انتخاب علی البدل دوم عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره انجمن صنفی سراسری عکاسان تئاتر ایران
آگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت صنعت گران کهن پارسه شمال (شرکت سهامی خاص ) به شماره ثبت 3696 و شناسه ملی 14009311459 در حال تصفیه (نوبت اول)

پیرو آگهی انحلال درج شده در روزنامه رسمی شماره 22682 مورخ 08/11/1401 و به استناد مفاد ماده 215 و ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی و اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می آید ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به آدرس مدير تصفيه و محل تصفيه استان مازندران، شهرستان بهشهر، بخش مرکزي، شهر بهشهر، کمربندي، خيابان زمين زراعتي ، خيابان کمربندي آيت الله صابر جباري، پلاک ۰، طبقه همکف به کد پستي ۴۸۵۱۸۵۴۹۷۶ مراجعه نمایند.
این اطلاعیه در سه نوبت هر یک به فاصله یک ماه در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت چاپ می شود(روزنامه کثیر الانتشار کارو کارگر) انتشار و اعلام می دارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعلام خواهد شد.


مدیرتصفیه شرکت : آقای محمدرضا جلیلی به کد ملی 2170265856
آگهی دعوت مجمع عمومی موسس (مرحله دوم)
انجمن صنفی کارفرمائی کامیونداران شهرستان نکا
نظر به اینکه تعداد اعضای حاضر در مجمع عمومی موسس انجمن صنفی مذکور مورخ 30/6/1402 به حد نصاب قانونی نرسیده بود لذا به آگاهی اعضای محترم می رساند مجمع عمومی موسس (مرحله دوم) در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 27/7/1402 در دفتر انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل منطقه دو نکا واقع در شهرستان نکا – پایانه باربری برگزاری می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1- تصویب اساسنامه انجمن
2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
هیئت موسس انجمن صنفی کارفرمائی کامیونداران شهرستان نکا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده
ساختماني و تاسيساتي بنيان بتن كولا سهامی خاص
ثبت شده به شماره 3824 و شناسه ملی 10760302156

به اطلاع کلیه سهامداران محترم میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت در روز چهارشنبه مورخ 12/07/1402 راس ساعت 10:00 صبح و مجمع عمومی فوق العاده شرکت در روز چهارشنبه مورخ 12/07/1402 راس ساعت 20:00 شب به نشانی استان مازندران، شهرستان ساري، بخش مركزي، شهر ساري، خيام، خيابان مدرس، خيابان ملا مجدالدين، پلاك 0، طبقه همكف به کد پستی 4817696516 برگزار می گردد ، خواهشمند است در جلسه حضور به هم رسانید .
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :
1- انتخاب مدیران
2- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
1- تغییر آدرس(تغییر نشانی در همان واحد ثبتی)


سهامداران شرکت
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی سلمانشهر (نوبت اول)

بدینوسیله از کلیه واحد‌های صنعتی مستقردرشهرک صنعتی سلمانشهر جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه:
۱- ارایه گزارش عملکرد هیئت مدیره وبازرس
۲-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره
۳- انتخاب بازرسین
۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
زمان : چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱ صبح
مکان: سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه ای شهرک صنعتی سلمانشهر
هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی سلمانشهر
اتحادیه / شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کامیاران به شماره ثبت 18 شناسه ملی 10610002812 شهرستان کامیاران استان کردستان
به اطلاع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول این اتحادیه / تعاونی در ساعت 15:00:00 روز شنبه مورخ 06/08/1402 در محل کانون شهید مطهری کامیاران تشکیل می گردد از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند .
ضمنا
1 – اعضای که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 06/08/1402 به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند . ( حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است ) ضمنا ساعت 14:50:00 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد .
2 – افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمتهای هئیت مدیره با بازرسان می باشند حداکثر تا تاریخ 09/07/1402 جهت ثبت نام به محل دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند . برای بررسی و تایید کاندیداها باید قبل از برگزاری مجمع مشخصات کاندیداها را از طریق قسمت ثبت نام داوطلبین ثبت و تاییدیه آن را اخذ نمایند .
دستور جلسه :
1 – انتخاب اعضای هیئت مدیره
2 – انتخاب بازرس یا بازرسان
3 ارائه صورت های مالی

هیئت مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کامیاران
آگهی دعوت از سهامداران شرکت تولیدی آرد شهر نور

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت تولیدی آرد شهر نور ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۱۲۶۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۶۹۲۳ دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ در محل دفتر شرکت تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: ۱- انتخاب مدیران ۲- انتخاب بازرس ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی

هیئت مدیره شرکت تولیدی آرد شهر نور
آگهی مجمع عمومی بطور فوق العاده
شرکت گروه پزشکی همدان به شماره ثبت ۵۴۰
بد ینو سیله از کلیه سهامداران شرکت گروه پزشکی همدان به شماره ثبت ۵۴۰ دعوت بعمل می‌آید در مجمع عموی بطور فوق العاده شرکت که روز جمعه 21 / 07 / 1402 ساعت ۵ بعداز ظهر در محل شرکت واقع در کلینیک سبز بیمارستان بوعلی تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه
۱.افزایش سرمایه وافزایش سهام سهامداران از طریق ارزیابی مجدد سرمایه (اورده غیر نقدی)
۲.سایر موارد مطروحه براساس درخواست کتبی سهام داران وتائید رئیس مجمع
هیت مدیره شرکت گروه پزشکی همدان
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم موسسه صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران به شماره ثبت 19105 و شناسه ملی 10100643987
از آنجایی که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که در روز دوشنبه مورخ 6/6/1402 ساعت 10:30 تشکیل شد به حد نصاب نرسید ، بدین وسیله از کلیه اعضای صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در روز یکشنبه مورخ 9/7/1402 ساعت 11 صبح در محل استان مازندران شهرستان بابلسر به نشانی ≫آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی≪ پردیس دانشگاه مازندران برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
انتخاب اعضای هیئت مدیره.
تعیین بازرسان شرکت.
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق.
استماع گزارش بازرس قانونی پیشین.
بررسی و تصویب صورت های مالی سال های اخیر.
هیئت مدیره
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شهرستان همدان (نوبت دوم)
بنا به تصمیم هیئت مدیره جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان همدان در روز یک شنبه مورخه 23 / 07 / 1402 ساعت ۹:۳۰ صبح در محل حسینیه بختیاریها واقع در خیابان بین النهرین به صورت حضوری برگزار میگردد. از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت عضویت معتبر در این مجمع شرکت فرمایند.
دستور جلسه :
حذف بند ۷ ماده ۳۰ (حداقل یک دوره سابقه عضویت در کانون) طبق نامه شماره ۱۳۶۹۱۸ مورخه 15 / 06 / 1401 مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی وزارت کار و رفاه اجتماعی
هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان همدان
آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت آرد مشتری(سهامی خاص) به شماره ثبت 369 و شناسه ملی 10700038780 رأس ساعت 08:00 صبح روز شنبه مورخ 1402/07/15 در محل فعالیت شرکت به آدرس: استان گلستان، شهرستان گنبدکاووس، بخش مرکزی، دهستان سلطانعلی، آبادی شرکت آرد مشتری، جاده بی بی شیروان(آلمان سابق)، طبقه همکف به کد پستی 49761174131 تلفن تماس 01733349992 تشکیل میشود. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت میشود در زمان مقرر حضور به عمل رسانند.
دستور جلسه:
1- انتخاب مدیران
2- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
هیأت مدیره شرکت آرد مشتری
آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت توسعه غله گلستان(سهامی خاص) به شماره ثبت 5551 و شناسه ملی 10980173283 رأس ساعت 11:00 صبح روز شنبه مورخ 1402/07/15 در محل فعالیت شرکت به آدرس: استان گلستان، شهرستان گنبدکاووس، کیلومتر 2 جاده گنبد-مینودشت، ابتدای جاده سارلی علیا به کد پستی 4969178997 تلفن تماس 01733549881 تشکیل میشود. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت میشود در زمان مقرر حضور به عمل رسانند.
دستور جلسه:
1- انتخاب مدیران
2- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
هیأت مدیره شرکت توسعه غله گلستان
متن آگهی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: