پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 61 - 80 از 417

آگهیتاریخ انتشاروضعیت چاپ
آگهی دعوت به مجمع عمومی
)نوبت سوم)
به علت به رسمیت نرسیدن نوبت اول و دوم دعوت جلسه عمومی عادی سالیانه انجمن مجدداً برای برگزاری مجمع عمومی سالانه نوبت سوم دعوت به مشارکت نمایندگان - شرکتهای عضو - برای روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از ساعت 8 صبح تا ساعت 14 در محل انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی بعمل می‌آید.
الف) دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
1. ارائه تصویب بودجه پیشنهادی سال 1402 انجمن
2. انتخاب بازرسان انجمن
ب) توضیحات:
1. معرفی نماینده اعضا جهت حضور در مجمع عادی سالیانه بصورت کتبی به انجمن تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
2. داوطلبین جهت حضور در ترکیب هیئت رئیسه انتخابات درخواست خود را کتباً تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ به انجمن ارائه دهند.
3. انتخابات اعضای هیئت ریسه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
4. داوطلبین حضور در ترکیب بازرسان، درخواست خود را کتباً و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به انجمن ارائه دهند.
5. اسامی واجدین شرایط حضور در ترکیب آتی بازرسان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اعمال می‌شود.
6. انتخابات بازرسان و تصویب بودجه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از ساعت 8 صبح تا 14

هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه
1401/11/23چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی مازندران
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم جهت حضور در مجمع عمومی عادی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۸ ساعت ۱۴ با دستور کار زیر دعوت به عمل می آید.
۱_ گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱
۲_گزارش مالی سال ۱۴۰۱
۳_گزارش بازرس
۴_تصویب برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲
۵_ انتخاب بازرس
۶_ سایر موارد
مکان برگزاری : ساری_ خیابان فرهنگ_نبش فرهنگ ۳۴ _ ساختمان ۸۵ _ طبقه اول
هیات مدیره
1401/12/07چاپ شده
آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات استان مازندران راس ساعت ۳۰/۱۴ روز یکشنبه مورخ 7/12/1401 در محل سالن آمفی تئاتر تشکیل می‌گردد. ضروری است شخصا یا وکالتا در این جلسه حضور به هم رسانید . یا وفق مقررات اساسنامه مورد عمل شرکت نسبت به انتخاب وکیل از تاریخ 26/11/1401 لغایت 6/12/1401 از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۲ به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایید. ضمنا جهت انجام وکالت حضور توام وکیل یا موکل در دفتر شرکت الزامیست .
دستور جلسه :
۱-استماع گزارش کار هیئت مدیره و بازرس
۲-تغییر ماده ۳ اساسنامه (موضوع فعالیت شرکت)
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف مخابرات استان مازندران
1401/11/24چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان نقده
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی انجمن که در روز یکشنبه مورخ 1401/12/28 راس ساعت ۹ لغایت ۱۲
در محل مسجد جامع شهرستان نقده واقع در خیابان دانشگاه فلکه بیمارستان خیابان چمران برگزار خواهد شد حضور به هم رسانند
دستورات جلسه :
۱-گزارش هیات مدیره و بازرس
۲- گزارش و تصویب بیلان مالی
۳-تصمیم گیری در خصوص افزایش حق عضویت
۴- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس انجمن
هیات مدیره انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان نقده
1401/12/03چاپ شده
آگهی دعوت سهامداران
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالای کسری ترابر سوادکوه (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۰۹ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۵۴۸۶۹۵۶
بدین وسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی کالای کسری ترابر سوادکوه (سهامی خاص)
که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ به نشانی استان مازندران، شهرستان سوادکوه شمالی، بخش نارنجستان ،دهستان چایباغ، آبادی شهرک صنعتی بشل ،محله شهرک صنعتی بشل، خیابان شهرک فاز ۲، خیابان مهارت، پلاک ۰ ،طبقه همکف کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۳۱۳ حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
۱-گزارش هیئت مدیره و بازرس از عملکرد شرکت
۲-تصویب ترازنامه و صورتهای مالی
۳-تصویب بودجه سال ۱۴۰۰
۴-انتخاب/ تعیین سمت مدیران
۵-انتخاب بازرس /بازرسان
۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
هیئت مدیره شرکت
1401/12/04چاپ شده
اگهی دعوت شرکت سرزمین مروارید غلطان غرب سهامی خاص بشماره ثبت 9524 و شناسه ملی 10820092753
بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا وکلای قانونی ایشان (شرکت سرزمین مروارید غلطان غرب) دعوت به عمل می آید تا در مورخه 14/12/1401 در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 9 و 10 صبح در استان همدان - شهرستان همدان - بخش مرکزي - شهر همدان-محله شهرک فرهنگيان-خيابان سعدي -کوچه ((باشگاه))-جاده (لالجين)-پلاک ۰-طبقه همکف-کدپستي ۶۵۱۹۹۱۹۳۹۳ تشکیل میگردد حضور بهم رسانند
دستور جلسه :
مجمع عمومی فوق العاده: اصلاح موضوع فعالیت شرکت – پرداخت سرمایه تعهدی – تغییر در تعداد اعضای هیات مدیره – تغییر نشانی شرکت
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: انتخاب مدیران -انتخاب بازرس
مقام دعوت کننده : رئیس هیات مدیره
1401/12/06چاپ شده
آگهي دعوت نوبت دوم سهامداران شركت خدمات رفاهي آسايش مهندسان گنبد (سهامی خاص) بشماره ثبت 5400 گنبدکاووس و شناسه ملی 10862117627
پیرو آگهی دعوت نوبت اول سهامداران مندرج در روزنامه کار و کارگر بشماره 9120 مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در ساعت 10 صبح مورخه۱۴۰۱/۱۱/۳۰ با توجه به اینکه جلسات به حد نصاب لازم نرسید ، لذا برای بار دوم آگهی دعوت با رعایت ماده 25 اساسنامه به عمل خواهد آمد. از كليه صاحبان سهام دعوت بعمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده در ساعت 10 صبح مورخ 21 / 12 / 1401 در دفتر مرکزی شرکت بنشانی استان گلستان - شهرستان گنبدكاووس - بخش مركزي - شهر گنبد كاووس-محله وحدت-كوچه 20-خيابان مطهري-پلاك 339- ساختمان نظام مهندسي-طبقه همكف کد پستی 4971718458 تلفن 33233550-017 تشکیل میگردد حضور به هم رسانند .
دستور جلسه
1- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (انتخاب بازرس / بازرسان- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی 1400)
ساير مواردي كه در صلا حيت مجمع فوق باشد .
هيئت مديره شرکت
1401/12/06چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی
به اطلاع کلیه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سلمانشهر میرساند، مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی سلمانشهر در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 08/12/1401 در سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه ای شهرک صنعتی سلمانشهر برگزار می گردد.لذا از آنجایی که هر واحد مستقر در شهرک صنعتی قانونا سهامدار شرکت خدماتی محسوب می شوند،لذا از جنابعالی یا وکیل قانونی تان دعوت می شود با همراه داشتن وکالت نامه رسمی یا نامه نمایندگی رسمی در این جلسه شرکت نمایند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال1402
3- اصلاح بودجه 1401
4- بررسی و تصویب آیین نامه های مورد نیاز
5- انتخاب بازرس قانونی
6- تعیین تکلیف واحدهای بدهکار
7- تصویب آخرین اساسنامه مصوب هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
8- سایر موارد
هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی سلمانشهر
1401/11/24چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
به اطلاع کلیه اعضای محترم کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان بابل می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم کانون در روز دوشنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ راس ساعت ۵/۳ بعد از ظهر در ابتدای خیابان گله محله، مسجد امام حسن مجتبی (ع)، تشکیل می گردد .لذا طبق قانون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از کلیه بازنشستگان محترمی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه کارگری( اجباری) و کارگران از کار افتاده عضو کانون دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
۲- مصوب عملکرد( تراز مالی و سود زیان) سال ۴۰۰- ۹۹ -۹۸
۳- مصوب پیش‌بینی بودجه سال ۴۰۲- ۴۰۱- ۴۰۰
آدرس محل برگزاری مجمع: چهارراه گله محله- ابتدای خیابان آرامگاه، مسجد امام حسن مجتبی(ع)
هیئت مدیره کانون
1401/11/24چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم)
شرکت تعاونی مصرف کارکنان صنایع موشکی پارچین
از کلیه اعضاء محترم این شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 16/12/1401 در محل نمازخانه امام رضا (ع) گروه صنایع ثامن الائمه (ع) تشکیل می شود، حضور به هم رسانند.
ضمنا در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد میتواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید، در این صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها 1 رای خواهد بود اضافه می گردد برگه های مذکور با امضاء رئیس هیات مدیره تعاونی معتبر خواهد بود همچنین این مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد یافت و مسوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود
دستور جلسه:
1- استماع گزارش مشترک هیات مدیره و بازرس تعاونی در خصوص وضعیت فعلی تعاونی
2- اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال تعاونی
3- تعیین محل تصفیه
1401/12/03چاپ شده
۲۳۶۷۱ محمدشمس آبادی:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده مرحله اول انجمن صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی شهرستان علی آبادکتول با عنایت به اینکه اعتبار سک ساله بازرسان هیئت مدیره به پایان رسید است وبرابر با مندرجات اساسنامه انتخابات بازرسان جدید هیئت مدیره با تشکیل مجمع عمومی عادی و همچنین اعلام آدرس مکان جدید دفتر ودرج در اساسنامه در جلسه مجمع فوق‌العاده امکان پذیر خواهد بود لذا بدینوسیله از اعضای این انجمن جهت شرکت در مجمع عمومی عادی و فوق العاده به آدرس علی آبادکتول خیابان امام رضا مسجد ولیعصر (ع) دعوت به عمل می آید زمان سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ مکان جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با آدرس علی آبادکتول خیابان امام رضا مسجد ولیعصر( ع) زمان ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۹
از طرف:هیئت مدیره
1401/12/03چاپ شده
چاپ شده
۲۳۶۷۱ محمدشمس آبادی:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده مرحله اول انجمن صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی شهرستان علی آبادکتول با عنایت به اینکه اعتبار سک ساله بازرسان هیئت مدیره به پایان رسید است وبرابر با مندرجات اساسنامه انتخابات بازرسان جدید هیئت مدیره با تشکیل مجمع عمومی عادی و همچنین اعلام آدرس مکان جدید دفتر ودرج در اساسنامه در جلسه مجمع فوق‌العاده امکان پذیر خواهد بود لذا بدینوسیله از اعضای این انجمن جهت شرکت در مجمع عمومی عادی و فوق العاده به آدرس علی آبادکتول خیابان امام رضا مسجد ولیعصر (ع) دعوت به عمل می آید زمان سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ مکان جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با آدرس علی آبادکتول خیابان امام رضا مسجد ولیعصر( ع) زمان ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۹
از طرف:هیئت مدیره
1401/12/03چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
به اطلاع کلیه اعضای محترم کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان بابل می رساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم کانون در روز دوشنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ راس ساعت ۳ بعد از ظهر در ابتدای خیابان گله محله، مسجد امام حسن مجتبی (ع)، تشکیل می گردد .لذا طبق قانون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از کلیه بازنشستگان محترمی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه کارگری( اجباری) و کارگران از کار افتاده عضو کانون دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه:
۱- حذف بند ۷ ماده ۳۰ اساسنامه حداقل یک دوره سابقه عضویت در کانون برای کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره از متن اساسنامه نمونه کانون کارگران بازنشسته شهرستان بابل

آدرس محل برگزاری مجمع: چهارراه گله محله- ابتدای خیابان آرامگاه، مسجد امام حسن مجتبی(ع)
هیئت مدیره کانون
1401/11/24چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت دوم)
شرکت تعاونی مصرف کارگران کارخانجات مقدم
بشماره ثبت 149 و شناسه ملی 10861756549
تاریخ انتشار 25/11/1401
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارگران کارخانجات مقدم به شماره ثبت 149 و شناسه ملی 10861756549 راس ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 10/12/1401 در محل مسجد قمر بنی هاشم به آدرس نظرآباد خیابان شهدای جنوبی مسجد قمر بنی هاشم تشکیل میگردد لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت و کارت ملی راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکیل /نماینده خود را کتبا معرفی نمایید وکالت نامه میبایست 2 روز قبل از برگزاری مجمع در محل فعلی دفتر شرکت تعاونی واقع در نظرآباد خیابان شهدای جنوبی روبروی بانک رفاه قبلی تحویل گردد همچنین برگه های نمایندگی مزبور با امضاء هیات مدیره معتبر خواهد بود
(وکیل محترم جهت شرکت در مجمع عمومی ، اصل وکالتنامه و کارت ملی را می بایستی به همراه داشته باشد در غیر این صورت از ورود به مجمع عمومی جلوگیری خواهد شد )
*تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود
* مجمع عمومی عادی نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ میگردد برای کلیه اعضاء اعم از غایب و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود
دستور جلسه :
1-گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-طرح و تصویب بودجه سال جاری شرکت
3-ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی
4-انتخاب حسابرس جهت حسابرسی صورت حساب مالی
5- تصمیم گیری در خصوص حقوق و پاداش هیئت مدیره برای مدت فعالیت هیئت مدیره
6-تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری و فروش اموال و اثاثه شرکت
هئیت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران کارخانجات مقدم
1401/11/25چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و جلسه هئیت مدیره موسسه غیر تجاری انجمن خیریه بیمارستان شهید بهشتی همدان به شماره ثبت 950 و شناسه ملی 14008840200
به اطلاع کلیه اعضای موسسه غیرتجاری انجمن خیریه بیمارستان شهید بهشتی همدان می رساند مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 8 الی 10 و مجمع عمومی عادی راس ساعت 10 الی 12 و جلسه هیئت مدیره در ساعت 12 الی 14 در مورخ 13/12/1401 به نشانی : محل دفتر انجمن برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
1. تصویب اصلاح ماده 6 اساسنامه (مدت فعالیت)
دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
1. استماع گزارش هیات مدیره
2. استماع گزارش بازرس
3. تصویب ترازنامه و بیلان مالی منتهی به تاریخ 28/12/1400
4. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین
دستور جلسه هیئت مدیره:
1. انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره
2. تعیین دارندگان حق امضاء
دعوت کننده: اعضای هیات مدیره
1401/12/02چاپ شده
آگهي دعوت نوبت اول سهامداران شرکت خدماتي شهرك صنعتي مينودشت

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدماتي شهرك صنعتي مينودشت (سهامی خاص) بشماره ثبت 2043 مینودشت و شناسه ملی 14004701944 دعوت بعمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده در ساعت 10 صبح مورخه1401/12/15 در محل استان گلستان ، شهرستان مينودشت ، بخش مركزي ، دهستان چهل چاي ، آبادي شهرك صنعتي مينودشت، محله فاز1 شهرك ، بلوار سازندگي ، خيابان سازندگي ، پلاك 0 ، قطعه86 ، طبقه همكف کد پستی 4981178188 تلفن: 01735203788 برگزار مي گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه
1- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( انتخاب بازرسین- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی 1400 – انتخاب روزنامه کثیرالانتشار - تصویب بودجه 1402، تعیین نرخ آب بها و شارژ بهاء و هزینه های مشترک)

ساير مواردي كه در صلا حيت مجمع فوق باشد .
هيئت مديره شرکت
1401/12/02چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
کانون کارگران بازنشسته شهرستان تربت جام

از کلیه اعضاء محترم کانون کارگران بازنشسته شهرستان تربت جام که بر اساس قانون کار به کار اشتغال داشته و بر اساس مقررات جاری بازنشسته شده باشند دعوت می گرددبا همراه داشتن کارت عضویت معتبر کانون در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم کانون که در ساعت 9 صبح 25/12/1401در محل تربت جام خیابان المهدی 6دفتر کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی برگزارمی گردد،حضوربهم رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :1-اصلاح تبصره ماده 16 اساسنامه کانون طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون – کار و رفاه اجتماعی 2-حذف بند7 از ماده30 اساسنامه کانون طبق دستور العمل ابلاغی وزارت تعاون – کار ورفاه اجتماعی
هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تربت جام
1401/12/02چاپ شده
(( آگهي دعوت نوبت اول سهامداران شرکت خدماتي شهرک صنعتي علي آباد کتول))

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدماتي شهرک صنعتي علي آباد کتول سهامی خاص بشماره ثبت 1943 علی آباد گرگان و شناسه ملی 14005765522 دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 10 / 12 / 1401 در محل دفتر مرکزی شرکت به نشانی استان گلستان ، شهرستان علي آباد ، بخش مركزي ، دهستان كتول ، روستا اميرآبادسرخ محله، شهرك صنعتي ، كوچه تلاش 10 ، كوچه تلاش 8 ، پلاك 0 ، قطعه 162 ، طبقه همكف سالن اجتماعات مرکز ارتقا مهارت فنی و حرفه ای کد پستی 4946151494 شماره تلفن ۰۱۷۳۴۲۴۹۰۸۹ تشکیل میگردد حضور به هم رسانند .
دستور جلسه
1- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (1ـ انتخاب / تعیین سمت مديران 2- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار 3- تعيين دارندگان حق امضاء 4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 1402)
ساير مواردي كه در صلا حيت مجمع فوق باشد .
• به همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار معتبر جهت احراز هویت اعضاء و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی است.
هيئت مديره شرکت
1401/11/27چاپ شده
آگهی نوبت اول دعوت به مجمع عمومی عادی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان چالدران
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم کانون دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی که در روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ راس ساعت ۱۰/۳۰ در محل سالن جلسات دفتر کانون شهرستان چالدران برگزار خواهد شد حضور به هم رسانند
دستورات جلسه :
۱ -گزارش هیات مدیره و بازرس
۲-گزارش و تصویب بیلان مالی
۳-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس کانون
هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان چالدران
1401/11/27چاپ شده
آگهیتاریخ انتشاروضعیت چاپ

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: