نمایش 41 - 60 از 406

آگهیتاریخ انتشاروضعیت چاپ
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارگران خبازهای شهرری و تهران در ساعت 14 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 27/12/1401 در شهرری نرسیده به میدان نماز خیابان فرنام روبروی حسینیه گلپایگانی ها برگزار میشود . از کلیه اعضاء دعوت میشود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با قانون بخش تعاون
• ضمناً به اطلاع میرساند که موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثرتا تاریخ 25/12/1401 درمحل تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
هیات مدیره شرکت تعاونی کارگران
خبازیهای شهرری و منطقه جنوب
تاریخ انتشار 09/12/1401
1401/12/09چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کوهسار سازه کاسپین (سهامی خاص)
به شماره ثبت 10954 و شناسه ملی 10760384608
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 15/12/1401 به آدرس ساری- کیلومتر 5 جاده دریا – جنب شرکت پگاه – شرکت کوهسار سازه کاسپین تشکیل می گردد، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی 1398 و 1399 و 1400
2- تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 1398 و 1399 و 1400 و اتخاذ تصمیم به تقسیم سود
3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره
4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج هر گونه آگهی
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
6- سایر موارد قابل طرح در صلاحیت مجمع عمومی
هیئت مدیره شرکت کوهسار سازه کاسپین
1401/11/23چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده ( نوبت دوم)
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نظرآباد
به شماره ثبت 249 و شناسه ملی 10100042331
تاریخ انتشار 8/12/1401
جلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نظرآباد به شماره ثبت 249 و شناسه ملی 10100042331راس ساعت 9 روز پنجشنبه مورخ 25/12/1401 در محل مدرسه امام رضا به آدرس شهرستان نظرآباد شهرک فرهنگیان خیابان حاج حسن صراف زاده جنب شبکه بهداشت و درمان تشکیل میگردد لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکیل /نماینده خود را کتبا معرفی نمایید در ضمن وکالت نامه 2 روز قبل از برگزاری مجمع در دفتر شرکت تعاونی تحویل گردد و با امضای هیات مدیره معتبر خواهد * مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ میگردد برای کلیه اعضاء اعم از غایب و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود
دستور جلسه :
1- گزارش هیئت مدیره
2- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی
3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره
4- تصمیم گیری بابت افزایش سرمایه
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نظرآباد
1401/12/08چاپ شده
آگهي دعوت نوبت دوم سهامداران شركت خدمات رفاهي آسايش مهندسان گنبد (سهامی خاص) بشماره ثبت 5400 گنبدکاووس و شناسه ملی 10862117627 پیرو آگهی دعوت نوبت اول سهامداران مندرج در روزنامه کار و کارگر بشماره 9120 مورخه 1401/11/16و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در ساعت 10 صبح مورخه 1401/11/30با توجه به اینکه جلسات به حد نصاب لازم نرسید ، لذا برای بار دوم آگهی دعوت با رعایت ماده 25 اساسنامه به عمل خواهد آمد. از كليه صاحبان سهام دعوت بعمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده در ساعت 10 صبح مورخ 21 / 12 / 1401 در دفتر مرکزی شرکت بنشانی استان گلستان - شهرستان گنبدكاووس - بخش مركزي - شهر گنبد كاووس-محله وحدت-كوچه 20-خيابان مطهري-پلاك 339- ساختمان نظام مهندسي-طبقه همكف کد پستی 4971718458 تلفن 33233550-017 تشکیل میگردد حضور به هم رسانند . دستور جلسه:1-مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (انتخاب بازرس / بازرسان- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی 1400)
ساير مواردي كه در صلا حيت مجمع فوق باشد . هيئت مديره شرکت
1401/12/08چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن سازه گستر استان همدان
بنا به تصمیم هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن سازه گستر استان همدان و درخواست تعدادی از اعضاء جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مذکور راس ساعت ۹ صبح روزشنبه مورخه 20/12/1401 در محل حسینه ی تیپ ۳۱۶ زرهی همدان برگزار میگردد. از کلیه اعضاء (صاحبان سهام) دعوت می شود راس ساعت و روز مقرر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول حضور بهم رسانیده و یا وکلای خود را با توجه به ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی حداکثر یک روز قبل از تاریخ مجمع عمومی به هیئت مدیره تعاونی کتبا معرفی نمایند.
دستور جلسه
طرح و تصویب اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان در خصوص قرارداد پیمانکاری با شرکت بنا دژ آریانا به نمایندگی آقای محمد علی عبادی که در مورخه 01/06/1401 فی ما بین تعاونی و شرکت مذکور در خصوص پروژه ۱۱۰ واحدی شهید قهرمان منعقد گردیده است.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن سازه گستر استان همدان
1401/12/08چاپ شده
آگهی دعوت برگزاری مجمع عمومی عادی
انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره خدمات کارآفرینی آذربایجان شرقی
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا محترم می رساند مجمع عمومی عادی انجمن در روز شنبه 27 اسفند ماه 1401 رأس ساعت 11 در آدرس : نبریز- جاده ائل گلی فلکه گلشهر بسمت گلشهر روبروی مدرسه مدنیی ساختمان تعاون طبقه 2 سالن جلسات با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد:
دستور جلسه:
1- استماع گزارش عملکرد انجمن و تصویب آن
2- استماع گزارش مالی انجمن و تصویب آن
3-انتخاب هیأت مدیره و بازرسان
4-سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی مطابق اساسنامه
از اعضا محترم واجد شرایط خواهشمند است برابر ضوابط مندرج در اساسنامه در مجمع مذکور رأس ساعت مقرر حضور بهم رسانند
هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره خدمات کارآفرینی آذربایجان شرقی
1401/12/08چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه سینا استان مازندران
بدینوسیله از کلیه نمایندگان بیمه سینا استان مازندران دعوت بعمل می آید راس ساعت 10 صبح
روز یکشنبه مورخ 21/12/1401 به نشانی ساری بلوار طالقانی نرسیده به پل تجن ، شرکت بیمه
سینا ، سالن اجتماعات ، حضور بهمرسانند.
لازم به ذکر است همراه داشتن پروانه نمایندگی در مجمع عمومی الزامی می باشد .
دستور جلسه :
1-تصویب اساسنامه
2-انتخاب هیئت مدیره
3-انتخاب بازرس
4-سایر موارد
هیئت موسس انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه سینا استان مازندران
1401/11/23چاپ شده
آگهی دعوت شرکت بسته بندی گوشت هگمتان ایده آل غرب (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۵۱۱۹۹
در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه 6/12/1401 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بسته بندی گوشت هگمتان ایده آل غرب (سهامی خاص به نشانی شهرستان همدان میدان جهاد (دانشگاه)، هتل بوعلی برگزار می گردد.
لذا از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی و یا قراردادی ایشان دعوت بعمل می آید در جلسه مذکور حضور بهم رسانیده و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمایند:
۱ - عزل اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نصب مدیران جدید
۲- عزل بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و نصب بازرسان جدید
بدین وسیله بنا به تکلیف قانونی اعلام میگردد دعوت برای تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده حسب ماده ۹۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و اساسنامه شرکت بدواً از اعضاء هیأت مدیره و متعاقباً از
بازرسان تقاضا شد ولی درخواست دعوت اجابت نگردید.
دعوت کننده: مالکین بیش از یک پنجم سهام شرکت
1401/11/23چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت آوند پلیمر طب آزمابه شماره ثبت: 58090 و شناسه ملی 14005793879
احتراما به اطلاع کلیه سهامداران شرکت فوق الذکر میرساند در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ 4/12/1401 در محل خیابان آبکوه- دانشسرای شمالی 3/1 – پلاک 27- طبقه همکف و کدپستی: 9184713197 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1-انتخاب بازرسین برای سال 1401
2- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1400
هیات مدیره شرکت
1401/11/23چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی
)نوبت سوم)
به علت به رسمیت نرسیدن نوبت اول و دوم دعوت جلسه عمومی عادی سالیانه انجمن مجدداً برای برگزاری مجمع عمومی سالانه نوبت سوم دعوت به مشارکت نمایندگان - شرکتهای عضو - برای روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از ساعت 8 صبح تا ساعت 14 در محل انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی بعمل می‌آید.
الف) دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
1. ارائه تصویب بودجه پیشنهادی سال 1402 انجمن
2. انتخاب بازرسان انجمن
ب) توضیحات:
1. معرفی نماینده اعضا جهت حضور در مجمع عادی سالیانه بصورت کتبی به انجمن تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
2. داوطلبین جهت حضور در ترکیب هیئت رئیسه انتخابات درخواست خود را کتباً تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ به انجمن ارائه دهند.
3. انتخابات اعضای هیئت ریسه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
4. داوطلبین حضور در ترکیب بازرسان، درخواست خود را کتباً و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به انجمن ارائه دهند.
5. اسامی واجدین شرایط حضور در ترکیب آتی بازرسان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اعمال می‌شود.
6. انتخابات بازرسان و تصویب بودجه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از ساعت 8 صبح تا 14

هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه
1401/11/23چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی مازندران
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم جهت حضور در مجمع عمومی عادی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۸ ساعت ۱۴ با دستور کار زیر دعوت به عمل می آید.
۱_ گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱
۲_گزارش مالی سال ۱۴۰۱
۳_گزارش بازرس
۴_تصویب برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲
۵_ انتخاب بازرس
۶_ سایر موارد
مکان برگزاری : ساری_ خیابان فرهنگ_نبش فرهنگ ۳۴ _ ساختمان ۸۵ _ طبقه اول
هیات مدیره
1401/12/07چاپ شده
آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات استان مازندران راس ساعت ۳۰/۱۴ روز یکشنبه مورخ 7/12/1401 در محل سالن آمفی تئاتر تشکیل می‌گردد. ضروری است شخصا یا وکالتا در این جلسه حضور به هم رسانید . یا وفق مقررات اساسنامه مورد عمل شرکت نسبت به انتخاب وکیل از تاریخ 26/11/1401 لغایت 6/12/1401 از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۲ به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایید. ضمنا جهت انجام وکالت حضور توام وکیل یا موکل در دفتر شرکت الزامیست .
دستور جلسه :
۱-استماع گزارش کار هیئت مدیره و بازرس
۲-تغییر ماده ۳ اساسنامه (موضوع فعالیت شرکت)
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف مخابرات استان مازندران
1401/11/24چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان نقده
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی انجمن که در روز یکشنبه مورخ 1401/12/28 راس ساعت ۹ لغایت ۱۲
در محل مسجد جامع شهرستان نقده واقع در خیابان دانشگاه فلکه بیمارستان خیابان چمران برگزار خواهد شد حضور به هم رسانند
دستورات جلسه :
۱-گزارش هیات مدیره و بازرس
۲- گزارش و تصویب بیلان مالی
۳-تصمیم گیری در خصوص افزایش حق عضویت
۴- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس انجمن
هیات مدیره انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان نقده
1401/12/03چاپ شده
آگهی دعوت سهامداران
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالای کسری ترابر سوادکوه (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۰۹ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۵۴۸۶۹۵۶
بدین وسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی کالای کسری ترابر سوادکوه (سهامی خاص)
که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ به نشانی استان مازندران، شهرستان سوادکوه شمالی، بخش نارنجستان ،دهستان چایباغ، آبادی شهرک صنعتی بشل ،محله شهرک صنعتی بشل، خیابان شهرک فاز ۲، خیابان مهارت، پلاک ۰ ،طبقه همکف کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۳۱۳ حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
۱-گزارش هیئت مدیره و بازرس از عملکرد شرکت
۲-تصویب ترازنامه و صورتهای مالی
۳-تصویب بودجه سال ۱۴۰۰
۴-انتخاب/ تعیین سمت مدیران
۵-انتخاب بازرس /بازرسان
۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
هیئت مدیره شرکت
1401/12/04چاپ شده
اگهی دعوت شرکت سرزمین مروارید غلطان غرب سهامی خاص بشماره ثبت 9524 و شناسه ملی 10820092753
بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا وکلای قانونی ایشان (شرکت سرزمین مروارید غلطان غرب) دعوت به عمل می آید تا در مورخه 14/12/1401 در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 9 و 10 صبح در استان همدان - شهرستان همدان - بخش مرکزي - شهر همدان-محله شهرک فرهنگيان-خيابان سعدي -کوچه ((باشگاه))-جاده (لالجين)-پلاک ۰-طبقه همکف-کدپستي ۶۵۱۹۹۱۹۳۹۳ تشکیل میگردد حضور بهم رسانند
دستور جلسه :
مجمع عمومی فوق العاده: اصلاح موضوع فعالیت شرکت – پرداخت سرمایه تعهدی – تغییر در تعداد اعضای هیات مدیره – تغییر نشانی شرکت
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: انتخاب مدیران -انتخاب بازرس
مقام دعوت کننده : رئیس هیات مدیره
1401/12/06چاپ شده
آگهي دعوت نوبت دوم سهامداران شركت خدمات رفاهي آسايش مهندسان گنبد (سهامی خاص) بشماره ثبت 5400 گنبدکاووس و شناسه ملی 10862117627
پیرو آگهی دعوت نوبت اول سهامداران مندرج در روزنامه کار و کارگر بشماره 9120 مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در ساعت 10 صبح مورخه۱۴۰۱/۱۱/۳۰ با توجه به اینکه جلسات به حد نصاب لازم نرسید ، لذا برای بار دوم آگهی دعوت با رعایت ماده 25 اساسنامه به عمل خواهد آمد. از كليه صاحبان سهام دعوت بعمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده در ساعت 10 صبح مورخ 21 / 12 / 1401 در دفتر مرکزی شرکت بنشانی استان گلستان - شهرستان گنبدكاووس - بخش مركزي - شهر گنبد كاووس-محله وحدت-كوچه 20-خيابان مطهري-پلاك 339- ساختمان نظام مهندسي-طبقه همكف کد پستی 4971718458 تلفن 33233550-017 تشکیل میگردد حضور به هم رسانند .
دستور جلسه
1- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (انتخاب بازرس / بازرسان- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی 1400)
ساير مواردي كه در صلا حيت مجمع فوق باشد .
هيئت مديره شرکت
1401/12/06چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی
به اطلاع کلیه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سلمانشهر میرساند، مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی سلمانشهر در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 08/12/1401 در سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه ای شهرک صنعتی سلمانشهر برگزار می گردد.لذا از آنجایی که هر واحد مستقر در شهرک صنعتی قانونا سهامدار شرکت خدماتی محسوب می شوند،لذا از جنابعالی یا وکیل قانونی تان دعوت می شود با همراه داشتن وکالت نامه رسمی یا نامه نمایندگی رسمی در این جلسه شرکت نمایند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال1402
3- اصلاح بودجه 1401
4- بررسی و تصویب آیین نامه های مورد نیاز
5- انتخاب بازرس قانونی
6- تعیین تکلیف واحدهای بدهکار
7- تصویب آخرین اساسنامه مصوب هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
8- سایر موارد
هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی سلمانشهر
1401/11/24چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
به اطلاع کلیه اعضای محترم کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان بابل می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم کانون در روز دوشنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ راس ساعت ۵/۳ بعد از ظهر در ابتدای خیابان گله محله، مسجد امام حسن مجتبی (ع)، تشکیل می گردد .لذا طبق قانون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از کلیه بازنشستگان محترمی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه کارگری( اجباری) و کارگران از کار افتاده عضو کانون دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
۲- مصوب عملکرد( تراز مالی و سود زیان) سال ۴۰۰- ۹۹ -۹۸
۳- مصوب پیش‌بینی بودجه سال ۴۰۲- ۴۰۱- ۴۰۰
آدرس محل برگزاری مجمع: چهارراه گله محله- ابتدای خیابان آرامگاه، مسجد امام حسن مجتبی(ع)
هیئت مدیره کانون
1401/11/24چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم)
شرکت تعاونی مصرف کارکنان صنایع موشکی پارچین
از کلیه اعضاء محترم این شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 16/12/1401 در محل نمازخانه امام رضا (ع) گروه صنایع ثامن الائمه (ع) تشکیل می شود، حضور به هم رسانند.
ضمنا در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد میتواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید، در این صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها 1 رای خواهد بود اضافه می گردد برگه های مذکور با امضاء رئیس هیات مدیره تعاونی معتبر خواهد بود همچنین این مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد یافت و مسوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود
دستور جلسه:
1- استماع گزارش مشترک هیات مدیره و بازرس تعاونی در خصوص وضعیت فعلی تعاونی
2- اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال تعاونی
3- تعیین محل تصفیه
1401/12/03چاپ شده
۲۳۶۷۱ محمدشمس آبادی:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده مرحله اول انجمن صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی شهرستان علی آبادکتول با عنایت به اینکه اعتبار سک ساله بازرسان هیئت مدیره به پایان رسید است وبرابر با مندرجات اساسنامه انتخابات بازرسان جدید هیئت مدیره با تشکیل مجمع عمومی عادی و همچنین اعلام آدرس مکان جدید دفتر ودرج در اساسنامه در جلسه مجمع فوق‌العاده امکان پذیر خواهد بود لذا بدینوسیله از اعضای این انجمن جهت شرکت در مجمع عمومی عادی و فوق العاده به آدرس علی آبادکتول خیابان امام رضا مسجد ولیعصر (ع) دعوت به عمل می آید زمان سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ مکان جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با آدرس علی آبادکتول خیابان امام رضا مسجد ولیعصر( ع) زمان ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۹
از طرف:هیئت مدیره
1401/12/03چاپ شده
آگهیتاریخ انتشاروضعیت چاپ