مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 41 - 60 از 1,028

آگهیتاریخوضعیت چاپ
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده
انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره کار آفرین شهرستان کرمانشاه
به اطلاع کلیه اعضا انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره کار آفرین شهرستان کرمانشاه می رساند
مجمع عمومی عادی و فوق العاده در روز سه شنبه مورخ 1403/02/18 راس ساعت 10 صبح الی
11:30 دقیقه در محل بلوار شهید بهشتی ساختمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه ، طبقه6
واحد1 برگزار میگردد.
دستور جلسه:
-1 تصمیم در خصوص تغیر محل فعالیت انجمن از شهرستان کرمانشاه به استان کرمانشاه
-2 انتخابات زودتر از موعد هیات مدیره و بازرسان
-3 تصمیم در خصوص ورودیه و حق عضویت اعضای انجمن
هیات مدیره
1403-01-20چاپ شده
اطلاعيه پذیرش عضو
انجمن صنفي کارفرمایی دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی کشور
به استناد ماده 131 قانون کار و آيين نامه مصوب هيات وزيران ، انجمن صنفي با عنوان فوق در شرف تاسيس مي باشد .
کليه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور در صورت تمايل به عضويت ، از تاريخ انتشار اين اطلاعيه ظرف 7روز مي توانند درخواست کتبي خود را به نشاني تهران-خیابان آزادی-خیابان جمال زاده شمالی بعد از نصرت جنب ک رسولی- پلاک ۳۱۱ طبقه ۳ واحد ۸ کدپستی:۱۴۱۸۸۵۳۷۵۹ ارسال نمايند.
هيات مؤسس :
1- علی صالحی 2- اکبر آسیایی زاده 3- .محمد غاربی
نماينده هيات مؤسس : اکبر آسیایی زاده
تلفن : 09301240724
1403-01-14در حال بررسی
آگهی انتخابات انجمن صنفی کارگری مهندسان معمار شهرستان شهریار
باسلام واحترام
باستناد تبصره یک ماده 131قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 1389هیات محترم وزیران وسایر مدارک ارسالی از انجمن فوق الذکر که به شماره۷-۳/۱-۱۰۱۵در این اداره کل به ثبت رسیده است.اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره که در مجمع عمومی مورخ1402/12/19انتخاب گردیده اند از تاریخ مذکور به مدت سه سال و بازرسان آنها از تاریخ مذکور به مدت یک سال دارای اعتبار میباشند.سمت اعضای هیات مدیره که به موجب صورتجلسه مورخ1402/12/27تعیین شده اند.به شرح زیر می باشد:
1_الناز قائمی_رئیس هیات مدیره
2_مجتبی صباغ زاده_نایب رئیس
3_لاله شکیبا_خزانه دار
4_لیلا رسولی_دبیر
5_علیرضا جهانگیری_عضو علی البدل هیات مدیره
6_نگار نصرتی_عضوعلی البدل هیات مدیره
7-موناپاکار_بازرس اصلی
8-مهتاب کریمی اسکابنی_ بازرس علی البدل
ضمنا برابر تبصره ماده22اساسنامه انجمن صنفی کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضا رئیس هیات مدیره یا دبیرممهور به مهر انجمن و کلیه اوراق تعهدآور اسناد رسمی و اسناد مالی از قبیل چک سفته و برات که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد با امضا مشترک خزانه دار و رئیس هیات مدیره یا دبیر و ممهور به مهر انجمن معتبرخواهد بود.
1402-12-28چاپ شده
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت دوم تاریخ انتشار 1402/12/27
شرکت تعاونی همت فرهنگیان شهرستان خواف کد 15093 به شماره ثبت 596 شناسه ملی 14003529368 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
به اطلاع کلیه اعضاي محترم شرکت تعاونی می رساند با توجه به عدم رعایت حدنصاب قانونی مجمع در نوبت اول، جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت دوم این تعاونی در ساعت 09:00 روز پنجشنبه مورخ 1403/01/16در محل شهر خواف خیابان شهاب سالن جلسات شهرداری خواف (سینمای قدیم) تشکیل می‌گردد. از سهامداران دعوت می‌گردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند .
ضمنا:
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/01/15به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 08:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی می‌گردد.


هیئت مدیره شرکت تعاونی
دستور جلسه:
1. انتخاب هیئت تسویه
2. انتخاب ناظر بر امر تسویه
1402-12-26چاپ شده
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول تاریخ انتشار 1402/12/16
شرکت تعاونی حمل و نقل کالاي داخلی کامیون داران شهرستان خواف به شماره ثبت 1075 شناسه ملی 14009888366 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
به اطلاع کلیه اعضاي محترم شرکت تعاونی میرساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27در محل بلوار فردوسی رو به روي سازمان تبلیغات اسلامی، ساختمان انجمن صنفی رانندگان تشکیل میگردد. از سهامداران دعوت میگردد که رأس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1402/12/24به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 09:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی میگردد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی
دستور جلسه:
• اصلاح موضوع فعالیت
1402-12-15چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نسیم ابزار شیراز ثبت شده به شماره 26554 و شناسه ملی10530386469(نوبت اول)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت نسیم ابزار شیراز دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 1402/12/17 که راس ساعت 08:00روز پنچ شنبه مورخ 1402/12/17درمحل شرکت برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- انتجاب اعضائ هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسین
3- انتخاب روزنامه جهت نشر آگهی
1402-12-12چاپ شده
به اطلاع کلیه اعضای محترم کانون صنفی بازنشستگان هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاداسلامی خراسان رضوی و مشهد به شماره ثبت 7363 و شناسه ملی 14011120871میرساند جلسه مجمع عمومی نوبت دوم روزدوشنبه مورخ1402/12/21 درمحل سالن اجتماعات مجتمع علوم انسانی
راس ساعت 9صبح برگزار می گردد لذا از کلیه اعضا دعوت میشود در جلسه شرکت نمایند.
دستور جلسه:
1-گزارش سالانه هیات مدیره
2- انتخاب بازرس برای یکسال

هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد
1402-12-09چاپ شده
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی حمل و نقل کالاي داخلی کامیون داران شهرستان خواف به شماره ثبت 1075 شناسه ملی 14009888366 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت اول مورخ 1402/12/02 این تعاونی به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکت‌هاي تعاونی نرسید، به اطلاع کلیه اعضا می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت دوم رأس ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27در محل بلوار فردوسی رو به روي سازمان تبلیغات اسلامی ساختمان انجمن صنفی رانندگان تشکیل می گردد. از اعضاي محترم دعوت می‌شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
ضمنا:
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1402/12/21به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 8:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی می‌گردد.
• افرادي که متقاضی کاندیداتوري سمت‌هاي هیئت مدیره می‌باشند حد اکثر تا تاریخ 1402/12/14جهت ثبت نام به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. براي بررسی و تایید کاندیداها باید قبل از برگزاري مجمع مشخصات کاندیداها را از طریق قسمت ثبت نام داوطلبین در سامانه هوشمند بخش تعاون ثبت و تاییدیه آن را اخذ نمایید.


هیئت مدیره شرکت تعاونی


دستور جلسه:
• انتخاب اعضاي هیئت مدیره
1402-12-08چاپ شده
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی همت فرهنگیان شهرستان خواف کد 15093 به شماره ثبت 596 شناسه ملی 14003529368 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
به اطلاع کلیه اعضاي محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/20در محل شهر خواف خیابان پیراحمد سالن شهید کاظمیان تشکیل می‌گردد. از سهامداران دعوت می‌گردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.
ضمنا:
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1402/12/19اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 09:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی می‌گردد.


هیئت مدیره شرکت تعاونی
دستور جلسه:
1. انتخاب هیئت تسویه
2. انتخاب ناظر بر امر تسویه
1402-12-07چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه یک اردبیل ثبت شده به شماره 3848 و شناسه ملی 10240068429 (نوبت اول)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه یک اردبیل دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده که راس ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 15 اسفند ماه سال جاری بصورت آنلاین که متعاقبا لینک ورود به جلسه برای اعضای محترم ارسال می شود برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- ترمیم هیأت مدیره
2- انتخاب بازرس
3- تصویب بودجه و صورت های مالی

رئیس هیات مدیره آقای عباس طالبی
1402-12-07چاپ شده
بدین‌وسیله به اطلاع کلیه اعضای «کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران» می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه به شرح دستور ذیل رأس ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1402/12/14 در سالن جلسات استودیو تجربه پارسیان به نشانی خیابان آفریقا، کوچه تابان غربی، پلاک 13 طبقه اول برگزار می‌گردد.
لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می‌گردد در این مجمع حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1- گزارش عملکرد یک‌ساله کانون
2-سایر موارد صلاحدید مجمع
1402-12-02چاپ شده
آگهی دعوت سهامداران مؤسسه غیر تجاری فرهنگی ورزشی سپنتا نیکان نقش جهان ثبت شده به شماره 5085 و شناسه ملی 14006778126 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
بدین وسیله از کلیه سهامداران مؤسسه دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 15 مورخ 1402/12/15 در آدرس اصفهان ، خیابان میر غربی ، بن بست هاشمی (شماره 6) ، ساختمان کاسپین ، طبقه سوم ، واحد 301 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال مؤسسه

رئیس هیئت مدیره
1402-12-01چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)
انجمن احیای شنوایی ایران
بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن احیای شنوایی ایران به شماره ثبت ۲۲۰۵۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۵۲۰ دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ در نشانی تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان خاقانی ،پلاک ۷۹ برگزار خواهد شد ، شرکت نمایند.
دستور جلسه :
۱- استماع گزارش هیات مدیره
۲- استماع گزاش بازرس
۳- تصویب ترازنامه و بیلان مالی منتهی به تاریخ ۱۲/۲۹ /۱۴۰۱
۴- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین
۵- تصویب تعیین روزنامه کثیر الانتشار
۶- تصویب تعیین میزان حق عضویت سالانه

محمد حسین رمضانی
رئیس هیات مدیره
1402-11-29چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت دانش بنیان تکوین ثبت شده به شماره 613و شناسه ملی 10320288602
بدین وسیله ازکلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل می آید تا درجلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 09:00 به تاریخ 1402/12/14درمحل شرکت برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- ویرایش اساسنامه با الحاق مواردی به موضوع فعالیت شرکت

رئیس هیات مدیره
محمدرضا عابد
1402-11-28چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارگری مهندسان معمار شهرستان شهریار
اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور روز شنبه مورخ19/ 1402/12ساعت 10 صبح در محل فرهنگسرای استاد شهریار به ادرس شهریارخیابان ولیعصر انتهای کوچه استاد شهریار برگزار می گردد.از کلیه کارگران شاغل در صنف مربوطه دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند .
ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیات مدیره و یا بازرسین می باشند می توانند در روز برگزاری مجمع تقاضای کتبی خود را قبل ازبرگزاری انتخابات تحویل هیات رئیسه مجمع نمایند.
دستور جلسه:
1_تصویب اساسنامه
-2 انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
-3 انتخاب روزنامه کثیرالنتشار جهت درج آگهی های انجمن
-4 سایر مواردی که بر صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
اسامی هیئت موسس:
-1مجتبی صباغ زاده
-2 الناز قائمی
-3علیرضا جهانگیری
1402-11-24چاپ شده
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت اول 1402/11/18
شرکت تعاونی کشاورزي سبزدشت سلامی کد3802 به شماره ثبت 62 شناسه ملی 10380013246 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
به اطلاع کلیه اعضاي محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 20:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/10در محل شهر سلامی حسینیه مسجد امام حسن مجتبی(ع) تشکیل می گردد. از سهامداران دعوت می گردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند .
ضمنا
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1402/12/01به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است .) ضمناساعت 19:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی میگردد.
• افرادي که متقاضی کاندیداتوري سمتهاي هیئت مدیره با بازرسان می باشند حداکثر تا تاریخ 1402/11/23جهت ثبت نام به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. براي بررسی و تایید کاندیداها باید قبل از برگزاري مجمع مشخصات کاندیداها را از طریق قسمت ثبت نام داوطلبین در سامانه هوشمند بخش تعاون ثبت و تاییدیه آن را اخذ نمایید.

هیئت مدیره شرکت تعاونی
دستور جلسه:
• انتخاب اعضاي هیئت مدیره
• انتخاب بازرس یا بازرسان
1402-11-17چاپ شده
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت اول 1402/11/18
شرکت تعاونی کشاورزي سبزدشت سلامی کد3802 به شماره ثبت 62 شناسه ملی 10380013246 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
به اطلاع کلیه اعضاي محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 20:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/10در محل شهر سلامی حسینیه مسجد امام حسن مجتبی(ع) تشکیل می گردد. از سهامداران دعوت می گردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند .
ضمنا
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1402/12/01به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است .) ضمناساعت 19:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی میگردد.
• افرادي که متقاضی کاندیداتوري سمتهاي هیئت مدیره با بازرسان می باشند حداکثر تا تاریخ 1402/11/23جهت ثبت نام به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. براي بررسی و تایید کاندیداها باید قبل از برگزاري مجمع مشخصات کاندیداها را از طریق قسمت ثبت نام داوطلبین در سامانه هوشمند بخش تعاون ثبت و تاییدیه آن را اخذ نمایید.

هیئت مدیره شرکت تعاونی
دستور جلسه:
• انتخاب اعضاي هیئت مدیره
• انتخاب بازرس یا بازرسان
1402-11-17در حال بررسی
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول تاریخ انتشار 1402/11/23
شرکت تعاونی کشاورزي سبزدشت سلامی کد3802 به شماره ثبت 62 شناسه ملی 10380013246 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
به اطلاع کلیه اعضاي محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 19:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/10در محل شهر سلامی حسینیه مسجد امام حسن مجتبی(ع) تشکیل میگردد. از سهامداران دعوت میگردد که رأس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1402/12/01به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 18:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی میگردد.


هیئت مدیره شرکت تعاونی


دستور جلسه:
• تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت
• تغییر موضوع فعالیت
• طرح و تصویب اساسنامه جدید(تطبیق با قانون و مقررات)
1402-11-17چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی فراگیر دهستانی خوراوند خمین ثبت شده به شماره 1348و شناسه ملی1098077046(نوبت دوم)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی که راس ساعت 7شب روز پنج شنبه مورخ 1402/11/26درمحل مسجد جامع روستای خوراوند برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- تصویب صورت های مالی
2- انتخابات هیت مدیره و بازرس
3- پاسخ به سوالات اعضاء

هیات مدیره شرکت
1402-11-15چاپ شده
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم تاریخ انتشار 1402/11/15
شرکت تعاونی کشاورزي قنات نوده خواف کد6595 به شماره ثبت 181 شناسه ملی 10380032303 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ 1402/11/12به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهاي تعاونی نرسید، به اطلاع کلیه اعضا میرساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/11/26در محل بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی، طبقه فوقانی رستوران ملل، سالن جلسات دفتر شرکت تعاونی تشکیل می شود. از اعضاي محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
ضمنا
اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1402/11/23به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. ( حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 09:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی میگردد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی


دستور جلسه:
• طرح و تصویب اساسنامه جدید(تطبیق با قانون و مقررات)
1402-11-14چاپ شده
آگهیتاریخوضعیت چاپ

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: