مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 401 - 420 از 991

آگهیتاریخوضعیت چاپ
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
کانون کارگران بازنشسته شهرستان درگز

از کلیه اعضاء محترم کانون کارگران بازنشسته شهرستان درگز که بر اساس قانون کار به کار اشتغال داشته و بر اساس مقررات جاری بازنشسته شده باشند دعوت می گرددبا همراه داشتن کارت عضویت معتبر کانون در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم کانون که در ساعت 9 صبح
روز پنجشنبه مورخ 14/02/1402 در محل درگز صیاد شیرازی 19 پلاک 23 کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی برگزارمی گردد،حضوربهم رسانند .
دستور جلسه :1-اصلاح تبصره ماده 16 اساسنامه به استناد نامه شماره 74812 مورخ 23/04/1397 کانون طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون – کار و رفاه اجتماعی 2-حذف بند7 از ماده30 اساسنامه به استناد نامه شماره 131918 مورخه 15/06/1401 کانون طبق دستور العمل ابلاغی وزارت تعاون – کار ورفاه اجتماعی
هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان درگز
1402-04-13چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه غیرانتفاعی عمران و نگهداری توسعه و مدیریت شهرک صنعتی ایده ال صنعت سبلان( ده حسن)
به شماره ثبت 231 و شناسه ملی 14003577029
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان محترم موسسه غیرانتفاعی عمران و نگهداری توسعه و مدیریت شهرک صنعتی ایده ال صنعت سبلان( ده حسن)
دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در تاريخ 30/01/1401 ساعت 12 ظهر در محل قانونی شرکت برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
1-بررسی و تصویب تراز سود و زیان منتهی به سال مالی 1401
2-بررسی و تصویب نرخ خدمات مشترک عمومی (شارژ) و سایر خدمات 1402
3- بررسی و تصویب نرخ هزینه های عمومی 1402
4- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرسین
5-انتخاب بازرسین سال 1402
6-بررسی سایر موارد در صلاحیت مجمع

" مقام دعوت کننده: هیئت مدیره "
1402-04-13چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی کانون انجمن های صنفی کارگری
استان آذربایجان شرقی
مجمع عمومی عادی کانون انجمن های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1402.02.19 با دستور جلسه بشرح ذیل در محل دفتر انجمن واقع در خیابان دارائی سوم جنب ساختمان غنچه بالای دفتر ارتباط مردمی دکتر فرهنگی برگزار می گردد.
کسانی که تمایل به کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسان کانون مذکور را دارند می توانند با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و درخواست کتبی و معرفی نامه معتبر از کانون بخش صنعت و حرف استان آذربایجان شرقی جهت اعلام کاندیداتوری از تاریخ درج آگهی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402.02.12 آمادگی خود را به دفتر کانون واقع در نشانی فوق الذکر و یا به آقای سعید فتاحی به شماره تماس 09148761038 ،اعلام و مدارک خود را تحویل و رسید دریافت نمایند.

دستور جلسه:
1. گزارش عملکرد و بررسی و تصویب بیلان مالی کانون
2. انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان کانون
هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگری
استان آذربایجان شرقی
1402-04-13چاپ شده
آگهی دعوت سهامداران
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بستا بافت سوادکوه (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۰۵۷۵
بدین وسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بستا بافت سوادکوه سهامی خاص که در ساعت ۱۰ مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۲ به نشانی استان مازندران، شهرستان سوادکوه شمالی، بخش نارنجستان، دهستان چایباغ، آبادی شهرک صنعتی بشل، شهرک صنعتی بشل، کوچه همت ۴،کوچه همت ۲، پلاک ۰ ،طبقه همکف و کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۵۶۳ حضور به هم رسانند .
دستور جلسه:
۱- انتخاب بازرس/بازرسان

هیئت مدیره شرکت
1402-04-13چاپ شده
آگهی دعوت سهامداران
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل باربری سیارود قائمشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۳۷ و شناسه‌ملی ۱۰۷۶۰۱۳۱۷۱۱

بدین وسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل باربری سیارود قائمشهر سهامی خاص که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۴/۲/۱۴۰۲ به نشانی استان مازندران، شهرستان قائمشهر ،بخش مرکزی، شهر قائمشهر، کمربندی ،کوچه بهار نارنج ۲۳، بلوار شهیدان سادات نیا، پلاک ۰ ،احسانی سروکلا یی، طبقه همکف کدپستی ۴۷۶۶۷۶۷۷۵۹ حضور به هم رسانند .
دستور جلسه :
۱-انتخاب/ تعیین سمت مدیران
۲-انتخاب بازرس/ بازرسان
۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
هیئت مدیره شرکت
1402-04-13چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونی مسکن شماره هفت فرهنگیان قم
(شماره ثبت 7614)

تاریخ انتشار : 1402/1/20
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن شماره هفت فرهنگیان قم دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که راس ساعت 17 روز جمعه مورخ 1402/2/8 در محل نمازخانه مدرسه قائمیه واقع در قم خیابان چهارمردان نرسیده به گلزار شهدا جنب سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می گردد حضور بهم رسانید. ضمنا اعضایی که نمی توانند شخصا در جلسه حضور یابند می بایست جهت معرفی نماینده تام الاختیار خود به منظور حضور در جلسه به اتفاق یکدیگر (عضو و نماینده ) تا تاریخ 1402/2/7 به دفتر شرکت تعاونی به آدرس قم بلوار جمهوری بلوار شهیدان محمودنژاد جنب زیرگذر بسیج کوچه 16 (محل پروژه) مراجعه تا پس از احراز هویت و تایید وکالتنامه، ورقه ورود به جلسه جهت نماینده و عضو صادر شود.
تذکر: حضور توام عضو و وکیل یا نماینده تام الاختیار وی در جلسه ممنوع است .
دستور جلسه :
1- تمدید فعالیت شرکت تعاونی
مقام دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شماره هفت فرهنگیان قم
1402-04-13چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارگری مسئولین کنترل کیفیت استان همدان
مقرر است مجمع عمومی عادی و متعاقب آن مجمع عمومی فوق العاده انجمن فوق در ساعت ۹:۳۰ مورخ روز پنج شنبه ۲۱/۲/۱۴۰۲ در محل اداره کل استاندارد استان همدان با دستور کار ذیل برگزار گردد :
دستور کارمجمع عمومی عادی:
۱-ارائه گزارش مالی و تصویب آن
۲-ارائه تراز مالی و تصویب آن
۳- ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره
۴- اعلام داوطلبین بازرس
۵- انتخابات بازرس
دستور کار مجمع عمومی فوق العاده:
۱ -تغییر نام انجمن از مسئولین کنترل کیفیت به مدیران کنترل کیفیت.
۲--ماده ۸ بند یک: تغییر حق ورودی
۳- ماده ۳۵ بند ۵: مجموعا ۳سال سابقه مدیر کنترل کیفیت برای انتخاب هیات مدیره و حداقل یکسال سابقه کاری حرفه ای برای انتخاب بازرس.
۴-افزودن بندهای ذیل به ماده۴ اساسنامه:
الف-شرکت در داوری اختلافات کارگری و کارفرمایی کنترل کیفیت توسط هیات مدیره.
ب-پیگیری و اخذ صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان های ذیربط در زمینه ایجاد شرکت آموزشی همکار اداره کل استاندارد و دیگر سازمان های مربوطه به منظور آموزش کلیه مدیران کنترل کیفیت، مسئولین فنی، کارشناسان استاندارد و کلیه افرادی که در سازمانهای مرتبط با صنعت و اصناف مشغول به فعالیت هستند .
ج-پیگیری و اخذ صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا ودارو در زمینه ایجاد شرکت بازرسی و نمونه برداری همکار اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو استان همدان به منظور بازرسی از محصولات تولیدی از سطح بازار و واحدهای تولیدی .
د-همکاری با سازمان های مرتبط با صنعت و مراکز علمی و دانشگاهی در قالب تفاهم نامه یا قرارداد همکاری در زمینه علمی و یا مشاوره ای ویا آموزشی .
ه-پیگیری و اخذ صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران در قالب همکاری با اداره کل استاندارد استان همدان در زمینه تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران .
۵- افزودن بند ذیل به ماده ۲۹ اساسنامه: تصویب الحاق به کانون یا انجمن های صنفی دیگر
۶-ماده ۲۳ تبصره ۳:تصمیم گیری در خصوص عضویت در هیات مدیره دو انجمن ،هیچکس نمی‌تواند در بیش از یک انجمن صنفی رئیس یا دبیر باشد.
۷-حذف آگهی روزنامه دعوت مجمع
هیات مدیره انجمن صنفی کارگری مسئولین کنترل کیفیت استان همدان
1402-04-13چاپ شده
آگهی تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن وساختمان استان مرکزی
به استناد ماده 131قانون کاروآئین نامه مصوب6/10/1371 هیئت وزیران، انجمن صنفی باعنوان فوق درشرف تاسیس می باشد.
ازکلیه کارفرمایان شاغل درصنف مربوط دعوت میشود درصورت تمایل به عضویت ،از
تاریخ انتشاراین اطلاعیه ظرف 10 روز درخواست کتبی خود راباتماس با آقای افشین
منتی هرسینی 09181613943 وآقای حمید رضانصراللهی 09188631584به نامبرده گان تحویل نمائید .

هیئت موسس : حمید رضانصراللهی ، محمود احمدی ، افشین منتی هرسینی ، جواد
خدا دوست
1402-04-13چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری
رانندگان وسائط نقلیه سنگین شهرستان سلماس
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی انجمن که در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ راس ساعت ۱۲/۳۰ الی ۱۴ در محل رستوران بلوط واقع در شهرستان سلماس
خیابان چمران برگزار خواهد شد حضور به هم رسانند .
دستورات جلسه :
۱-گزارش هیات مدیره و بازرس
۲-گزارش و تصویب بیلان مالی
۳- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس انجمن
هیات مدیره انجمن صنفی کارگری رانندگان وسائط نقلیه سنگین شهرستان سلماس
1402-04-13چاپ شده
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان سرپل ذهاب با شناسه ملی 10660003119 در ساعت 16 بعدازظهر روز پنج شنبه مورخ 1402/02/07 واقع شهرستان سرپل ذهاب، خیابان 16 متری دانش، کانون شهید باهنر برگزار ميگردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت بعمل می آید شخصاً و یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.ضمناً به اطلاع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3رأی و هرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بودو اعضای متقاضی اعطای نمايندگی، می ‌بايست به‌همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1402/01/27 درمحل شرکت حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.

دستور جلسه:
- اصلاح ماده 36 اساسنامه قدیم در خصوص افزایش تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره از 2 نفر به 3 نفر
- اصلاح ماده 38 اساسنامه قدیم در خصوص افزایش مدت تصدی مدیرعامل از 2 سال به 3 سال
- اصلاح ماده 54 اساسنامه قدیم در خصوص سال مالی شرکت تعاونی
- پیشنهاد افزایش سرمایه از طریق ورود اعضای جدید
- تصویب و تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه جدید

هيئت مديره شركت تعاونی
1402-04-13چاپ شده
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان سرپل ذهاب با شناسه ملی 10660003119 در ساعت 16 بعدازظهر روز پنج شنبه مورخ 1402/02/07 واقع شهرستان سرپل ذهاب، خیابان 16 متری دانش، کانون شهید باهنر برگزار ميگردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت بعمل می آید شخصاً و یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.ضمناً به اطلاع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3رأی و هرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بودو اعضای متقاضی اعطای نمايندگی، می ‌بايست به‌همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1402/01/27 درمحل شرکت حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.

دستور جلسه:
- اصلاح ماده 36 اساسنامه قدیم در خصوص افزایش تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره از 2 نفر به 3 نفر
- اصلاح ماده 38 اساسنامه قدیم در خصوص افزایش مدت تصدی مدیرعامل از 2 سال به 3 سال
- اصلاح ماده 54 اساسنامه قدیم در خصوص سال مالی شرکت تعاونی
- پیشنهاد افزایش سرمایه از طریق ورود اعضای جدید
- تصویب و تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه جدید

هيئت مديره شركت تعاونی
1402-04-11چاپ شده
آگهی نوبت اول جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران برق ساری در روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۲ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر انجمن واقع در بلوار امیر مازندرانی نبش دولت مجتمع آرتین طبقه ۵ واحد ۱۹ برگزار خواهد شد.
دستور کار جلسه:
۱- انتخابات تکمیلی اعضاء هیئت مدیره و علی البدل هیئت مدیره

انجمن پیمانکاران برق ساری
1402-04-11چاپ شده
باسمه تعالی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن وساختمان استان مرکزی (مجریان ذیصلاح )
بدینوسیله از کلیه اعضاء دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (نوبت اول) انجمن که در ساعت 16مورخ 9/2/1402در محل سالن اجتماعات خانه کارگر اراک واقع درخیابان شیخ فضل ا لله نوری تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1-تصویب اساسنامه 2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره وبازرسان3- سایرموارد

هیئت موسس انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن وساختمان استان مرکزی (مجریان ذیصلاح )
1402-04-11چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم و مجمع فوق العاده
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساندمجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون بازنشستگان کارگری شهرستان فلاورجان رأس ساعت 9الی12صبح روزپنجشنبه1402/02/21درمحل شهرابریشم،اردوگاه شهیدبهشتی،سالن شهیدمطهری تشکیل میگردد.
لذاازعموم اعضاءدعوت می گرددبادردست داشتن کارت عضویت کانون یادفترچه تأمین اجتماعی یاکارت ملی درمحل مذکورحضوربهم رسانید.
الف)دستورجلسه مجمع عادی:
1-استماع گزارش عملکردکانون ازسال98-1401
2-استماع ارائه گزارش عملکردمالی کانون ازسال98-1401
3-استماع ارائه گزارش بازرسی و تصویب صورت های مالی از سال 98-1401
4-انتخابات هیأت مدیره وبازرسین
ب)دستورکارفوق العاده:
1-حذف بند7ماده30 اساسنامه کانون بازنشستگان و مستمری بگیران فلاورجان
هیأت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان فلاورجان
1402-04-11چاپ شده
بسمه تعالی
((آگهي دعوت سهامداران شركت کیمیا پژوهان خاورشیمی))
بدینوسیله از کلیه سهامداران شركت کیمیا پژوهان خاورشیمی(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 5366 گنبدکاووس و شناسه ملی 10103402183 دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه كه در ساعت 10 صبح مورخه 1402.02.09 در دفتر مرکزی شرکت به کدپستی: 4977181748 تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه
1- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
هيئت مديره شرکت
1402-04-11چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارگری
کارگران ساختمانی شهرستان ارومیه
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی انجمن که در روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ از ساعت ۹ لغایت ۱۲ در محل مسجد مولای متقیان ارومیه واقع در خیابان المهدی ( ریحان آباد ) ۲۰۰ متر پایین تر از شرکت سارونه برگزار خواهد شد حضور به هم رسانند .
دستورات جلسه :
۱-گزارش هیات مدیره و بازرس
۲- گزارش و تصویب بیلان مالی
۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش حق عضویت
۴- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس انجمن
۵- تصمیم گیری در خصوص دیر کرد پرداخت حق عضویت

بهرامی

رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان ارومیه
1402-04-11چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی (نوبت اوّل)
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت می شود رأس ساعت 17/00 روز یکشنبه مورخ 24/02/1402 در جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) به آدرس تبریز: شهرک باغمیشه، ابتدای الهیه، ساختمان اداری دیداس، طبقه 4، پلاک402 برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند

دستور جلسه:
1- بازنگری در برخی مواد اساسنامه انجمن و بررسی و تصویب آن ها در راستای اجرای بند 5 صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/05/1401 انجمن
هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی
1402-04-11چاپ شده
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارگران کفش پیروزی راس ساعت ۱۴ روز جمعه مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۲ در محل تعاونی واقع در اندیشه فاز یک بلوار شهید مدنی خیابان ارغوان ۱۴ میدان گودی مسجد فاطمه الزهرا(س)برگزار می گردد.
از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می‌شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر درمحل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/نماینده خود را کتبا معرفی نمایید ضمنا به اطلاع می رساند که به موجب ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهدبود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثرتا ۲۴ ساعت قبل ازتاریخ برگزاری درمحل دفتر شرکت تعاونی حاضر و پس از احراز هویت وتاکید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.همچنین داوطلبان سمت هیئت تصفیه وخاطره تصفیه می بایست حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی مجمع درخواست کتبی خود را مطابق فرم تنطیمی انجمن نظارت تکمیل و به همراه مدارک لازم تحویل مقام دعوت کننده نموده ورسیدن دریافت نمایند.
دستورجلسه:
-گزارش هیئت مدیره و بازرس
-طرح وتصویب ترازنامه وصورت های مالی سنوات ۱۳۹۹-۱۴۰۰ منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وتصویب بودجه سال جاری طرح وتصویب حقوق ومزایای هیئت مدیره ومبلغ حق الجلسه معوق سه سال اخیر ومنابع حق الزحمه بازرس
-انتخاب اعضای هیئت تصفیه وتعیین ماموریت هیئت تصفیه
-طرح وتصویب حقوق و مزایا وتعیین مبلغ حق جلسه هیئت مدیره برای سنوات ۸۳ تا ۹۸ و حق الزحمه بازرس

هيئت مديره شرکت تعاونی مسکن کارگزاران کفش پیروزی
1402-04-11چاپ شده
آگهي دعوت نوبت دوم سهامداران شركت شرکت خوارزم تجارت پارتيان (سهامی خاص)
بشماره ثبت 6758 گنبد کاووس و شناسه ملی 14005784949
پیرو آگهی دعوت نوبت اول سهامداران مندرج در روزنامه کار و کارگر بشماره 9156 مورخه 16/01/1402 و جلسات مجمع عمومي عادی سالیانه و مجمع عمومي فوق العاده در ساعت 8 و 10 صبح مورخه 28/01/1402 با توجه به اینکه جلسات به حد نصاب لازم نرسیدند ، لذا برای بار دوم آگهی دعوت با رعایت ماده 25 و 28 اساسنامه به عمل خواهد آمد. از كليه صاحبان سهام دعوت بعمل مي آيد در جلسات مجمع عمومي عادی سالیانه و مجمع عمومي فوق العاده در ساعت 8 و 10 صبح مورخه 10/02/1402 در محل استان گلستان ، شهرستان گنبدكاووس ، بخش مركزي ، شهر گنبد كاووس، محله كوي مخابرات ، بلوار جهاد[مريم] ، خيابان حافظ جنوبي ، پلاك 1004 ، طبقه همكف کدپستی 4971834513 تلفن: 01733346017 برگزار مي گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه
1- مجمع عمومی عادی سالیانه (1- انتخاب / تعیین سمت مديران 2- انتخاب بازرس / بازرسان 3- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار 4- تعيين دارندگان حق امضاء 5- تصویب تراز نامه و صورتهای مالی)
2- مجمع عمومی فوق العاده ( تغییر محل (تغيير نشاني در همان واحد ثبتي) )

ساير مواردي كه در صلا حيت مجامع فوق باشد .
هيئت مديره شرکت
1402-04-11چاپ شده
آگهی دعوت برگزاری مجمع عمومی عادی
انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره خدمات کارآفرینی آذربایجان شرقی (نوبت دوم)
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا محترم می رساند به استناد مواد اساسنامه انجمن مربوطه ، مجمع عمومی عادی انجمن ( نوبت دوم) در روز پنج شنبه 14 اردیبهشت ماه 1402 رأس ساعت 16 در آدرس : نبریز- جاده ائل گلی فلکه گلشهر بسمت گلشهر روبروی مدرسه مدنی ساختمان بیمه تعاون طبقه 2 سالن کنفرانس با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد:
دستور جلسه:
1- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان و تصویب آنان
2- گزارش خزانه دار تا پایان سال مالی و تصویب آن
3-سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی مطابق اساسنامه
4-انتخاب هیأت مدیره و بازرسان
از اعضا محترم واجد شرایط خواهشمند است برابر ضوابط مندرج در اساسنامه در مجمع مذکور رأس ساعت مقرر حضور بهم رسانند
هیأت مدیره انجمن صنفی مراکز مشاوره خدمات کارآفرینی آذربایجان شرقی
1402-04-11چاپ شده
آگهیتاریخوضعیت چاپ

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: