نمایش 21 - 40 از 406

آگهیتاریخ انتشاروضعیت چاپ
آگهی دعوت از شرکا شرکت آذر آشنا آب ( با مسئولیت محدود ) به شماره ثبت 9211 و شناسه ملی 10200151366 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه شرکا محترم شرکت دعوت می شود که در ساعت 14 مورخ 1401/12/25 در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در آدرس استان اذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – بخش مرکزی –شهر تبریز – جاده تبریز تهران – کوچه سراشیم – کوچه بوستان غربی – پلاک 0 – طبقه همکف – کد پستی 5169155381 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :
1- انتخاب مدیران
مدیر عامل
1401/12/13چاپ شده
آگهی دعوت از شرکا شرکت آذر آشنا آب ( با مسئولیت محدود ) به شماره ثبت 9211 و شناسه ملی 10200151366 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیله از کلیه شرکا محترم شرکت دعوت می شود که در ساعت 10 مورخ 1401/12/25 در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در آدرس استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – بخش مرکزی –شهر تبریز – جاده تبریز تهران – کوچه سراشیم – کوچه بوستان غربی – پلاک 0 – طبقه همکف – کد پستی 5169155381 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع فوق العاده :
1- نقل و انتقال سهم الشرکه
مدیر عامل
1401/12/13چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مهندسی بهنمیر (سهامی خاص ) به شماره ثبت ۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۶۴۶۳۳
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت مهندسی بهنمیر( سهام خاص )دعوت میگردد ،جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ واقع در بهنمیر -محل قانونی شرکت برگزار می گردد. لذا بدین وسیله از عموم سهامداران جهت حضور در مجمع دعوت به عمل می آید و یا وکلای خود را کتباً وفق اساسنامه جهت حضور در مجمع عمومی معرفی نمایند .
دستور جلسه:
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره
۲- انتخاب بازرسین
۳-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۴- دادن حق وکالت به یکی از اعضا هیئت مدیره جهت ثبت صورتجلسات
رئیس هیئت مدیره
حمیرا دریائی
1401/12/13چاپ شده
دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی فرآورده های دریائی کیان ماهی خزر شماره ثبت ۳۴۱ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۶۹۵۴۵
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی فرآورده های دریائی کیان ماهی خزر شماره ثبت ۳۴۱ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۶۹۵۴۵ در ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۱/۱۴۰۲ در محل شرکت واقع در استان مازندران، شهرستان بابلسر، بخش مرکزی ،دهستان بابلرود ،روستای اناری ،محله اناری ،خیابان اناری، بن بست گلستان ۷ ،پلاک ۳۲٫۰۰۱ طبقه همکف برگزار میگردد .ضروری است کلیه سهامداران در این جلسه حضور به هم رسانند یا وفق مقررات نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود اقدام و نسبت به تحویل وکالتنامه جهت تایید در وقت اداری تا قبل از برگزاری مجمع عمومی به هیات مدیره اقدام گردد .ضمنا داوطلبین سمت در بازرسی و هیئت مدیره ظرف یک هفته پس از تاریخ انتشار مهلت دارند نسبت به تکمیل و تحویل فرم ثبت نام کاندیداتوری در وقت اداری به هیئت مدیره تعاونی و یا دفتر شرکت اقدام فرمایید.
( فرم ثبت نام وکالت نامه در دفتر شرکت موجود است )
۱-گزارش بازرس و هیئت مدیره
۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال
۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
۴-افزایش سرمایه
رئیس هیئت مدیره تعاونی
1401/12/13چاپ شده
آگهی دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت مرکز تجاری ایران در عمان (سهامی خاص )
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مرکز تجاری ایران در عمان (سهامی خاص ) به شماره ثبتی 372088دعوت به عمل می آورد در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در راس ساعت 14 روز دوشنبه 1401/12/22در سالن کنفرانس طبقه 4 اتاق بازرگانی تهران پلاک 210خیابان 21 خیابان وزرا با دستور جلسه زیر برگزار میگردد اصالتا و یا وکالتا حضور بهم رسانند
1- گزارش هیات مدیره و بازرس و تصویب ترازنامه
2- انتخاب 5نفر عضو اصلی و 2 نفر علی البدل هیات مدیره برای مدت 2سال
3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
4-سایر موارد
هیات مدیره مرکز تجاری ایران در عمان
1401/12/11چاپ شده
دعوت از مجمع عمومی فوق العاده
شرکت مرکز تجاری ایران درعمان (سهامی خاص )
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران شرکت مرکز تجاری ایران در عمان به شماره ثبتی 372088 می رساند مجمع عمومی فوق العاده شرکت راس ساعت 13 روز دوشنبه 1401/12/22در سالن کنفرانس طبقه 4 اتاق بازرگانی پلاک 10 خیابان 21 وزرا با دستور جلسه زیر تشکیل میگردد
از سهامداران محترم دعوت به عمل می آورد اصالتا ویا وکالتا در جلسه مذکور شرکت فرمایند
دستور جلسه
1- اصلاح ماده 20اساسنامه (تعداد اعضاء از 7 نفر به 5 نفر )
2- اصلاح ماده 21مدت هیات مدیره از 2سال به 3 سال
هیات مدیره
1401/12/11چاپ شده
آگهی دعوت به جلسه عمومی کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نوبت دوم
با عنایت به عدم رسمیت در نوبت اول بدینوسیله از اعضای محترم کانون درخواست می شود جهت شرکت در مجمع عمومی سالیانه کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی برای نوبت دوم که راس ساعت ۱۵ بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ در محل دفتر کانون واقع در ارومیه خیابان جهاد جنب اورژانس حضور به هم رسانند
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
۲-استماع گزارش امور مالی کانون و ارائه تراز مالی سال ۱۴۰۱
۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی کانون برای سال ۱۴۰۲
۴-انتخاب یک نفر بازرس عضو اصلی و یک نفر علی البدل کانون به مدت یکسال
رییس کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
1401/12/11چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت دوم انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان تکاب
بدینوسیله از اعضای محترم انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی
شهرستان تکاب تقاضا می‌شود جهت شرکت در مجمع عمومی مذکور راس ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ در محل سالن ورزشی دی شهرستان تکاب برگزار خواهد شد حضور به هم رسانند
دستور جلسه:
۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس انجمن
۲-انتخاب مجدد هیئت مدیره و بازرس انجمن
۳ -تصمیم‌گیری در خصوص حقوق ورودیه و حق عضویت انجمن
هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان تکاب
1401/12/11چاپ شده
آگهی دعوت
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مهرازان آرمانی اروند پارت سهامی خاص به شماره ثبت 15008 و شناسه ملی 14010725640 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح روز مورخ 23/12/1401 در محل قانونی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: انحلال شرکت مهرازان آرمانی اروند پارت سهامی خاص
هیئت مدیره
1401/12/11چاپ شده
آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم )
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه مازندران راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ در سالن اجتماعات شهید کدخدائی دانشگاه مازندران تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضا دعوت می‌شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند و یا وکیل نماینده خود را کتبا معرفی نمایند. ضمناً به اطلاع می‌رساند که موجب ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرا وکالتی هر عضو تعاونی حداکثر ۳ رای و هر شخص غیر عضو تعاونی، تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می‌بایست به همراه نماینده خود حداکثر از ۱۷/۱۲/۱۴۰۱ تاریخ تا تاریخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ روزهای اداری از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ در محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگ ورود به مجمع را دریافت دارند.
ضمنا داشتن فتوکپی شناسنامه و کارت ملی الزامی می باشد .
دستور جلسه:
۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس
۲- طرح تصویب صورتهای مالی ۹۷ الی ۱۴۰۰
۳- تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سال ۹۷ و ۹۸ و ۹۹و ۱۴۰۰ مطابق بند ۴ ماده ۴۶ اساسنامه
۴- پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۱
۵-طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیئت مدیره
۶- انتخاب بازرس
نادرعلی گرجیان
مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه مازندران
1401/12/11چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی موسس
انجمن صنفی کارفرمایی معماران تجربی خراسان رضوی
اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور روز سه شنبه مورخ 16/12/1401 ساعت8صبح به آدرس مشهد –بلوار وکیل آباد –وکیل آباد 51بین شهید قانع 1-3پلاک 13 برگزارمی گردد.ازکلیه کارفرمایان عضو شاغل درصنف مربوطه دعوت می شوددرجلسه مذکورشرکت نمایند.
دستورجلسه: 1-تصویب اساسنامه2- انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره وبازرسان 3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های انجمن 4- تعیین میزان حق عضویت ورودیه
هیئت موسس : 1-ناصرنباتی 2-رضا خشکی 3- فرزین حسین نژاد
تلفن تماس :09153103029
هیات موسس
1401/11/20چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۱۱/۲۳
شرکت تعاونی مینی بوس داران به شماره ثبت ۲۰۲۵
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی مینی بوس داران ارومیه می‌رساند حسب تصمیم هیات مدیره مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی راس ساعت۹/۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۴ در محل ارومیه خیابان باهنر (آپادانا)، مسجد منتظر تشکیل می گردد از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت می‌شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد، می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام‌الاختیار از میان اعضاء یا غیر اعضاءواگذار نماید ،در این صورت هر عضوی می تواند علاوه بر رای خود حداکثر سه رای با وکالت و هر شخص غير عضو تنها یک رای با وکالت داشته باشد توضیحا اینکه وکالتنامه های عادی بایستی یک روز بعد از انتشار آگهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در ساعات اداری در محل خیابان رازی مینی بوس تلفنی آریان سیر تنظیم شده و پس از ارائه و بررسی مدارک شناسائی و عضویت توسط هیات مدیره تایید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد
دستور جلسه:
۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید (اصلاحی)
هیات مدیره شرکت تعاونی مینی بوس داران ارومیه
1401/11/23چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات استان مازندران راس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ 7/12/1401 در محل سالن آمفی تئاتر تشکیل می‌گردد. ضروری است شخصا یا وکالتا در این جلسه حضور به هم رسانید . یا وفق مقررات اساسنامه مورد عمل شرکت نسبت به انتخاب وکیل از تاریخ 26/11/1401 لغایت 6/12/1401 از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۲ به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایید. ضمنا جهت انجام وکالت حضور توام وکیل یا موکل در دفتر شرکت الزامیست .
دستور جلسه :
۱-استماع گزارش کار هیئت مدیره و بازرس
۲-طرح و تصویب صورتهای مالی سال های ۹۸ الی ۱۴۰۰و تقسیم سود آن
۳- طرح و تصویب پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۱
۴- افزایش سرمایه شرکت
۵-طرح و تصویب پاداش هیئت مدیره و بازرسان
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف مخابرات استان مازندران
1401/11/23چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی (سهامی خاص)
شماره ثبت: 9750 شناسه ملی: 10220146527
به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی می‌رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 22/12/1401 در محل اصلی شرکت واقع در ارومیه خیابان عمـار پلاک 117 برگزار می گردد. بدينوسيله از نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت بعمل مي‌آيد با دردست داشتن معرفي‌نامه از تشكل خود، در روز و ساعت مقرر در محل یاد شده حضور بهم رسانند.
یادآوری می‌نماید باستناد تبصره 1 ماده 10 اساسنامه، هر فرد می‌تواند، فقط نمایندگی سه شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

دستورات جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :
1. ارایه گزارشی از پیگیری های انجام شده درخصوص مصوبات مجامع قبلی
2. استماع گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس در خصوص عملکرد شرکت منتهی به 30 آذر 1401
3. بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) منتهی به 30 آذر 1401
4. بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
5. بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و کارکنان
6. بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس
7. تصمیم گیری درخصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل سود سالیانه
8. تعیین حق حضور در جلسه اعضای هیئت مدیره
9. انتخاب بازرسین قانونی شرکت
10. انتخاب حسابرس
11. بررسی و تصویب اجرای طرح خرید مرغ مازاد
12. بررسی و تصویب بخشودگی وجه التزام با عنایت به پیشنهاد هیئت مدیره
13. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها
ضمناً گزارش صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده ميباشد.
هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی
1401/12/10چاپ شده
اگهی دعوت شرکت بسته بندی گوشت هکمتان ایده آل غرب سهامی خاص بشماره ثبت 4133 و شناسه ملی 10820051199
از کلیه سهامداران (شرکت بسته بندی گوشت هکمتان ایده آل غرب) و یا وکلای قانونی ایشان دعوت به عمل می آید که در مورخه 20/ 12/1401 در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده شرکت که در ساعت 16 در محل استان همدان، شهرستان همدان، بخش مركزي، روستاي شهرك صنعتي بوعلي، شهرك صنعتي بوعلي، بلوار سوم، خيابان 30، پلاك 0، طبقه همكف کد پستی 6518114888 تشکیل میگردد با در دست داشتن ورقه ورود به جلسه حضور یابند
دستور جلسه : عزل هیئت مدیره فعلی و انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید
عزل بازرسین و انتخاب بازرس اصلی و علی البدل جدید
مقام دعوت کننده : بازرس شرکت
1401/12/10چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری همدان
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن کارکنان دادگستری همدان به شماره ثبت ٨٦۲ شناسه ملی ١٠٨٦۱۱۰۳۱٥۰ دعوت به عمل می آید در مورخه 25/12/1401 در جلسه مجمع عمومی فوق العاده تعاونی (نوبت اول) که در ساعت 30/12 و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) که در ساعت ۱۳ همان تاریخ در محل سالن اجتماعات دادگستری همدان واقع در خیابان بوعلی جنب اداره پست تشکیل میشود شخصا یا از طریق وکلای خود حضور بهم رسانند. اعضای محترم تعاونی که مایل به عضویت در هیات تصفیه تعاونی می باشند ظرف ۷ روز از تاریخ انتشار این آگهی مدارک لازم را به دفتر تعاونی تحویل نمایند
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
• انتخاب اعضای هیات تصفیه تعاونی
• تصویب حقوق و مزایای هیئت تصفیه
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سالهای مالی ۱۳۹۷ الی ١٤٠٠
2- طرح تصویب صورتهای مالی سالهای منتهی به ۱۳۹۷ الی ١٤٠٠ و تعیین خط مشی تعاونی در سال ١٤٠٢
هیئت مدیره تعاونی کارکنان دادگستری همدان
1401/12/10چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
کانون کارگران بازنشسته شهرستان مشهد
از کلیه اعضاء محترم کانون کارگران بازنشسته شهرستان مشهد که بر اساس قانون کار به کار اشتغال داشته و بر اساس مقررات جاری بازنشسته شده باشند دعوت می گردد با همراه داشتن کارت عضویت معتبر کانون در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم کانون که در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ10/1/1402در محل مشهد - خیابان فدائیان اسلام ( نخریسی ) جنب کارخانه نخریسی خسروی – مسجد امام خمینی (ره ) برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند .
توضیح اینکه چون ثبت نام حاضرین در جلسه مجمع عمومی بصورت الکترونیکی انجام می شود جهت سهولت در انجام امور اعضای محترم شرکت کننده کارت عضویت هوشمند را همراه داشته باشند
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : 1-اصلاح تبصره ماده 16 اساسنامه کانون طبق دستور العمل ابلاغی وزارت تعاون – کار و رفاه اجتماعی2-حذف بند 7 از ماده30 اساسنامه کانون طبق دستور العمل ابلاغی وزارت تعاون – کار ورفاه اجتماعی
هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته مشهد
1401/12/09چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن شماره هفت فرهنگیان قم
(شماره ثبت 7614)
تاریخ انتشار : 1401/12/9
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن شماره هفت فرهنگیان قم دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 در محل نمازخانه مدرسه قائمیه واقع در قم خیابان چهارمردان نرسیده به گلزار شهدا جنب سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می گردد حضور بهم رسانید. ضمنا اعضایی که نمی توانند شخصا در جلسه حضور یابند می بایست جهت معرفی نماینده تام الاختیار خود به منظور حضور در جلسه به اتفاق یکدیگر (عضو و نماینده ) تا تاریخ 1401/12/23 به دفتر شرکت تعاونی به آدرس قم بلوار جمهوری بلوار شهیدان محمودنژاد جنب زیرگذر بسیج کوچه 16 (محل پروژه) مراجعه تا پس از احراز هویت و تایید وکالتنامه، ورقه ورود به جلسه جهت نماینده و عضو صادر شود.
تذکر: حضور توام عضو و وکیل یا نماینده تام الاختیار وی در جلسه ممنوع است .
دستور جلسه :
1- تمدید فعالیت شرکت تعاونی
مقام دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شماره هفت فرهنگیان قم
1401/12/09چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت امید پیام صحت به شماره ثبت 15298 و شناسنامه ملی 10380309284 در ساعت 19 وجلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 20 مورخه 20/12/1401 در محل درمانگاه صحت واقع در بولوار پیروزی- نبش پیروزی 10 برگزار میگردد.از سهامداران درخواست میشود در جلسات مذکور شرکت فرمایند.بدیهی است هر سهامدار میتواند وکالت سه نفر دیگر از سهامداران را عهده دار باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-بررسی تراز مالی منتهی به اسفند سال 1400
3-انتخاب بازرس برای مدت یک سال
4-سایر موارد نیاز شرکت که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
1-اصلاح برخی از مواد اساسنامه
2-تغییر آدرس
هیئت مدیره شرکت خدمات بهداشتی درمانی امید پیام صحت
1401/12/09چاپ شده
آگهي دعوت نوبت اول سهامداران شرکت توليد وتصفيه پنبه ممتاز گنبد
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توليد وتصفيه پنبه ممتاز گنبد سهامی خاص بشماره ثبت 1242 گنبد کاووس و شناسه ملی 10700076032 دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ 20 / 12 / 1401 در محل دفتر مرکزی شرکت بنشانی استان گلستان - شهرستان گنبدكاووس - بخش مركزي - شهر گنبد كاووس-آذربايجان شرقي-كوچه طالقاني 5-خيابان طالقاني شرقي-پلاك 0-101-طبقه هفتم- کد پستی 4979146298 تلفن 01735866580 تشکیل میگردد حضور به هم رسانند .
دستور جلسه
1- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (انتخاب / تعیین سمت مديران 2- انتخاب بازرس / بازرسان 3- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار 4- تعيين دارندگان حق امضاء 5- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1400 )
ساير مواردي كه در صلا حيت مجمع فوق باشد .
هيئت مديره شرکت
1401/12/09چاپ شده
آگهیتاریخ انتشاروضعیت چاپ