مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 1 - 20 از 1,005

آگهیتاریخوضعیت چاپ
آگهی دعوت مجمع ...... شرکت ....... ثبت شده به شماره ...... و شناسه ملی ...... (نوبت ......)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت ...... دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع ...... که راس ساعت ...... روز ...... مورخ ...... درمحل ...... برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- ......
2- ......
3- ......

رئیس هیات مدیره
1403-02-28در حال بررسی
اطلاعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی عکاسان و تصویربرداران و صنوف وابسته استان تهران

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 3/8/89 هیئت وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف مدت 7 روز کاری می توانند درخواست کتبی خود را به نشانی اسکندری شمالی ، خیابان طوسی ، پلاک 104 و یا به شماره تلفن 66593007 ارسال یا فکس نمایند.

هیئت موسس: 1- آقای محمد رضا محمدی 2- آقای نیما نصیری نائینی 3- آقای حمید رضا مرادی .

نماینده هیئت موسس: آقای نیما نصیری نائینی .

تلفن: 66593006 و 09194929509
1403-02-26چاپ شده
اطلاعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی عکاسان و تصویربرداران و صنوف وابسته استان تهران

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 3/8/89 هیئت وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف مدت 7 روز کاری می توانند درخواست کتبی خود را به نشانی اسکندری شمالی ، خیابان طوسی ، پلاک 104 و یا به شماره تلفن 66593007 ارسال یا فکس نمایند.

هیئت موسس: 1- آقای محمد رضا محمدی 2- آقای نیما نصیری نائینی 3- آقای حمید رضا مرادی .

نماینده هیئت موسس: آقای نیما نصیری نائینی .

تلفن: 66593006 و 09194929509
1403-02-26چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن احیای شنوایی ایران
بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن احیای شنوایی ایران به شماره ثبت ۲۲۰۵۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۵۲۰ دعوت بعمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که رأس ساعت 10:00صبح و مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده که راس ساعت 11:00روز پنج شنبه مورخ 1403/03/10 در نشانی تهران،خیابان انقلاب اسلامی،خیابان خاقانی،پلاک 79 برگزار خواهد شد،شرکت نمایند.
دستور جلسه : مجمع عمومی فوق العاده:
1- تصویب تغییر نشانی انجمن
2- تصویب تغییرات اساسنامه
3- تصویب طرح جدید اساسنامه
دستور جلسه : مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
1- استماع گزارش هیات مدیره
2- استماع گزارش بازرس
3- تصویب ترازنامه و بیلان مالی منتهی به تاریخ 1402/12/28
4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین
5- تصویب تعیین روزنامه کثیر الانتشار
6- تصویب تعیین میزان حق عضویت سالانه

هیات مدیره
1403-02-24چاپ شده
دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بتن آرمه سپهر قم بشماره ثبت ۲۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۳۳۴۸(مسولیت محدود)

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت بتن آرمه سپهر قم یا نمایندگان قانونی آنها به شماره ثبت ۲۵۰۹ دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۷ خردادماه سال ۱۴۰۳ در محل شرکت به آدرس قم خیابان توحید خیابان مالک اشتر نبش کوچه ۲۳ پلاک ۱ کد پستی۳۷۱۸۸۸۸۹۹۸ طبقه اول برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
انتخاب و تعیین سمت مدیران و تعیین دارندگان حق امضا

هیئت مدیره
1403-02-24چاپ شده
بسمه تعالی
دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادی نوبت اول
تاريخ انتشار 1/3/1403
جلسه مجمع عمومي عادی نوبت اول شركت تعاوني مسکن پدافند هوائی و پرسنل شهربانی بابلسر به شماره ثبت 165و به شناسه ملی 10760038536در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 28/03/1403 در محل فریدونکنار شهرک فرزاد شهر ضلع غربی در مسجد شهرک فرزاد شهر برگزار ميگردد.ضروری است کلیه سهامداران در این جلسه حضور بهم رسانند. یا وفق مقررات نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود اقدام و نسبت به تحویل وکالت نامه جهت تایید در وقت اداری تا قبل از برگزاری مجمع عمومی به هیات مدیره اقدام گردد ضمنا داوطلبین سمت در بازرسی و هیئت مدیره ظرف یکهفته پس از تاریخ انتشار مهلت دارند نسبت به تکمیل و تحویل فرم ثبت نام کاندیداتوری در وقت اداری به هیات مدیره تعاونی و یا دفتر شرکت واقع در شهرک فرزادشهر اقدام فرمائید ( فرم ثبت نام و وکالتنامه در دفتر شرکت موجود است .)
دستور جلسه:
1- استماع گزارش کار هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1403
3- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال1400الی 1402
4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک دوره مالی
5- انتخاب هیئت مدیره
سبزعلی حاجی زاده خراسانی
رئیس هیئت مدیره
1403-02-23در حال بررسی
بسمه تعالی
دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادی نوبت اول
تاريخ انتشار 25/02/1403
جلسه مجمع عمومي عادی نوبت اول شركت تعاوني مصرف کارکنان مدیریت خاویاری استان مازندران به شماره ثبت 1812و به شناسه ملی 10860480825در ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 17/03/1403 در محل بابلسر واقع در میدان معلم اتاق کنفرانس مدیریت خاویاری استان مازندران برگزار ميگردد.ضروری است کلیه سهامداران در این جلسه حضور بهم رسانند. یا وفق مقررات نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود اقدام و نسبت به تحویل وکالت نامه جهت تایید در وقت اداری تا قبل از برگزاری مجمع عمومی به هیات مدیره اقدام گردد ضمنا داوطلبین سمت در بازرسی ظرف یکهفته پس از تاریخ انتشار مهلت دارند نسبت به تکمیل و تحویل فرم ثبت نام کاندیداتوری در وقت اداری به هیات مدیره تعاونی و یا دفتر شرکت واقع در خیابان خیابان شریعتی اقدام فرمائید ( فرم ثبت نام و وکالتنامه در دفتر شرکت موجود است .)
دستور جلسه:

1- استماع گزارش کار هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1403
3- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1400 الی 1402
4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک دوره مالی
محمدعلی مهدی تبار شورکی
رئیس هیئت مدیره
1403-02-23چاپ شده
بسمه تعالی
دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت اول
تاریخ انتشار ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن پدافند هوائی و پرسنل شهربانی بابلسر به شماره ثبت ۱۶۵ و به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۸۵۳۶ در ساعت ۱۰ صبح روز دوم مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ در محل فریدونکنار شهرک فرزاد شهر ضلع غربی در مسجد شهرک فرزاد شهر برگزار میگردد ضروری است کلیه سهامداران در این جلسه حضور بهم رسانند یا وفق مقررات نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود اقدام و نسبت به تحویل وکالت نامه جهت تایید در وقت اداری تا قبل از برگزاری مجمع به هیئت مدیره اقدام گردد ضمنا داوطلبین سمت در بازرسی و هئیت مدیره ظرف یکهفته پس از تاریخ انتشار مهلت دارند نسبت به تکمیل و تحویل فرم ثبت نام کاندیداتوری در وقت اداری به هیئت مدیره تعاونی و یا دفتر شرکت واقع در شهرک فرزادشهر اقدام فرمائید ( فرم ثبت نام و وکالتنامه در دفتر شرکت موجود است )
دستور جلسه :
۱_استماع گزارش کار هیئت مدیره و بازرس
۲ - طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۳
٣- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ ۴- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک دوره مالی ۵- انتخاب هیئت مدیره
سبز على حاجی زاده خراسانی
رئیس هیئت مدیره
امضاء
1403-02-22در حال بررسی
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول تاریخ انتشار 1403/02/18
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان خواف کد370 به شماره ثبت 1 شناسه ملی 10380000194 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
به اطلاع کلیه اعضاي محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1403/02/29در محل شهر خواف خیابان پیر احمد سالن شهید کاظمیان تشکیل می‌گردد. از سهامداران دعوت میگردد که رأس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا:
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/02/27به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 9:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی میگردد.


هیئت مدیره شرکت تعاونی

دستور جلسه:
• طرح و تصویب اساسنامه جدید (تطبیق با قانون و مقررات)
1403-02-17چاپ شده
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت اول تاریخ انتشار 1403/02/12
شرکت تعاونی کشاورزي قنات نوده خواف کد6595 به شماره ثبت 181 شناسه ملی 10380032303 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
به اطلاع کلیه اعضاي محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت اول این تعاونی در ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 1403/03/02در محل خواف، بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی، نرسیده به غیاثیه 1. رستوران پسران حکیم تشکیل می گردد. از سهامداران دعوت می گردد رأس ساعت مذکور درجلسه حضور بهم رسانند .
ضمنا:
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/02/19به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 16:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی میگردد.
• افرادي که متقاضی کاندیداتوري سمتهاي هیئت مدیره یا بازرسان می باشند حد اکثر تا تاریخ 1403/02/17جهت ثبت نام به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. براي بررسی و تایید کاندیداها باید قبل از برگزاري مجمع مشخصات کاندیداها را از طریق قسمت ثبت نام داوطلبین در سامانه هوشمند بخش تعاون ثبت و تاییدیه آن را اخذ نمایید.


هیئت مدیره شرکت تعاونی


دستور جلسه:
1. انتخاب اعضاي هیئت مدیره
2. انتخاب بازرس یا بازرسان
1403-02-11چاپ شده
فراخوان ثبت‌نام کاندیداتوری در هیئت مدیره انجمن علمی ایرسام
از اعضای محترم پیوسته انجمن علمی متخصصان آموزش پزشکی ایران (ایرسام) که طبق اساسنامه مصوب آن واجد شرایط و متقاضی عضویت در هیئت مدیره و یا بارزسی انجمن می‌باشند خواهشمند است از تاریخ 16 اردیبهشت‌ماه تا 5 خردادماه 1403 نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی درخواست کاندیداتوری و ارسال مدارک از طریق سایت انجمن ایرسام (https://irsome.ir) اقدام نمایند.
کمیته انتخابات انجمن علمی ایرسام
1403-02-10چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبد طلایی ایرانیان ثبت شده به شماره 353112 و شناسه ملی 10104007914 (نوبت اول)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت سبد طلایی ایرانیان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1404/02/23 درمحل شرکت برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- تعیین آدرس جدید شرکت

رئیس هیات مدیره
1403-02-10چاپ شده
آگهی دعوت هیات موسس موسسه غیر تجاری فرهنگی هنری و عبادی هدایت مازندرانی های مقیم تهران ثبت شده به شماره 11719 و شناسه ملی 10100460222 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ، بدینوسیله از کلیه هیات موسس شرکت دعوت می شود تا در جلسه فوق الذکر در ساعت 9 صبح مورخ 1403/02/16 در آدرس تهران ، پاسداران ، خ یاس ، خ شهید افشاری ، پلاک 0 کد پستی 1667916951 و تلفن 09123051659 تشکیل می گردد حضور رسانند.
دستور جلسه: انتخاب اعضای هیات امنا ، انتخاب بازرسین و روزنامه کثیر الانتشار
1403-02-09چاپ شده
از کلیه شرکا شرکت چیکا فجر(بامسولیت محدود)به شماره ثبت 114086 و شناسه 10101577303دعوت بعمل میاید جهت انتخاب اعضا هیت مدیره در تاریخ 23/2/1403 ساعت 9 صبح در خیابان سمیه بعد از بهار پ62 طبقه 6 واحد 1 حضور بهم رسانند. مدیرعامل 1403-02-08چاپ شده
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت اول تاریخ انتشار 1403/01/27
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان خواف کد370 به شماره ثبت 1 شناسه ملی 10380000194 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
به اطلاع کلیه اعضاي محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت اول این تعاونی در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/02/27در محل شهر خواف خیابان پیر احمد سالن شهید کاظمیان تشکیل می گردد. از سهامداران دعوت می گردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.
ضمنا:
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/02/27به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 9:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی میگردد.
• افرادي که متقاضی کاندیداتوري سمتهاي بازرسان می باشند حد اکثر تا تاریخ 1403/02/05جهت ثبت نام به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. براي بررسی و تایید کاندیداها باید قبل از برگزاري مجمع مشخصات کاندیداها را از طریق قسمت ثبت نام داوطلبین در سامانه هوشمند بخش تعاون ثبت و تاییدیه آن را اخذ نمایید.


هیئت مدیره شرکت تعاونی

دستور جلسه:
• ارائه گزارش هیئت مدیره
• ارائه گزارش بازرس
• ارائه و تصویب صورت هاي مالی منتهی به سال 1402
• تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاري
• انتخاب بازرس
1403-01-26چاپ شده
دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شرکت آرمان هدایت شایگان (با مسئولیت محدود)
ازکلیه شرکا شرکت آرمان هدایت شایگان(با مسئولیت محدود) به شماره ثبت 59961 و شناسه ملی 14006329114دعوت می گردد در مجمع سالانه مورخه 15/02/1403 ساعت 10:00 صبح به نشانی مشهد، بزرگراه هاشمی رفسنجانی ،امیریه 27، آراسته 1،انتهای کوچه ،مجتمع ماهان،بلوک1 واحد118 حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1. تصویب تراز مالی و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال 1402
2. تصویب خط مشی مربوط به سال 1403
3. موارد دیگری که درصلاحیت این مجمع عمومی باشند.
هیات مدیره
1403-01-25چاپ شده
دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شرکت آرمان هدایت شایگان (با مسئولیت محدود)
ازکلیه شرکا شرکت آرمان هدایت شایگان(با مسئولیت محدود) به شماره ثبت 59961 و شناسه ملی 14006329114دعوت می گردد در مجمع سالانه مورخه 15/02/1403 ساعت 10:00 صبح به نشانی مشهد، بزرگراه هاشمی رفسنجانی ،امیریه 27، آراسته 1،انتهای کوچه ،مجتمع ماهان،بلوک1 واحد118 حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1. تصویب تراز مالی و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال 1402
2. تصویب خط مشی مربوط به سال 1403
3. موارد دیگری که درصلاحیت این مجمع عمومی باشند.
هیات مدیره
1403-01-23در حال بررسی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده
انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره کار آفرین شهرستان کرمانشاه
به اطلاع کلیه اعضا انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره کار آفرین شهرستان کرمانشاه می رساند
مجمع عمومی عادی و فوق العاده در روز سه شنبه مورخ 1403/02/18 راس ساعت 10 صبح الی
11:30 دقیقه در محل بلوار شهید بهشتی ساختمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه ، طبقه6
واحد1 برگزار میگردد.
دستور جلسه:
-1 تصمیم در خصوص تغیر محل فعالیت انجمن از شهرستان کرمانشاه به استان کرمانشاه
-2 انتخابات زودتر از موعد هیات مدیره و بازرسان
-3 تصمیم در خصوص ورودیه و حق عضویت اعضای انجمن
هیات مدیره
1403-01-20چاپ شده
اطلاعيه پذیرش عضو
انجمن صنفي کارفرمایی دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی کشور
به استناد ماده 131 قانون کار و آيين نامه مصوب هيات وزيران ، انجمن صنفي با عنوان فوق در شرف تاسيس مي باشد .
کليه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور در صورت تمايل به عضويت ، از تاريخ انتشار اين اطلاعيه ظرف 7روز مي توانند درخواست کتبي خود را به نشاني تهران-خیابان آزادی-خیابان جمال زاده شمالی بعد از نصرت جنب ک رسولی- پلاک ۳۱۱ طبقه ۳ واحد ۸ کدپستی:۱۴۱۸۸۵۳۷۵۹ ارسال نمايند.
هيات مؤسس :
1- علی صالحی 2- اکبر آسیایی زاده 3- .محمد غاربی
نماينده هيات مؤسس : اکبر آسیایی زاده
تلفن : 09301240724
1403-01-14در حال بررسی
آگهی انتخابات انجمن صنفی کارگری مهندسان معمار شهرستان شهریار
باسلام واحترام
باستناد تبصره یک ماده 131قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 1389هیات محترم وزیران وسایر مدارک ارسالی از انجمن فوق الذکر که به شماره۷-۳/۱-۱۰۱۵در این اداره کل به ثبت رسیده است.اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره که در مجمع عمومی مورخ1402/12/19انتخاب گردیده اند از تاریخ مذکور به مدت سه سال و بازرسان آنها از تاریخ مذکور به مدت یک سال دارای اعتبار میباشند.سمت اعضای هیات مدیره که به موجب صورتجلسه مورخ1402/12/27تعیین شده اند.به شرح زیر می باشد:
1_الناز قائمی_رئیس هیات مدیره
2_مجتبی صباغ زاده_نایب رئیس
3_لاله شکیبا_خزانه دار
4_لیلا رسولی_دبیر
5_علیرضا جهانگیری_عضو علی البدل هیات مدیره
6_نگار نصرتی_عضوعلی البدل هیات مدیره
7-موناپاکار_بازرس اصلی
8-مهتاب کریمی اسکابنی_ بازرس علی البدل
ضمنا برابر تبصره ماده22اساسنامه انجمن صنفی کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضا رئیس هیات مدیره یا دبیرممهور به مهر انجمن و کلیه اوراق تعهدآور اسناد رسمی و اسناد مالی از قبیل چک سفته و برات که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد با امضا مشترک خزانه دار و رئیس هیات مدیره یا دبیر و ممهور به مهر انجمن معتبرخواهد بود.
1402-12-28چاپ شده
آگهیتاریخوضعیت چاپ

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: