پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 1 - 20 از 948

آگهیتاریخوضعیت چاپ
اطلاعیه پذیرش عضو انجمن صنفی کارگری استان اردبیل
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب هیات وزیران ،انجمن صنفی باعنوان فوق در شرف تاسیس میباشد.
کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور درصورت تمایل به عضویت ،ازتاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف 7 روز میتوانند درخواست کتبی خودرا به نشانی اردبیل میدان سعدی ساختمان اداری امیرحسین طبقه پنجم دفتر انجمن یا با شماره های 04533429068 ارسال یا فاکس نمایند.
هیات موسس 1.فیروز بیگ زاده 2.جلال جمالی 3.رضا مناف زاده
نماینده هیات موسس :فیروز بیگ زاده تلفن:09127084534
1402-09-05چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ياري رسان فناوري همراه ثبت شده به شماره 554197 و شناسه ملی 14008965779
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت ياري رسان فناوري همراه دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ درمحل شرکت برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
۱. انحلال
۲. تعیین مدیر تصفیه

رئیس هیات مدیره
1402-09-05چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ياري رسان فناوري همراه ثبت شده به شماره 554197 و شناسه ملی 14008965779
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت ياري رسان فناوري همراه دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 12:00 روز مورخ 1402/09/18 درمحل شرکت برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- انحلال
2- تعیین مدیر تصویه

رئیس هیات مدیره
1402-09-05در حال بررسی
))آگهي دعوت سهامداران شركت خانه ورزش گنبد((
بدینوسیله از کلیه سهامداران شركت خانه ورزش گنبد (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 1095 گنبدکاووس و شناسه ملی 10700071699 دعوت بعمل مي آيد در جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح و 12 مورخ 14 / 09 / 1402 در محل دفتر مرکزی شرکت تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه
1- مجمع عمومی فوق العاده (نقل و انتقال سهام )
2- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (انتخاب / تعیین سمت مديران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار 4- تعيين دارندگان حق امضاء )
ساير مواردي كه در صلاحيت مجامع فوق باشد .
هيئت مديره شرکت
1402-08-29چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت تعاونی فراگیر خوراوند خمین ثبت شده به شماره 1348و شناسه ملی 10980170466(نوبت دوم)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی فراگیر خوراوند خمین دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی نوبت دوم که راس ساعت 19روز دوشنبه مورخ 402/9/13درمحل مسجد جامع روستای خوراوند برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- تصویب صورت های مالی
2- پاسخگویی به سوالات اعضا شرکت
3- انتخاب مدیران تعاونی

هیات مدیره شرکت
1402-08-28چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده تغییر اساسنامه نوبت دوم ( انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی و بهداشت کار شهرستان زاهدان)
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی و بهداشت کار شهرستان زاهدان می رساند با توجه به اتمام دوره هیئت مدیره و بازرسین جهت انتخاب اعضاِء جدید روز پنج شنبه مورخ 1402/09/23 راس ساعت 10صبح در محل دفتر این انجمن واقع ذدر بلوار جام جم جایگاه بلوچ حضور بهم رسانند.
رئیس انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار زاهدان
1402-08-28چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی بسته بندی گوشت و گشتارگاه های دام استان س و ب

بدینوسیله به اطلاع می رساند اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور روز دوشنبه مورخ 13/09/1402 در محل سالن اجتماعات اداره کار و رفاه اجتماعی واقع در خیابان بلوار شهید مطهری شهر زاهدان برگزار می گردد.
از کلیه کارفرمایان که دارای پروانه فعالیت بهداشتی و تولید می باشند دعوت بعمل می آید در جلسه مذکور شرکت نمایند.
دستور جلسه:
1-تصویب اساسنامه
2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل ، هیئت مدیره و بازرسان
3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی انجمن

هیئت موسس:
1-ناصر علی بن 2- عیسی زاهدی شهرکی 3- محمد تحریری
1402-08-17چاپ شده
اطلاعیه تاسیس انجمن صنفی آموزشگاه های مراقبت و زیبایی شهرستان شهریار
به استناد ماده 131 قانون کار و آئین نامه مصوب 1389/08/03 هیئت وزیران، انجمن صنفی با
عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. از کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور دعوت به عمل می
آید در صورت تمایل به عضویت، ظرف مدت 7 روز درخواست کتبی خود را به نشانی شهریار
خیابان ولیعصر کوچه شهید زهرایی پلاک 20 آموزشگاه یلدا ارسال نمایند.
تلفن: 09123620625
هیئت موسس: لیلا رضایی، زهرا حسنی فرد، اکرم مسرت
1402-08-16چاپ شده
تاسیس انجمن صنفی آموزشگاه های مراقبت و زیبایی شهرستان شهریار
به استناد ماده 131 قانون کار و آئین نامه مصوب 1389/08/03 هیئت وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. از کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به عضویت، ظرف مدت 7 روز درخواست کتبی خود را به نشانی شهریار خیابان ولیعصر کوچه شهید زهرایی پلاک 20 آموزشگاه یلدا ارسال نمایند.
تلفن: 09123620625
هیئت موسس: لیلا رضایی، زهرا حسنی فرد، اکرم مسرت
1402-08-15چاپ شده
آگهی پذیرش عضو وبرگزاری مجمع عمومی نوبت اول
انجمن صنفی کار فرمایی در شرف تاسیس انجمن صنفی کار فرمایی شرکت های مجری ومشاور ایمنی ومهندسی حریق
استان کرمانشاه
به استناد ماده ۱۳۱قانون کار وآیین نامه مصوب هیات وزیران ،انجمن صنفی به عنوان فوق در شرف تاسیس می باشند،کلیه دارندگان مجوز قانونی در صنف مزبور در استان کرمانشاه در صورت تمایل به عضویت ،از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف مدت یک هفته می توانند درخواست کتبی خود را شخصا (کپی مجوز قانونی وکپی کارت ملی نماینده قانونی شرکت)به نشانی:کرمانشاه بلوار ظفر شمالی پایین تر از هلال احمر ساختمان مهر تحویل ورسید دریافت نمایند.
اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور،راس ساعت ۱۱روز سه شنبه مورخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۷در محل مذکور به نشانی:کرمانشاه_بلوار ظفر شمالی پایین تر از هلال احمر ساختمان مهر برگزار می گردد.از کلیه متقاضیان استان کرمانشاه دعوت می شود با همراه داشتن مدرک معتبر(کپی برابر با اصل اساسنامه ثبت شرکت ها وآخرین تغییرات وکارت ملی نماینده قانونی شرکت )در جلسه مذکور شرکت نمایند.
هیات موسس:۱_سید مجید محجوب
۲_امیر حیدری
۳_حسن فیضی
نماینده هیات موسس:سید مجید محجوب
تلفن:۰۹۱۸۳۸۹۰۷۹۶
1402-08-11چاپ شده
آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت کاویان آذر یول
از کلیه سهامداران شرکت کاویان آذر یول به شماره ثبت ۵۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۸۶۴۹۸ دعوت به عمل می‌آید در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ساعت ۸ صبح جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت و در ساعت ۹ صبح جهت حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب مدیر تصفیه شرکت در محل شرکت حضور به عمل آورند.
دعوت کننده:هئیت مدیره
1402-08-08چاپ شده
آگهی دعوت مجمع شرکت تعاونی فراگیر دهستانی خوراوند خمین ثبت شده به شماره 1348 و شناسه ملی 10980170466
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی فراگیر دهستانی خوراوند دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی که راس ساعت هفت روز پنج شنبه مورخ 402/8/25درمحل مسجد جامع روستای خوراوند برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- تصویب صورت های مالی
2- پاسخگویی مدیران شرکت به اعضا در خصوص مسائل شرکت
3- فعالیت های آتی شرکت تعاونی

هیات مدیره شرکت تعاونی
1402-08-07چاپ شده
آگهی دعوت مجمع شرکت تعاونی فراگیر دهستانی خوراوند خمین ثبت شده به شماره 1348و شناسه ملی 10980170466
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی که راس ساعت هفت روز پنج شنبه مورخ 402/8/25درمحل .مسجد جامع روستای خواروند برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- تصویب صورت های مالی
2- پاسخگویی به سوالات اعضا شرکت
3- انتخاب مدیران تعاونی

هیات مدیره شرکت
1402-08-06چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت تعاونی فراگیر دهستانی خوراوند خمین ثبت شده به شماره 1348 و شناسه ملی10980170466
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی فراگیر دهستانی خوراوند خمین دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی که راس ساعت هفت روز پنج شنبه مورخ 402/8/25درمحل مسجد جامع روستای خوراوند برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- تصویب صورت های مالی شرکت
2- پاسخ به درخواست و سوالات برخی سهمامدارن
3- انتخاب مدیران شرکت

هیات مدیره شرکت
1402-08-06در حال بررسی
آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت سوم) ونوبت دوم مجمع عمومی عادی
شرکت تعاونی تعاونی مسافربری شهید چمران زرندیه
جلسه مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت سوم ) شرکت تعاونی رأس ساعت 18 عصر روز جمعه مورخ 12/8/1402در محل ترمینال مسافربری شهید چمران زرندیه تشکیل میشود. بدین وسیله از عموم اعضای محترم دعوت میشود در این جلسه حضور بهم رسانیده یا نمایندگان خود را به صورت کتبی معرفی نمایند.
یادآور میشود برابر قانون هر عضو علاوه بر رأی خود میتواند وکالت سه عضو دیگر و هر غیر عضو وکالت یک عضو را نیز داشته باشد. وکالت دهنده و وکالت گیرنده حداکثر تا 48 ساعت قبل از تشکیل جلسه مجمع بایستی به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم وکالت را تکمیل و تحویل دهند.
دستورجلسه :
1- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره
2- تصمیم گیری درخصوص نحوه انتشار آگهی تعاونی ازروزنامه کثیرالانتشاربه کتبی وپسث پیشتاز


هیئت مدیره شرکت تعاونی مسافربری شهید چمران زرندیه
1402-08-02چاپ شده
آگهی دعوت سهامداران شرکت عمران و آباداني عماد (سهامی خاص)به شماره ثبت 6223 و شناسه ملی 10760337821 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده .
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت عمران و آباداني عماد (سهامی خاص)به شماره ثبت 6223 و شناسه ملی 10760337821 دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 16روز شنبه مورخ 13/08/1402 در محل ساری بلوار خزر باشگاه برق تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت
2- بررسی راهکارهای تامین منابع جهت تعیین سرمایه گزار از سوی سهامدار و یا خارج از شرکت
3- و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق باشد.
امضاء هیئت مدیره:
احمدرضا ایلخانی سیدابراهیم مطلبی عیسی نیک زاد براردهی

عبدالرضا سعیدی فر حسین رمضانی ملادهی محمدرضا وندادی

فریبا رضوانی
امضاء مدیرعامل
سیدغلامرضا کریمی ساداتی
1402-08-02چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی مرحله اول کانون انجمنهای صنفی کارگری کارگران و استادکاران ساختمانی استان گلستان
شناسه ملی 14009008316 و شماره ثبت 95
با عنایت به اینکه اعتبار نامه اعضا هیئت مدیره این کانون رو به اتمام است و برابر با مندرجات اساسنامه انتخاب هیئت مدیره جدید با تشکیل مجمع عمومی امکانپذیر خواهد بود ،
لذا بدینوسیله از انجمنهای عضو این کانون جهت شرکت در مجمع عمومی عادی دعوت بعمل می آید.
زمان : چهارشنبه 01/09/1402 - ساعت : 30/10 لغایت 30/12
دستور جلسه:
1- گزارش رئیس هیئت مدیره
2- گزارش خزانه دار و بازرس
3- اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار
5- انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
مکان : علی آباد کتول – خیابان امام رضا – خیابان آیت – روبروی کوچه شقایق 4 دفتر انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی شهرستان علی آباد کتول –
در ضمن از اعضا اصلی هیئت مدیره شهرستانها ، افرادی که متقاضی کاندید شدن در هیئت مدیره کانون میباشند در صورت داشتن شرایط زیر درخواست کتبی و مدارک خود را تا دو روز قبل از مجمع طبق ماده 32 اساس نامه به دفتر کانون ارائه دهند.

از طرف هیت مدیره کانون
1402-08-02چاپ شده
آگهی دعوت از سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ومجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
حمل و نقل گلباردلیجان به شماره ثبت 207

بدینوسیله ازکلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت که رأس ساعت 9 صبح ودر جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده وجلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 11/8/1402) در محل شرکت تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .


الف : دستور جلسه مجمع عمومی فوقالعاده
1. افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره واصلاح ماده اساسنامه
ب : دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
1 - تعیین و انتخاب اعضاء هیئت مدیره

هیأت مدیره حمل ونقل گلبار دلیجان (بامسئولیت محدود)
1402-08-02چاپ شده
آگهی مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت گروه پزشکی همدان به شماره ثبت ۵۴۰
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت گروه پزشکی همدان به شماره ثبت ۵۴۰ دعوت بعمل می‌آید در مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت که روز جمعه 19 / 08 / 1402 ساعت ۵ بعداز ظهر در محل شرکت واقع در کلینیک سبز بیمارستان بوعلی تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند
دستور جلسه
۱.افزایش سرمایه وافزایش سهام سهامداران از طریق ارزیابی مجدد سرمایه (اورده غیر نقدی)
۲.سایر موارد مطروحه براساس درخواست کتبی سهام داران وتائید رئیس مجمع
هیت مدیره شرکت گروه پزشکی همدان
1402-08-02چاپ شده
آگهی دعوت مجمع ...... شرکت ....... ثبت شده به شماره ...... و شناسه ملی ...... (نوبت ......)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت ...... دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع ...... که راس ساعت ...... روز ...... مورخ ...... درمحل ...... برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- ......
2- ......
3- ......

رئیس هیات مدیره
1402-08-01در حال بررسی
آگهیتاریخوضعیت چاپ

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: