مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 1 - 20 از 1,044

آگهیتاریخوضعیت چاپ
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم تاریخ انتشار 1403/04/28
شرکت تعاونی سرمایه گذاري معدن گستر سفیر سنگان کد13981 به شماره ثبت 482 شناسه ملی 14000212931 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مورخ 1403/04/23به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهاي تعاونی نرسید، به اطلاع کلیه اعضا میرساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1403/05/08در محل شهر سنگان خیابان خاتم الانبیاء مسجد جامع تشکیل می شود. از اعضاي محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
ضمنا
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/05/08به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 09:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی میگردد.


هیئت مدیره شرکت تعاونی


دستور جلسه:
• افزایش سرمایه از طریق ورود اعضاء جدید
• تغییر تبصره 1 ماده 21اساسنامه (تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی)
• طرح و تصویب اساسنامه جدید (تطبیق با قانون و مقررات)
1403-04-27چاپ شده
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم تاریخ انتشار 1403/04/28
شرکت تعاونی معدن یارصنعت خواف کد 15225 به شماره ثبت 616 شناسه ملی 14003681419 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مورخ 1403/04/24به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهاي تعاونی نرسید، به اطلاع کلیه اعضا میرساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1403/05/08در محل مسجد شرکت اپال پارسیان سنگان تشکیل می شود. از اعضاي محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
ضمنا
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/05/08به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 13:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی میگردد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی


دستور جلسه:
1. ترمیم و الحاق مواردی به موضوع فعالیت تعاونی
2. اخذ مجوز افزایش سرمایه شرکت از طریق فروش سهام جدید
3. تغییر آدرس دفتر تعاونی
4. طرح و تصویب اساسنامه جدید(تطبیق با قانون و مقررات)
1403-04-27چاپ شده
آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارس شاوران (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره 68276 و شناسه ملی 10101132187 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 10 صبح مورخ 1403/05/15 روز دوشنبه در محل اصلی شرکت به آدرس میدان هفت تیر خیابان غفاری پلاک 30 واحد3 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه :
1-تبدیل نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص
2- افزایش سرمایه
3-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق باشد
مرجع دعوت کننده- رئیس هیئت مدیره شرکت و مدیرعامل
رضا امیری
1403-04-23چاپ شده
آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارس شاوران (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره 68276 و شناسه ملی 10101132187 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 10 صبح مورخ 1403/04/30 روز شنبه در محل اصلی شرکت به آدرس میدان هفت تیر خیابان غفاری پلاک 30 واحد3 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه :
1-تبدیل نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص
2- افزایش سرمایه
3-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق باشد
مرجع دعوت کننده- رئیس هیئت مدیره شرکت و مدیرعامل
رضا امیری
1403-04-18چاپ شده
آگهی نوبت دوم دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام)
به شماره ثبت ۵۸۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۷۱۸۹۰
بدینوسیله به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۹:۰۰ این شرکت به حدنصاب مقرر در ماده ۸۷ قانون تجارت نرسید و برگزار نگردید. لذا از تمامی سهامداران شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام) دعوت مینماید که در جلسه ای که تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۰۰ صبح در آدرس زیر تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
تهران، خ کریمخان، خ ایرانشهر، کوچه سمندریان، خ فریدون شهر، نبش آذرشهر، پلاک ۱۱ ط ۶ واحد ۱۴
دستور جلسه
1. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۱
2. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
3. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
4. انتخاب مدیران
هیات مدیره شرکت پارک فناوری کیمیا گستر(سهامی عام)
1403-04-17چاپ شده
آگهی نوبت دوم دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام)
به شماره ثبت ۵۸۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۷۱۸۹۰
بدینوسیله به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۹:۰۰ این شرکت به حدنصاب مقرر در ماده ۸۷ قانون تجارت نرسید و برگزار نگردید. لذا از تمامی سهامداران شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام) دعوت مینماید که در جلسه ای که تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۰۰ صبح در آدرس زیر تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
تهران، خ کریمخان، خ ایرانشهر، کوچه سمندریان، خ فریدون شهر، نبش آذرشهر، پلاک ۱۱ ط ۶ واحد ۱۴
دستور جلسه
1. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۱
2. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
3. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
4. انتخاب مدیران
هیات مدیره شرکت پارک فناوری کیمیا گستر(سهامی عام)
1403-04-17چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت آذربام تهران ثبت شده به شماره ۱۲۳۳۳۹ و شناسه ملی ...... (نوبت اول)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت آذربام تهران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ ۴/۳۰ درمحل تهران بلوار کشاورز روبه روی هتل اسپیناس کوچه شهید شوریده پلاک ۵ ساختمان سبحان واحد ۴۳ برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- تصمیم گیری درخصوص انحلال شرکت
2- تایین مدیر - مدیران تصفیه

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت
1403-04-16چاپ شده
آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارس شاوران (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره 28276 و شناسه ملی 10101132187 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 10 صبح مورخ 1403/04/30 روز شنبه در محل اصلی شرکت به آدرس میدان هفت تیر خیابان غفاری پلاک 30 واحد3 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه :
1-تبدیل نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص
2- افزایش سرمایه
3-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق باشدمرجع دعوت کننده- رئیس هیئت مدیره شرکت و مدیرعامل
رضا امیری
1403-04-16چاپ شده
آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارس شاوران (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره 28276 و شناسه ملی 10101132187 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 10 صبح مورخ 1403/04/30 روز شنبه در محل اصلی شرکت به آدرس میدان هفت تیر خیابان غفاری پلاک 30 واحد3 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه :
1-تبدیل نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص
2- افزایش سرمایه
3-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق باشدمرجع دعوت کننده- رئیس هیئت مدیره شرکت و مدیرعامل
رضا امیری
1403-04-16در حال بررسی
دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بتن آرمه سپهر قم بشماره ثبت ۲۵۰۹ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۹۷۳۳۴۸ (مسولیت محدود)
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت بتن آرمه سپهر قم یا نمایندگان قانونی آنها بشماره ثبت ۲۵۰۹ دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت ۱۰ صبح تاریخ اول مرداد ماه سال ۱۴۰۳در محل شرکت به آدرس قم خیابان توحید خیابان مالک اشتر نبش کوچه ۲۳پلاک ۱ کد پستی۳۷۱۸۸۸۸۹۹۸ طبقه اول برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
انتخاب و تعیین سمت مدیران و تعیین دارندگان حق امضا
هیئت مدیره
1403-04-16چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام(نوبت دوم)
شرکت صنایع و گردشگری پرشین یاقوت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۷۵۵۹۰

به اطلاع کلیه سهامداران می رساند باتوجه به عدم تحقق نصاب لازم حاضرین در نوبت اول مجمع عمومی سالیانه در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۷ برای برگزاری جلسه ، از کلیه سهامداران این شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/30 در تهران - خیابان خواجه نصیرالدین طوسی - نبش کوچه گیتی - پلاک ۱ - واحد ۶ تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت
۲_ بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و سالهای ۱۳۹۶ به بعد
۳_ انتخاب بازرسین قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۳
۴- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره
۵- تعین حق‌الزحمه بازرس قانونی اصلی
۶- انتخاب روزنامه کثیرالانشار جهت درج آگهی‌های شرکت
۷- تعیین تکلیف پرداخت بدهی شرکت به حساب جاری شرکا
۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ضمنا از سهامدارانی که قصد حضور در مجمع شرکت را دارند استدعا می‌گردد جهت دریافت برگ ورود به جلسه و برگ حق رأی از داشتن اصل کارت ملی و یا معرفی‌نامه برای اشخاص حقیقی اطمینان داشته و حداقل نیم ساعت قبل‌از شروع مجمع در محل برگزاری حضور یابند

هیات مدیره شرکت
1403-04-13چاپ شده
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت اول تاریخ انتشار 1403/04/13
شرکت تعاونی معدن یارصنعت خواف کد 15225 به شماره ثبت 616 شناسه ملی 14003681419 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
به اطلاع کلیه اعضاي محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1403/05/08در محل مسجد شرکت اپال پارسان سنگان تشکیل می گردد. از سهامداران دعوت می گردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند .
ضمنا
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/05/08به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 14:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی میگردد.
• افرادي که متقاضی کاندیداتوري سمتهاي بازرسان می باشند حد اکثر تا تاریخ 1403/04/18جهت ثبت نام به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. براي بررسی و تایید کاندیداها باید قبل از برگزاري مجمع مشخصات کاندیداها را از طریق قسمت ثبت نام داوطلبین در سامانه هوشمند بخش تعاون ثبت و تاییدیه آن را اخذ نمایید.

هیئت مدیره شرکت تعاونی

دستور جلسه:
1. ارائه گزارش هیئت مدیره
2. ارائه گزارش بازرس
3. ارائه و تصویب صورت هاي مالی منتهی به سال 1401 و 1402
4. تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
5. تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاري
6. افزایش سرمایه (اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده)
7. انتخاب بازرس
1403-04-12چاپ شده
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول تاریخ انتشار 1403/04/13
شرکت تعاونی معدن یارصنعت خواف کد 15225 به شماره ثبت 616 شناسه ملی 14003681419 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
به اطلاع کلیه اعضاي محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1403/04/24در محل مسجد شرکت اپال پارسیان سنگان تشکیل میگردد. از سهامداران دعوت میگردد که رأس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا:
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/04/24به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 13:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی میگردد.


هیئت مدیره شرکت تعاونی


دستور جلسه:
1. ترمیم و الحاق مواردی به موضوع فعالیت تعاونی
2. اخذ مجوز افزایش سرمایه شرکت از طریق فروش سهام جدید
3. تغییر آدرس دفتر تعاونی
4. طرح و تصویب اساسنامه جدید(تطبیق با قانون و مقررات)
1403-04-12چاپ شده
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول تاریخ انتشار 1403/04/12
شرکت تعاونی سرمایه گذاري معدن گستر سفیر سنگان کد13981 به شماره ثبت 482 شناسه ملی 14000212931 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
به اطلاع کلیه اعضاي محترم شرکت تعاونی می‌رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1403/04/23در محل شهر سنگان خیابان خاتم الانبیاء مسجد جامع تشکیل می‌گردد. از سهامداران دعوت می‌گردد که رأس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا:
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/04/22به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 9:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی می‌گردد.


هیئت مدیره شرکت تعاونی

دستور جلسه:
• افزایش سرمایه از طریق ورود اعضاء جدید
• تغییر تبصره 1 ماده 21اساسنامه (تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی)
• طرح و تصویب اساسنامه جدید (تطبیق با قانون و مقررات)
1403-04-11چاپ شده
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت اول تاریخ انتشار 1403/04/12
شرکت تعاونی سرمایه گذاري معدن گستر سفیر سنگان کد13981 به شماره ثبت 482 شناسه ملی 14000212931 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
به اطلاع کلیه اعضاي محترم شرکت تعاونی می‌رساند که جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1403/05/08در محل شهر سنگان خیابان خاتم الانبیاء مسجد جامع تشکیل می‌گردد. از سهامداران دعوت می‌گردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند .
ضمنا
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/05/07به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 10:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی می‌گردد.
• افرادي که متقاضی کاندیداتوري سمتهاي هیئت مدیره یا بازرسان می‌باشند حد اکثر تا تاریخ 1403/04/17جهت ثبت نام به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. براي بررسی و تایید کاندیداها باید قبل از برگزاري مجمع مشخصات کاندیداها را از طریق قسمت ثبت نام داوطلبین در سامانه هوشمند بخش تعاون ثبت و تاییدیه آن را اخذ نمایید.

هیئت مدیره شرکت تعاونی


دستور جلسه:
• ارائه گزارش هیئت مدیره
• ارائه گزارش بازرس
• ارائه و تصویب صورت هاي مالی منتهی به سال1402
• افزایش سرمایه (اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده)
• انتخاب اعضاي هیئت مدیره
• انتخاب بازرس
1403-04-11چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت آریانیرو (سهامی خاص)
به شماره ثبت 82315 و شناسه ملی 10101269525

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی محترم شرکت آریانیرو (سهامی خاص) به شماره ثبت 82315 دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده سالیانه که راس ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1403/04/13 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهایی ، برج صبا ، طبقه هفتم ،واحد 74 تشکیل می شود ، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :
1- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره
2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

هیئتمدیره
1403-04-06چاپ شده
دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادی سالیانه نوبت اول
تاريخ انتشار 06/04/1403
جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه نوبت اول شركت تعاوني مصرف کارکنان مدیریت خاویاری استان مازندران به شماره ثبت 1812و به شناسه ملی 10860480825در ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ 31/04/1403 در محل بابلسر واقع در میدان معلم اتاق کنفرانس مدیریت خاویاری استان مازندران برگزار ميگردد.ضروری است کلیه سهامداران در این جلسه حضور بهم رسانند. یا وفق مقررات نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود اقدام و نسبت به تحویل وکالت نامه جهت تایید در وقت اداری تا قبل از برگزاری مجمع عمومی به هیات مدیره اقدام گردد ضمنا داوطلبین سمت در بازرسی ظرف یکهفته پس از تاریخ انتشار مهلت دارند نسبت به تکمیل و تحویل فرم ثبت نام کاندیداتوری در وقت اداری به هیات مدیره تعاونی و یا دفتر شرکت واقع در خیابان شریعتی اقدام فرمائید ( فرم ثبت نام و وکالتنامه در دفتر شرکت موجود است .)
دستور جلسه:
1- استماع گزارش کار هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1403
3- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1400 الی 1402
4- پاداش بازرس
5- پاداش هیئت مدیره
6- تقسیم سود سالانه
7- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک دوره مالی
8- پیگیری امور حقوقی بابت ماهیان اطاقسرا

هیئت مدیره
1403-04-03چاپ شده
فرم ن-الف5-
آگھی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی
آموزشگاه آزاد رباط کریم و پرند
اولین مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور،روز دوشنبھ مورخ 01/05/1403
ساعت 10 در محل سازمان فنی و حرفھ ای شماره 20 رباط کریم بھ آدرس
:تھران،رباط کریم،جاده رباط کریم شھریار، سر حصار مھتر برگزار می گردد.
از کلیھ اعضای محترم دعوت میشود در جلسھ مذکور شرکت نمایند.
ضمنا"افرادی کھ مایل بھ عضویت در ھیئت مدیره و یا بازرسین میباشد می توانند در
روز برگزاری مجمع تقاضای کتبی خود را قبل از برگزاری انتخابات تحویل ھیئت
رئیسھ مجمع نمایند.
دستور جلسھ:
-1تصویب اساسنامھ
-2انتخاب اعضای اصلی و علی البدل مدیره و بازرسان
-3انتخاب روزنامھ کثیرالانتشار جھت درج آگھی ھای انجمن
-4سایر مواردی کھ بر صلاحیت مجمع عمومی می باشد
1403-04-03در حال بررسی
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت اول) تاریخ انتشار 1403/04/02

انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی کالای شهرستان خواف

مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت اول) انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی کالای شهرستان خواف در ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 1403/05/01در سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی کالای شهرستان خواف واقع در شهر خواف، بلوار فردوسی، روبرو اداره تبلیغات اسلامی برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم تقاضا می گردد در جلسه حضور یابند.
دستور جلسه :
1. تعیین تغییرات جدید در اساسنامه در خصوص حدود وظایف و اختیارات انجمن صنفی ( ماده 4 اساسنامه) ،
1-1 حمایت از اعضاء جهت اجرایی تسهیم عادلانه بار
2. بررسی و تعیین شرایط عضویت اعضا در انجمن صنفی ( ماده 5 اساسنامه)
1-2 افزایش مبلغ ورودی اعضاء جدید از 2/000/000/000 ریال به 5/000/000/000 ریال و حق عضویت به ازاء هر بارنامه از مبلغ 25/000 ریال به 50/000 ریال.
3. بررسی و تعیین زمان مدت تصدی بازرس ( ماده 30 اساسنامه)
1-3 افزایش مدت زمان تصدی بازرسیان از یک سال به سه سال
4. بررسی و تعیین شرایط کاندیداها جهت عضویت در هیئت مدیره، هیئت داوری و بازرسین (ماده 32 اساسنامه)،
1-4 کاندیدای هیئت مدیره بایستی یک دوره در هیئت مدیره سوابق داشته باشد
2-4 کاندیدای هیئت مدیره بایستی حداقل ده سال سابقه مدیرعاملی در شرکت داشته باشند
از مدیران عامل محترم شرکت های حمل و نقل تقاضا می شود که خود یا یکی از اعضای هیئت مدیره با معرفی نامه شرکت، راس ساعت مقرر در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.

هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل
ونقل داخلی کالای شهرستان خواف
1403-03-31چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام)
به شماره ثبت ۵۸۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۷۱۸۹۰
بدینوسیله از تمامی سهامداران شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام) دعوت مینماید که در جلسه ای که تاریخ 1403/04/14 ساعت 9:00 صبح در آدرس زیر تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
تهران، خ کریمخان، خ ایرانشهر، خ آذرشهر، کوچه سمندریان، خ فریدون شهر، پلاک ۱۱ ط ۶ واحد ۱۴
دستور جلسه:
1. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۱
2. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
3. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
4. انتخاب مدیران
هیات مدیره شرکت پارک فناوری کیمیا گستر(سهامی عام)
1403-03-30چاپ شده
آگهیتاریخوضعیت چاپ

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: