متن آگهیتاریخ انتشار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول و مجمع فوق العاده
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم میرساند مجمع عمومی عادی نوبت اول کانون بازنشستگان کارگری شهرستان فلاورجان رأس ساعت 9 الی 11 صبح روز چهارشنبه 1401/12/24در محل کانون واقع در بلوار بسیج، کوچه شهید بیژن کیانی، روبروی اتاق صنعت معدن تشکیل میگردد.
لذا از عموم اعضا، دعوت می گردد با در دست داشتن کارت عضویت کانون یا دفترچه تأمین اجتماعی در محل مذکور حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عادی:
1-گزارش عملکرد کانون از سال 98-1401
2-ارائه گزارش مالی کانون
3-ارائه گزارش بازرسی و تصویب صورت های مالی از سال 98-1401
4-انتخابات هیأت مدیره و بازرسین
دستور کار جلسه مجمع فوق العاده:
1-حذف بند 7 ماده 30 اساسنامه کانون بازنشستگان و مستمری بگیران فلاورجان
توضیح اینکه افرادی که تمایل به کاندیداتوری در هیأت مدیره و بازرسین دارند از تاریخ ثبت و نشر آگهی در روزنامه کار و کارگر تا تاریخ 1401/12/16
می توانند به کانون مراجعه و ثبت نام و رسید دریافت نمایند.
هیأت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان فلاورجان

1401/12/01

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تضامنی خودرو جهانی وشرکاء
بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت تضامنی خودرو جهانی وشرکاء به شماره ثبت 1600 و شناسه ملی 10700084886 دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی راس ساعت 10 صبح مورخه 1401.11.20 که در محل قانوني شرکت به کدپستی 4981615156 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه؛ تفویض اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل
هیات مدیره شرکت

1401/11/20

اطلاعیه تاسیس انجمن صنفی تخصصی مراقبت و زیبایی آموزشگاهداران شهرستان شهریار
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 89/8/3 هیئت وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتشار این اطلاعیه طرف مدت 7 روز میتوانند درخواست کتبی خود را به نشانی شهریار خیابان ولیعصر روبروی پارک کودک کوچه زمانپور پلاک 5 یا شماره 09123615527 ارسال یا فاکس نمایند.
هیئت موسس:
1-مائده رجبی
2-لیلا رضایی
3-اشرف حاجی مقصودی
تلفن: 09123615527

1401/11/19

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول و عادی نوبت اول ‏
انجمن صنفی کارفرمائی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک های خراسان رضوی
از کلیه اعضاء محترم انجمن مذکور دعوت می گردد در جلسات مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول و عادی ‏نوبت اول انجمن که در ساعت 9:00 و 10:00 روز دوشنبه مورخ 15/12/1401 در محل شرکت جهان پایانه ‏خراسان به آدرس چهارراه لشکر ، به سمت میدان ده دی ، جنب بانک تجارت ، ساختمان یلدا، طبقه هفتم ‏برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند. همچنین داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن مکلفند ‏حداقل سه روز قبل از برگزاری مجمع درخواست کتبی خود را به آدرس فوق الذکر ارسال و رسید دریافت ‏نمایند.‏
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول :‏
‏1-‏ اصلاح اساسنامه بر اساس آخرین آئین نامه ابلاغی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
‏2-‏ اصلاح ماده 18 اساسنامه
دستور جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول :‏
‏1-‏ گزارش عملکرد هیات مدیره
‏2-‏ گزارش مالی خزانه دار
‏3-‏ گزارش بازرس
‏4-‏ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
هیئت مدیره ‏

1401/11/18

آگهی دعوت نوبت اول سهامداران شرکت بهره برداری و توزیع آب استان گلستان
به شماره ثبت 554 آق قلا و شناسه ملی 10700077637
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت بهره برداری و توزیع آب استان گلستان یا نمایندگان قانونی(دارای وکالت نامه رسمی)دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که راس ساعت 9:30 صبح روز پنجشنبه مورخ 30 / 11 / 1401 در محل سالن اجتماعات کوثر شرکت آب منطقه ای بنشانی استان گلستان، شهرستان گرگان، بخش مركزي، شهر گرگان، كوي كيانشهر، كوچه كيانشهر 5، جاده (آق قلا)، پلاك 0، طبقه همكف تلفن :01735484488 کدپستی: 4913933165 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :
1- انتخاب / تعیین سمت مديران
2- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
3- تعيين دارندگان حق امضاء
4- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به اسفند 1399 و 1400
و سایر مسائل داخلی شرکت و سهامداران و مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد .
• لازم به ذکر است، متقاضیان کاندیداتوری هیئت مدیره می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری 24 / 11 / 1401 در خواست کتبی به همراه گواهی سوء پیشینه کیفری خود را جهت حضور در انتخابات هیئت مدیره به دفتر واحد حقوقی شرکت تحویل نمایند .
هیئت مدیره شرکت بهره برداری و توزیع آب گلستان

1401/11/18

آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
کانون کارگران بازنشسته مشمول قانون کارشهرستان عجب شیر
تاریخ انتشار:18-11-1401
به اطلاع کلیه اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان عجب شیر می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول کانون درساعت 30/9صبح روز دوشنبه15/12/1401درمحل مسجداولیاءواقع درخیابان 17شهریوربرگزارخواهدشدوازکلیه اعضای دعوت می شوددرموعدمقرردرجلسه مجمع حضوربه هم رسانید.
دستورجلسه :
1 – حذف بند7ماده 30اساسنامه
هئیت مدیره کانون کارگران بازنشسته مشمول قانون کار شهرستان عجب شیر

1401/11/18
متن آگهیتاریخ انتشار