پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

آگهیتاریخ انتشار
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ياري رسان فناوري همراه ثبت شده به شماره 554197 و شناسه ملی 14008965779
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت ياري رسان فناوري همراه دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 12:00 روز مورخ 1402/09/18 درمحل شرکت برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- انحلال
2- تعیین مدیر تصویه

رئیس هیات مدیره
1402/09/06
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ياري رسان فناوري همراه ثبت شده به شماره 554197 و شناسه ملی 14008965779
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت ياري رسان فناوري همراه دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ درمحل شرکت برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
۱. انحلال
۲. تعیین مدیر تصفیه

رئیس هیات مدیره
1402/09/06
اطلاعیه پذیرش عضو انجمن صنفی کارگری استان اردبیل
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب هیات وزیران ،انجمن صنفی باعنوان فوق در شرف تاسیس میباشد.
کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور درصورت تمایل به عضویت ،ازتاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف 7 روز میتوانند درخواست کتبی خودرا به نشانی اردبیل میدان سعدی ساختمان اداری امیرحسین طبقه پنجم دفتر انجمن یا با شماره های 04533429068 ارسال یا فاکس نمایند.
هیات موسس 1.فیروز بیگ زاده 2.جلال جمالی 3.رضا مناف زاده
نماینده هیات موسس :فیروز بیگ زاده تلفن:09127084534
1402/09/06
))آگهي دعوت سهامداران شركت خانه ورزش گنبد((
بدینوسیله از کلیه سهامداران شركت خانه ورزش گنبد (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 1095 گنبدکاووس و شناسه ملی 10700071699 دعوت بعمل مي آيد در جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح و 12 مورخ 14 / 09 / 1402 در محل دفتر مرکزی شرکت تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه
1- مجمع عمومی فوق العاده (نقل و انتقال سهام )
2- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (انتخاب / تعیین سمت مديران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار 4- تعيين دارندگان حق امضاء )
ساير مواردي كه در صلاحيت مجامع فوق باشد .
هيئت مديره شرکت
1402/08/30
آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت تعاونی فراگیر خوراوند خمین ثبت شده به شماره 1348و شناسه ملی 10980170466(نوبت دوم)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی فراگیر خوراوند خمین دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی نوبت دوم که راس ساعت 19روز دوشنبه مورخ 402/9/13درمحل مسجد جامع روستای خوراوند برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- تصویب صورت های مالی
2- پاسخگویی به سوالات اعضا شرکت
3- انتخاب مدیران تعاونی

هیات مدیره شرکت
1402/08/29
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده تغییر اساسنامه نوبت دوم ( انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی و بهداشت کار شهرستان زاهدان)
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی و بهداشت کار شهرستان زاهدان می رساند با توجه به اتمام دوره هیئت مدیره و بازرسین جهت انتخاب اعضاِء جدید روز پنج شنبه مورخ 1402/09/23 راس ساعت 10صبح در محل دفتر این انجمن واقع ذدر بلوار جام جم جایگاه بلوچ حضور بهم رسانند.
رئیس انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار زاهدان
1402/08/29
آگهیتاریخ انتشار

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: