مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

آگهیتاریخ انتشار
بسمه تعالی
دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادی نوبت اول
تاريخ انتشار 1/3/1403
جلسه مجمع عمومي عادی نوبت اول شركت تعاوني مسکن پدافند هوائی و پرسنل شهربانی بابلسر به شماره ثبت 165و به شناسه ملی 10760038536در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 28/03/1403 در محل فریدونکنار شهرک فرزاد شهر ضلع غربی در مسجد شهرک فرزاد شهر برگزار ميگردد.ضروری است کلیه سهامداران در این جلسه حضور بهم رسانند. یا وفق مقررات نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود اقدام و نسبت به تحویل وکالت نامه جهت تایید در وقت اداری تا قبل از برگزاری مجمع عمومی به هیات مدیره اقدام گردد ضمنا داوطلبین سمت در بازرسی و هیئت مدیره ظرف یکهفته پس از تاریخ انتشار مهلت دارند نسبت به تکمیل و تحویل فرم ثبت نام کاندیداتوری در وقت اداری به هیات مدیره تعاونی و یا دفتر شرکت واقع در شهرک فرزادشهر اقدام فرمائید ( فرم ثبت نام و وکالتنامه در دفتر شرکت موجود است .)
دستور جلسه:
1- استماع گزارش کار هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1403
3- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال1400الی 1402
4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک دوره مالی
5- انتخاب هیئت مدیره
سبزعلی حاجی زاده خراسانی
رئیس هیئت مدیره
1403/03/01
بسمه تعالی
دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت اول
تاریخ انتشار ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن پدافند هوائی و پرسنل شهربانی بابلسر به شماره ثبت ۱۶۵ و به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۸۵۳۶ در ساعت ۱۰ صبح روز دوم مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ در محل فریدونکنار شهرک فرزاد شهر ضلع غربی در مسجد شهرک فرزاد شهر برگزار میگردد ضروری است کلیه سهامداران در این جلسه حضور بهم رسانند یا وفق مقررات نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود اقدام و نسبت به تحویل وکالت نامه جهت تایید در وقت اداری تا قبل از برگزاری مجمع به هیئت مدیره اقدام گردد ضمنا داوطلبین سمت در بازرسی و هئیت مدیره ظرف یکهفته پس از تاریخ انتشار مهلت دارند نسبت به تکمیل و تحویل فرم ثبت نام کاندیداتوری در وقت اداری به هیئت مدیره تعاونی و یا دفتر شرکت واقع در شهرک فرزادشهر اقدام فرمائید ( فرم ثبت نام و وکالتنامه در دفتر شرکت موجود است )
دستور جلسه :
۱_استماع گزارش کار هیئت مدیره و بازرس
۲ - طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۳
٣- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ ۴- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک دوره مالی ۵- انتخاب هیئت مدیره
سبز على حاجی زاده خراسانی
رئیس هیئت مدیره
امضاء
1403/03/01
آگهی دعوت مجمع ...... شرکت ....... ثبت شده به شماره ...... و شناسه ملی ...... (نوبت ......)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت ...... دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع ...... که راس ساعت ...... روز ...... مورخ ...... درمحل ...... برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- ......
2- ......
3- ......

رئیس هیات مدیره
1403/02/29
اطلاعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی عکاسان و تصویربرداران و صنوف وابسته استان تهران

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 3/8/89 هیئت وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف مدت 7 روز کاری می توانند درخواست کتبی خود را به نشانی اسکندری شمالی ، خیابان طوسی ، پلاک 104 و یا به شماره تلفن 66593007 ارسال یا فکس نمایند.

هیئت موسس: 1- آقای محمد رضا محمدی 2- آقای نیما نصیری نائینی 3- آقای حمید رضا مرادی .

نماینده هیئت موسس: آقای نیما نصیری نائینی .

تلفن: 66593006 و 09194929509
1403/02/27
اطلاعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی عکاسان و تصویربرداران و صنوف وابسته استان تهران

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 3/8/89 هیئت وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف مدت 7 روز کاری می توانند درخواست کتبی خود را به نشانی اسکندری شمالی ، خیابان طوسی ، پلاک 104 و یا به شماره تلفن 66593007 ارسال یا فکس نمایند.

هیئت موسس: 1- آقای محمد رضا محمدی 2- آقای نیما نصیری نائینی 3- آقای حمید رضا مرادی .

نماینده هیئت موسس: آقای نیما نصیری نائینی .

تلفن: 66593006 و 09194929509
1403/02/27
بسمه تعالی
دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادی نوبت اول
تاريخ انتشار 25/02/1403
جلسه مجمع عمومي عادی نوبت اول شركت تعاوني مصرف کارکنان مدیریت خاویاری استان مازندران به شماره ثبت 1812و به شناسه ملی 10860480825در ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 17/03/1403 در محل بابلسر واقع در میدان معلم اتاق کنفرانس مدیریت خاویاری استان مازندران برگزار ميگردد.ضروری است کلیه سهامداران در این جلسه حضور بهم رسانند. یا وفق مقررات نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود اقدام و نسبت به تحویل وکالت نامه جهت تایید در وقت اداری تا قبل از برگزاری مجمع عمومی به هیات مدیره اقدام گردد ضمنا داوطلبین سمت در بازرسی ظرف یکهفته پس از تاریخ انتشار مهلت دارند نسبت به تکمیل و تحویل فرم ثبت نام کاندیداتوری در وقت اداری به هیات مدیره تعاونی و یا دفتر شرکت واقع در خیابان خیابان شریعتی اقدام فرمائید ( فرم ثبت نام و وکالتنامه در دفتر شرکت موجود است .)
دستور جلسه:

1- استماع گزارش کار هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1403
3- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1400 الی 1402
4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک دوره مالی
محمدعلی مهدی تبار شورکی
رئیس هیئت مدیره
1403/02/25
آگهیتاریخ انتشار

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: