مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 1 - 25 از 36

نامنام خانوادگیکد ملیشماره شناسنامهنام پدرتاریخ تولدشماره همراهتلفن منزلکد پستیآدرس منزلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیاستان نمایندگیایمیلشهر نمایندگیتلفن محل نمایندگیقرارداد با روزنامهتاریخ شروع همکاریشماره حساب بانکیشماره شبا حسابشماره کارت بانکینوع دستگاه پوزصاحب دستگاه پوزشماره پایانه پوزملزومات تحویلیفعالیتهای نمایندگی
محمد حسینفلسفی0945392761حسن1367/01/060922107592402636648801کرج _ گوهر دشت _ شهرک آسمان _ بوستان 20 پلاک 6تهرانایمیل مخفی شده . جاوااسکریپت الزامی استاندیشه09221075924دارم5881582417IR 92-0120-0100-0000-5881-6104337751447853ندارمندارم-نقدی0
 • هیچکدام
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • ثبت اطلاعات مدارک در سامانه پست یافته
پریسابرجی4900604550قدرت الله1376/06/120935153673302146850633تهران،شهرقدس،میدان ولیعصر،خیابان کاج،کوچه عصر،پلاک 99لیسانسمدیریت صنعتیتهرانقدسدارم6037997498164988IR4201700000003444866740016037997498164988ثابتروزنامه است44874228
 • کیس رایانه
 • مانیتور
 • کیبرد
 • موس
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
مریمکاظم زاده0015309241رضا1371/10/10۰۹۳۸۲۷۶۳۷۵۵۳۳۴۲۸۴۹۴تهران خ پیروزی نرسیده به چهارراه کوکاکولا کوچه قربانی بن بست باباطاهر پلاک۶واحد۱فوق دیپلمحسابداریتهرانتهراندارم۷۰۰۸۲۴۰۶۵۱۰۹۲۴۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۸۲۴۰۶۵۱۰۹۵۰۴۷۰۶۱۰۵۰۱۲۶۵۰۳ثابتروزنامه است۴۴۸۶۲۵۰۶
 • کیبرد
 • موس
 • لپ تاپ
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
بهارهمردی0410602310امرعلی1377/03/05۰۹۰۲۱۰۶۴۳۵۸۳۶۱۲۲۵۲۵قرچک فرهنگیان معلم ۶ پ ۱دیپلمانسانیتهرانقرچکدارم1400/08/01IR190540208120100288166601IR1905402081201002881666016221061218837682ثابتروزنامه است۰
 • هیچکدام
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • ثبت اطلاعات مدارک در سامانه پست یافته
فاطمهمیرزابیگی0590146742علیرضا1370/07/2109033122477086422152843915715579ساوه میدان شهرداری سپاه 11 شهداری 6لیسانسعلوم ورزشیمرکزیساوهدارم5859831135377868ir2701800000000050905359375859831135377868ثابتروزنامه است44874238
 • کیس رایانه
 • مانیتور
 • کیبرد
 • موس
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • ثبت اطلاعات مدارک در سامانه پست یافته
سکینهراستگوی دیلمی43241652214482مظاهر1365/02/0909191841196028325629653491819696قزوین زیباشهر م 2 ک 5 پ 69کارشناسی ارشدروانشناسیقزوینقزویندارم20100264637600IR3405402140201002646376006221061218162610ثابتروزنامه است-
 • هیچکدام
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
مرجانسعدی پور2511868441194اورنگ1364/01/1109175593411071523420247431986787استان فارس_لارستان_بین دو شهر _جنب ثبت اسناد_ساختمان برکت_طبقه 4کارشناسیمدیریت امور فرهنگی *گرافیکفارسلار ـ لارستاندارم1400/09/20*****IR1601700000002234622080056037997390550441ثابتخودم هستم******
 • هیچکدام
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • ثبت اطلاعات مدارک در سامانه پست یافته
رقیهسعادتی1672415403بایرامعلی1401/01/20۰۹۰۳۵۷۷۲۲۶۱۰۲۱۳۳۴۲۲۱۳۳تهران شعر ری سه راه تقی اباد مجتمع میلاد بلوک۳واحد ۵فوق دیپلمحسابداریتهرانشهر ریندارم1401/01/15۶۰۳۷۹۹۷۴۶۳۸۷۸۰۷۵IR۱۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۳۵۷۶۰۸۲۲۶۰۰۹۰۳۵۷۶۰۸۰۲۲۶۰۰۹ثابتروزنامه است۴۴۸۷۲۹۳۳
 • کیس رایانه
 • مانیتور
 • کیبرد
 • موس
 • مودم
 • جذب و ثبت آگهی
 • ثبت اطلاعات مدارک در سامانه پست یافته
فاطمهمبارک آباد0520655451محمدرضا1372/09/140918393686408633132776اراک.شهرصنعتی منطقه3بلوک12 پلاک18مرکزیاراکدارم30100705597601IR8705402024301007055976016221061218164368ندارمروزنامه است0
 • هیچکدام
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • فروش محصولات متفرقه مانند آنی یاب و ...
مهدیه ساداتحسینی0410662496سیدعباس1378/06/200904501460636268077ورامین عمراباد خ امام خمینی ک مدرس پ۸لیسانسمدیریتتهرانورامیندارم1401/01/0120100267581601ir5405402081201002675816016221061218251579ثابتروزنامه است44924403
 • هیچکدام
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • ثبت اطلاعات مدارک در سامانه پست یافته
 • فروش محصولات متفرقه مانند آنی یاب و ...
سارافقه حسینی639998146820ابوبکر1365/01/200936102790604446229639بوکان_کوی فرهنگیان_کوچه فرهنگیان 4دیپلمتجربیآذربایجان غربیبوکاندارم1396/01/01006221061218456095ثابتروزنامه است44874212
 • هیچکدام
 • جذب و ثبت آگهی
سروهاحمدی28722911137308رحمن1366/06/2909146368582044422222635913813111آذربایجان غربی-شهرستان مهاباد-تپه قاضی-شصت دستگاه-کوچه زیتون22لیسانسکارشناسی شبکه های کامپیوتریآذربایجان غربیمهاباددارم1397/04/31201265165609IR3705402098201002651656096221061218179531ندارمندارم-نقدی0
 • کیس رایانه
 • مانیتور
 • کیبرد
 • موس
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • ثبت اطلاعات مدارک در سامانه پست یافته
مهدیهخدادادی جوشانی318992920310محمد1359/03/3009132982317034321230697619896958کرمان-خیابان شهید رجائی-کوچه100کارشناسیعلوم اجتماعیکرمانکرماندارم1391/04/0120100264048608IR49054020716221061218145904ثابتخودم هستم44863415
 • هیچکدام
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
لیلاقربان نژاد2802594478877حسین1349/09/04۰۹۰۳۵۷۳۷۸۷۶۰۲۱۵۶۳۷۰۶۴۶۰اسلامشهر ، خیابان امام محمدباقر ،عدالت ۱۱ ، پلاک ۲۶ ، طبقه دوکارشناسیعلوم اجتماعیتهراناسلامشهردارم1401/04/01592731606IR620540108120100592731606۶۲۲۱۰۶۱۲۲۵۶۶۱۰۰۰ثابتروزنامه است44889379
 • کیس رایانه
 • مانیتور
 • کیبرد
 • موس
 • سیم کارت
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • فروش محصولات متفرقه مانند آنی یاب و ...
محدثهزیرک0014077035علیرضا1370/09/1709362686851۰اسلامشهر،خیابان نواب صفوی،نگار ۶،پلاک ۱۲ واحد ۴کارشناسیمدیریت بازرگانیتهراناسلام شهردارم1399/04/0159273606Ir6205401081201005927316066221061225661000ثابتروزنامه است44889379
 • کیس رایانه
 • مانیتور
 • کیبرد
 • موس
 • سیم کارت
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • فروش محصولات متفرقه مانند آنی یاب و ...
صدیقهخسروی3500947751232سهراب1360/02/1609175541466091744047057519677577بوشهر- عالیشهر -فاز2 خیابان انقلاب مجتمع 64 واحدی بهارستان بلوک1 طبقه 3 واحد 12دیپلم کاربری کامپیوترکامپیوتربوشهربوشهردارم*IR6205402021470009214566066221061218157792ندارمندارم-نقدی*
 • کیس رایانه
 • مانیتور
 • کیبرد
 • موس
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
رقیهخدادادی جوشانی31897041041428محمد1357/09/3009131984398034322211467619896958کرمان-خیابان شهید رجائی-کوچه100فوق لیسانسعلوم اجتماعیکرمانکرماندارم1399/04/1947000810868605IR09054020716221061215844863ثابتروزنامه است44872926
 • هیچکدام
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • ثبت اطلاعات مدارک در سامانه پست یافته
فاطمهدانایی غضنفرخانی2549788893246رحیم1362/05/1509178437706074332361117591958983یاسوج سی متری محمود آباد فرعی ریحان 3 پ91لیسانسزبان و ادبیات فارسیکهکیلویه وبویراحمدیاسوجدارم20100264061601ir1605402064201002640616016221061218146217ثابتروزنامه است44872938
 • هیچکدام
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • ثبت اطلاعات مدارک در سامانه پست یافته
زهراشهسواری0082907269۴۹۶۷محمود1364/05/18۰۹۱۲۰۲۶۹۰۶۴۰۲۱۳۳۶۴۳۱۶۴افسریه ۱۵ متری اول کوچه۱۱ پلاک ۲۳۴ طبقه۲لیسانسمهندسی معماری شهریتهرانتهراندارم1399/01/05۴۷۰۰۱۰۱۹۴۱۱۶۰۴IR7805401206470010194116046221061222414452ثابتروزنامه است44872924
 • کیس رایانه
 • مانیتور
 • کیبرد
 • موس
 • جذب و ثبت آگهی
راضیهرضایی0622368621لطف اله1367/01/220935306423609335236223تهران خیابان ولیعصر خیابان مختاری کوی مقدسی بن بست فرد پ 12 واحد 3لیسانسمهندسی کشاورزیتهرانتهراندارم1399/03/0120100352855601IR6105401236201003528556016221061220487237ثابتروزنامه است44889378
 • هیچکدام
 • جذب و ثبت آگهی
فاطمهنجفی0322465125320امیر1364/01/1709120461352*3153613111کرج-عظیمیه-میدان پرستو-ساختمان مشرقی-واحد 15کارشناسیزبان و ادبیات فارسیالبرزکرجندارم1399/03/17462780850250621IR1401500004627808502506215892101363411436ثابتروزنامه است44864556
 • هیچکدام
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • ثبت اطلاعات مدارک در سامانه پست یافته
معصومهاسدی50698656921نصراله1360/01/0109125684810-3153613111کرج-شهرک مهندسی زارعی-کوی دانش دو مجتمع کاجکارشناسیمدیریت صنعتیالبرزکرجندارم1398/10/154622701110878381IR9801500046227011108783815892101390039275ثابتروزنامه است44864556
 • هیچکدام
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • ثبت اطلاعات مدارک در سامانه پست یافته
زینبسوزنگری18198612523952رحیم1365/02/260937603358006153332594ابادان خ اروسیه کوی کارگر منازل شرکتی ردیف پی 24 پ6لیسانسمترجمی زبان انگلیسیخوزستاناباداندارم6221061218195180ir1705402097301007068296086221061218195180ثابتروزنامه است45053038
 • کیس رایانه
 • مانیتور
 • کیبرد
 • موس
 • مودم
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
نیکتابیگ نژاد45008337571271رضا1360/06/260918686750908338222664کرمانشاه شهرک تعاون بین ایستگاه 2 و 3 کوی مروت 3پ16و8کارشناسیITکرمانشاهکرمانشاهدارم20100265714601IR1405402013201002657146016221061218194092ثابتروزنامه است44864564
 • مانیتور
 • کیبرد
 • موس
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • ثبت اطلاعات مدارک در سامانه پست یافته
فریباحیدری19510644375411یحیی1365/08/250903173404206152339301خوزستان ماهشهر فاز4 گلستان 4 شرقیکارشناسیاقتصادخوزستانبندرماهشهردارم1398/11/01921597609IR3105402142470009215976096221061218162784ثابتروزنامه است45053041
 • هیچکدام
 • جذب و ثبت آگهی
 • جستجو و اطلاع رسانی مدارک پیدا شده
 • ثبت اطلاعات مدارک در سامانه پست یافته
نامنام خانوادگیکد ملیشماره شناسنامهنام پدرتاریخ تولدشماره همراهتلفن منزلکد پستیآدرس منزلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیاستان نمایندگیایمیلشهر نمایندگیتلفن محل نمایندگیقرارداد با روزنامهتاریخ شروع همکاریشماره حساب بانکیشماره شبا حسابشماره کارت بانکینوع دستگاه پوزصاحب دستگاه پوزشماره پایانه پوزملزومات تحویلیفعالیتهای نمایندگی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: