مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 1 - 2 از 2

زمان ثبتمتن آگهیکاربر تعداد نسخه روزنامه تعداد نوبت نوبت2 نوبت3 همراه
1403/05/01 08:23:48کارت ملی, کارت ملی هوشمند, کارت شناسایی نظامی, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک, کارت شناسایی ،
رسول فخرایی فرد با کد ملی 0055558021 شماره شناسنامه 10501 فرزند محمود در تاریخ 01/05/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09126363640
1403/04/31 16:23:08کارت هوشمند خودرو ،
لیلا کامل شاهی با کد ملی 2410951856 شماره شناسنامه 345 فرزند رضا خودرو ساندرو اتوماتیک رنگ سفید مدل 1395 شماره پلاک ایران 77 - ۶۶۴ و ۸۳ شماره شاسیNAPBSRBYAG1010430 شماره موتورK4MC697R031761به نام لیلا کامل شاهی در تاریخ 30/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online2 نسخه (5,000 تومان)کاروکارگریک نوبت09120723655
زمان ثبتمتن آگهیکاربر تعداد نسخه روزنامه تعداد نوبت نوبت2 نوبت3 همراه

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: