آگهی های آنلاین و پیشخوان

نمایش 1 - 4 از 4

زمان ثبتمتن آگهی کاربر تعداد نسخه روزنامه تعداد نوبت نوبت2 نوبت3
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۰۲:۴۲:۴۸کارت ملی هوشمند ،
مهدی حسین پور با کد ملی 1372886362 شماره شناسنامه 60058 فرزند علی در تاریخ 14/04/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهکاروکارگریک نوبت
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۰۰:۳۰:۳۲کارت دانشجویی ،
علي الاحمد فرزند محمد در تاریخ 16/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.مدرک تحصیلی اینجانب علي الاحمد فرزند محمد به شماره ملی.1107001342در مقطع ارشد رشته مهندسى نفت صادره از واحد دانشگاهیعلم وصنعت به شماره655736. و تاریخ 1400\06\10 مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه علم وصنعت به نشانی تهران - تهرانپارس - کوچه احد زاده-پلاک 26-زنگ تحویل دهد.
1 نسخهعصر توسعهیک نوبت
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰:۳۹سند کمپانی ،
بهمن خاتمی سیس با کد ملی 1728162947 شماره شناسنامه 12300 فرزند صمد خودرو سمند رنگ سفید مدل 1390 شماره پلاک 25 ایران 768 ن 82 شماره شاسیNAACJ1JC8BF282215 شماره موتور14790005833به نام بهمن خاتمی سیس در تاریخ 16/09/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهکاروکارگریک نوبت
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۱۵:۲۴:۵۹برگ سبز خودرو ،
اسماعیل لشگری با کد ملی 3980026711 شماره شناسنامه 3980026711 فرزند صادق خودرو 206 رنگ سفید مدل ۱۳۹۵ شماره پلاک ۹۹ایران۶۹۷و۹۲ شماره شاسیNAAP13FE0GJ871168 شماره موتور163B0268145به نام اسماعیل لشگری در تاریخ 07/07/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
2 نسخه (5,000 تومان)کاروکارگریک نوبت
زمان ثبتمتن آگهی کاربر تعداد نسخه روزنامه تعداد نوبت نوبت2 نوبت3

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.