مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 1 - 3 از 3

زمان ثبتمتن آگهیکاربر تعداد نسخه روزنامه تعداد نوبت نوبت2 نوبت3 همراه
1403/02/01 17:28:45کارت ملی هوشمند, شناسنامه, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, کارت دانشجویی ،
فاطمه پناهی شالقونی با کد ملی 5560791466 فرزند مهدی در تاریخ 20/01/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهمواجهه اقتصادییک نوبت09204241540
1403/02/01 17:21:46کارت ملی هوشمند, شناسنامه, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک ،
فاطمه پناهی شالقونی با کد ملی 5560791466 فرزند مهدی در تاریخ 20/01/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهمواجهه اقتصادییک نوبت09204241540
1403/02/01 15:05:58کارت خودرو ،
احمد خوشنام با کد ملی 5179637813 شماره شناسنامه 8 فرزند قنبر خودرو لندکروز رنگ مشکی روغنی مدل 1389 شماره پلاک 66ایران142س29 شماره شاسی شماره موتوربه نام احمد خوشنام دیلمی در تاریخ 05/01/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09123346266
زمان ثبتمتن آگهیکاربر تعداد نسخه روزنامه تعداد نوبت نوبت2 نوبت3 همراه

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: