نمایش 1 - 57 از 57

زمان ثبتمتن آگهیکاربر تعداد نسخه روزنامه تعداد نوبت نوبت2 نوبت3 همراه
1402/01/02 22:05:14کارت ملی, شناسنامه, گواهینامه پایه دو, گواهینامه پایه سه, مدارك بانكی, کارت عابر بانک, کارت شناسایی, کارت پایان خدمت, سایر مدارک ،
محمدرضا محققی با کد ملی 0010696921 فرزند مهدی در تاریخ 01/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.شناسنامه . کارت ملی . گواهینامه . پایان خدمت . کارت های بانکی . کارت اعتباری شهروند
Online2 نسخه (5,000 تومان)کاروکارگردو نوبت (120,000 تومان)1402/02/3009212440954
1402/01/02 19:44:11گواهینامه پایه دو, کارت خودرو, کارت هوشمند خودرو ،
ابراهیم قنبرلو با کد ملی 3782393910 شماره شناسنامه 1 فرزند حسنعلی خودرو پراید وسمند رنگ عنابی وسفید مدل سمند۹۹ پراید ۸۵ شماره پلاک سمند۱۴۵ج۵۵ و پراید۷۹۲م۶۸ شماره شاسیندارم شماره موتورندارمبه نام ابراهیم قنبرلو در تاریخ 20/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کپی مدارک را ندارم تا اطلاعات رو در بالا درج نمایم
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09125614008
1402/01/02 18:52:08پلاک خودرو ،
ابوالفضل لشکریزاده با کد ملی 0072830344 شماره شناسنامه 667 فرزند احمد خودرو پراید صبا رنگ سفید مدل 1381 شماره پلاک ایران99 458 ن 91 شماره شاسیS1412281809893 شماره موتور00343399به نام ابوالفضل لشکریزاده در تاریخ 02/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09192113615
1402/01/02 15:36:44کارت خودرو ،
زهرا زارعی با کد ملی 5489472103 شماره شناسنامه ۲۹۸ فرزند محمد خودرو پراید رنگ سفید مدل ۱۳۸۹ شماره پلاک ۱۱ ن ۲۲۷ ۶۳ شماره شاسی شماره موتوربه نام زهرا زارعی در تاریخ 25/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09173382610
1402/01/02 14:30:04کارت ملی هوشمند, کارت شناسایی نظامی, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, چک ،
یحی حمزه ای با کد ملی 4031599668 شماره شناسنامه 656 فرزند ابراهیم در تاریخ 15/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09183153649
1402/01/02 12:13:20کارت ملی هوشمند ،
مینا رادمان فر با کد ملی 2298884501 شماره شناسنامه 1033 فرزند حسین در تاریخ 29/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت ملی هوشمند سرقت شده
Online1 نسخهاقتصاد مردمیک نوبت09014978582
1402/01/02 10:38:52برگ سبز خودرو ،
امین دلربا با کد ملی 0066156467 شماره شناسنامه 1575 فرزند کاظم خودرو پژو پارس رنگ مشکی .متالیک مدل 1393 شماره پلاک ۸۸ایران۹۹۸ه۷۱ شماره شاسیNAAN11FC3EK687167 شماره موتور139B0069003به نام امین دلربا در تاریخ 07/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهاقتصاد سرآمدیک نوبت09121818526
1402/01/02 10:23:39کارت خودرو ،
امین دلربا با کد ملی 0066156467 شماره شناسنامه 1575 فرزند کاظم خودرو پژو پارس رنگ مشکی -متالیک مدل 1393 شماره پلاک ۸۸ ایران ۹۹۸ه۷۱ شماره شاسیNAANQ1FC3EK687167 شماره موتور139B0069003به نام امین دلربا در تاریخ 01/01/1397 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09121818526
1402/01/02 09:27:01برگ سبز خودرو ،
سعید کیانی راد با کد ملی 0063345536 شماره شناسنامه 21343 فرزند محرم علی خودرو پژو 206 رنگ نقره ای - متالیک مدل 1382 شماره پلاک 20ایران466د83 شماره شاسی82623599 شماره موتور10FSF94378575به نام سعید کیانی راد در تاریخ 01/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09123352007
1402/01/02 01:19:58مدرک تحصیلی اینجانب سیده خدیجه تقوی نسب فرزند سید نظام الدین به شماره ملی4251009258 در مقطع کاردانی رشته آموزش زبان انگلیسی صادره از واحددانشگاهی مرودشت با شماره 158719800585 و در تاریخ1401/11/01 مفقود گردیده است.
از یابنده تقاضا می‌ گرددد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به نشانی استان فارس شهرستان مرودشت کیلومتر 3 جاده تخت جمشید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ارسال نماید.
Online3 نسخه (10,000 تومان)عصر توسعهسه نوبت (240,000 تومان)1402/01/281402/02/0409199512611
1402/01/01 18:55:38کارت ملی هوشمند ،
فاطمه اینانلوشویکلو با کد ملی 0019523327 فرزند خیرالله در تاریخ 02/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09125754486
1402/01/01 17:52:25کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, مدارك بانكی, کارت عابر بانک, کارت دانشجویی, کارت شناسایی, سایر مدارک ،
محمدعلی خوئی خولنجانی با کد ملی 1272456900 شماره شناسنامه ۱۲۷۲۴۵۶۹۰۰ فرزند حمیدرضا در تاریخ 12/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09331272227
1402/01/01 14:50:13کارت ملی هوشمند ،
سکینه درویشی کهورزیری با کد ملی 3150237191 شماره شناسنامه ۳۱۵۰۲۳۷۱۹۱ فرزند زیاد در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09304969547
1402/01/01 13:36:06کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک, کارت شناسایی, سایر مدارک ،
جواد گشانی با کد ملی 0440307589 شماره شناسنامه ۰۴۴۰۳۰۷۵۸۹ فرزند شریف در تاریخ 29/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09127972696
1402/01/01 13:33:54کارت پایان خدمت ،
بهروز تسلیمی با کد ملی 1285669592 شماره شناسنامه ۱۰۹۵ فرزند صادق در تاریخ 05/01/1380 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09386183683
1401/12/29 21:25:13کارت هوشمند خودرو ،
وحید هاشمزهی با کد ملی 3621786619 شماره شناسنامه 6583 فرزند مصری خودرو پراید رنگ سفید مدل 1398 شماره پلاک 36م187-95ایران شماره شاسی شماره موتوربه نام وحید هاشمزهی در تاریخ 29/05/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09159394635
1401/12/29 20:02:16کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو ،
صادق مرادی عمید آباد با کد ملی 0076256502 شماره شناسنامه 1242 فرزند عین اله در تاریخ 17/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09122253045
1401/12/29 18:51:57کارت خودرو ،
عبدالله دارا با کد ملی 5569977651 شماره شناسنامه 1 فرزند عباسعلی خودرو پژو 206 رنگ خاکستری مدل 1390 شماره پلاک 22 ایران 879 ل 45 شماره شاسیNAAP51FE9BJ368675 شماره موتور1529000909به نام عبدالله دارا در تاریخ 01/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09126990241
1401/12/29 18:43:44کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک ،
طیبه طاعتی آراسته با کد ملی 3860529439 فرزند فتاح در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09911968647
1401/12/29 15:03:34کارت ملی ،
هانیه شرفی با کد ملی 2560431572 فرزند علی در تاریخ 01/06/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09162070206
1401/12/29 14:27:11سند کمپانی, برگ سبز خودرو, کارت خودرو ،
جلال عباسپور حاجي آبادي با کد ملی 0829419950 شماره شناسنامه 1253 فرزند محمدكاظم خودرو سواري -هاچ بك ،پژو ٢٠٧ رنگ مشكي متاليك مدل ١٤٠١ شماره پلاک ١٠ايران٤٨٧د٤١ شماره شاسیNAAR03FE1NJ492690 شماره موتور167B0169113به نام فاطمه علي آبادي در تاریخ 01/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09159251372
1401/12/29 12:19:02کارت ملی هوشمند ،
سعید نصیری با کد ملی 1209829924 شماره شناسنامه 39 فرزند سوارعلی در تاریخ 05/05/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09131068353
1401/12/29 12:03:33کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه ،
سجاد فولادوندمنصوری با کد ملی 1757488189 شماره شناسنامه 9914 فرزند ابراهیم در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09190319212
1401/12/29 10:05:55کارت ملی ،
ناصر فلاحی با کد ملی 4899542331 شماره شناسنامه 8 فرزند علی عمران در تاریخ 17/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.خواهشمند در صورت پیدا شدن کارت ملی و عدم دسترسی به بنده، با فرزندم امیرپاشا فلاحی به شماره تماس ۰۹۱۲۲۳۹۲۰۰۶ و به آدرس فوق الاشاره، تماس حاصل فرمایند.
Online1 نسخهاقتصاد مردمیک نوبت09121138014
1401/12/29 07:21:37کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه ،
سجاد نوعی رودپشتی با کد ملی 0010523456 شماره شناسنامه 0010523456 فرزند عیسی در تاریخ 23/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09352800849
1401/12/29 03:42:30کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک ،
عبدالله بهاری نیا با کد ملی 6329925811 شماره شناسنامه 3 فرزند فیض الله در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.به یابنده مژدگانی میدهم
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09137219497
1401/12/29 00:27:26کارت خودرو ،
ابراهیم حق شناس با کد ملی 1754221114 شماره شناسنامه ۴۲ فرزند عباسعلی خودرو ساینا رنگ سفید مدل ۱۳۹۸ شماره پلاک ۴۳ایران۲۴۲د۹۵ شماره شاسیNAS831100K5885985 شماره موتورM158833970به نام ابراهیم حق شناس در تاریخ 20/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09134618230
1401/12/28 20:30:44کارت پایان خدمت ،
امیرمحمد محبی با کد ملی 0018595367 شماره شناسنامه ۰۰۱۸۵۹۵۳۶۷ فرزند علی در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09374702720
1401/12/28 20:17:52کارت ملی, شناسنامه ،
حسین طاهری با کد ملی 0859915875 شماره شناسنامه 92 فرزند برات در تاریخ 15/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09159267453
1401/12/28 19:51:05كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت خودرو ،
محمود طیبی با کد ملی 1860543200 شماره شناسنامه 1124 فرزند محمدعلی خودرو پرشیا رنگ خاکستری متالیک مدل 1395 شماره پلاک 24ایران 953ق61 شماره شاسیNAAN11FE3GH706959 شماره موتور139B0124320به نام محمودطیبی در تاریخ 19/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09166512754
1401/12/28 17:53:10کارت ملی هوشمند, کارت شناسایی نظامی, كارت هوشمند سوخت, گواهينامه‌ پايه‌ یک, مجوز سلاح, مدارك بانكی, کارت عابر بانک, کارت شناسایی, کارت پایان خدمت ،
پیام فخرو با کد ملی 1819636119 شماره شناسنامه ۱۱ فرزند پرویز در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09125192037
1401/12/28 15:05:44كارت‌ هوشمند‌ راننده, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت بیمه خودرو ،
مریم معظمی گودرزی با کد ملی 5579887604 شماره شناسنامه ۲۵ فرزند مرادعلی خودرو ساینا رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ شماره پلاک ۴۱_ب۵۳۳_۷۳ شماره شاسیNAS831100M5751418 شماره موتورM15/9336949به نام فریدون رمضانی در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09108884116
1401/12/28 14:46:43برگ سبز خودرو, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
آزاده ساکی با کد ملی 4070496734 شماره شناسنامه ۴۹۹۵۷ فرزند محمد رضا خودرو پژوسواری مدل پارس معمولی رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ شماره پلاک ۳۹ص۵۷۶ایران۳۱ شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 10/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09904762923
1401/12/28 14:05:28برگ سبز خودرو ،
طه طهماسبی جهندیزی با کد ملی 6660491686 فرزند قادر خودرو پژو ۴۰۵ رنگ نقره ای مدل ۱۳۸۵ شماره پلاک ۳۱ ایران ۱۴۱ د ۸۲ شماره شاسی۱۴۲۹۴۴۵۶ شماره موتور۱۲۴۸۵۰۱۲۹۱۳به نام در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت۰۹۲۱۶۳۷۶۲۱۰
1401/12/28 14:05:26کارت هوشمند خودرو ،
هیوا عبدالهی با کد ملی 3230798406 شماره شناسنامه ۲ فرزند محمدلاو خودرو تندر ال نود رنگ سفید مدل ۱۳۹۳ شماره پلاک ۲۹ایران۴۲۱س۳۳ شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 15/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09188883139
1401/12/28 13:55:04کارت ملی, شناسنامه ،
رقیه موسوی ساربانقلی با کد ملی 6239630667 شماره شناسنامه 1997 فرزند میر محمد علی در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09120845503
1401/12/28 13:33:52گواهینامه پایه سه, کارت هوشمند خودرو ،
محمد ظریف سبکبار فیض بخش با کد ملی 0070556792 شماره شناسنامه ۲۷۴۹۸ فرزند محمود خودرو پراید رنگ سفید مدل ۱۳۸۵ شماره پلاک ۶۳د۸۴۱ شماره شاسیS1412285946837 شماره موتور1702799به نام محمد ظریف سبکبار فیض بخش در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت۰۹۰۳۰۶۳۴۰۶۸
1401/12/28 12:49:21گذرنامه ،
زهرا ایلان لو با کد ملی 4911076259 فرزند بهرعلی در تاریخ 10/05/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati Pishkhan1 نسخه09128901649
1401/12/28 12:23:52برگ سبز موتور سیکلت با مشخصات شماره شاسیNBY***125A9400206 و شماره موتور 0125NBY691480 به مالکیت سبز علی رضا پور فرزند غلامرضا مفقود گردیده است. Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09179216557
1401/12/28 11:53:06کارت خودرو ،
یگانه ماستری فراهانی با کد ملی 0016300548 فرزند علی خودرو کوییک رنگ مشکی مدل ۱۳۹۹ شماره پلاک ۴۲ق۴۷۷ایران۴۰ شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09120875243
1401/12/28 11:29:35کارت ملی, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو ،
عباس دهقان طزرجانی با کد ملی 4459565005 شماره شناسنامه 2568 فرزند حسین در تاریخ 27/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09132512189
1401/12/28 11:13:19کارشناسایی آموزش و پرورش،کارت ملی هوشمند،گواهی نامه رانندگی و کارت بانکی Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت۰۹۱۴۸۱۴۱۶۸۴
1401/12/28 11:07:55كارت هوشمند سوخت, سند مالکیت, برگ سبز خودرو, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
حمید خلیفه با کد ملی 0410011673 فرزند محمدعلی خودرو برلیانس h220 رنگ نوک مدادی مدل ۱۳۹۷ شماره پلاک ۵۹ط۶۵۳ایران۳۰ شماره شاسی شماره موتوربه نام حمید خلیفه در تاریخ 20/06/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت۰۹۱۲۹۳۷۲۷۷۸
1401/12/28 10:43:56کارت ملی, کارت ملی هوشمند, رسید کارت ملی, شناسنامه, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, کارت دانشجویی, مدرک تحصیلی, کارت شناسایی, کارت هوشمند خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
دانیال مطیع با کد ملی 0110015800 فرزند اقامعلی خودرو پژو ۴۰۴ رنگ نوک مدادی متالیک مدل ۱۳۸۲ شماره پلاک ۵۲ص۱۶۱ایران۳۰ شماره شاسی شماره موتوربه نام فاطمه نیک کار در تاریخ 29/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09903764612
1401/12/28 10:32:47سند مالکیت ،
مهدی سخاوتی با کد ملی 1372992383 شماره شناسنامه 70585 فرزند افضل در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09148361323
1401/12/28 10:32:18کارت خودرو ،
حامد نصیری با کد ملی 0082333394 شماره شناسنامه ۴۳۹۰۶ فرزند یدالله خودرو پژو پارس رنگ خاکستری مدل ۱۴۰۰ شماره پلاک ۴۶ط۳۷۴ایران ۲۰ شماره شاسیNAAN01CE2MH617659 شماره موتور124K1589926به نام حامد نصیری در تاریخ 30/08/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت۰۹۱۹۳۱۱۸۰۳۷
1401/12/28 01:01:15سند مالکیت, برگ سبز خودرو, کارت خودرو ،
محمود زندوکیلی با کد ملی 6079795191 فرزند محمد خودرو پراید رنگ سفید مدل 1385 شماره پلاک 45ایران145ق44 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 17/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online10 نسخه (45,000 تومان)کاروکارگریک نوبت09217852129
1401/12/28 00:04:44کارت ملی, کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, مدارك بانكی, کارت هوشمند خودرو ،
سجاد کرمی با کد ملی 4073384392 شماره شناسنامه 1279 فرزند خداراست خودرو پراید رنگ بژ مدل 1385 شماره پلاک 38ایران379ی89 شماره شاسیS1412285855468 شماره موتور1541235به نام یعقوب عامری در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09352195819
1401/12/27 21:39:16گواهینامه پایه دو, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, کارت پایان خدمت ،
سجاد صفرزاده با کد ملی 4859928849 شماره شناسنامه 5341 فرزند نظر در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.گواهینامه ویژه لودر
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09168616914
1401/12/27 19:41:50مجوز سلاح, حکمت کارت, کارت پایان خدمت ،
سجاد صادقی نقدعلی علیا با کد ملی 2471022162 فرزند جواد در تاریخ 21/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09171906692
1401/12/27 19:15:23کارت خودرو ،
ستار بستام با کد ملی 5179751731 شماره شناسنامه ۲۱ فرزند هادی خودرو پراید۱۴۱ رنگ نقره ای مدل ۱۳۸۶ شماره پلاک ۷۹ایران۵۳۴ل۵۶ شماره شاسیS۱۴۸۲۲۸۶۲۰۴۰۲۳ شماره موتور۱۹۲۳۳۰۱به نام ستاربستام در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09901433859
1401/12/27 18:28:54مدرک تحصیلی اینجانب حسین گوهری فرزند در مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق صادره از واحد دانشگاهی شهید بهشتی مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه شهید بهشتی واقع در به نشانی: تهران - ولنجک - بلوار دانشجو تحویل دهد. Online1 نسخهاقتصاد مردمیک نوبت09102400151
1401/12/27 18:22:33کارت هوشمند خودرو ،
عذرا پوریانفر با کد ملی 6129931131 شماره شناسنامه 2 فرزند ابراهیم خودرو پژو رنگ خاکستری مدل 1396 شماره پلاک 346ج15ایران 11 شماره شاسی شماره موتوربه نام عذرا پوریانفر در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09127968906
1401/12/27 18:22:12سند کمپانی, برگ سبز خودرو ،
علی جعفری فرد فرزند محمدرضا خودرو تیبا رنگ سفید مدل 1399 شماره پلاک 66ایران442ل91 شماره شاسی شماره موتوربه نام علی جعفری فرد در تاریخ 18/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09109294273
1401/12/27 17:18:15کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت هوشمند خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
احسان طاهرزاده طیبی با کد ملی 0079743358 شماره شناسنامه ۴۲۱۹۷ فرزند حسن خودرو ۴۰۵ glx رنگ خاکستری متالیک مدل ۱۳۹۵ شماره پلاک ۶۶ی۲۹۲ایران۲۱ شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت۰۹۱۲۷۲۲۷۲۳۱
1401/12/27 16:18:52کارت ملی هوشمند ،
علیرضا پیگان با کد ملی 2280699494 شماره شناسنامه ۰ فرزند ناصر در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت۰۹۱۷۲۵۳۷۶۸۱
1401/12/27 16:02:21کارت هوشمند خودرو ،
احمد امامی با کد ملی 0534932355 شماره شناسنامه 6546 فرزند محمدحسین خودرو پراید رنگ سفید-روغنی مدل 1390 شماره پلاک 10ایران899س11 شماره شاسیS3412290421064 شماره موتور4522078به نام احمد امامی در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.«کارت هوشمند خودرو احمد امامی با کد ملی 0534932355 و شماره شناسنامه 6546 فرزند محمدحسین، خودرو پراید سفید-روغنی مدل 1390 شماره پلاک 11س899 ایران 10 با شماره شاسی S3412290421064 و شماره موتور 4522078 به نام احمد امامی در تاریخ 1401/12/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.»
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09128727752
زمان ثبتمتن آگهیکاربر تعداد نسخه روزنامه تعداد نوبت نوبت2 نوبت3 همراه