چاپ آنلاین

نمایش 1 - 1 از 1

 تاریخ ثبتمتن آگهی انتخاب روزنامه کثیرالانتشارآدرس 
۱۳۹۹-۰۹-۱۰برگ سبز خودرو ،
امیر بیات با کد ملی 0012104655 شماره شناسنامه 0012104655 فرزند محمدباقر خودرو سمند رنگ سفید مدل 1387 شماره پلاک 77ایران783ص87 شماره شاسیnaac91cc98f158629 شماره موتور12487077756به نام امیر بیات در تاریخ 15/02/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کاروکارگرتهران-شهرک ولیعصر-انتهای خ میرزایی(سپیده جنوبی)-مجتمع رزین نشنال-بلوک اول-ط8-واحد182
کد پستی: 1373755783
------------
گیرنده: امیر بیات
موبایل: 09127041075
 تاریخ ثبتمتن آگهی انتخاب روزنامه کثیرالانتشارآدرس