سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

  گم کردن گواهینامه و صدور المثنی

  یکی دیگر از مدارک شناسایی مهم که به همراه داشتن آن برای تردد با خودرو برای راننده ها ضروری است گواهینامه می باشد ، به همین جهت باید در حفظ و نگهداری آن تلاش کنیم اما درصورت مفقود شدن یا سرقت شدن آن ، اقدامات ...

  یکی دیگر از مدارک شناسایی مهم که به همراه داشتن آن برای تردد با خودرو برای راننده ها ضروری است گواهینامه می باشد ، ...

  بیشتر

  گم شدن کارت بیمه خودرو و گرفتن بیمه المثنی

  بیمه خودرو در ایران دو شکل دارد: بیمه بدنه ماشین و بیمه شخص ثالث. بیمه بدنه خودرو در واقع خسارت‌های کلی و جزئی واردشده به اتومبیل را پوشش می‌دهد و دربرگیرندۀ مواردی مثل سرقت، آتش‌سوزی و تصادفاتی می‌شود که به اتومبیل خسارت وارد می‌کنند. این ...

  بیمه خودرو در ایران دو شکل دارد: بیمه بدنه ماشین و بیمه شخص ثالث. بیمه بدنه خودرو در واقع خسارت‌های کلی و جزئی واردشده ...

  بیشتر

  گم شدن دفترچه بیمه و صدورالمثنی

  دفترچه بیمه شامل کسایی میشود که تحت پوشش یکی از مراکز بیمه درمانی هستند و سالانه حق بیمه پرداخت میکنند و همچنین ازین دفترچه برای نوشتن نسخه دارویی توسط پزشک و با ارائه آن به داروخانه جهت دریافت دارو استفاده می شود یا اینکه با ...

  دفترچه بیمه شامل کسایی میشود که تحت پوشش یکی از مراکز بیمه درمانی هستند و سالانه حق بیمه پرداخت میکنند و همچنین ازین دفترچه ...

  بیشتر

  گم شدن سند کمپانی و صدور المثنی

  سند کمپانی خودرو چیست؟ وقتی شما یک ماشین صفر می‌خرید، شرکت سازندۀ خودرو برگه‌ای را به عنوان سند مالکیت شما صادر می‌کند. این سند شامل مشخصات کامل فنی خودرو و اطلاعات خریدار آن می‌شود. هنگامی که شما قصد فروش ماشین خود را دارید نیز باید ...

  سند کمپانی خودرو چیست؟ وقتی شما یک ماشین صفر می‌خرید، شرکت سازندۀ خودرو برگه‌ای را به عنوان سند مالکیت شما صادر می‌کند. این سند ...

  بیشتر