الزام قانونی آگهی مفقودی

چه مدارکی که از نظر قانون در صورت گم شدن نیاز به آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار دارند؟ آن دسته از مدارکی که بیانگر مالکیت اشخاص بر موضوعی باشند مانند اسناد مالکیتی خودرو اعم از برگ سبز، سند کمپانی، کارت خودرو و … یا اسناد ...

چه مدارکی که از نظر قانون در صورت گم شدن نیاز به آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار دارند؟ آن دسته از مدارکی که بیانگر ...

بیشتر

نمونه متن آگهی مفقودی مدارک خودرو

مشخصات آگهی عنوان: آگهی مفقودی مدارک ماشین کاربرد: الزامات قانونی جهت صدور المثنی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: ۱۲۰٫۰۰۰ تومان برای هر کادر ارسال: رایگان الزام درج آگهی مفقودی سند خودرو ، برگ سبز خودرو و … در روزنامه های کثیرالانتشار/ نمونه متن آگهی ...

مشخصات آگهی عنوان: آگهی مفقودی مدارک ماشین کاربرد: الزامات قانونی جهت صدور المثنی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: ۱۲۰٫۰۰۰ تومان برای هر کادر ...

بیشتر