آگهی مفقودی کارت ماشین

هرگونه مدارک خودرو اعم از سند کمپانی، برگ سبز، کارت خودرو و ... در صورت مفقود شدن نیازبه ثبت و اعلام آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار دارند. سامانه فوری ثبت، درج آگهی مفقودی را به صورت هوشمند و کاملا مکانیزه در معتبرترین روزنامه های سراسری ...

هرگونه مدارک خودرو اعم از سند کمپانی، برگ سبز، کارت خودرو و ... در صورت مفقود شدن نیازبه ثبت و اعلام آگهی مفقودی در ...

بیشتر

نمونه متن آگهی مفقودی مدارک خودرو

مشخصات آگهی عنوان: آگهی مفقودی مدارک ماشین کاربرد: الزامات قانونی جهت صدور المثنی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: ۱۲۰٫۰۰۰ تومان برای هر کادر ارسال: رایگان الزام درج آگهی مفقودی سند خودرو ، برگ سبز خودرو و … در روزنامه های کثیرالانتشار/ نمونه متن آگهی ...

مشخصات آگهی عنوان: آگهی مفقودی مدارک ماشین کاربرد: الزامات قانونی جهت صدور المثنی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: ۱۲۰٫۰۰۰ تومان برای هر کادر ...

بیشتر