پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

آگهی حصر وراثت

حصر وراثت

آگهی گواهی حصر وراثت چیست  و مدارک لازم برای آن کدامند؟برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را انحصار وراثت و رای صادر شده را «تصدیق یا گواهی انحصار وراثت» می نامند. حصر […]

سوءاستفاده از مدارک هویتی شهروندان

جعل اسناد

ضرورت ثبت آگهی مفقودی مدارک و اهداف انجام آن   ضرورت ثبت و چاپ آگهی مفقودی مدارک بر کسی پوشیده نیست و این موضوع عمدتا با دو هدف پیشگیری از سوء استفاده متخلفان از مدارک مفقودی و همچنین صدور المثنی مدارک گم شده صورت می گیرد. گم شدن مدارک شخصی هویتی ، خودرویی و مالکیتی […]

گم شدن شناسنامه

گم شدن شناسنامه

هرگاه شناسنامه خود را گم کرده‌اید، باید برای گرفتن شناسنامه المثنی در کمترین زمان ممکن اقدام کنید. شناسنامه جزو مدارک شناسایی بسیار مهم است. در صورت گم کردن شناسنامه برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی شما باید به سرعت مفقود شدن آن را گزارش دهید و حتی المقدور نسبت به ثبت آگهی مفقودی آن در روزنامه […]

گم شدن کارت سوخت و صدور المثنی

مفقود شدن کارت سوخت

در هنگام گم شدن کارت سوخت چه باید کرد؟ پس از سهمیه‌ بندی بنزین در ایران، کارت سوخت به یکی از مدارک مهم شهروندان ایرانی بدل شد. با این کارت شما می‌توانید در سراسر کشور بنزین خودرو و دیگر وسایل نقلیۀ خود را تأمین کنید. میزان سهمیۀ بنزین وسایل نقلیه گوناگون با یکدیگر متفاوت است. […]

گم شدن وصیت نامه و صدور المثنی

پیش از هرگونه توضیحی در خصوص وصیت نامه ، به مفقودی وصیت‌نامه و مقررات مشخصی برای دادن آگهی مفقودی وصیت‌نامه می پردازیم. تنها با اعلام رسمی گم شدن وصیت‌نامه است که می‌توان از سوء استفاده از وصیت‌نامه جلوگیری کرد. در این مقاله به اقدامات واجبی می‌پردازیم که پس از گم شدن وصیت‌نامه باید به سرعت […]

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: