اسمارت باکس؛ صندوق هوشمند مجازی گمشده ها

smart box

اسمارت باکس (صندوق هوشمند مجازی گمشده ها) چیست؟

ممکن است شما هم در محل کار، مسیر تردد روزمره و هر جایی دیگری مدارک یا اشیایی را پیدا کنید که امکان شناسایی و اطلاع رسانی به صاحب آن را نداشته باشید.

در گذشته هنگام پیدا کردن اشیاء و مدارک ، پیدا کننده آن را به صندوق پست، مسجد محل، مغازه های اطراف و … می سپرد. اما در حال حاضر با توجه به افزایش جمعیت و عدم شناسایی صاحبان اشیاء و مدارک و همچنین جمع آوردی صندوق های پستی امکان ارائه سرویس مذکور به خوبی فراهم نیست.

اگر شما شی یا مدرکی پیدا کردید و امکان ارائه آن به دفاتر پست و یا محلی امن نداشته باشید چه کار میکنید؟

ما با پیاده سازی ایده صامباکس یا همان صندوق امانات مجازی این کار را تا حد امکان آسان کرده ایم.

این سرویس همانگونه که از نامش پیداست یابنده اشیاء و مدارک را به عنوان امانتدار می شناسد و موارد پیدا شده تا زمانی که صاحب واقعی آنها پیدا شود نزد یابنده باقی می مانند و جوینده مدارک در این سامانه میتواند با یابنده ارتباط گرفته و گمشده خود را دریافت نماید.

اگر شما هم اشیاء و مدارکی پیدا کرده اید می توانید در قسمت «چیزی پیدا کردم» نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه اقدام کنید تا جوینده آن بتواند با شما ارتباط برقرار کند.

شماره یابنده نزد ما امانت است و به هیچ وجه به جوینده اشیاء و مدارک گمشده تحویل نمیشود و بالعکس هنگامی که جوینده اشیاء و مدارک خود را در صامباکس پیدا کند شماره وی برای یابنده پیامک میشود تا در صورت تمایل با وی تماس گرفته شود.

خدمات اسمارت باکس

چیزی پیدا کردم

اگر چیزی پیدا کرده اید و تمایل دارید صاحب آن از پیداشدن آن باخبر شود میتوانید در اینجا اطلاعات آن را ثبت کنید.
شماره تماس شما در دسترس کسی قرار نخواهد گرفت و بالعکس شماره تماس ایشان برای شما پیامک می شود.

مدارک گمشده

چیزی گم کردم

اگر چیزی گم کرده اید و تمایل دارید در صورت پیدا شدن به شما اطلاع داده شود، میتوانید در اینجا اطلاعات آن را ثبت کنید.
ما بر اساس بانکهای اطلاعاتی پیدا شده ها به دنبال گمشده شما خواهیم بود و در صورت پیدا شدن به شما اطلاع میدهیم.