نمونه متن آگهی مفقودی مدرک تحصیلی

مشخصات آگهی

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی

صدور المثنی و پیشگیری از سوء استفاده

روزنامه سراسری (کثیرالانتشار)

120.000 تومان

رایگان

توضیحات

نمونه آگهی مفقودی مدرک تحصیلی و دانشگاهی

دانشگا‌ه‌های مختلف کشور، برای دریافت مدرک تحصیلی دانشگاهی المثنی قوانین متفاوتی دارند. با وجود این، تقریباً همۀ دانشگا‌ه‌های سراسری برای صدور مدرک دانشگاهی المثنی از شما می‌خواهند که ابتدا برای درج آگهی مبنی بر مفقودی مدرک دانشگاهی در روزنامه‏‌های کثیرالانتشار اقدام کنید. این موضوع برای تمام انواع مدارک دانشگاهی از جمله مفقود شدن مدرک لیسانس، مفقودی مدرک فوق‌لیسانس، گم شدن مدرک دکترا یا مفقود شدن مدرک کاردانی صادق است. همچنین مدارک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم نیز دارای قواعدی مشابه توضیحات بالا می باشند.

قانون انتشار آگهی مفقودی به این دلیل است که در صورت سوء استفاده احتمالی از مدرک دانشگاهی گم شده، تقصیر قانونی آن متوجه شما نباشد. چنانچه مدرک دانشگاهی گم شده شما از طریق درج آگهی مفقودی در روزنامه‌ها پیدا نشد، دانشگاه مراحل بعدی را برای صدور مدرک المثنی طی می‌کند. نمونه متن آگهی مفقودی مدرک دانشگاهی در روزنامه به این صورت است:

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب … فرزند … به شماره شناسنامه … و کد ملی … صادره از … در مقطع … رشته … صادره از دانشگاه … با شماره … مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه … به نشانی … ارسال نماید.

اعلام مفقودی مدرک تحصیلی

دانشگاه‌های مختلف از شما می‌خواهند که در یک بازه زمانی مشخص، آگهی گم شدن مدرک دانشگاهی خود را در روزنامه‌های معتبر چند بار منتشر نمایید. به عنوان نمونه، در دانشگاه صنعتی شریف، متن آگهی اعلام مفقودی مدرک تحصیلی را اداره کل دانش‌آموختگان تهیه کرده است و از شما می‌خواهد که در سه نوبت و هر دو ماه یک بار آگهی گم شدن مدرک تحصیلی خود را در یک روزنامه کثیرالانتشار چاپ کنید. در دانشگاه آزاد شما باید متن آگهی فقدان مدرک تحصیلی را با نظر معاونت دانشجویی دانشگاه تهیه کنید و آنگاه آگهی مفقودی مدرک تحصیلی خود را هر دو هفته یک‌بار با هزینه شخصی و در سه نوبت، در یکی از جراید کثیرالانتشار چاپ نمایید.

سپس شما باید دو نسخه از روزنامه منتشر شده را که متضمن آگهی مفقودی مدرک دانشگاهی شماست، به دانشگاه تحویل دهید. گاهی برای گم شدن گواهی موقت دانشگاهی، درج دو الی سه نوبت آگهی مفقودی در روزنامه مورد تأیید دانشگاه کافی است. همچنین گاهی دانشگاه از شما خواهد خواست که آگهی مفقودی منتشر شده را به ادارۀ مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی هم ارسال نمایید.

مدارک مورد نیاز برای گرفتن کارت مدرک دانشگاهی المثنی

همان‌طور که توضیح داده شد، مدارک لازم برای گرفتن مدرک تحصیلی المثنی در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است، اما به طور معمول تمام دانشگاه‌ها مدارک زیر را از شما درخواست خواهند کرد. برای اینکه بدانید دانشگاه شما به طور دقیق چه تعداد آگهی مفقودی منتشر شده یا کپی مدارک دیگر را از شما خواهد خواست، بهتر است به سایت رسمی دانشگاه خود مراجعه کنید، یا از ادارۀ آموزش محل تحصیل خود سؤال فرمایید.

تنظیم متن آگهی فقدان مدرک تحصیلی با نظر معاونت دانشجویی یا آموزشی

نشر آگهی مفقودی مدرک دانشگاهی در یکی از جراید کثیرالانتشار (تعداد دفعات نشر آگهی مفقودی با توجه به قوانین دانشگاه تعیین می‌شود)

تحویل دست‌کم یک نسخه از روزنامه‌های منتشرشده به منظور تضمین چاپ آگهی مفقودی مدرک تحصیلی به اداره کل امور دانش‌آموختگان (تعداد دفعات چاپ آگهی به قوانین دانشگاه متقاضی بستگی دارد)

تهیه یک برگ استشهاد محلی طبق فرم مربوطه و تأیید یکی از امضا‌های استشهاد توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی

واریز هزینه صدور مدرک دانشگاهی المثنی

هزینه چاپ آگهی مفقودی مدارک تحصیلی

اولین هزینه برای دریافت مدرک دانشگاهی المثنی مبلغی است که شما برای درج آگهی مفقودی مدرک دانشگاهی می‌پردازید. این هزینه در در سامانه ثبت آنلاین آگهی فوری ثبت  پنجاه و پنج هزار تومان برای هر نوبت آگهی در یک کادر است.

به جز هزینه‌ای که متقاضی دریافت مجدد مدرک دانشگاهی، باید برای انتشار آگهی مفقودی در روزنامه‌های کثیرالانتشار بپردازد، دانشگاه بابت صدور مدرک المثنی نیز از شما هزینه‌ای را دریافت خواهد کرد. این هزینه به صورت پرداخت حضوری در بانک مشخص شده و سپس دریافت فیش، و گاهی نیز به صورت پرداخت آنلاین انجام می‌گیرد.

نمونه آگهی مفقودی مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی اینجانب ژیلا امینیان فرزند رضا به شماره شناسنامه ۸۷۴۳ صادره از شمیران در مقطع کارشناسی رشته شیمی آلی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی به شماره ۷۴۱۰۴۸۶۶۹ و تاریخ ۷۷/۰۶/۳۱ مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران سوهانک بلوار ارتش میدان قائم خیابان خندان خیابان سلماس تحویل دهد.