نمونه انواع آگهی

نمونه انواع آگهی

نمونه آگهی مجمع شرکت

مجمع چیست و آگهی مجمع چگونه انجام میشود؟ تعریف مجمع تمامی شرکتهای سهامی برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت و اتخاذ تصمیمات جدید در خصوص فعالیتهای مربوطه با حضور سهامداران گرد ...

آگهی مجمع عمومی

نمونه آگهی مجمع عمومی شرکت ها

  مشخصات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار عنوان: آگهی مجمع عمومی کاربرد: کلیه آگهی های قانونی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: برای هر کادر ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ارسال: رایگان توضیحات آگهی ...

گم شدن شناسنامه

گم شدن شناسنامه و گرفتن المثنی آن

هرگاه شناسنامه خود را گم کرده‌اید، باید برای گرفتن شناسنامه المثنی در کمترین زمان ممکن اقدام کنید. شناسنامه جزو مدارک شناسایی بسیار مهم است. در صورت گم کردن شناسنامه برای ...

آگهی مفقودی

نمونه آگهی ابلاغ رای

آگهی ابلاغ رای   مشخصات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار عنوان: آگهی ابلاغ رای کاربرد: کلیه آگهی های قانونی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: برای هر کادر ۵۵٫۰۰۰ تومان ارسال: ...

مجهول المکان

نمونه آگهی افراد مجهول المکان

مشخصات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار عنوان: آگهی افراد مجهول المکان کاربرد: کلیه آگهی های قانونی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: برای هر کادر ۵۵٫۰۰۰ تومان ارسال: رایگان توضیحات منظور ...