آگهی نمایندگی ها

نمایش 1 – 10 از 10

متن آگهینمایندهشهرزمان ثبت
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, سایر مدارک ،
حسین طوافی ویشکائی با کد ملی 6660160639 فرزند فرامرز در تاریخ 01/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.بیمه نامه خودرو بشماره پلاک ۲۹۴۸۴_۱۵۱
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/07/08 16:37:48
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت دانشجویی, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
مونا مهاجری با کد ملی 0024417882 فرزند منصور خودرو پراید رنگ سفید مدل ۱۳۹۸ شماره پلاک ۷۵ص۸۷۲ ایران۳۰ شماره شاسی. شماره موتور.به نام در تاریخ 01/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامشهر بشماره ۲۳۸۹۸۲۳۶۰۲۵۴
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/07/08 16:33:36
سند کمپانی, برگ سبز خودرو ،
جواد نجفی با کد ملی 1653055472 فرزند احمد خودرو پژو ۴۰۵ رنگ نقره ای مدل ۱۳۸۹ شماره پلاک ۸۷ص۲۶۹ایران۳۰ شماره شاسیNAAM01CA0AE867414 شماره موتور12489039653به نام در تاریخ 01/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/07/08 16:26:23
کارت ملی هوشمند ،
علیرضا قرص سیمین با کد ملی 0490242091 فرزند محمدرضا در تاریخ 01/01/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/07/08 16:18:18
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت پایان خدمت ،
علیرضا جباری با کد ملی 0018897444 فرزند رحمن در تاریخ 01/05/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/07/08 16:15:26
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, سایر مدارک ،
علیرضا مسلمی جلالوند با کد ملی 5560669652 فرزند سیروس در تاریخ 07/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.۳ مورد سیمکارت ایرانسل
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/07/08 16:12:52
گذرنامه ،
سمیه جعفری با کد ملی 0084721294 فرزند ازبرعلی در تاریخ 10/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.گذرنامه موقت ، گوشیM12 Galaxy سریال ۳۵۰۴۸۱۱۷۲۱۴۰۲۷۷
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/07/08 16:09:33
کارت ملی ،
حوا طایفه رشیدی شماره شناسنامه 537 فرزند لال محمد در تاریخ 06/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
هانیه ناروئی-1400zahedan1402/07/08 17:48:07
کارت ملی, کارت دانشجویی, کارت شناسایی ،
سعید همت بلیغ با کد ملی 3621272501 فرزند عبدالکریم در تاریخ 20/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت دانشجویی به شماره 9840624 میباشد
هانیه ناروئی-1400zahedan1402/07/08 17:46:43
كارت هوشمند سوخت, برگ سبز خودرو, کارت خودرو ،
محمد امین زور با کد ملی 3610247312 فرزند غلام خودرو پژو رنگ مشکی مدل 1381 شماره پلاک 57ن278ایران69 شماره شاسی81301082 شماره موتوربه نام ادینه دردی غره مشک غراوی در تاریخ 11/04/1391 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
هانیه ناروئی-1400zahedan1402/07/08 17:43:31
متن آگهینمایندهشهرزمان ثبت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: