آگهی نمایندگی ها

نمایش 1 – 124 از 124

متن آگهینمایندهشهرزمان ثبت
شناسنامه ،
ساحل مظفری پور با کد ملی 0522092055 فرزند محسن در تاریخ 01/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه مبارک آبادی-300arak1402/12/05 11:15:55
شناسنامه ،
سیدمحمد میراسداله هزاوه با کد ملی 0532843861 شماره شناسنامه 21 فرزند حسین در تاریخ 01/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه مبارک آبادی-300arak1402/12/05 09:48:53
کارت خودرو ،
مهدی فولادی با کد ملی 0533274974 فرزند خالقعلی خودرو ساینا رنگ سفید مدل 1400 شماره پلاک 27ج883ایران47 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 01/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه مبارک آبادی-300arak1402/12/05 09:41:38
گواهینامه پایه دو, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
حجت اله اسدی با کد ملی 6179170411 فرزند سیف اله خودرو دنا رنگ سفید مدل 1395 شماره پلاک 75س857ایران47 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 05/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه مبارک آبادی-300arak1402/12/05 08:56:38
برگ سبز خودرو ،
شاهرخ زرافشان با کد ملی 0051547481 فرزند عبدالکریم خودرو وانت پیکان رنگ سفید روغنی مدل 1387 شماره پلاک 47ایران276س33 شماره شاسیNAAA46AA08G012539 شماره موتور11487014664به نام شاهرخ زرافشان در تاریخ 01/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اراک – 303 نمایندگیarak11402/12/05 08:43:48
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
سیدکامل نورانی با کد ملی 2928925023 فرزند سید عثمان در تاریخ 01/09/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سارا فقه حسینی-703bookan1402/12/05 08:30:54
کارت ملی هوشمند ،
قادر عبدالله نژاد با کد ملی 2929601604 شماره شناسنامه 525 فرزند علی در تاریخ 01/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سارا فقه حسینی-703bookan1402/12/05 08:28:08
سند کمپانی ،
انور عثمانی با کد ملی 2938385201 شماره شناسنامه 717 فرزند ابوبکر خودرو سمند_ال ایکس رنگ سفید_روغنی مدل 1389 شماره پلاک 27ایران259ج31 شماره شاسیNAAC91CCXBF836487 شماره موتور12489166111به نام انورعثمانی در تاریخ 01/01/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سارا فقه حسینی-703bookan1402/12/05 08:20:40
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو ،
لیلا شاه میری با کد ملی 3501516193 شماره شناسنامه 5609 فرزند مختار در تاریخ 01/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
صدیقه خسروی-1700Booshehr1402/12/05 09:58:03
گواهینامه پایه سه ،
محمدرضا عباس پور با کد ملی 0150149141 فرزند حمید در تاریخ 01/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/12/04 13:09:41
شناسنامه ،
معصومه بهرامی با کد ملی 0064962989 فرزند غربت اله در تاریخ 22/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/12/04 13:06:43
کارت ملی هوشمند ،
محبوبه اسداللهی با کد ملی 0077073169 فرزند محمدحسین در تاریخ 20/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/12/04 13:02:33
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, کارت خودرو ،
علی کریمی با کد ملی 0048253472 فرزند محمود خودرو سمند رنگ نقره ای مدل ۱۳۸۴ شماره پلاک ۲۵ب۹۷۳ ایران ۷۸ شماره شاسی. شماره موتور.به نام در تاریخ 25/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارتهای بانکی ملی سپه تجارت
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/12/04 12:58:23
کارت ملی هوشمند ،
زهرا پارسه با کد ملی 5669911040 فرزند محرر در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/12/04 12:53:50
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت پایان خدمت ،
محمد محمودابادی بزچلوئی با کد ملی 5719266712 فرزند مرتضی در تاریخ 15/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.بیمه نامه خودرو ، ۳ عدد کارت سوخت موتورسیکلت
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/12/04 12:44:26
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, کارت خودرو ،
فاطمه بابائی زاده فر با کد ملی 5719266879 فرزند قربانعلی خودرو پرشیا رنگ سفید مدل ۱۳۹۶ شماره پلاک ۲۸ص۶۳۹ ایران ۳۰ شماره شاسی. شماره موتور.به نام در تاریخ 15/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/12/04 12:39:27
برگ سبز خودرو ،
حسین افشاری با کد ملی 4271267724 فرزند گل میرزا خودرو پژو پارس رنگ سفید مدل ۱۴۰۲ شماره پلاک ۵۶ ه ۹۱۵ایران ۴۶ شماره شاسیNAAN11FE8PH704267 شماره موتور172B0125065به نام در تاریخ 01/08/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/12/04 12:34:04
کارت ملی هوشمند ،
گل صبا نورمحمدی با کد ملی 5399672707 فرزند سیف اله در تاریخ 25/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/12/04 12:28:56
کارت ملی هوشمند ،
غلامرضا میرزایی با کد ملی 5459004527 فرزند حسین در تاریخ 18/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
لیلا قربان نژاد – 506eslamshahr1402/12/04 11:21:07
کارت ملی هوشمند ،
نجم الدین حسینی با کد ملی 3761646801 شماره شناسنامه 188 فرزند سید طه در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 11:52:08
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
ساحل حیاتی هودروئی با کد ملی 3250392774 شماره شناسنامه 39474 فرزند علیمراد در تاریخ 01/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 11:29:04
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, کارت خودرو ،
سید جمال میردهقان چناری شماره شناسنامه 7165 فرزند سیدرضا خودرو نیسان رنگ طوسی مدل 1370 شماره پلاک 13 ه 739ایران 68 شماره شاسی شماره موتوربه نام فیروز سلامت در تاریخ 18/08/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 11:10:10
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, کارت عابر بانک ،
محسن افشاری با کد ملی 0080339247 شماره شناسنامه 7506 فرزند محمد در تاریخ 25/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 10:58:38
شناسنامه ،
پرهام فخری با کد ملی 0313909741 فرزند سالار در تاریخ 01/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 10:48:51
شناسنامه ،
پارسا فخری با کد ملی 0312282753 فرزند سالار در تاریخ 01/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 10:47:19
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت شناسایی, کارت خودرو ،
الهام صمدی بوشهری با کد ملی 2291434144 شماره شناسنامه 11247 فرزند عبدالرسول خودرو 206 رنگ سفید مدل 1399 شماره پلاک 89 د 658 ایران 68 شماره شاسی شماره موتوربه نام الهام صمدی بوشهری در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 10:37:40
کارت ملی هوشمند ،
سمیه محمدحسن با کد ملی 0060463570 شماره شناسنامه 37916 فرزند محسن در تاریخ 01/09/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 10:31:25
کارت ملی هوشمند ،
مریم کهن سفلایی با کد ملی 0011352981 شماره شناسنامه اختصاصی فرزند اشرف در تاریخ 28/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 10:30:15
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو ،
اسداله شاه علی با کد ملی 0589874322 شماره شناسنامه 18 فرزند قاسم در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 10:29:05
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت ،
بدرالزمان امینی با کد ملی 0532049373 شماره شناسنامه 110 فرزند حسن در تاریخ 25/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 10:24:21
کارت ملی هوشمند ،
امیررضا سهیلی با کد ملی 0312148879 شماره شناسنامه اختصاصی فرزند نصرت اله در تاریخ 10/08/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 10:20:47
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
فهیمه علی زاده با کد ملی 1533295311 فرزند مراد در تاریخ 01/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 09:59:46
برگ سبز خودرو ،
الهام محمودزاده بایقراء با کد ملی 0064426491 شماره شناسنامه 948 فرزند علی خودرو دوو سی یلو رنگ نوک مدادی روشن مدل 1380 شماره پلاک 53 ط 867 ایران 68 شماره شاسیIR80165026152 شماره موتور836663به نام الهام محمودزاده بایقراء در تاریخ 01/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.همکار محترم لطفا مشخصات شخصی چاپ نشود.ممنونم.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 09:35:53
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه ،
سولماز جعفری با کد ملی 1520177895 فرزند ناصر در تاریخ 21/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 09:27:36
کارت ملی هوشمند ،
اسماعیل رمضانپور با کد ملی 2679392655 فرزند خیراله در تاریخ 02/09/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 09:10:43
کارت ملی هوشمند ،
بشیر غلامی با کد ملی 3920628152 فرزند غلامرضا در تاریخ 02/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 09:09:01
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت خودرو ،
محمدحسن نعمتی با کد ملی 4899626088 شماره شناسنامه 5 فرزند حمداله خودرو پژو آریان رنگ سفید مدل 1390 شماره پلاک 22 و 247 ایران 68 شماره شاسی شماره موتوربه نام محمدحسن نعمتی در تاریخ 01/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابربانک سامان و بانک مرکزی – کارت شناسایی بانک مرکزی
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 09:07:50
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
علی مقدم با کد ملی 6159297082 شماره شناسنامه 2496 فرزند محمد خودرو وانت رنگ سفید مدل 1385 شماره پلاک 96 ل 831 ایران 30 شماره شاسی12172402 شماره موتور11285007039به نام علی مقدم در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 09:03:19
شناسنامه ،
سلیمان میرالی با کد ملی 0322873584 شماره شناسنامه 4 فرزند اسماعیل در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.یک باب سند شش دانگ منزل مسکونی به نشانی: کرج -شهرک اوج – بوعلی غربی -بوعلی 19 پلاک 18 قطعه 241 به شماره پلاک ثبتی 3770 فرعی از 154 اصلی بنام اقای سلیمان میرالی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 4 و کدملی : 0322873584 از تاریخ 03/ 12/ 1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 08:59:25
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت پایان خدمت, کارت خودرو ،
مرتضی حضوری با کد ملی 0310196809 فرزند محمد خودرو دانگ فنگ رنگ مشکی مدل 1397 شماره پلاک 49 ب 467 ایران 38 شماره شاسی093762 شماره موتور0038784به نام مرتضی حضوری در تاریخ 04/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1402/12/05 08:20:25
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت پایان خدمت ،
امین سخی با کد ملی 2993747861 شماره شناسنامه 6693 فرزند حسین در تاریخ 19/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.اصلاحیه
مهدیه خدادادی-200kerman1402/12/05 11:35:51
کارت ملی هوشمند ،
عباس آذین مقدم با کد ملی 2992982441 شماره شناسنامه 49 فرزند محمد در تاریخ 05/09/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مهدیه خدادادی-200kerman1402/12/05 11:24:45
کارت ملی هوشمند ،
سجاد مهدوی خانوکی با کد ملی 2981503839 فرزند علی در تاریخ 28/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مهدیه خدادادی-200kerman1402/12/05 11:21:39
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
سیدمصطفی حاج میرعلی خانی با کد ملی 2990608419 شماره شناسنامه 2354 فرزند محمد در تاریخ 28/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مهدیه خدادادی-200kerman1402/12/05 11:19:14
کارت ملی هوشمند ،
عباس فرخی با کد ملی 3031277155 شماره شناسنامه 51 فرزند محمد در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مهدیه خدادادی-200kerman1402/12/05 11:16:36
کارت خودرو ،
مجتبی جعفری کرمانی پور با کد ملی 2993841122 شماره شناسنامه 3626 فرزند غلامرضا خودرو پژو ۲۰۶ رنگ سفید مدل 96 شماره پلاک ۳۳و۳۹۲_۴۵ شماره شاسیNAAP13FE6HJ13867 شماره موتور172B0021380به نام مجتبی جعفری کرماني پور در تاریخ 24/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مهدیه خدادادی-200kerman1402/12/05 11:14:23
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
مطهره جلالی جواران با کد ملی 5839896640 شماره شناسنامه 321 فرزند علی در تاریخ 15/09/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مهدیه خدادادی-200kerman1402/12/05 11:05:43
سند کمپانی ،
حامد جامه شورانی با کد ملی 3258604371 فرزند حاجی مراد خودرو پراید رنگ نقره ای مدل 1388 شماره پلاک 26ن773 ایران19 شماره شاسیS141228204052 شماره موتور2793465به نام کوثر خرم در تاریخ 15/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
حنا ایوانی-1600kermanshah11402/12/05 11:54:23
شناسنامه, دفترچه بیمه, سند کمپانی, برگ سبز خودرو, سند فروش, کارت خودرو ،
رستم اسفندیاری با کد ملی 3256670482 فرزند مرادعلی خودرو پراید رنگ نقره ای مدل 1385 شماره پلاک 88ج332 ایران19 شماره شاسیS1482285180637 شماره موتور1726809به نام در تاریخ 08/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
حنا ایوانی-1600kermanshah11402/12/05 09:10:38
کارت ملی هوشمند ،
آرش فرجی قلعه لانی با کد ملی 3258013144 فرزند مرادعلی در تاریخ 15/05/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
حنا ایوانی-1600kermanshah11402/12/05 08:30:34
سند کمپانی ،
فرشید دارابی با کد ملی 3240383594 فرزند علی خودرو وانت پیکان رنگ سفید مدل 1393 شماره پلاک 83د651 ایران19 شماره شاسیNAAA36AA0EG677908 شماره موتور118P0078342به نام ناصرجوکار در تاریخ 10/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
حنا ایوانی-1600kermanshah11402/12/05 08:25:30
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
مختار ایمانی شرف آبادی با کد ملی 3319356178 فرزند قدرت اله در تاریخ 01/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
حنا ایوانی-1600kermanshah11402/12/05 08:20:47
کارت ملی هوشمند ،
نعمت ایمن با کد ملی 3256854265 فرزند قاسم در تاریخ 28/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
حنا ایوانی-1600kermanshah11402/12/05 08:18:19
گذرنامه, عقد نامه ،
ناهید سلیمانی فنی با کد ملی 4070892559 فرزند محمدعلی در تاریخ 25/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت بیکاری و کارت درمانی کمیته امداد
حنا ایوانی-1600kermanshah11402/12/05 08:16:51
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, عقد نامه ،
نسرین ریحانی با کد ملی 3253200817 فرزند عیسی در تاریخ 28/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.شناسنامه به نام رستم هرمزی به کد ملی 3251351664
حنا ایوانی-1600kermanshah11402/12/05 08:14:43
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
سارا کیهازاده با کد ملی 3255958318 فرزند غلام علی در تاریخ 25/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
حنا ایوانی-1600kermanshah11402/12/05 08:12:07
کارت ملی هوشمند ،
ابراهیم خلیل مددی با کد ملی 2800670975 فرزند ولی در تاریخ 23/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پروین قربانی-702khoy1402/12/05 11:08:22
کارت ملی هوشمند ،
خدیجه گودرزی با کد ملی 4131035391 فرزند امیدعلی در تاریخ 11/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ساناز نقاشی-401malayer1402/12/05 11:30:31
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
ابراهیم غلامی یالقوز اغاج با کد ملی 1582684316 فرزند محمود در تاریخ 01/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه مجیدی- 101marand1402/12/05 11:51:10
گواهینامه پایه سه ،
منصور طالبی اربطان با کد ملی 1583281061 فرزند حسین در تاریخ 01/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه مجیدی- 101marand1402/12/05 11:09:13
کارت ملی هوشمند, دفترچه بیمه ،
فاطمه انگشتان با کد ملی 1052133851 فرزند غلامحسین در تاریخ 02/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1402/12/05 11:29:22
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, کارت شناسایی ،
مریم محمدی با کد ملی 6449827378 شماره شناسنامه 23 فرزند محمد در تاریخ 29/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت نظام پرستاری
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1402/12/05 11:22:23
کارت ملی هوشمند ،
رضا شورابی با کد ملی 6449716304 شماره شناسنامه 12 فرزند عباس در تاریخ 01/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1402/12/05 11:19:33
کارت ملی هوشمند ،
نادر دهنوی با کد ملی 1051007690 فرزند محسن در تاریخ 20/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1402/12/05 11:17:15
شناسنامه, گواهینامه پایه سه, مدرک تحصیلی ،
علیرضا گلستانی با کد ملی 1050974123 فرزند محمد در تاریخ 01/09/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.مدرک دیپلم هم مفقود گردیده است
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1402/12/05 11:13:52
کارت ملی هوشمند ،
محمد محیطی با کد ملی 1050151666 فرزند علی اکبر در تاریخ 01/09/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1402/12/05 11:11:09
برگ سبز خودرو ،
محسن دهقان با کد ملی 1062764927 فرزند محمود خودرو پراید رنگ یشمی متالیک مدل 1381 شماره پلاک 81ی919ایران32 شماره شاسیS1412280735667 شماره موتور00242712به نام محسن دهقان در تاریخ 01/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1402/12/05 11:09:18
کارت ملی هوشمند ،
مهدی چاه بلندی با کد ملی 1050282132 فرزند رضا در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1402/12/05 11:04:07
کارت ملی هوشمند ،
محمدرضا مرشدلو با کد ملی 5749799816 شماره شناسنامه 122 فرزند اسماعیل در تاریخ 29/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1402/12/05 11:02:40
کارت ملی هوشمند, گواهينامه‌ پايه‌ یک ،
کاظم محمدیان با کد ملی 1060387557 شماره شناسنامه 39837 فرزند محمدحسین در تاریخ 20/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1402/12/05 10:51:21
كارت هوشمند سوخت, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
محمدجواد پیرانی با کد ملی 1051005663 فرزند محمدرضا خودرو پژوRD رنگ یشمی مدل 1384 شماره پلاک 43ب184ایران32 شماره شاسی شماره موتوربه نام محمدجواد پیرانی در تاریخ 01/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1402/12/05 10:49:55
کارت ملی هوشمند ،
بهمن فتحی با کد ملی 1050834453 فرزند حبیب اله در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1402/12/05 10:44:41
کارت خودرو ،
آرمان تیموری با کد ملی 2741563799 فرزند ضابط خودرو 405 رنگ خاکستری مدل 1395 شماره پلاک 15و238ایران17 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 04/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1402/12/05 11:37:00
کارت ملی هوشمند ،
حبیب رنجبری با کد ملی 1501503367 شماره شناسنامه 1334 فرزند علی در تاریخ 15/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1402/12/05 11:31:49
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت ،
ابراهیم زینال پور با کد ملی 2753597723 شماره شناسنامه 735 فرزند محمد در تاریخ 02/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت هوشمند سوخت به نام رقیه رشیدی می باشد.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1402/12/05 11:30:57
کارت ملی هوشمند ،
ابراهیم نیکزادآبگرمی با کد ملی 2755426128 شماره شناسنامه 10 فرزند حسین در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1402/12/05 11:16:33
گواهینامه پایه سه, کارت پایان خدمت ،
صیاد چشمه نور با کد ملی 2753263884 شماره شناسنامه 819 فرزند فدائی در تاریخ 01/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1402/12/05 11:08:41
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو ،
اکبر صادقی با کد ملی 2754836187 شماره شناسنامه 1668 فرزند قاسم در تاریخ 01/08/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1402/12/05 11:05:49
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
عرفان حقویردی با کد ملی 2741418871 شماره شناسنامه 274 فرزند رسول در تاریخ 05/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1402/12/05 09:45:15
کارت ملی, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
مهدی حسنقلی وندی قامت با کد ملی 2755497653 شماره شناسنامه 1245 فرزند بلال خودرو پراید رنگ خاکستری مدل 1378 شماره پلاک 46ن247ایران17 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 04/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1402/12/05 09:15:29
کارت ملی هوشمند, کارت خودرو ،
عباس مصباح فرزند ابوالفضل خودرو پراید صبا رنگ سفید مدل 1388 شماره پلاک 42257ب58 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 12/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
زهره منوچهری _ 301save1402/12/05 11:22:03
شناسنامه, گواهینامه پایه سه, کارت معافیت سربازی ،
حمید عباس زاده با کد ملی 1361001471 فرزند جعفر در تاریخ 01/08/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت قالیبافی
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 11:55:05
شناسنامه, گواهینامه پایه دو, کارت خودرو ،
جاوید ذبیح الهی با کد ملی 1375664050 فرزند حسین خودرو لندکروز رنگ مشکی مدل 2012 شماره پلاک * شماره شاسی شماره موتوربه نام جاوید ذبیح الهی در تاریخ 01/04/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 11:38:31
کارت ملی هوشمند ،
اصغر اولاد غفاری با کد ملی 1581457596 شماره شناسنامه 5894 فرزند عیسی در تاریخ 01/09/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 11:35:05
کارت ملی هوشمند ،
مهرداد نبوی نژاد با کد ملی 1652454985 فرزند یعقوب در تاریخ 02/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 11:25:17
شناسنامه ،
جواد جوادی با کد ملی 1361587946 فرزند یوسف در تاریخ 20/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 11:18:48
کارت ملی هوشمند ،
صدیقه صادقی با کد ملی 1361697751 فرزند مختار در تاریخ 15/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 11:16:40
شناسنامه, گواهینامه پایه سه ،
حسن استاد اقایی با کد ملی 1373752114 شماره شناسنامه 74585 فرزند محمد در تاریخ 10/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.رسید پرداخت حق بیمه
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 11:08:46
شناسنامه ،
محمدرضا لطفعلی نژاد با کد ملی 1382518161 فرزند اصغر در تاریخ 01/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 10:56:52
شناسنامه ،
امیرحسین محمدنامدار با کد ملی 1364087839 فرزند علیرضا در تاریخ 10/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 10:48:45
كارت هوشمند سوخت, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
رحیم ابراهیمی جوبند با کد ملی 1374254371 فرزند ابراهیم خودرو پراید رنگ نقره ای مدل 88 شماره پلاک 15ایران613و84 شماره شاسی شماره موتوربه نام رحیم ابراهیمی در تاریخ 02/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 10:29:31
گواهینامه پایه سه, کارت خودرو ،
حمیدرضا جعفرزاده اس با کد ملی 1502184011 فرزند حسن خودرو پژو روا 1700 سی سی رنگ نقره ای متالیک مدل 89 شماره پلاک ۱۲ایران۵۴۷ی۷۵ نام مالک شرکت تعاونی اعتبار صالحین شماره شاسیNAAB41PA6AH258641 شماره موتور11888014575به نام تبریز در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 10:25:24
کارت ملی هوشمند ،
سحر لطفی با کد ملی 1360604197 فرزند محمدعلی در تاریخ 03/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 10:22:04
کارت خودرو ،
وحید اصغری با کد ملی 1360678646 فرزند عباس خودرو پراید رنگ سفید مدل 86 شماره پلاک 15ایران138س14 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 20/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 10:19:48
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت خودرو ،
قادر علیزاده با کد ملی 1360260137 فرزند رحیم خودرو پارس رنگ سفید مدل 1402 شماره پلاک 15ایران846د17 شماره شاسی شماره موتوربه نام قادر علیزاده در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 10:17:49
شناسنامه ،
محمد اکبرپوران بدر با کد ملی 1372753591 فرزند غلامعلی در تاریخ 01/09/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.شناسنامه خانم فروغ گلچین تبریزی فرزند جمشید به شماره ملی 1380826047 و خانم ثنا اکبرپوران بدر فرزند محمد به شماره ملی 1362771082 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط میباشد
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 10:10:57
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
حکمعلی شفایی با کد ملی 5069774761 فرزند خیراله در تاریخ 21/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 10:06:31
کارت ملی هوشمند ،
رقیه قربانی بی شک با کد ملی 1371856559 فرزند قربانعلی در تاریخ 01/04/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 10:00:19
کارت ملی هوشمند ،
الناز رادپور سعداباد با کد ملی 1710033975 فرزند عقیل در تاریخ 01/08/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 09:32:56
کارت ملی هوشمند ،
احمد حامد فهمی با کد ملی 1376060396 فرزند علی اکبر در تاریخ 01/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 08:49:37
سند کمپانی ،
الهام ولی پور متنق با کد ملی 1378429230 فرزند برجعلی خودرو PARS TU5 رنگ سفید روغنی مدل 99 شماره پلاک 15ایران239ط35 شماره شاسیNAAN11FE4LH322120 شماره موتور164B0282135به نام الهام ولی پور متنق در تاریخ 01/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1402/12/05 08:26:32
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو, کارت خودرو ،
میررحیم چشم آلوسی با کد ملی 6029819305 فرزند میر علمدار خودرو کوییک رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ شماره پلاک ۷۷ ایران ۶۶۹ ی ۳۵ شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 27/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
زهره صیفی کار-502tehran1711402/12/05 11:40:52
کارت ملی هوشمند ،
فاطمه رحیمی با کد ملی 4880275867 فرزند احمد در تاریخ 01/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
زهره صیفی کار-502tehran1711402/12/05 10:52:41
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو ،
اسماعیل خورشیدی با کد ملی 0067162649 فرزند محمدعلی در تاریخ 01/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.چک سفید مفقود گردیده
زهره صیفی کار-502tehran1711402/12/05 10:48:03
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو ،
امیرمحمد خدایاری با کد ملی 0023206284 فرزند رضا در تاریخ 01/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
زهره صیفی کار-502tehran1711402/12/05 09:59:28
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
یداله احمدی با کد ملی 4172609619 فرزند نعمت اله در تاریخ 10/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
زهره صیفی کار-502tehran1711402/12/05 09:42:35
گواهینامه پایه دو ،
محسن رازی با کد ملی 0052243419 فرزند محمد در تاریخ 01/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
زهره صیفی کار-502tehran1711402/12/05 09:40:05
کارت ملی هوشمند ،
داود بخشی با کد ملی 4280895678 فرزند سلطانعلی در تاریخ 20/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181402/12/05 11:51:51
کارت خودرو ،
علی مختار شاه حسینی با کد ملی 4609617978 فرزند عباسعلی خودرو پراید رنگ سفید مدل ۱۳۹۵ شماره پلاک ۱۲د۷۴۶ایران۳۳ شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 20/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181402/12/05 11:27:43
کارت ملی هوشمند ،
عباس یوسفی با کد ملی 0057575304 فرزند محمدرضا در تاریخ 01/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181402/12/05 11:25:08
کارت ملی هوشمند ،
محسن عشقی فرد با کد ملی 0073547352 فرزند علی در تاریخ 01/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181402/12/05 11:18:15
کارت ملی هوشمند ،
علیرضا حاتمی با کد ملی 0480662266 فرزند علی اصغر در تاریخ 01/05/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181402/12/05 11:14:31
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه ،
میثم قاسملو با کد ملی 0019931107 فرزند محمدرضا در تاریخ 01/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181402/12/05 11:03:31
کارت ملی هوشمند ،
بهمن خرمی با کد ملی 0061098175 فرزند محمدحسین در تاریخ 01/08/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181402/12/05 10:31:26
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت دانشجویی, کارت خودرو ،
محمد احمدوند با کد ملی 5840055913 فرزند علی خودرو پراید رنگ سفید مدل ۱۳۹۲ شماره پلاک ۳۳ی۲۲۸ایران۲۰ شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 01/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181402/12/05 09:11:55
شناسنامه ،
ایناز مرادی با کد ملی 0112262511 فرزند حسین در تاریخ 15/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181402/12/05 09:08:57
کارت ملی هوشمند ،
اشرف حیدرزاده با کد ملی 0069506981 فرزند علی حسین در تاریخ 05/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181402/12/05 09:05:50
کارت ملی هوشمند ،
لیلا ولی محمدی پور با کد ملی 0490298761 فرزند رحیم در تاریخ 01/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181402/12/05 09:03:51
کارت ملی هوشمند ،
فرزانه بیگی با کد ملی 0480326630 فرزند عباسعلی در تاریخ 01/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181402/12/05 09:02:00
کارت ملی هوشمند ،
امنه خاتون محمدی با کد ملی 2590446179 شماره شناسنامه 33773 فرزند حسن در تاریخ 20/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
زهرا معصومی -509valiasr1402/12/05 11:48:00
کارت ملی هوشمند ،
سیده شیرین یگانه با کد ملی 2970202549 شماره شناسنامه 21070 فرزند سید عارف علی در تاریخ 10/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
زهرا معصومی -509valiasr1402/12/05 11:45:09
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت خودرو ،
جهانگیر مرادیان فاضل آباد با کد ملی 4198956898 فرزند عزیزمراد خودرو پراید وانت رنگ سفید مدل 1399 شماره پلاک 68ط617ایران30 شماره شاسی شماره موتوربه نام جهانگیر مرادیان در تاریخ 23/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت معلولیت محمد حسین مرادیان نام پدر جهانگیر کدملی 0411553003
مهدیه سادات حسینی – 508varamin1402/12/05 11:15:02
کارت ملی هوشمند ،
زهرا قنبری سقزچی با کد ملی 1461527139 فرزند عبدالحسین در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مهدیه سادات حسینی – 508varamin1402/12/05 09:35:53
گواهینامه پایه سه ،
مهدیه کلوندی با کد ملی 0480468915 فرزند محمد قربان در تاریخ 05/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مهدیه سادات حسینی – 508varamin1402/12/05 09:32:21
متن آگهینمایندهشهرزمان ثبت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: