مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

گزارش عملکرد نمایندگی آقای فلسفی

نمایش 1 – 176 از 176

متن آگهی👤 نام کاربری ثبت کنندهتاریخ تشکیلوضعیت درگاه
سند کمپانی, برگ سبز خودرو ،
زینب سامانلو با کد ملی 4911197234 فرزند جواد خودرو پژو 206TU3 رنگ سفید مدل 1395 شماره پلاک 38 ایران 791 ج 58 شماره شاسیNAAP03EE8GJ834891 شماره موتور165A0071245به نام زینب سامانلو در تاریخ 20/02/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1403-03-30Paid
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
اکرم حلب چی با کد ملی 0049555391 فرزند غلامعلی در تاریخ 02/03/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک ملی
zinati1403-03-19Paid
برگ سبز خودرو, سند فروش ،
رضا یوسفی ارداغی با کد ملی 0054740665 شماره شناسنامه 669 فرزند محمد ابراهیم خودرو سمند رنگ سفید روغنی مدل 1391 شماره پلاک 942س77 ایران 38 شماره شاسیNAAC91CC6DF621482 شماره موتور124K0113581به نام رضا یوسفی ارداغی در تاریخ 01/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1403-03-17Paid
شناسنامه ،
فاطمه رهیده با کد ملی 0320452931 فرزند عباس در تاریخ 01/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1403-02-22Paid
سایر مدارک
فرشید علی نسب با کد ملی 0070234541 فرزند اهرام در تاریخ 01/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.مدرک آقای فرشید علی نسب به عنوان کارشناسی روانشناسی عمومی با کد ملی 0070234541 فرزند اهرام که شاغل در مرکز اقامتی و بهبودی بهشت فدک البرز بوده که در تاریخ 1402/12/01 گمشده و فاقد اعتبار می باشد
mohebi1403-02-19Paid
برگ سبز خودرو ،
مائده دانا با کد ملی 2451522518 شماره شناسنامه 389 فرزند سید اسداله خودرو لیفان x60 رنگ مشکی متالیک مدل 1394 شماره پلاک 53ایران 393م11 شماره شاسیNAKSG4314FB131151 شماره موتورLFB479Q141003470به نام مائده دانا در تاریخ 01/02/1394 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
mohebi1403-02-10Paid
کارت ملی هوشمند ،
اشرف کاظمیان سیسان با کد ملی 1377178196 فرزند یسن در تاریخ 19/01/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1403-02-06Paid
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
الهام منصوری نژاد با کد ملی 0012317780 فرزند حسین در تاریخ 15/01/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک سپه
zinati1403-02-03Paid
برگ سبز خودرو ،
سیدسجاد هاشمی با کد ملی 4160237827 فرزند سیدیوسف خودرو سایپا هاچ بک تیپ QUIK-MT رنگ سفید روغنی مدل 1401 شماره پلاک 78 ایران 929 د 22 شماره شاسیMAS841100N1142404 شماره موتورM15/9638444به نام سیدسجاد هاشمی در تاریخ 01/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1403-02-01Paid
سند کمپانی, برگ سبز خودرو, کارت هوشمند خودرو ،
ثریا شجاع با کد ملی 0828767394 فرزند عباسعلی خودرو پراید جی تی ایکس آی رنگ مشکی مدل 1383 شماره پلاک 21 ایران 838 ل 27 شماره شاسیS1412283378420 شماره موتور00999308به نام ثریا شجاع در تاریخ 01/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1403-01-20Paid
برگ سبز خودرو ،
نزهت وحدت با کد ملی 1987549686 فرزند پرویز خودرو دانگ فنگ رنگ سفید روغنی مدل 1395 شماره پلاک 68ایران 128 ی 63 شماره شاسیNAAE4CFZ6GX019061 شماره موتورFA173B0004080به نام نزهت وحدت در تاریخ 20/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.IRFC95R23HQ0190691
mohebi1402-12-26Paid
شناسنامه ،
زینب کرمی شفیعی با کد ملی 2061809741 فرزند یوسفعلی در تاریخ 10/08/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-12-12Paid
کارت ملی, شناسنامه, گواهینامه پایه سه ،
منوچهر سپهربند با کد ملی 0063829606 فرزند کامبخش در تاریخ 10/01/1397 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-12-08Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, گواهینامه پایه دو ،
احمد ذاکرحسینی با کد ملی 6189580114 فرزند میرزاآقا در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت بازنشستگی اموزش و پرورش
zinati1402-12-05Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, مدرک تحصیلی ،
علی درویشی رهورد با کد ملی 0871801841 فرزند غلامعلی در تاریخ 10/06/1398 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.مدرک تحصیلی اینجانب علی درویشی رهورد فرزند غلامعلی به شماره ملی 0871801841 درمقطع ابتدائی شهرستان قوچان روستای رهورد به تاریخ 1365/11/16 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است
zinati1402-10-28Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
احسان خورشیدیان با کد ملی 0081933193 فرزند عبداله در تاریخ 05/09/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-10-26Paid
کارت ملی هوشمند ،
معصومه ربانی بیدرونی با کد ملی 0080174604 فرزند بهزاد در تاریخ 01/08/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-10-23Paid
سند کمپانی, برگ سبز خودرو, کارت خودرو ،
سحر حسن کاویار با کد ملی 3257814046 فرزند حسین خودرو ‍پراید رنگ سفیدروغنی مدل 1383 شماره پلاک 30ایران 659 ق 81 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1402-10-21Paid
برگ سبز خودرو ،
الهه انصاری با کد ملی 0057605440 فرزند جواد خودرو پراید صبا ( جی تی ایکس) رنگ سفید روغنی مدل 1381 شماره پلاک 66 ایران 418 ص 75 شماره شاسیS1412281859983 شماره موتور394125به نام الهه انصاری در تاریخ 10/01/1397 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-09-07Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
مریم فدعمی با کد ملی 1940498430 فرزند صمد در تاریخ 29/11/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-09-05Paid
كارت هوشمند سوخت, سند مالکیت, برگ سبز خودرو ،
مرضیه تاکی با کد ملی 6239453811 فرزند محمدعلی خودرو پراید 131SE رنگ نقره ای متالیک مدل 1390 شماره پلاک 38 ایران 199 ج 93 شماره شاسیS1412290200437 شماره موتور4303068به نام مرضیه تاکی در تاریخ 10/01/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-09-01Paid
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک ،
سعید پور درویش گیل چالان با کد ملی 0077551397 فرزند سهراب در تاریخ 01/08/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانکهای پارسیان – پاسارگاد – انصار – بلوبانک سامان
zinati1402-08-16Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, کارت عابر بانک, کارت پایان خدمت ،
کوروش عاشق حسینی با کد ملی 0011880767 فرزند جمشید در تاریخ 24/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک سپه
zinati1402-08-01Paid
گذرنامه, برگ سبز خودرو ،
مرتضی شیرنژاد با کد ملی 4911144361 شماره شناسنامه 10 فرزند علی خودرو سمند رنگ سفید روغنی مدل 1390 شماره پلاک 38 418ط14 شماره شاسیNAACR1HS6BF717207 شماره موتور14790031207به نام مرتضی شیر نژاد در تاریخ 03/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1402-07-23Paid
كارت هوشمند سوخت, سند کمپانی, برگ سبز خودرو, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
آرزو اشرفی پور با کد ملی 0063139758 فرزند امیرتیمور خودرو پژو 206 رنگ نقره ای متالیک مدل 1383 شماره پلاک 38 ایران 458 ن 31 شماره شاسی83656216 شماره موتور10FSS14876997به نام آرزو اشرفی پور در تاریخ 05/01/1397 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-07-22Paid
مدرک تحصیلی اینجانب حسن شهابی فرزند گلشیر به شماره ملی3874110478 درمقطع دیپلم و پیش دانشگاهی به شماره دانش اموزی 155204199 به تاریخ 1396/07/20 مفقود گردیده است از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دبیرستان نمونه دولتی دکتر هشترودی به ادرس ملارد سر مارلیک بلوار ولایت تحویل دهدzinati1402-07-17Paid
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
فرزام زردی نژاد با کد ملی 1756046980 فرزند فرهاد در تاریخ 13/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک سرمایه – پاسارگاد – ملی – سپه
zinati1402-07-16Paid
كارت هوشمند سوخت, کارت هوشمند خودرو ،
صغری کمال وند با کد ملی 3960494701 فرزند حسین خودرو سایپا تیپ ساینا رنگ سفید روغنی مدل 1401 شماره پلاک 38 ایران 959 و 63 شماره شاسیNAS831100N5789982 شماره موتورM159588193به نام صغری کمال وند در تاریخ 15/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-07-10Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
پروین تجاره با کد ملی 1819086348 شماره شناسنامه 3111 فرزند محمدحسین در تاریخ 01/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-07-09Paid
برگ سبز خودرو ،
امیر سهرابی با کد ملی 0322379024 فرزند منوچهر خودرو پراید رنگ سفید روغنی مدل 1383 شماره پلاک 30 ایران 519 ق 75 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 01/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1402-07-08Paid
برگ سبز خودرو ،
مجید میرزائی با کد ملی 0052857581 فرزند علی خودرو پراید 131SE رنگ سفید روغنی مدل 1396 شماره پلاک 66 ایران 988 س 68 شماره شاسیNAS411100H1298705 شماره موتورM13/5804823به نام مجید میرزائی در تاریخ 05/01/1397 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-06-19Paid
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه ،
سیده شهلا تقی زاده با کد ملی 0820328715 فرزند سیداسماعیل در تاریخ 14/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-06-16Paid
برگ سبز خودرو, کارت خودرو ،
سوری بلاغی با کد ملی 4011243094 شماره شناسنامه 949 فرزند شیرولی خودرو پراید رنگ نوک مدادی مدل 1387 شماره پلاک 21ایران 851 ه 44 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 01/06/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1402-06-11Paid
سند کمپانی, کارت خودرو ،
ناصر کریمی جم با کد ملی 0034521399 شماره شناسنامه 53243 فرزند حسن خودرو پیکان وانت رنگ سفیدروغنی مدل 1375 شماره پلاک 33 ایران 462 د 76 شماره شاسی75901516 شماره موتور1517501709به نام ناصر کلکو در تاریخ 14/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
mohebi1402-06-11Paid
سند مالکیت ،
پریسا سازگارفینی با کد ملی 0016324226 فرزند حمیدرضا در تاریخ 01/04/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.سند مالکیت واحد به شماره فرعی6316 اصلی 3 مفروز و مجزی از3999 قطعه5 به مساحت 112.21 متر مربع بلوک 2 سمت غربی طبقه یک سند اصلی به کد پستی 1659115836 به ادرس پردیس فاز2 خیابان نخلستان 2 پلاک16 ساختمان وزارت ارشاد بلوک 3 طبقه 1 واحد5 در تاریخ 01/04/1402 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است
zinati1402-06-07Paid
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, کارت پایان خدمت ،
یاسر بیات با کد ملی 0053417445 فرزند علی اصغر در تاریخ 30/05/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت پرسنلی اداره برق استان البرز کارت عابر بانک سپه -توسعه تعاون – صادرات – ملت در تاریخ 30-05-1402 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است
zinati1402-06-07Paid
گواهینامه پایه دو ،
عذرا قرارو با کد ملی 0602250951 فرزند یداله در تاریخ 28/05/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت هلال احمر در تاریخ 28/05/1402 مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط است
zinati1402-05-30Paid
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, سند کمپانی, برگ سبز خودرو, کارت هوشمند خودرو ،
فاطمه ملکی با کد ملی 0060855241 شماره شناسنامه 4923 فرزند حسن خودرو پراید جی تی ایکس آی رنگ نقره ای متالیک مدل 1389 شماره پلاک 30 ایران 611 س 18 شماره شاسیS1412289523348 شماره موتور3597579به نام فاطمه ملکی در تاریخ 01/04/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-05-29Paid
کارت ملی هوشمند ،
فاطمه عبدالمالکی با کد ملی 5569892214 شماره شناسنامه 367 فرزند عبدالباقی در تاریخ 21/05/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-05-29Paid
کارت ملی هوشمند ،
حسن حاجی علی اکبر با کد ملی 0044792794 شماره شناسنامه 1060 فرزند عباس در تاریخ 01/05/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت کانون بازنشستگان – کارت ایثارگری
zinati1402-05-29Paid
شناسنامه, برگ سبز خودرو, کارت خودرو ،
سعید کریمی با کد ملی 2295341019 شماره شناسنامه 840 فرزند بهروز خودرو پراید جی تی ایکس آی رنگ مشکی روغنی مدل 1384 شماره پلاک 38 ایران 736ب34 شماره شاسیS1412284562561 شماره موتور01201473به نام سعید کریمی در تاریخ 20/05/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت سوخت
mohebi1402-05-23Paid
سند کمپانی, برگ سبز خودرو ،
محمد حسین پناهی پیروز با کد ملی 0019229720 شماره شناسنامه 0019229720 فرزند منوچهر خودرو پژو207I-TU5 رنگ سفید مدل 1400 شماره پلاک 40 ایران 473 ل12 شماره شاسیnaar۰۳fe۱mj۴۳۹۱۷۷ شماره موتور۱۷۸B۰۰۶۴۷۲۱به نام محمد حسین پناهی پیروز در تاریخ 28/04/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
mohebi1402-05-23Paid
برگ سبز خودرو ،
جواد نظری ایمن آبادی با کد ملی 6539415362 فرزند حسین خودرو سمند LX-EF7 رنگ سفید روغنی مدل 1390 شماره پلاک 38 ایران 725 ط 97 شماره شاسیNAACR1HS7BF716695 شماره موتور14790029185به نام جواد نظری ایمن آبادی در تاریخ 21/05/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-05-22Paid
کارت ملی ،
معصومه غلامی کورکا با کد ملی 0042925010 فرزند حاجی خان در تاریخ 01/01/1398 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-05-22Paid
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
علی عاشوری فوشازده با کد ملی 2739654944 شماره شناسنامه 3 فرزند خدابخش در تاریخ 05/05/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک های رسالت – دی – پاسارگاد
zinati1402-05-19Paid
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, کارت پایان خدمت, کارت هوشمند خودرو ،
فریبرز لطفی ترازک با کد ملی 3319772491 شماره شناسنامه 619 فرزند اسد خودرو پراید 131SE رنگ سفید روغنی مدل 1396 شماره پلاک 30 ایران 566 ن 54 شماره شاسیNAS411100H3409495 شماره موتورM136024365به نام فریبرز لطفی ترازک در تاریخ 18/05/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک سپه
zinati1402-05-18Paid
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
انسیه حاج نصیری با کد ملی 5599204014 فرزند اصغر در تاریخ 27/04/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک مسکن
zinati1402-05-03Paid
کارت ملی هوشمند ،
ثریا شجاع با کد ملی 0828767394 فرزند عباسعلی در تاریخ 13/04/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-04-28Paid
کارت ملی هوشمند ،
اعظم چهارلنگ با کد ملی 4910308180 فرزند حیدر در تاریخ 10/04/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-04-27Paid
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
فریبا علی پور سفید کمری با کد ملی 6239456111 فرزند جعفر در تاریخ 01/03/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک سپه
zinati1402-04-24Paid
برگ سبز خودرو ،
عنایت الله نریمانی با کد ملی 1910843660 شماره شناسنامه 2011 فرزند فرامرز خودرو پراید رنگ سفید روغنی مدل 1397 شماره پلاک 24 ایران 133ب56 شماره شاسیNAS411100J1097793 شماره موتورM13/6089710به نام عنایت الله نریمانی در تاریخ 03/05/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
mohebi1402-04-21Paid
کارت ملی هوشمند ،
مجید بخشی با کد ملی 4911297522 فرزند پرویز در تاریخ 01/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-04-20Paid
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت خودرو ،
سید عبداله موسوی پور اناقیزی با کد ملی 1652347402 فرزند سیدعلی اکبر خودرو پراید جی تی ایکس رنگ نقره ای متالیک19 مدل 1993 شماره پلاک 40 ایران 522 ج 33 شماره شاسی519429 شماره موتور731247به نام سیدعبداله موسوی پور اناقیزی در تاریخ 16/04/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-04-17Paid
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت پایان خدمت, کارت هوشمند خودرو ،
احسان خورشیدیان با کد ملی 0081933193 فرزند عبداله خودرو پراید جی تی ایکس آی رنگ نقره ای متالیک مدل 1387 شماره پلاک 68 ایران 761 س 37 شماره شاسیS1412287714906 شماره موتور2330192به نام احسان خورشیدیان در تاریخ 13/04/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-04-14Paid
سند کمپانی, برگ سبز خودرو ،
کریم محبعلی با کد ملی 2802786164 فرزند احمد خودرو پراید جی تی ایکس رنگ سفید شیری – روغنی مدل 1381 شماره پلاک 55 ایران 359 ی22 شماره شاسیS1412281892941 شماره موتور427055به نام کریم محبعلی در تاریخ 10/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-04-12Paid
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
سجاد واحدی با کد ملی 3350047882 فرزند پرویز در تاریخ 20/03/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک ملت در تاریخ 1402/03/20 مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط است
zinati1402-04-07Paid
سند کمپانی, برگ سبز خودرو ،
فاطمه خزائی با کد ملی 0037314424 فرزند پنجشنبه خودرو هایما تیپ S7-T-AT رنگ سفید روغنی مدل 1397 شماره پلاک 21 ایران 814 ه 11 شماره شاسیNAAD391ZXJY710443 شماره موتور484QT78010146Aبه نام فاطمه خزائی در تاریخ 14/04/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-04-06Paid
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک ،
مژگان فخرائی شلمانی با کد ملی 2709959461 فرزند عیسی در تاریخ 28/03/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک ملت – پاسارگاد در تاریخ 1402/03/28 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است
zinati1402-03-30Paid
سند کمپانی, برگ سبز خودرو ،
امید علی قاسم لوی با کد ملی 0010874119 فرزند امیرعلی خودرو سمند LX XU7 رنگ سفید مدل 1393 شماره پلاک 77 ایران 544 م 99 شماره شاسیNAAC91CC0EF664331 شماره موتور124K0411393به نام امیدعلی قاسم لوی در تاریخ 05/01/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-03-28Paid
کارت ملی هوشمند ،
مهران ملکپور آغچه رود با کد ملی 0017404584 فرزند صفر در تاریخ 01/03/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-03-24Paid
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه ،
احمد رئوفی فر با کد ملی 4060633577 فرزند رضا در تاریخ 15/03/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-03-21Paid
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
اکرم جباری نادنیلوئی با کد ملی 0385228351 فرزند حسن در تاریخ 17/03/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک ملت و صادرات درتاریخ 1402/03/17 مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط است
zinati1402-03-20Paid
كارت هوشمند سوخت, سند کمپانی, برگ سبز خودرو, کارت هوشمند خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
شیدا جواد ایلخانی با کد ملی 0370325011 فرزند محمد خودرو میتسوبیشی پاجرو رنگ سفید روغنی مدل 1988 شماره پلاک 78 ایران 961 م 15 شماره شاسی400284 شماره موتور008058به نام شیدا جوادایلخانی در تاریخ 16/03/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-03-17Paid
کارت ملی هوشمند ،
میترا یوسفی با کد ملی 3934796516 فرزند عباس در تاریخ 05/01/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-03-16Paid
کارت ملی هوشمند ،
سیدفخرالدین روحانی پاشاکی با کد ملی 0070842256 فرزند سیدحبیب در تاریخ 27/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-03-06Paid
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه ،
عباس امین زاده با کد ملی 4900704318 فرزند محسن در تاریخ 01/03/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-03-04Paid
کارت ملی هوشمند ،
پریسا تیموری با کد ملی 0063607484 فرزند مجید در تاریخ 01/04/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-03-04Paid
کارت ملی, کارت ملی هوشمند ،
ویدا انصاریان مهابادی با کد ملی 1189518694 فرزند حاجی آقا در تاریخ 10/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-03-04Paid
کارت ملی هوشمند ،
حسنعلی خرمی با کد ملی 4172145493 فرزند علی قلی در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-03-02Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, کارت عابر بانک ،
آرزو خرازان نهاوندی با کد ملی 3341321039 فرزند شیرزاد در تاریخ 20/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.عابر بانک صادرات در تاریخ 1402/02/20 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است
zinati1402-03-01Paid
کارت ملی هوشمند ،
پوریا گوهری مهر با کد ملی 5219916645 فرزند بابارضا در تاریخ 15/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-02-30Paid
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک, سایر مدارک ،
یاشار حقیقی با کد ملی 0016752589 فرزند ناصر در تاریخ 29/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک ملت – شهر – توسعه تعاون وکارت مترو در تاریخ 1402/02/29 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است
zinati1402-02-30Paid
پلاک خودرو ،
محمدرضا برهمن با کد ملی 1062775600 فرزند فرهاد خودرو پژو 206 SD آریان رنگ شکلاتی متالیک مدل 1386 شماره پلاک 21 ایران 663 ل 84 شماره شاسی22606125 شماره موتور13386012958به نام محمدرضا برهمن در تاریخ 26/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-02-28Paid
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک, سایر مدارک ،
مهدی کاظمی با کد ملی 0558744801 فرزند درویش در تاریخ 25/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت شناسائی هوشمند فنی و حرفه ای پکیج و شوفاژ دیواری و کارت عابر بانک سپه و ملت در تاریخ 1402/02/25 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است
zinati1402-02-25Paid
کارت ملی هوشمند ،
پیمان صفری با کد ملی 1630214655 فرزند ضرغام در تاریخ 01/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-02-25Paid
کارت ملی هوشمند, گواهينامه‌ پايه‌ یک ،
نبی اله جلیلیان با کد ملی 6419855020 فرزند امین در تاریخ 20/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت هوشمندفعالیت رانندگان حرفه ای به شماره کارت 1782113 تاریخ صدور 1386/02/22 در تاریخ1402/02/20 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد
zinati1402-02-23Paid
کارت ملی هوشمند ،
اسماعیل جهان تیغ با کد ملی 4879845231 فرزند رمضان در تاریخ 04/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-02-23Paid
کارت ملی هوشمند, کارت پایان خدمت ،
محمدرضا فلاح باهوش با کد ملی 2679125401 فرزند ذبیح اله در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-02-20Paid
کارت خودرو ،
سیدمهدی رهسپار هاشمی با کد ملی 0031757359 فرزند سیدهاشم خودرو ام وی ام X33 رنگ سفید روغنی مدل 1394 شماره پلاک 99 ایران 115 ج 54 شماره شاسیNATGBAYL9E1000245 شماره موتورMVM484FBDE000556به نام سیدمهدی رهسپارهاشمی در تاریخ 16/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-02-19Paid
کارت خودرو ،
زینب خلیل زاده با کد ملی 0076316815 فرزند علی خودرو سایپا 111EX رنگ سفید روغنی مدل 1392 شماره پلاک 38 ایران 446 ج 38 شماره شاسیNASA31100D5752241 شماره موتور4948734به نام زینب خلیل زاده در تاریخ 05/04/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-02-18Paid
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک ،
مینا بیات با کد ملی 3309559858 فرزند محمودعلی در تاریخ 15/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانکهای ملی – تجارت – رفاه
zinati1402-02-17Paid
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک ،
ملوک رضائی با کد ملی 3874629732 فرزند سبزعلی در تاریخ 09/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانکهای شهر -تجارت -سامان
zinati1402-02-16Paid
پلاک موتورسیکلات به شماره 541 ایران 22449 بنام حسن شاهدی به شماره ملی 4171959470 سیستم سپند تیپ 125CDI رنگ مشکی مدل 1386 شماره موتور 26005229 شماره شاسی 8673765در تاریخ 1402/02/13 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط استzinati1402-02-16Paid
كارت هوشمند سوخت, سند کمپانی, برگ سبز خودرو, کارت هوشمند خودرو, معاینه فنی خودرو ،
امیرعلی پرآور با کد ملی 5560609781 فرزند حمید خودرو لیفان X60 رنگ سفید روغنی مدل 1392 شماره پلاک 20 ایران 969 و 65 شماره شاسیNAKSG431001107 شماره موتورLFB479Q130802355به نام امیرعلی پرآور در تاریخ 10/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-02-06Paid
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, سایر مدارک ،
راضیه مرادی با کد ملی 4900371076 فرزند علی در تاریخ 05/02/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.بیمه نامه خودرو پراید 131 به شماره پلاک30 ایران 533 ق 74 کد یکتا بیمه مرکزی 10406782718 شماره بیمه نامه 1401/5/1/361/326861/401 شماره شاسیNAS411100D3606176 درتاریخ 1402/02/06 مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط است
zinati1402-02-06Paid
گواهینامه پایه سه, کارت خودرو به نام
رضا انوری با کد ملی 1672254167 با شناسه ملی نصیر خودرو پراید جی تی ایکس آی شماره موتور نقره ای متالیک شماره شناسنامه 1384 فرزند 91 ایران 275 ق 69 مدلS1412284634772 شماره پلاک01285686شماره شاسی رضا انوری ، 07/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-02-04Paid
کارت ملی هوشمند ،
فاطمه کاظم پور با کد ملی 0020778953 فرزند علی در تاریخ 10/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-30Paid
برگ سبز خودرو ،
حبیبه رحیمی با کد ملی 1718752032 فرزند پولاد خودرو تیبا تیپ231 رنگ سفید روغنی مدل 1392 شماره پلاک 99 ایران 751 و 65 شماره شاسیNAS811100D5741798 شماره موتور8083366به نام حبیبه رحیمی در تاریخ 02/01/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-28Paid
کارت ملی هوشمند ،
محمد بهرامی با کد ملی 5579207115 فرزند امامعلی در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-26Paid
برگ سبر موتور سیکلت سیستم تاواتا تیپ CG125 مدل 1388 به شمار موتور 897100203 شماره بدنه NBC***125T8813635 در تاریخ 1397/01/20 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشدzinati1402-01-24Paid
شناسنامه, سایر مدارک ،
زهرا شعبانی بیجائیه با کد ملی 2710482436 فرزند امید در تاریخ 16/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت واکسن کرونا در تاریخ 1402/01/16 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است
zinati1402-01-24Paid
کارت ملی هوشمند ،
عصمت رجائی فر با کد ملی 4469860549 فرزند عباس در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-24Paid
كارت هوشمند سوخت, کارت خودرو ،
حسین رنجبر با کد ملی 3991590786 فرزند محمدرضا خودرو پراید رنگ مشکی روغنی مدل 1383 شماره پلاک 21 ایران 718 ه 63 شماره شاسیS1412283375119 شماره موتور00992782به نام حسین رنجبر در تاریخ 19/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-24Paid
برگ سبز خودرو ،
علیرضا رفعتی نیا با کد ملی 2030403911 شماره شناسنامه 204 فرزند بدیل خودرو وانت پیکان رنگ سفیدشیری-روغنی مدل 1390 شماره پلاک 68 ایران 365 ل 79 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 15/01/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1402-01-24Paid
برگ سبز خودرو ،
عادل داعی با کد ملی 4911448555 شماره شناسنامه 65 فرزند عباسعلی خودرو شورولت رنگ سفید-روغنی مدل 1365 شماره پلاک 38 ایران 572 ج 21 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 15/01/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1402-01-24Paid
کارت ملی هوشمند ،
نگار دوستی گله دار با کد ملی 4190244139 فرزند رضاعلی در تاریخ 01/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-22Paid
کارت ملی, شناسنامه, گذرنامه, کارت پایان خدمت ،
سعید میرزائی با کد ملی 4949780591 فرزند صدیق در تاریخ 19/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-19Paid
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو, کارت پایان خدمت, سایر مدارک ،
غلامرضا رحمت پور با کد ملی 2691088367 فرزند مختار در تاریخ 17/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت مربیگری تیم ملی ورزشهای رزمی- کارت کارمندی فدراسیون ورزشهای رزمی -کارت ناظری مسابقات ورزشهای رزمی- کارت مربیگری کیک بوکسینگ درجه یک فدرال -کارت مربیگری موتای درجه یک درموخه17-01-1402 مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط می باشد
zinati1402-01-19Paid
سند کمپانی ،
سکینه منصوری با کد ملی 0602806801 فرزند معصومعلی خودرو سواری پژو PARS TU5 رنگ سفید روغنی مدل 1396 شماره پلاک 21 ایران 153 د 74 شماره شاسیNAAN11FE2HH042235 شماره موتور181B0033791به نام سکینه منصوری در تاریخ 09/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-19Paid
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, سایر مدارک ،
زهرا خزائی با کد ملی 4900506060 فرزند حاجی در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک ملت – شهر
zinati1402-01-16Paid
شناسنامه, برگ سبز خودرو ،
ناهید ریاحی با کد ملی 0453249817 فرزند صفر علی خودرو پژو 405 رنگ یشمی مدل 77 شماره پلاک 28ط269 ایران 99 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 16/01/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1402-01-16Paid
کارت عابر بانک, کارت هوشمند خودرو ،
پگاه رابطی با کد ملی 1990677142 فرزند ناصر خودرو لیفان 620 1800 رنگ سفید مدل 1394 شماره پلاک 40ایران 772 ب 75 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 15/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1402-01-16Paid
گواهینامه پایه دو, کارت هوشمند خودرو ،
داریوش طهماسبی با کد ملی 3860966987 فرزند محمدرضا خودرو پراید131 رنگ سفید مدل 1391 شماره پلاک ایران30-454ن98 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 15/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1402-01-16Paid
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک ،
علی خسروی پویا با کد ملی 4061171712 فرزند ماشااله در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-16Paid
کارت هوشمند خودرو, سایر مدارک ،
فرزانه ندائی با کد ملی 3930326507 فرزند علی احمد خودرو دنا پلاس توربو شارژ رنگ سفید روغنی مدل 1401 شماره پلاک 78ایران 734 ه 85 شماره شاسیNAAW61HU8NE311489 شماره موتور153H0109949به نام فرزانه ندائی در تاریخ 06/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.خودرو دنا پلاس توربو شارژ سفید روغنی مدل 1401 به شماره پلاک 78 ایران 734 ه 85 بنام خانم فرزانه ندائی درمورخه 1402/01/06 مفقود گردیده و شماره پلاک از درجه اعتبار ساقط میباشد
zinati1402-01-14Paid
سند مالکیت, سند کمپانی, برگ سبز خودرو ،
عاطفه کرمانی با کد ملی 0370185501 فرزند محمدرضا خودرو رانا TU5 رنگ سفید روغنی مدل 1394 شماره پلاک 38 ایران 774 ط 46 شماره شاسیNAAU01FE0FT100755 شماره موتور163B0130983به نام عاطفه کرمانی در تاریخ 20/06/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-14Paid
گواهی میشود فاکتور بلوک سیلندر به شماره فاکتور 14010102691 به شماره موتور 12488059925 در تاریخ1401/01/05مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد با وکالت نامه به شماره 37255 دفتر اسناد رسمی 197 اهواز بنام محمد زمانی منش به شماره ملی 1741397847zinati1402-01-11Paid
کارت ملی, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت هوشمند خودرو ،
داریوش برزیده با کد ملی 0051530236 فرزند پاشاء خودرو پژو 405 رنگ سورمه ای مدل 1373 شماره پلاک 68 ایران 351 ج 89 شماره شاسی شماره موتوربه نام داریوش برزیده در تاریخ 09/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-10Paid
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک, سایر مدارک ،
خسرو ملک خطابی با کد ملی 3251694006 فرزند حسینعلی در تاریخ 02/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک پاسارگاد -کارت مترو
zinati1402-01-09Paid
برگ سبز خودرو ،
نجمه پیریائی با کد ملی 4133124081 فرزند حسینعلی خودرو پژو پرشیا رنگ بژ مدل 1379 شماره پلاک 21 ایران 395 د 57 شماره شاسی79802077 شماره موتور22827902819به نام نجمه پیریائی در تاریخ 20/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-07Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, گذرنامه, کارت پایان خدمت ،
عباسعلی مقیسهء با کد ملی 0792484053 فرزند رحمت اله در تاریخ 06/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-07Paid
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, سایر مدارک ،
فرزانه ندائی با کد ملی 3930326507 فرزند علی احمد در تاریخ 06/01/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت نظام پرستاری -کارت حراست بیمارستان
zinati1402-01-07Paid
شناسنامه ،
مهدی احمدی با کد ملی 0310109620 فرزند علیرضا در تاریخ 01/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-06Paid
کارت ملی هوشمند ،
میثم صادقی با کد ملی 0063745259 فرزند همت در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-06Paid
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت معافیت سربازی, کارت هوشمند خودرو ،
محمدرضا باقری با کد ملی 4859211715 فرزند بارانی خودرو پراید 141SX رنگ نوک مدادی -متالیک مدل 1389 شماره پلاک 21 ایران 877 ه 51 شماره شاسی شماره موتوربه نام محمدرضا باقری در تاریخ 05/01/1395 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1402-01-06Paid
گذرنامه ،
زهرا ایلان لو با کد ملی 4911076259 فرزند بهرعلی در تاریخ 10/05/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1401-12-28Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, کارت دانشجویی, کارت پایان خدمت ،
محمد یاراحمدی با کد ملی 4120566498 فرزند اسمعیل در تاریخ 11/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانکهای ملی – سپه – مهر ایران -تجارت -پست بانک – صادرات
zinati1401-12-27Paid
گذرنامه ،
ملیکا شیرگیر با کد ملی 6610059977 فرزند محمدرضا در تاریخ 11/01/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1401-12-27Paid
كارت هوشمند سوخت, سند مالکیت, کارت هوشمند خودرو ،
سکینه منصوری با کد ملی 0602806801 فرزند معصومعلی خودرو سواری پژو PARS TU5 رنگ سفید مدل 1396 شماره پلاک 57 ایران 445 و 87 شماره شاسی شماره موتور181B0033791به نام سکینه منصوری در تاریخ 09/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1401-12-27Paid
سند مالکیت ،
فاطمه فرامرزی با کد ملی 1753816440 فرزند موسی در تاریخ 05/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.سند مالکیت آپارتمان به مساحت 61.52 متر مربع شماره فرعی18142 اصلی 47مفروز ومجزی4427 از اصلی مذکورقطعه یک تفکیکی به ادرس: اندیشه فاز1 خیابان شقایق نهم نبش بن بست زری پلاک26 طبقه اول واحد1
zinati1401-12-25Paid
گواهی میشود فاکتور بلوک سیلندر به شماره فاکتور 14010102691 به شماره موتور 12488059925 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد با وکلالت نامه به شماره37255 دفتر اسناد رسمی 197 اهواز بنام محمد زمانی منش به شماره ملی 1741397847zinati1401-12-22Paid
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
محمد نخعی با کد ملی 0011380381 فرزند بابک در تاریخ 19/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت پرسنلی حمل ونقل ریلی رجا کارت عابر بانک رفاه – توسعه تعاون -سپه -تجارت – صادرات -بلوکارت بانک سامان -کشاورزی -پاسارگاد
zinati1401-12-20Paid
شناسنامه, کارت پایان خدمت ،
علیرضا قاسمی افشار با کد ملی 0018584772 فرزند عباس در تاریخ 18/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.برگ سبز موتور و کارت موتور پلاک136 ایران 79225
zinati1401-12-20Paid
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, کارت هوشمند خودرو ،
فائزه شاهمیرزالو با کد ملی 0017905214 فرزند حسین خودرو پژو207 رنگ سفید مدل 1400 شماره پلاک 40 ایران 942 م 72 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 09/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک پارسیان – رفاه -دی – شهر
zinati1401-12-15Paid
کارت ملی ،
امجد رمضانی یاسوری با کد ملی 2680166159 فرزند هوشنگ در تاریخ 05/01/1395 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1401-12-14Paid
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
شمسی بیگم یزدانی با کد ملی 2120184569 فرزند حبیب اله در تاریخ 09/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت منزلت – – کارت مترو-کارت کانون بازنشستگان -کارت عابر کشاورزی-سپه -رفاه -سینا
zinati1401-12-10Paid
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک ،
ایمان امامی با کد ملی 3241526445 فرزند برزو در تاریخ 06/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت عابر بانک ملت – ملی – پاساسارگاد – شهر
zinati1401-12-10Paid
كارت‌ هوشمند‌ راننده, كارت هوشمند سوخت, برگ سبز خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
آزاده رهبری با کد ملی 0430023901 شماره شناسنامه 0430023901 فرزند عین اله خودرو پراید نوک مدادی رنگ نوک مدادی-متالیک مدل 1388 شماره پلاک 42-ه-897-10 شماره شاسیS1412288365665 شماره موتور3201164به نام آزاده رهبری در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.اینجانب آزاده رهبری با کدملی 0430023901 ساکن شهر دماوند می باشم.که مدارک خودرو اینجانب شامل برگ سبز خودرو ،کارت ماشین، کارت سوخت،بیمه نامه،ومعاینه فنی خود را در محدوده دماوند از 1401/11/01 گم نموده ام.
lale1401-12-02Paid
شناسنامه ،
نازی احمدی با کد ملی 4130843958 فرزند رئیس علی در تاریخ 10/02/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
zinati1401-11-26Paid
برگ سبز خودرو, کارت هوشمند خودرو ،
سوری بلاغی با کد ملی 4011243094 فرزند شیرولی خودرو پراید رنگ نوک مدادی مدل 1387 شماره پلاک 44ه851 ایران 21 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 04/12/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1401-10-18Paid
کارت ملی هوشمند ،
سینا نبی لو با کد ملی 0020846053 فرزند مهدی در تاریخ 01/07/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت ملی هوشمند بنده در تاریخ 1401/07/01در محوطه گیلاوند به سرقت رفته است واز این تاریخ بنده هیچ گونه مسئولیتی بابت سواستفاده از مدرک را دارا نمی باشم.
lale1401-07-25Paid
کارت خودرو
مهدی نبی لو با کد ملی 3871027634 شماره شناسنامه 104378 فرزند امیدعلی موتورسیکلت نامی قرمز زرشکی 1389 14529368 در تاریخ 01/07/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت موتورسیکلت بنده در تاریخ 1401/07/01در محوطه گیلاوند به سرقت رفته است واز این تاریخ بنده هیچ گونه مسئولیتی بابت سواستفاده از مدرک را دارا نمی باشم.
lale1401-07-25Paid
سند کمپانی, برگ سبز خودرو ،
عبداله ناظری فر با کد ملی 6469333321 شماره شناسنامه 3628 فرزند امین خودرو پراید رنگ مشکی مدل 1383 شماره پلاک 78ایران913ص35 شماره شاسیS1412283251683 شماره موتور00718147به نام عبداله ناظری فرد در تاریخ 01/02/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
lale1401-04-29Paid
برگ سبز خودرو, کارت خودرو ،
مصطفی سهرابی با کد ملی 4030253660 شماره شناسنامه 1356 فرزند ارجعلی خودرو پژو405 رنگ خاکستری متال مدل 1395 شماره پلاک 21ایران354ی81 شماره شاسیNAAM01CE9GK415453 شماره موتور124k0849173به نام مصطفی سهرابی در تاریخ 25/04/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
lale1401-04-25Paid
برگ سبز خودرو, سند فروش, کارت خودرو ،
غلام رضا قلندری با کد ملی 4911554959 فرزند حسن خودرو پژو آردی رنگ سبز یشمی مدل 1384 شماره پلاک 71ه117 ایران 21 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 01/10/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1401-04-23Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, گواهینامه پایه سه, کارت معافیت سربازی, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
سید تیمور حسینی با کد ملی 4949068441 شماره شناسنامه 1298 فرزند شریف خودرو پراید رنگ سفید مدل 1391 شماره پلاک 99ی176 ایران 99 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 22/04/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1401-04-22Paid
گذرنامه ،
حسین علی پور فلاح دوست با کد ملی 2721779265 شماره شناسنامه 2721779265 فرزند علی اصغر در تاریخ 01/06/1398 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1401-01-21Paid
گذرنامه ،
اکرم نجاتی پاشاکی با کد ملی 2721712322 شماره شناسنامه 98 فرزند صفر در تاریخ 01/06/1398 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1401-01-21Paid
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه موتور, کارت خودرو ،
روح اله عبدالوند با کد ملی 0065614259 شماره شناسنامه 14729 فرزند محمد خودرو پراید رنگ نقره ای متالیک مدل 1387 شماره پلاک 99م816ایران 68 شماره شاسیS1412287737265 شماره موتور2367165به نام در تاریخ 11/01/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
mohebi1401-01-14Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
فرزین فلاحی با کد ملی 3255792657 شماره شناسنامه 351 فرزند ابوالحسن در تاریخ 15/09/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-12-19Paid
گواهینامه پایه دو, کارت پایان خدمت, کارت خودرو, کارت هوشمند خودرو, کارت بیمه خودرو, سایر مدارک ،
احمد رستم مظاهری با کد ملی 0071816089 شماره شناسنامه 7262 فرزند محمود خودرو پژو رنگ خاکستری مدل 1396 شماره پلاک 66ل482 ایران 21 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 17/12/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-12-18Paid
کارت ملی, شناسنامه ،
علی عظیمی با کد ملی 1532134878 شماره شناسنامه 187 فرزند فرهاد در تاریخ 20/10/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-12-17Paid
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت خودرو ،
محمد حسین بابالو با کد ملی 0021143579 شماره شناسنامه 0 فرزند علی خودرو کوئیک رنگ سفید روغنی مدل 1398 شماره پلاک 30ایران888س27 شماره شاسیNAS841100K1012600 شماره موتورM15/8773626به نام محمد حسین بابالو در تاریخ 26/11/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
mabodi1400-11-27Paid
کارت ملی, شناسنامه, سایر مدارک ،
مریم صفری با کد ملی 3240440997 شماره شناسنامه 0 فرزند کیومرث در تاریخ 08/11/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت واکسن و طلاقنامه مفقود گردیده.
Sohrabi.malard1400-11-14Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
عرفان میرزائی با کد ملی 4901035592 شماره شناسنامه 4901035592 فرزند کساءالدین در تاریخ 03/11/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-11-10Paid
کارت ملی, گواهینامه پایه دو, کارت پایان خدمت, کارت خودرو ،
سیامک حاتمی دستجردی با کد ملی 0055778119 شماره شناسنامه 5027 فرزند حسین خودرو پراید رنگ سفید مدل 1392 شماره پلاک 53ص 956 ایران 20 شماره شاسی شماره موتوربه نام منیژه معافی در تاریخ 02/11/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-11-03Paid
کارت ملی ،
مهدی میلانلو با کد ملی 0639943039 شماره شناسنامه 177 فرزند محمدعلی در تاریخ 03/10/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت ملی بنده در حدود یه ماه پیش گم شده است.وتا اکنون پیدا نشده است.
lale1400-10-23Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, کارت شناسایی نظامی, کارت شناسایی, کارت پایان خدمت, سایر مدارک ،
محسن ابراهیمی با کد ملی 1620418908 شماره شناسنامه 220 فرزند ایوب در تاریخ 20/09/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-09-30Paid
شناسنامه ،
علیرضا سلیمانی با کد ملی 4900643041 شماره شناسنامه 4900643041 فرزند محمد باقر در تاریخ 20/09/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-09-27Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, گواهینامه پایه دو, گذرنامه, عقد نامه ،
زیبا امینعلی پور با کد ملی 0065283287 فرزند رحیم در تاریخ 01/01/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
mohebi1400-09-16Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, گواهینامه پایه سه ،
علی نوری امامزاده با کد ملی 1271367513 فرزند حسین در تاریخ 15/11/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
mohebi1400-09-14Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, کارت عابر بانک ،
افسانه زهره وند حصاری با کد ملی 6170026227 شماره شناسنامه 6170026227 فرزند مجید در تاریخ 06/09/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-09-08Paid
شناسنامه ،
نیلوفر خزائی با کد ملی 6640077329 شماره شناسنامه 6640077329 فرزند علی در تاریخ 01/07/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-09-08Paid
برگ سبز خودرو ،
صمد حجتی با کد ملی 0439875201 شماره شناسنامه 2 فرزند صفدر خودرو لوگان(L90) رنگ سفید-روغنی مدل 1390 شماره پلاک 78ایران939ص37 شماره شاسیNAPLSRALD01129549 شماره موتورW081835به نام صمد حجتی در تاریخ 17/09/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.برگه سبز خودرو بنده صمد حجتی در تاریخ 1400/09/17مفقود شده است.
lale1400-09-02Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
تیمور عونی انزابی با کد ملی 1466545194 شماره شناسنامه 87 فرزند روح اله در تاریخ 05/07/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-08-30Paid
کارت ملی, شناسنامه ،
حمید خزایی با کد ملی 3960420803 شماره شناسنامه 358 فرزند علی در تاریخ 29/07/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-08-29Paid
شناسنامه ،
عباس شرکایی با کد ملی 0312854171 شماره شناسنامه 0312854171 فرزند علی در تاریخ 10/08/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-08-27Paid
شناسنامه ،
امیر مهدی یعقوبیان با کد ملی 4901123394 شماره شناسنامه 4901123394 فرزند احمد در تاریخ 05/08/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-08-27Paid
برگ سبز خودرو ،
فرید خطیب کار با کد ملی 2619886155 شماره شناسنامه 42 فرزند حسین خودرو پژو405 رنگ مشکی مدل 1383 شماره پلاک 88ایران87ی515 شماره شاسی83029658 شماره موتور12483063801به نام فرید خطیب کار در تاریخ 24/07/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.اینجانب برگه سبز خودرو را در تاریخ 1400/07/24گمشده اعلام می نمایم.
lale1400-08-16Paid
کارت ملی هوشمند, کارت خودرو, برگ سبز خودرو ،
پیمان بطوئی با کد ملی 3932866381 شماره شناسنامه 2785 فرزند حسین خودرو موتور رنگ قرمز مدل 93 شماره پلاک 135 33 187 شماره شاسی9328298 شماره موتور32398274به نام پیمان بطوئی در تاریخ 01/01/1398 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-08-06Paid
کارت ملی, شناسنامه, سایر مدارک ،
مژگان ساکی با کد ملی 3950171762 شماره شناسنامه 3950171762 فرزند حسین در تاریخ 22/07/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-07-25Paid
کارت ملی, شناسنامه ،
سهیلا تیمور خانی با کد ملی 0310781922 شماره شناسنامه 0310781922 فرزند پیر محمد در تاریخ 01/07/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-07-22Paid
شناسنامه ،
ساحل نظری با کد ملی 4210496103 فرزند احمد در تاریخ 09/07/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-07-12Paid
شناسنامه ،
الناز عباس لو با کد ملی 0010299114 فرزند کریم در تاریخ 01/01/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-07-12Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, گواهینامه پایه دو ،
علی حیدری با کد ملی 0310673178 شماره شناسنامه 0310673178 فرزند محمد در تاریخ 06/10/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-07-04Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, گواهینامه پایه دو ،
علی حیدری با کد ملی 0310673178 شماره شناسنامه 0310673178 فرزند محمد در تاریخ 06/12/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-07-04Paid
،
حسین نعیمی دره مرادی با کد ملی 0050972561 شماره شناسنامه 3044 فرزند اله محمد ون دلیکا(تاکسی) رنگ سبز-متالیک مدل 2007 شماره پلاک 33ایران266ت79 شماره شاسیLDNL70YH070132949 شماره موتور4G63S4MSDL5359به نام امیرعلی امیری کوروش در تاریخ 25/02/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
lale1400-07-03Paid
شناسنامه ،
حلیا یدالهی 0430373767 علیرضا 03/04/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
lale1400-05-06Paid
شناسنامه ،
حلما یدالهی 0430321351 علیرضا 03/04/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
lale1400-05-06Paid
کارت ملی, کارت ملی هوشمند, شناسنامه, سایر مدارک ،
عاتکه یوسف زمانیان 0430011441 حمید 03/04/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.رسید کارت وکارت تعیین گروه خونی و کارت واکسن
lale1400-05-06Paid
کارت ملی, کارت ملی هوشمند, شناسنامه, دسته چک, کارت عابر بانک, مدرک تحصیلی, کارت معافیت سربازی, کارت خودرو, پروانه/جواز کسب, سایر مدارک ،
علیرضا یدالهی 0453404901 519 جلال خودرو نیسان پاترول رنگ کرم مدل 1369 شماره پلاک 42د339ایران33 شماره شاسی شماره موتوربه نام علیرضا یدالهی 03/04/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت تعیین گروه خونی-کارت واکسن-رسید کدملی-عکس-نامه های و مدارک دادگاه
lale1400-05-06Paid
کارت ملی, شناسنامه ،
سکینه دهخداحسن آبادی 1111555745 1111555745 حسن 27/03/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
lak1400-04-07Paid
برگ سبز خودرو ،
سعید فرجی 0410421741 مشخص نیست خودرو رنگ مدل شماره پلاک 38 384و46 شماره شاسیIRNC879O5KN149278 شماره موتوربه نام سعید فرجی 01/12/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-03-19Paid
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
محمد محمدی 1987571436 قاسم 12/03/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Sohrabi.malard1400-03-19Paid
کارت ملی ،
سید مهدی حدادی 0310971667 0310971667 سید داود 05/03/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
pishkhan4001400-03-19Paid
دسته چک ،
بهروز خسروی فر 219 حشمت 01/12/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
pishkhan4001400-03-17Paid
متن آگهی👤 نام کاربری ثبت کنندهتاریخ تشکیلوضعیت درگاه

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: