آگهی حصر وراثت

گواهی حصر وراثت و مدارک لازم برای آن کدامند؟ برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را انحصار وراثت و...
ادامه مطلب

نمونه های آگهی مفقودی مدارک

ثبت آگهی مفقودی مدارک گمشده و چاپ آن در روزنامه های کثیرالانتشار جزو الزامات سازمانی برخی از مراجع صدور مدارک می باشد.در صورت گم شدن هر یک از مدارک بایستی توسط صاحبان آنها صورت گیرد. عمده مدارکی که مفقود شدن...
ادامه مطلب

سوءاستفاده از مدارک هویتی شهروندان

سوءاستفاده از مدارک مفقودی هویتی شهروندان (توصیه های پلیس) رئیس پلیس فتا زنجان به شهروندان هشدار داد : مراقب افراد سودجو و فرصت طلبی که با ترفند های مختلف ضمن دسترسی به مدارک هویتی برخی افراد ، به نام دارندگان مدارک، سیم کارت تهیه می‌کنند، باشند...
ادامه مطلب

گم شدن مدارک دانشگاهی و گرفتن مدرک المثنی

در صورتی که مدرک تحصیل دانشگاهی خود را گم کرده‌اید، فوراً باید برای گرفتن مدرک المثنی اقدام کنید. در این مقاله به صورت گام به گام تمام اقداماتی را که باید برای اخذ مدرک دانشگاهی المثنی انجام دهید، توضیح داده‌ایم....
ادامه مطلب

گم شدن شناسنامه و گرفتن شناسنامه المثنی

گم شدن شناسنامه و گرفتن شناسنامه المثنی اگر شناسنامه خود را گم کرده‌اید، بلافاصله باید برای گرفتن شناسنامه المثنی اقدام کنید. شناسنامه جزو مدارک شناسایی بسیار مهم است. به همین دلیل برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی شما باید به سرعت...
ادامه مطلب