سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

  گمشده

  نام و نام خانوادگی گمشده: داریوش هادی نیا توضیحات: آقای داریوش هادی نیا فرزند نعمت اله ، ۳۸ ساله از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱ از منزل واقع در بلوار فردوس خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست دارند با ...

  نام و نام خانوادگی گمشده: داریوش هادی نیا توضیحات: آقای داریوش هادی نیا فرزند نعمت اله ، ۳۸ ساله از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱ از منزل ...

  بیشتر

  گمشده

  نام و نام خانوادگی گمشده: محمد صادقی  توضیحات: محمد صادقی فرزند علی ۴۱ ساله حدود یکسال هست از منزل خارج شده چنانچه کسی از نامبرده اطلاع در دست دارد با شماره ۰۹۰۳۲۵۱۳۹۷۹ تماس بگیرد و مژدگانی دریافت کند لازم بذکر است نامبرده دارای اختلال حواس ...

  نام و نام خانوادگی گمشده: محمد صادقی  توضیحات: محمد صادقی فرزند علی ۴۱ ساله حدود یکسال هست از منزل خارج شده چنانچه کسی از ...

  بیشتر

  گمشده

  نام و نام خانوادگی گمشده: مریم سلامی  توضیحات: عکس فوق متعلق به مریم سلامی میباشد چنانچه هر یک از هموطنان عزیز این شخص را شناسایی یا رویت کردند با این شماره تماس حاصل کنند ۰۹۳۹۴۰۴۹۹۰۲ مبلغ قابل توجهی برای این کار در نظر گرفته شده ...

  نام و نام خانوادگی گمشده: مریم سلامی  توضیحات: عکس فوق متعلق به مریم سلامی میباشد چنانچه هر یک از هموطنان عزیز این شخص را ...

  بیشتر

  گمشده

  نام و نام خانوادگی:  مصطفی علی محمدی  توضیحات: عکس فوق متعلق به مصطفی علی محمدی میباشد چنانچه هر یک از هموطنان عزیز این شخص را شناسایی یا رویت کردند با این شماره تماس حاصل کنند ۰۹۳۹۴۰۴۹۹۰۲ مبلغ قابل توجهی برای این کار در نظر گرفته ...

  نام و نام خانوادگی:  مصطفی علی محمدی  توضیحات: عکس فوق متعلق به مصطفی علی محمدی میباشد چنانچه هر یک از هموطنان عزیز این شخص ...

  بیشتر