سامانه آنلاین ثبت آگهی در سال ۱۳۹۷ به منظور ثبت الکترونیکی انواع آگهی و چاپ آنها در روزنامه های کثیرالانتشار ، ایجاد و پیاده سازی شده است.

جذب آگهی مفقودی با هدف صدور المثنی:
طبق قوانین پلیس راهور، چاپ آگهی های مفقود شده خودرو در روزنامه کثیر الانتشار الزامی است. در واقع فرد مفقود کننده مدرک مشخصات مدارک مفقودی خود که شامل برگ سبز، سندخودرو و برگه کمپانی است را بعد از تکمیل فرم در سامانه و با پرداخت هزینه اعلام شده ، روزنامه مربوطه را ۷۲ ساعت بعد ، درب منزل دریافت خواهد کرد و پس از چاپ آگهی مفقودی اسناد خودرو؛ مفقود کننده می بایست روزنامه ای که در آن متن آگهی به چاپ رسیده است را به مراکز صدور المثنی ارجاع داده و نسبت به دریافت المثنی خود اقدام لازم را انجام دهد.

جذب آگهی مفقودی با هدف پیشگیری از سوء استفاده مدارک مفقود شده:
موارد سوء استفاده شامل:
قاچاق کالا، ثبت نام یارانه ها، خروج غیر قانونی از مرز، خرید و فروش خودرو، پاس کردن چک با کارت ملی، آزاد کردن زندانی با استفاده از اسناد، خرید و فروش سیم کارت و مزاحمت به نام فرد دارنده سیمکارت و…. می‌باشد.
درج تاریخ مفقود شدن مدرک در روزنامه سند محکمی برای مراجع قضایی و قانونی است چرا که اگر از مدرک مفقود شده در طی زمانی که در تلاش برای صدور المثنی است سوء استفاده ای شود، می‌تواند با ارائه آن روزنامه به مراکز قانونی تا حد زیادی از اتهامات وارده خود را مبرا ساخته و ادعایش را در زمینه سوء استفاده های وارد شده به اثبات برساند.