سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

  گمشدگان

  مصطفی علی

  نام و نام خانوادگی: مصطفی علی   توضیحات: آقا مصطفی علی فرزند عباس متولد ١٣٢۴ از تاریخ ١۴٠٠/١٠/٣٠ از منزل واقع در پیروزی -نبرد جنوبی

  ادامه مطلب »
  ایلیا میرغفوری

  نام و نام خانوادگی: ایلیا میرغفوری   توضیحات: آقای ایلیا میرغفوری فرزند یحیی با کد ملی۲۶۲۰۷۲۲۳۷۳ متولد ۱۳۸۶/۰۸/۰۳ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ از منزل واقع در

  ادامه مطلب »

  نام و نام خانوادگی: یوسفعلی تاراسی   توضیحات: آقای یوسفعلی تاراسی فرزند حسین علی با کد ملی ۴۵۹۱۸۶۲۰۶۲متولد شاهروداز تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۰ از

  ادامه مطلب »

  نام و نام خانوادگی: حمید یزدانی   توضیحات: آقای حمید یزدانی ۶۵ ساله باموی سپید از تاریخ بیستم آبان ۱۴۰۰ از منزل واقع در شیراز،

  ادامه مطلب »

  نام و نام خانوادگی: کنیز قلی زاده   توضیحات: خانم کنیز قلی زاده فرزند عباسعلی قلی زاده،(نام مادر:فاطمه نام برادرها:محمد و برات)۲۰ سال پیش از

  ادامه مطلب »

  نام و نام خانوادگی: جبار سعداوی   توضیحات: آقای جبار سعداوی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ در منطقه تفریحی جنگل علی آباد کتول گم شده و تا

  ادامه مطلب »

  نام و نام خانوادگی: مهدی سلمانی   توضیحات: آقای مهدی سلمانی فرزند صادق از تاریخ نهم برجه ۳سال۱۴۰۰ از منزل واقع در اهواز خارج شده

  ادامه مطلب »

  نام و نام خانوادگی: علی بیگدلی   توضیحات: علی بیگدلی فرزند زیداله متولد ۱۳۵۱ اصالتا سهروردی زنجان و ساکن شهرقدس در شهریور ماه ۱۳۶۹ از

  ادامه مطلب »

  نام و نام خانوادگی: علی بهرامی   توضیحات: آقای علی بهرامی فرزندکریم با کد ملی ۴۲۸۴۵۴۶۴۲۲ متولد زنجان از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳۰ از منزل واقع در

  ادامه مطلب »

  نام و نام خانوادگی: عبدالهادی دشتی   توضیحات: آقای عبدالهادی دشتی زاده فرزند عبدالمجید از منزل خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه

  ادامه مطلب »

  نام و نام خانوادگی: محمد حقانی   توضیحات: آقای محمد حقانی فرزند نوروز با کد ملی ۱۵۰۲۲۴۴۳۴۹ متولد اهر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ از منزل واقع

  ادامه مطلب »
  پرویز واثقی

  نام و نام خانوادگی: پرویز واثقی   توضیحات: آقای پرویز واثقی فرزند خدامراد با کد ملی ۳۳۵۹۴۵۲۲۶۷ متولد ۱۳۳۴ از تاریخ۱۴۰۰/۰۶۰۱  از منزل واقع در

  ادامه مطلب »