سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

  صندوق امانات مجازی (صامباکس)

  اطلاع رسانی اشیاء و مدارک گم شده

  هرگاه شما چیزی گم میکنید ناخودآگاه به دنبال راهی برای پیدا کردن آن میگردید. ما کار را برای شما آسان کرده ایم، اگر چیزی گم کرده اید میتوانید در فرم زیر مشخصات آن را ثبت نمایید و بقیه کار پیدا کردن را به ما بسپارید. با بهره گیری از صندوق امانات فوری ثبت و سایر بانک های اطلاعاتی در سطح کشور ، مشخصات گمشده شما را جستجو و در صورت پیدا شدن به شما اطلاع رسانی میکنیم.

  نکته! درصورتی که گمشده شما جزو اسناد و مدارک هویتی، خودرویی، دانشگاهی، کسب وکار، مجوز سلاح و … می باشد باید علاوه بر اینکه فرم زیر را تکمیل میکنید نسبت به ثبت آگهی مفقودی آنها در اینجا اقدام کنید.