آگهی های عصر رسانه

این آگهی ها بصورت آنلاین جذب میشوند و بر اساس “روزنامه کثیرالانتشار” مربوطه بایستی چاپ و بر اساس نوع ارسال طبق نظر مشتری ارسال میگردند.

نمایش 1 – 39 از 39

زمان ثبتمتن آگهی تعداد نسخه تعداد نوبت نوبت2 نوبت3 همراه
1402/12/05 11:28:48کارت خودرو ،
مسعود پارسای خوب با کد ملی 0480451923 فرزند حسن خودرو پراید رنگ مشکی مدل 1389 شماره پلاک ۷۷ ۱۲۶ ل ۷۷ شماره شاسیS1422289189007 شماره موتور3659879به نام مسعود پارسای خوب در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09127968878
1402/12/05 10:59:55کارت عابر بانک, کارت هوشمند خودرو ،
رضوان درویشی با کد ملی 2430336881 شماره شناسنامه 249 فرزند امیرعلی خودرو پراید رنگ سفید مدل 1394 شماره پلاک 93ایران193و85 شماره شاسیNAS411100F3403870 شماره موتور5332769به نام رضوان درویشی در تاریخ 04/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
5 نسخه (20,000 تومان)یک نوبت09176308195
1402/12/05 10:33:29کارت ملی ،
فریده مظلوم با کد ملی 0041885066 شماره شناسنامه 198 فرزند فرشید در تاریخ 30/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09191048508
1402/12/05 10:09:59کارت خودرو ،
رسول محمدی با کد ملی 0860010201 فرزند براتعلی خودرو ال ۹۰ رنگ سفید مدل ۱۳۹۵ شماره پلاک ۹۱ه۱۷۸ ایران ۲۱ شماره شاسیNAALsRBYWGA518888 شماره موتور100016216RR016875به نام رسول محمدی در تاریخ 20/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09126981203
1402/12/05 10:01:27کارت پایان خدمت, برگ سبز خودرو ،
هانی رستمی با کد ملی 4209795704 شماره شناسنامه ۵۳۷۸ فرزند ربیع الله موتورسیکلت کویر رنگ سفید مدل ۱۴۰۲ شماره پلاک ایران ۱۵۱_۷۶۵۲۲ شماره شاسیN58s2c400rec80821 شماره موتور0150n58051359به نام علی رستمی در تاریخ 01/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09308266546
1402/12/05 09:53:49برگ سبز خودرو ،
مرضیه طاهری محمودابادی با کد ملی 1250420164 فرزند مجید خودرو پراید131SE رنگ سفید مدل 1399 شماره پلاک 23ایران247ل37 شماره شاسیNAS411100L1192292 شماره موتورM13/6472007به نام مرضیه طاهری محمودابادی در تاریخ 05/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09120229430
1402/12/05 08:42:15کارت ملی هوشمند, گواهينامه‌ پايه‌ یک, کارت عابر بانک ،
مرادعلی زارع با کد ملی 2430356872 شماره شناسنامه 338 فرزند شیرعلی در تاریخ 04/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09176308195
1402/12/05 08:31:23شناسنامه, سند مالکیت, برگ سبز خودرو, سایر مدارک ،
مصطفی لاله زار با کد ملی 6229916983 شماره شناسنامه ۲۵ فرزند روشنعلی خودرو تارا رنگ خاکستری مدل ۱۴۰۱ شماره پلاک ۴۰ ایران ۵۹۵د۴۹ شماره شاسیNAAY114E4ND934294 شماره موتور187B0015555به نام در تاریخ 01/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09125443586
1402/12/05 08:05:54کارت ملی, کارت ملی هوشمند, كارت‌ هوشمند‌ راننده, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, گواهینامه موتور, کارت عابر بانک, کارت شناسایی, کارت پایان خدمت, کارت خودرو, سایر مدارک ،
مهرداد کارگری با کد ملی 0046808213 شماره شناسنامه 6514 فرزند دهز خودرو لیفان x50 رنگ سفید مدل 1395 شماره پلاک 53م256 ایران 11 شماره شاسی107251 شماره موتور2160990717به نام مهرداد کارگری در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.مدارک های کارت ملی ‌کارت خودرو گواهینامه کارت سوخت وغیره
1 نسخهیک نوبت09121405131
1402/12/05 08:02:08گواهینامه پایه دو ،
علی مرادی با کد ملی 5679202905 شماره شناسنامه ۱۱۰۹ فرزند عمران در تاریخ 04/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09304958807
1402/12/05 07:24:52شناسنامه ،
حسن نعمتی با کد ملی 1450998615 فرزند حسین در تاریخ 05/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09147093479
1402/12/05 03:07:56کارت ملی, كارت‌ هوشمند‌ راننده, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک, کارت معافیت سربازی ،
سپهر نجفی با کد ملی 3390472517 شماره شناسنامه ۱۰۶۶۳ فرزند فرحان در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09359949400
1402/12/05 00:58:29کارت خودرو ،
هومن مثنوی با کد ملی 3610476591 شماره شناسنامه 3610476591 فرزند علیرضا خودرو پژو405 رنگ عنابی مدل 1382 شماره پلاک 67ایران194و57 شماره شاسی82028580 شماره موتور22568226460به نام هومن مثنوی در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
5 نسخه (20,000 تومان)یک نوبت09375207610
1402/12/05 00:40:43کارت ملی, کارت ملی هوشمند, کارت شناسایی نظامی, كارت‌ هوشمند‌ راننده, گواهینامه موتور, مدارك بانكی ،
روح الله نباتی با کد ملی 0060187077 شماره شناسنامه 32177 فرزند عادل در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09192003825
1402/12/05 00:26:46کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک, کارت هوشمند خودرو, سایر مدارک ،
سیده طیبه میرمحمد علی رودکی با کد ملی 0453252184 شماره شناسنامه 2 فرزند سید مصطفی خودرو اچ سی کراس )(دانگ فنگ ) رنگ سفید مدل ۱۳۹۶ شماره پلاک ۴۸و۵۱۸_۷۸ شماره شاسیNAAE4CFZ3HX029645 شماره موتورFA173B0016592به نام سیده طیبه میر محمد علی رودکی در تاریخ 04/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09122233244
1402/12/04 22:45:44کارت ملی هوشمند ،
رافق مهارتی آذر زنوز با کد ملی 1380444993 شماره شناسنامه ۳۰۱۲ فرزند علی در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09393301128
1402/12/04 22:22:20کارت ملی, کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک, کارت شناسایی, کارت پایان خدمت, کارت خودرو ،
محمدمهدی فرهادیان طهرانی با کد ملی 0081963831 فرزند علی رضا خودرو آریزو 5 رنگ مشکی مدل 1398 شماره پلاک 229ط59 ایران 50 شماره شاسی شماره موتوربه نام فاطمه ملکی در تاریخ 01/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09124469464
1402/12/04 21:25:48سایر مدارک
سجاد حسینی با کد ملی 2281396207 فرزند جعفر در تاریخ 01/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.سلام کارت مجوز حمل سلاح
5 نسخه (20,000 تومان)سه نوبت (380,000 تومان)1403/01/011403/02/0109304543782
1402/12/04 20:56:26برگ سبز خودرو, کارت خودرو ،
ابوالفضل کثیری با کد ملی 5659716679 شماره شناسنامه ۲۰ فرزند عباس خودرو پژو۲۰۷ رنگ سفید مدل ۱۳۹۰ شماره پلاک ۴۴س۶۹۶ایران۶۷ شماره شاسیJ956295 شماره موتور13389039873به نام سپیده سهیلی اصفهانی در تاریخ 09/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09133377123
1402/12/04 20:35:42کارت ملی هوشمند ،
سجاد معصومی با کد ملی 2301219011 شماره شناسنامه 9093 فرزند بهرام در تاریخ 02/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09360901546
1402/12/04 20:27:11کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک, کارت دانشجویی ،
مهسا محب عالى با کد ملی 0019798970 شماره شناسنامه 0019798970 فرزند عليرضا در تاریخ 02/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09129634169
1402/12/04 19:51:36کارت ملی, کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, گواهینامه پایه سه, گواهینامه موتور, مدارك بانكی, کارت خودرو ،
علی اصغر کل میشی با کد ملی 0795113196 شماره شناسنامه 65 فرزند عبدالحسین موتورسیکلت پژو رنگ سفید مدل 1401 شماره پلاک 12د452ایران21 شماره شاسی شماره موتوربه نام سکینه سیدآبادی در تاریخ 03/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09194335173
1402/12/04 19:46:23کارت ملی ،
یدالله میرزایی زاده با کد ملی 4171642140 شماره شناسنامه ۳۴/۸۲۵۵۲۴ د فرزند حیدرآقا در تاریخ 28/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09102190993
1402/12/04 19:03:53کارت خودرو ،
سمیه شیلدار با کد ملی 0080303900 شماره شناسنامه 49015 فرزند محمد خودرو کوییک ار رنگ سفید مدل 1401 شماره پلاک ایران 66 241 ط 65 شماره شاسیNAPX212AAN1095282 شماره موتورm159491362به نام سمیه شیلدار در تاریخ 28/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09126803138
1402/12/04 18:38:55کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک ،
حسن لشگری با کد ملی 0078320240 فرزند عباس در تاریخ 28/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09120885537
1402/12/04 17:43:53کارت ملی, شناسنامه ،
فاضل سنندجی با کد ملی 3230643690 شماره شناسنامه ۵۶۷۷ فرزند فتحالله در تاریخ 04/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09183750586
1402/12/04 16:30:32کارت ملی, گواهینامه پایه دو, مدارك بانكی, کارت نظام پرستاری ،
ناهید محمودی فر با کد ملی 0073009891 شماره شناسنامه 11940 فرزند مظفر در تاریخ 20/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09363169735
1402/12/04 15:45:25کارت ملی ،
فاطمه سادات سجادی نیری با کد ملی 0024530255 فرزند سید مهدی در تاریخ 04/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09025117734
1402/12/04 15:43:21کارت خودرو ،
رضا رحمانی با کد ملی 0045660719 شماره شناسنامه ۲۴۳۳ فرزند محمد حسین خودرو پراید رنگ زرد خورشیدی مدل ۱۳۸۶ شماره پلاک ۱۱ ایران ۶۴۱ ت ۳۱ شماره شاسیs ۱۴۱۲۲۸۶۱۵۳۵۴۱ شماره موتور۲۰۱۱۵۱۳به نام رضا رحمانی در تاریخ 17/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
2 نسخه (5,000 تومان)یک نوبت09355112651
1402/12/04 14:01:15کارت ملی ،
فرزانه سلطانی محمدی با کد ملی 0018811906 فرزند ماشالله در تاریخ 21/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09203194965
1402/12/04 13:31:38کارت هوشمند خودرو ،
سیدرضا میرجاویدکار با کد ملی 2691085864 شماره شناسنامه 133 فرزند میرجواد خودرو پژو پارس رنگ سفید مدل ۱۴۰۲ شماره پلاک ۴۴ایران ۳۶۵س۱۱ شماره شاسیNAANA15E7PK241882 شماره موتور125K0123811به نام سید رضا میرجاویدکار در تاریخ 10/04/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09121582571
1402/12/04 10:54:40کارت ملی هوشمند ،
رضا سعدیان چغاچشمه با کد ملی 1870672275 فرزند محمود در تاریخ 19/10/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09334926053
1402/12/04 09:54:01کارت ملی ،
حسین طاهری با کد ملی 0040839877 فرزند شمسعلی در تاریخ 27/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09123787462
1402/12/04 03:42:56سند کمپانی, برگ سبز خودرو, کارت خودرو, کارت هوشمند خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
شهاب فیضی با کد ملی 3962096949 شماره شناسنامه ۵ فرزند خدارحم خودرو سمند ef7 دوگانه سوز رنگ سفید مدل 1394 شماره پلاک ۲۳ایران۷۷۸ب۷۵ شماره شاسیNAACJ1JW2FF514187 شماره موتور147H0159045به نام شهاب فیضی در تاریخ 01/05/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09190418030
1402/12/03 23:21:38کارت خودرو, کارت هوشمند خودرو ،
داود عابدی با کد ملی 4899444532 شماره شناسنامه 29 فرزند رشید خودرو خاور رنگ سبز مدل 1361 شماره پلاک 265ع58_78 شماره شاسی14825228 شماره موتور10065651به نام داود عابدی در تاریخ 20/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09361799480
1402/12/03 20:08:29كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت هوشمند خودرو ،
حمیدرضا کربلایی با کد ملی 0925152404 شماره شناسنامه 0925152404 فرزند محمدعلی خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار رنگ سفید مدل ۱۳۹۶ شماره پلاک ۷۴ایران۸۷۷و۷۶ شماره شاسیV88030JH6EF2123A3 شماره موتور30002202261به نام حمیدرضا کربلایی در تاریخ 02/12/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09385202104
1402/12/03 20:06:23کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
سید احسان بودنه با کد ملی 0012955639 شماره شناسنامه 882288 فرزند سید محمود در تاریخ 20/04/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09380509290
1402/12/03 18:59:32کارت شناسایی نظامی, گواهینامه پایه دو ،
قیاس با شناسه ملی قریشی در تاریخ 20/11/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09112705194
1402/12/03 16:12:36کارت شناسایی اینجانب جعفر مومنی (پیمانکار) مربوط به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.1 نسخهیک نوبت09376203239
زمان ثبتمتن آگهی تعداد نسخه تعداد نوبت نوبت2 نوبت3 همراه

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: