مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 708

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1402-01-05لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۳۸۸۴۹۶ بنام مرتضی سلیمیتخصیص و ارسال شد1402-01-16
درخواست روزنامه1402-01-05لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۴۶۰۴۱۷بنام داود حدادیتخصیص و ارسال شد1402-01-16
درخواست روزنامه1402-01-06لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض۴۰۵۸۳۴، بنام احمد شیرزاد ، کدملی ۲۶۵۰۱۰۷۰۱۴تخصیص و ارسال شد1402-01-16
درخواست قبض1402-01-07سیده کوثر حسینی-90010 تخصیص و ارسال شد4746014747001001402-01-15
درخواست قبض1402-01-07معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد4736014742006001402-01-14
درخواست روزنامه1402-01-07پریسا برجی-507یک فقره روزنامه بنام مهدی افضلی یادگاری به تاریخ ثبت پنجم فروردین تخصیص و ارسال شد1402-01-15
درخواست قبض1402-01-09مریم بالایی-20001000200 تخصیص و ارسال شد4722014730008001402-01-14
درخواست قبض1402-01-14فهیمه بحرینی-80040000 تخصیص و ارسال شد4742014746004001402-01-15
درخواست قبض1402-01-15بهاره مردی – 505۲۰۰20 تخصیص و ارسال شد4747014748001001402-01-16
درخواست قبض1402-01-15زینب سوزنگری-15031بسته30 تخصیص و ارسال شد4748014749001001402-01-16
درخواست قبض1402-01-15پریسا برجی-5071000 تخصیص و ارسال شد4749014750001001402-01-16
درخواست قبض1402-01-16ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد4750014755005001402-01-16
درخواست قبض1402-01-16فاطمه مبارک آبادی-30020015 تخصیص و ارسال شد4755014756001001402-01-19
درخواست روزنامه1402-01-16سیده کوثر حسینی-9001 یک نسخه روزنامه به اسم سرکار خانم سنا محمدی تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۰تخصیص و ارسال شد1402-01-22
درخواست روزنامه1402-01-19مهدیه خدادادی-2001 نسخه چاپ 22 ابانماه 1401 اداره پست مرکزی کرمانتخصیص و ارسال شد1402-01-21
درخواست قبض1402-01-19فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد4756014758002001402-01-19
درخواست روزنامه1402-01-19رقیه سعادتی-503ا آگهی به نام وهاب ایوبی به کد ملی ۰۴۹۳۰۰۰۷۵۵ درتاریخ 14015/3 چاپ شدهتخصیص و ارسال شد1402-01-20
درخواست قبض1402-01-20زینب سوزنگری-15031بسته20 تخصیص و ارسال شد4760014761001001402-01-21
درخواست قبض1402-01-21مهدیه خدادادی-200200عدد0 کرمان-اداره پست مرکزیتخصیص و ارسال شد4726014728002001402-01-22
درخواست روزنامه1402-01-21پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه بنام حسین نیک سرشت باکدملی 3241220567 به تاریخ چاپ 1401/01/28 تخصیص و ارسال شد1402-01-24
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: